Số 14.2012 (575) ngày 10/04/2012

 

SỐ 14 (575) - THÁNG 04/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

1

475/NQ-UBTVQH13

Nghị quyết 475/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

 

* Giao Ban Dân nguyện giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Trang 2

CHÍNH PHỦ

 

 

 

2

27/2012/NĐ-CP

Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

 

* Buộc thôi việc viên chức sử dụng giấy tờ tuyển dụng không hợp pháp

Trang 2

3

26/2012/NĐ-CP

Nghị định 26/2012/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

 

* UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp phép tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ

Trang 2

4

09/CT-TTg

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

 

* Đề xuất sửa đổi Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

Trang 2

5

25/2012/NĐ-CP

Nghị định 25/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

* Tổ chức làm nhiệm vụ bảo vệ được mang tối đa 10 khẩu súng ngắn vào Việt Nam

Trang 3

6

24/2012/NĐ-CP

Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

 

* Từ 25/05, Nhà nước chính thức độc quyền sản xuất vàng miếng

Trang 3

7

23/2012/NĐ-CP

Nghị định 23/2012/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào...

 

* 4 chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Trang  3

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

8

02/2012/TT-BKHĐT

Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

 

* Từ 01/06, áp dụng 8 chỉ số giá để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Trang 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

9

13/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học...

 

* Ban hành 5 Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học

Trang 4

10

12/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục

 

* Thành lập khối, cụm thi đua trong ngành giáo dục

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 03/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS03/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

GIAO BAN DÂN NGUYỆN GIÁM SÁT
GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Ngày 04/04/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 475/NQ-UBTVQH13 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Theo đó, UBTVQH giao cho Ban Dân nguyện chủ trì tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 02 và 03 của Quốc hội khóa XIII.

Cụ thể, Ban Dân nguyện có trách nhiệm: Giúp UBTVQH xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, mời đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của

 

Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm đến nội dung giám sát, cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương tham gia, phối hợp thực hiện hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch; tổng hợp báo cáo UBTVQH kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 02 và 03 của Quốc hội khóa XIII…

Kinh phí tổ chức các hoạt động giám sát theo Nghị quyết này được đảm bảo từ kinh phí hoạt động của UBTVQH. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
 

BUỘC THÔI VIỆC VIÊN CHỨC SỬ DỤNG
GIẤY TỜ TUYỂN DỤNG KHÔNG HỢP PHÁP

Ngày 06/04/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Theo đó, hình thức kỷ luật buộc thôi việc sẽ được áp dụng đối với một trong các trường hợp sau: Viên chức sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng; không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; vi phạm

 

ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp để viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tự kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật, trừ trường hợp viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/05/2012.

UBND CẤP HUYỆN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
PHÉP TÌM KIẾM VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ

Ngày 05/04/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2012/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân có nhu cầu và được UBND huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cho phép bằng văn bản thì được đề nghị các đơn vị chuyên ngành kỹ thuật về quân khí của quân đội và công an thực hiện việc đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ.

Hồ sơ đề nghị thực hiện việc đào, bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ gửi UBND cấp huyện bao gồm: văn bản đề nghị và bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh việc sử dụng hoặc quản lý hoặc thi công công trình hợp pháp của địa điểm đề nghị

 

đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ của tổ chức, cá nhân đề nghị. Trường hợp cần đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ tại các khu vực khác thì UBND cấp xã hoặc cơ quan công an, quân sự cấp huyện có văn bản đề nghị UBND cấp huyện quyết định. Chậm nhất trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân phải có văn bản trả lời kết quả.

Cũng theo Nghị định này, chỉ các đơn vị chuyên ngành kỹ thuật về quân khí của quân đội và công an mới được phép thực hiện việc tìm kiếm, đào bới vũ khí, vật liệu nổ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2012.
 

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI LUẬT KÝ KẾT, GIA NHẬP
VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, thực hiện nghiêm túc Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 và Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007, ngày 05/04/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tổ chức hướng dẫn, tập huấn về công tác điều ước

 

quốc tế, thỏa thuận quốc tế cho cán bộ các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác này…

Đặc biệt, trong năm 2012 này, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hoàn thành thống kê các danh mục điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế của Việt Nam từ năm 1945 đến nay thuộc lĩnh vực của từng Bộ, ngành, địa phương; hoàn thành thống kê danh mục thỏa thuận nhân danh Bộ, ngành đang có hiệu lực và được ký kết trước ngày 01/01/2006 và đề xuất các biện pháp cần thiết về việc ký điều ước quốc tế mới hoặc chấm dứt hiệu lực thỏa thuận đó theo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế…
 

TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BẢO VỆ ĐƯỢC MANG
TỐI ĐA 10 KHẨU SÚNG NGẮN VÀO VIỆT NAM

Ngày 05/04/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, Chính phủ cho phép tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ bảo vệ khách mời, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ và các thành viên chủ chốt của Hoàng gia được mang tối đa 10 khẩu súng ngắn kèm theo cơ số đạn vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp đặc biệt muốn mang nhiều hơn số lượng vũ khí quy định phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các tổ chức, cá nhân mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để luyện tập, thi đấu thể thao, triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội -

 

- Bộ Công an sẽ quyết định theo đề nghị của tổ chức, cá nhân, căn cứ trên nhu cầu, quy mô triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm hoặc giải thi đấu.

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quy định cụ thể đối tượng, công tác quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo phân công của Chính phủ; quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và tổ chức đăng ký cấp, thu hồi các loại Giấy phép trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền…

Nghị định này thay thế Nghị định số 47/CP ngày 12/08/1996 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2012.

TỪ 25/05, NHÀ NƯỚC CHÍNH THỨC
ĐỘC QUYỀN SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG

Đây là một trong những nội dung chính quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, Nhà nước sẽ chính thức độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, từ ngày 25/05/2012 và Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị định này, Chính phủ nghiêm cấm việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán; mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp và mọi hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép…

 

Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên; có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 02 năm trở lên; có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 03 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 02 năm liên tiếp gần nhất.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/05/2012; thay thế Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính phủ.
 

4 CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

04 chế độ đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ bao gồm: chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí.

Trong đó, mức lương hưu hàng tháng của quân nhân, công an, cơ yếu nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/04/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng và đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/04/2000 hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang điều

 

dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh (hoặc từ các đoàn điều dưỡng thương binh đã về gia đình)… được tính theo số năm thực tế phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu.

Cụ thể, cứ đủ 15 năm, mức lương hưu tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm 01 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 3% đối với nữ và 2% đối với nam. Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng sinh hoạt phí thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 01 tháng lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ cho từng thời kỳ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/05/2012.

TỪ 01/06, ÁP DỤNG 8 CHỈ SỐ GIÁ ĐỂ TÍNH CÁC
CHỈ TIÊU THỐNG KÊ THEO GIÁ SO SÁNH

Ngày 04/04/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Thông tư ban hành 08 chỉ số giá để tính các chỉ tiêu theo giá so sánh thuộc các ngành trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, được áp dụng từ ngày 01/06/2012, gồm: Chỉ số giá tiêu dùng; giá sinh hoạt theo không gian; giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất; giá sản xuất; giá xây dựng; giá bất động sản; giá hàng hóa xuất khẩu và giá hàng hóa nhập khẩu.

 

Đồng thời, áp dụng Bảng giá bán sản phẩm của người sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2010 để tính toán các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh thuộc ngành nông lâm, nghiệp và thủy sản. Cụ thể, giá thóc tẻ thường cả năm ở khu vực đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung xấp xỉ 5.000 đồng/kg; ở khu vực Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long là khoảng 4.500 đồng/kg…

Thông tư này thay thế Quyết định số 192 TCTK/TH ngày 07/08/1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2012.
 

BAN HÀNH 5 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/04/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học).

Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học là căn cứ để xác định nội dung đánh giá của các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học; công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia; công nhận trường trung học đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực; thanh tra toàn diện nhà trường.

Cụ thể, Thông tư ban hành 05 Tiêu chuẩn để đánh giá trường trung học, gồm: Tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

 

Trong đó đáng chú ý, Bộ tiếp tục đưa tiêu chí giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh là một trong những tiêu chí để đánh giá về hoạt động giáo dục của trường trung học.

Tiêu chí này yêu cầu phải giáo dục các kỹ năng giao tiếp, tự nhận thức, ra quyết định, suy xét và giải quyết vấn đề, hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông; cách tự phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác; đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau; tư vấn về sức khoẻ thể chất và tinh thần, giáo dục về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2012.

THÀNH LẬP KHỐI, CỤM THI ĐUA TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Ngày 03/04/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.

Theo đó, khối thi đua bao gồm các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau, cụm (vùng) thi đua bao gồm các đơn vị có tính chất công việc, điều kiện kinh tế xã hội, yếu tố địa lý gần giống nhau, được tổ chức để hoạt động thi đua, học tập, trao đổi kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao; được thành lập vào đầu năm học hàng năm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khối, cụm thi đua có trách nhiệm tổ chức phát động, ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua do Bộ phát động, đề xuất cụ thể chỉ tiêu, nội dung, biện

 

pháp xây dựng phong trào thi đua trong khối, cụm (vùng) phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng và có hiệu quả; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua, trao đổi học tập kinh nghiệm xây dựng điển hình tiên tiến trong khối, cụm (vùng) thi đua; đánh giá, xếp hạng các đơn vị trong khối, cụm (vùng) thi đua theo quy định; bình chọn, suy tôn xếp thứ tự các đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu theo thứ tự thứ Nhất, Nhì, Ba và báo cáo về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành trình Bộ trưởng xét duyệt tặng Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen Bộ trưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2012 và thay thế Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22/04/2008.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.