Số 14.2005 (217) ngày 15/04/2005

 CHÍNH PHỦ


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
(SMS: 200650 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ban hành ngày 11/4/2005, Chính phủ quy định: phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi thành lập  cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trái phép; Hành vi thi thay người khác hoặc thi kèm để trợ giúp người khác; Chuyển tài liệu, thông tin, đồ dùng trái phép vào phòng thi cho thí sinh đang dự thi; Làm lộ bí mật số phách bài thi có thể bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng...
Hành vi dạy không đủ số tiết  hoặc nội dung kiến thức (tính quy thành số tiết) môn học từ 5 đến 10 tiết học một lớp trong một năm học phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng; từ 11 đến 15 tiết học: 500.000 đến 1.000.000 đồng...
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng đối với hành vi khai man hoặc tiếp tay cho việc khai man hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển...
Mức phạt 60 triệu đồng đối với cơ sở đào tạo đại học, sau đại học không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc đình chỉ hoạt động hoặc giải thể; hoạt động ngoài thời hạn quy định của giấy phép; tự ngừng hoạt động khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép gây thiệt hại cho người học...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi
(SMS: 200649 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 47/2005/NĐ-CP ban hành ngày 08/4/2005, Chính phủ quy định: mức phạt tiền tối đa là 30 triệu đồng đối với hành vi phá hoại nguồn gen vật nuôi quý hiếm; trao đổi quốc tế nguồn gen quý hiếm mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Thuỷ sản; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi không có tên trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh...
Hành vi khai thác, kinh doanh tinh, trứng giống trong khu vực đang có dịch bệnh nguy hiểm có thể bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng...

Hành vi nhập khẩu giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh nhưng không đúng về chủng loại, số lượng, tiêu chuẩn giống đã đăng ký nhập khẩu có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng...

Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi giả mạo nhãn, hồ sơ giống của các loại giống vật nuôi đang lưu hành trên thị trường đã được đăng ký; Quảng cáo sai sự thật, sai chất lượng giống đã đăng ký; Quảng cáo có nội dung làm giảm uy tín, chất lượng giống của tổ chức, cá nhân khác; kinh doanh giống vật nuôi có chất lượng thấp hơn chất lượng đã công bố...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thu hút đầu tư
(SMS: 200646 - Không gửi qua fax)
- Ngày 08/4/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh: cần từng bước giảm thiểu để tiến tới xoá bỏ việc bảo hộ có thời hạn, có điều kiện đối với những ngành cần phát triển và có khả năng cạnh tranh; từng bước mở cửa thị trường phù hợp với lộ trình cam kết hội nhập kinh tế quốc tế...
Đa dạng hoá các hình thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án hoạt động hiệu quả; khuyến khích mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ, đa dạng hoá mục tiêu đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài và quy hoạch phát triển ngành và sản phẩm...
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và đối tác đầu tư nhằm thu hút hút có hiệu quả đầu tư nước ngoài, nhất là của các tập đoàn xuyên quốc gia; hướng mạnh hơn vào những ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn...


Thanh tra xây dựng
(SMS: 200648 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ban hành ngày 06/4/2005 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng (TTXD), Chính Phủ quy định: TTXD được tổ chức thành hệ thống ở Trung ương là Thanh tra Bộ Xây dựng và ở địa phương là Thanh tra Sở Xây dựng để thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về: xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị...
Thanh tra chuyên ngành xây dựng được phép thanh tra từ trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, tổng mức đầu tư đến công tác giải phóng mặt bằng xây dựng; điều kiện khởi công xây dựng công trình, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng công trình... TTXD cũng được phép thanh tra đột xuất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao. Các đối tượng của TTXD phải cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, đoàn thanh tra, Thanh tra viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
(SMS: 200647 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ban hành ngày 06/4/2005, Chính phủ quy định: cá nhân hút thuốc lá, thuốc lào ở nơi công cộng như trong rạp hát, rạp chiếu phim, phòng họp, phòng làm việc, bệnh viện, thư viện, phòng đợi của nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng, trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc ở những nơi công cộng khác có quy định cấm sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 - 100.000 đồng...
Ngoài ra, các tổ chức có thể bị áp dụng mức xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng (đây cũng là mức xử phạt về tiền cao nhất trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế) nếu sản xuất thuốc lá có hàm lượng các chất Tar, Nicotin vượt quá mức quy định và còn phải chịu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái chế hoặc buộc tiêu huỷ số thuốc lá vi phạm gây hại cho sức khỏe con người...

Hành vi xuất khẩu, nhập khẩu chất thải, đồ vật cũ, phương tiện đã qua sử dụng mà không khai báo với cơ quan kiểm dịch y tế, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch y tế có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng...
Không thực hiện việc khám sức khoẻ cho người lao động trước khi tuyển dụng hoặc có thực hiện khám sức khoẻ nhưng không có hồ sơ khám sức khoẻ; Không thanh toán các chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp... có thể bị phạt từ 500.000 đến 1.500.000 đồng...
Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh các loại đồ dùng, phương tiện học tập, đồ chơi cho trẻ gây hại đến sức khoẻ của trẻ em, học sinh...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất khi di dời
(SMS: 200651 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ban hành ngày 06/4/2005 về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất , tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ quy định: mọi tổ chức kinh tế có trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang sử dụng đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê phải di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch của cấp có thẩm quyền được sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình xây dựng khác theo quy định...
Quyết định cũng nêu rõ phương thức xử lý tài chính về đất, phương thức xử lý tài chính về nhà xưởng, công trình xây dựng khác trên đất; Quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện; thẩm quyền quyết định, phương thức bán nhà xưởng, công trình và việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán nhà xưởng, công trình. Theo đó, đối với công ty nhà nước, số tiền thu được từ việc bán nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền hỗ trợ về đất sau khi trừ đi các khoản chi phí công ty đã đầu tư vào nhà đất và các chi phí liên quan khác sẽ được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, do đại diện chủ sở hữu công ty phải di dời làm chủ tài khoản (đối với công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý); Sở Tài chính làm chủ tài khoản (đối với công ty nhà nước do dịa phương quản lý). Số tiền này được sử dụng để đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa điểm mới hoặc đầu tư đổi mới công nghệ...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ XÂY DỰNG


Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
(SMS: 200653 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 05/2005/TT-BXD ra ngày 12/4/2005, Bộ Xây dựng hướng dẫn: các công trình xây dựng sau đây phải thực hiện thi tuyển thiết kế kiến trúc: Trụ sở UBND từ cấp huyện trở lên; Công trình văn hóa, thể thao và các công trình công cộng khác có quy mô cấp I, cấp đặc biệt;  Công trình xây dựng có kiến trúc đặc thù trong đô thị từ loại 2 trở lên như: tượng đài, cầu, trung tâm phát thanh, truyền hình, nhà ga đường sắt trung tâm, nhà ga hàng không quốc tế, công trình được xây dựng tại vị trí có ảnh hưởng quyết định đến cảnh quan kiến trúc đô thị, công trình là biểu tượng về truyền thống văn hoá và lịch sử của địa phương...
Tuỳ theo công trình có thể lựa chọn các hình thức thi tuyển sau: thi tuyển trong nước (thi tuyển hạn chế hoặc rộng rãi) và thi tuyển quốc tế.
Chủ đầu tư phải cung
cấp các thông tin, tài liệu, số liệu về quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng và các thông tin khác cho tổ chức, cá nhân dự thi. Trường hợp cần thiết, có thể thuê một tổ chức tư vấn giúp thực hiện việc tổ chức thi tuyển...
Thuyết minh phương án dự thi phải thể hiện những nội dung chủ yếu sau: ý tưởng kiến trúc của phương án dự thi cả về hình khối và công năng sử dụng; sự phù hợp với yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc khu vực xây dựng; dự kiến các giải pháp kỹ thuật bên trong và bên ngoài công trình; ảnh hưởng của phương án đối với các quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; tính khả thi của phương án...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Mua bán hàng dự trữ
(SMS: 200652 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 07/4/2005 về việc sửa đổi Quy chế đấu thầu mua, bán hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 31/2004/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định sửa đổi về phân cấp trách nhiệm về đấu thầu như sau: Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu có giá trị từ 7 đến dưới 100 tỷ đồng (quy định trước đây chỉ giới hạn đến dưới 50 tỷ đồng)...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Hướng dẫn phát hành công trái
(SMS: 200654 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 25/2005/TT-BTC ban hành ngày 05/4/2005 về việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục, Bộ Tài chính hướng dẫn: trường hợp mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng với lãi suất thực mà người sở hữu công trái được hưởng trong 5 năm (7,5%) lớn hơn 41% thì người sở hữu công trái sẽ được Nhà nước bù phần chênh lệch. Trường hợp mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng với lãi suất thực mà người sở hữu công trái được hưởng trong 5 năm (7,5%) thấp hơn 41% thì người sở hữu công trái vẫn được hưởng lãi suất 41% như ghi trên công trái đã phát hành...
Công trái giáo dục được phát hành theo 2 hình thức: Chứng chỉ không ghi tên, in trước mệnh giá gồm 11 loại: 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng, 1.000.000 đồng, 2.000.000 đồng, 5.000.000 đồng...
Chứng chỉ có ghi tên, không in trước mệnh giá sử dụng đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức mua công trái có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Mệnh giá tối đa ghi trên chứng chỉ công trái là 10 tỷ đồng...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.