Số 13.2013 (624) ngày 09/04/2013

 

SỐ 13 (624) - THÁNG 04/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

35/2013/TT-BTC

Thông tư 35/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2010/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

 

* Từ 01/06/2013, có thể khai thuế qua dịch vụ T-VAN

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

2

05/CT-TTg

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

* Đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trang 2

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

3

03/2013/TT-BXD

Thông tư 03/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

 

* Ban hành 2 mẫu hợp đồng về công trình sử dụng chung

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

4

18/2013/QĐ-TTg

Quyết định 18/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với các hoạt động khai thác khoáng sản

 

* Phải lập Đề án cải tạo môi trường khi khai thác khoáng sản

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

5

10/2013/TT-BYT

Thông tư 10/2013/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2007/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006…

 

* Kinh doanh thuốc phải nộp bản chính Chứng chỉ hành nghề dược

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

6

03/CT-BGTVT

Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ Giao thông Vận tải can thiệp vào việc xử phạt đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông…

 

* Nghiêm cấm cán bộ giao thông can thiệp xử phạt vi phạm

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

 
7

28/2013/NĐ-CP

Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 

* Được quảng cáo khi tham gia phổ biến pháp luật miễn phí

Trang 4

8

11/2013/TT-BGDĐT

Thông tư 11/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục theo Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011…

 

* Báo cáo viên có quyền lợi như giáo viên thỉnh giảng

Trang 4

 

9

549/QĐ-TTg

Quyết định 549/QĐ-TTg của Thủ tướnsg Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật"

 

* Năm 2020, ĐH Luật Hà Nội đào tạo 19.000 sinh viên chính quy

Trang 5

10

1215/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1215/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…

 

* Khuyến khích mở cơ sở giáo dục đại học trong doanh nghiệp

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

11

551/QĐ-TTg

Quyết định 551/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, các bản đặc biệt khó khăn…

 

* Từ 2012 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm

Trang 5

12

48/NQ-CP

Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2013

 

* Tiếp tục giảm lãi suất tín dụng trong đầu tháng 4/2013

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 03/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS03/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:


TỪ 01/06/2013, CÓ THỂ KHAI THUẾ QUA DỊCH VỤ T-V
AN

Đây là nội dung mới của Thông tư số 35/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/04/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, ngoài hai hình thức khai thuế điện tử đã được quy định trước đây là khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và bằng các phần mềm công cụ hỗ trợ khai thuế, Bộ Tài chính còn quy định thêm một hình thức khai thuế khác là thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (là tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và được cơ quan thuế cấp Giấy công nhận). Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN phải có trách nhiệm chuyển hồ sơ thuế điện tử đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế chậm nhất là 2 giờ/lần kể từ
 

 

khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế.

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung điều kiện thực hiện thu, nộp thuế điện tử đối với các ngân hàng thương mại. Cụ thể, bên cạnh việc thỏa mãn yêu cầu của pháp luật về giao dịch điện tử, có dịch vụ ngân hàng điện tử đảm bảo ghi nhận và truyền tải được đầy đủ thông tin về nộp thuế của người nộp thuế, thì các ngân hàng thương mại còn phải tham gia phối hợp thu ngân sách Nhà nước; có phần mềm ứng dụng thu ngân sách nhà nước qua mạng và các giải pháp kỹ thuật về an toàn, bảo mật thông tin nộp thuế của người nộp thuế theo quy định tham gia phối hợp thu ngân sách Nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2013.

Ü Đất đai-Nhà ở:


ĐẨY MẠNH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 04/04/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

Trước tình trạng ở một số địa phương, việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu vẫn còn chậm, số lượng hồ sơ tồn đọng còn nhiều; lượng Giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người được cấp còn khá lớn…, Chỉ thị đã tập trung vào một số nội dung cần thực hiện nhằm đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các UBND cấp tỉnh phải hoàn thành trước tháng 05/2013 việc giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận cho từng UBND huyện, xã và Văn
 

 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp; điều chỉnh, bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương trong năm 2013 cho từng huyện, xã để thực hiện cấp Giấy chứng nhận với chỉ tiêu đã giao; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận…; ban hành quy định giải quyết các vướng mắc do có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng có tính phức tạp, phổ biến ở địa phương, nhất là tại các dự án phát triển nhà ở…

Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước 06/2013, phải hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với những tỉnh khó khăn cần hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương…
 

Ü Xây dựng:


BAN HÀNH 2 MẪU HỢP ĐỒNG VỀ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CHUNG

Ngày 02/04/2013, Bộ Xây dựng đã ra Thông tư số 03/2013/TT-BXD về việc ban hành "Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và Mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung".

Theo Thông tư này, đối với hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật ký kết giữa chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý vận hành công trình được ủy quyền và tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chung công trình, các tài liệu phải kèm theo hợp đồng bao gồm: Sơ đồ (bản vẽ) vị trí, danh mục, khối lượng đường dây, cáp, đường ống và thiết bị lắp đặt vào công trình; danh mục công trình để lắp đặt; Quy trình bảo trì, vận hành công trình và đường dây, cáp, đường ống, thiết bị được lắp đặt vào công trình; Giấy ủy quyền ký hợp đồng số (nếu có)...

Đồng thời, hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo các nội dung cơ bản như: Các công việc lắp đặt; các công việc vận hành, bảo trì tài sản được lặp đặt; thời hạn thuê, thời gian lắp đặt, bảo lãnh hợp đồng; giá trị hợp đồng, tạm ứng và hình thức thanh toán...

 

Đối với hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung ký kết giữa chủ sở hữu công trình và đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, ngoài yêu cầu về các tài liệu phải kèm theo hợp đồng như sơ đồ (bản vẽ) vị trí, khối lượng công trình; hồ sơ hiện trạng các đường dây, cáp, đường ống và thiết bị đã lắp đặt trong công trình..., Bộ Xây dựng yêu cầu hợp đồng phải đảm bảo các nội dung cơ bản như: Các công việc vận hành, bảo trì công trình; công tác an toàn và bảo vệ tài sản; thời gian thực hiện, bảo lãnh hợp đồng; giá trị hợp đồng, tạm ứng và hình thức thanh toán...

Bộ Xây dựng cũng quy định rõ các điều khoản trong “Mẫu hợp đồng” ban hành kèm theo Thông tư là bắt buộc áp dụng. Tuy nhiên, căn cứ điều kiện cụ thể và hướng dẫn trong chú thích, khi ký kết hợp đồng các bên có thể bổ sung các điều khoản, nội dung khác cho phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/05/2013.
 

Ü Tài nguyên-Môi trường:


PHẢI LẬP ĐỀ ÁN CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG KHI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/03/2013 về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Tại Quyết định này, Thủ tướng nhấn mạnh: Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản đều phải lập Đề án cải tạo, phục hồi môi trường và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xét duyệt. Tuy nhiên, trong trường hợp tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản đã có dự án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt; đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định hoặc tổ chức, cá nhân khai thác vật liệu xây dựng thông thường thì không phải thực hiện lập Đề án.

Cũng theo Quyết định này, các trường hợp phải lập Đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung bao gồm: Tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; đề nghị
 

 

thay đổi phương án cải tạo, phục hồi môi trường so với Đề án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật, Thủ tướng yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác khoảng sản phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường, hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (nếu nơi khai thác khoáng sản chưa có Quỹ bảo vệ môi trường). Số tiền ký quỹ được nộp, hoàn trả bằng đồng Việt Nam và được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tính từ thời điểm ký quỹ. Đặc biệt, tổ chức, cá nhân chỉ được rút tiền lãi một lần sau khi có giấy xác nhận hoàn thành toàn bộ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường (thay vì cho phép tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được quyền rút mà không cần có xác nhận của cơ quan thẩm quyền kiểm tra, xác nhận như trước đây).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2013 và thay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/05/2008.

Ü Y tế-Sức khỏe:


KINH DOANH THUỐC PHẢI NỘP BẢN CHÍNH
 
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

Nhằm cập nhật những điểm mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006.

Theo đó, Bộ Y tế quy định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh (trong khi quy định trước đây chỉ yêu cầu bản sao có chứng thực); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chứng thực hoặc có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận; tài
 

 

liệu kỹ thuật tương ứng theo quy định của Bộ Y tế đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc.

Trường hợp cơ sở kinh doanh thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GMP, GSP, GLP, GDP, GPP) phù hợp với hình thức và phạm vi kinh doanh, thì tài liệu kỹ thuật tương ứng theo quy định chỉ cần bản sao Giấy chứng nhận thực hành tốt có chứng thực hoặc có chữ ký của chủ cơ sở

Riêng đối với đại lý bán thuốc của doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế, ngoài các giấy tờ trên, còn phải có bản sao Hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu đại lý có chứng thực hoặc chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/05/2013.
 

Ü Giao thông:


NGHIÊM CẤM CÁN BỘ GIAO THÔNG CAN THIỆP VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM

Ngày 03/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BGTVT về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ GTVT can thiệp vào việc xử phạt của các lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Tại Chỉ thị này, Bộ GTVT nhận định trong thời gian qua có một số cán bộ, công nhân viên ngành GTVT vi phạm pháp luật về trật tư an toàn giao thông và đã có các biểu hiện chống đối, tiêu cực hoặc sử dụng các mối quan hệ để can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lượng tuần tra, kiểm soát. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu cán bộ, công chức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành GTVT không được lợi dụng bật kỳ mối quan hệ nào để can thiệp vào việc thực thi công vụ, xử lý của các lực lượng chức năng đối với các hành vi vi phạm

 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông của bản thân mình và người khác; tuyệt đối chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông; gương mẫu, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

Đặc biệt, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu khi tham gia giao thông, bản thân tuyệt đối không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào của cấp dưới; kiểm điểm nghiêm khắc mọi cá nhân vi phạm khi nhận được thông báo từ lực lượng chức năng chuyển tới; không lợi dụng chức vụ, uy tín, mối quan hệ để can thiệp và việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng…
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:


ĐƯỢC QUẢNG CÁO KHI THAM GIA PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định số 28/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/04/2013, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nghị định này chỉ rõ, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng các chính sách như sau: Được cơ quan Nhà nước cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật không thu tiền trong trường hợp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí của mình; được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, riêng các doanh nghiệp được quyền thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật miễn

 

phí hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

Bên cạnh đó, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật, ngư dân, người dân ở vùng dân tộc thiểu số vùng biên giới, ven biển, hải đảo…mà không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số khi tham gia thực hiện phổ biến pháp luật không những được cấp phát tài liệu, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; được khen thưởng; mà còn được hưởng các thù lao và chế độ theo quy định…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2013.
 


BÁO CÁO VIÊN CÓ QUYỀN LỢI NHƯ GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG

Ngày 29/03/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc bổ sung quy định về chế độ báo cáo viên trong các cơ sở giáo dục.

Theo Thông tư này, báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ nhân, người lao động ở trong và ngoài nước được các cơ sở giáo dục mời báo cáo chuyên đề, kinh nghiệm thực tiễn nhằm góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn giáo dục và đào tạo với thực tiễn.

Do vậy, Bộ GDĐT quy định báo cáo viên phải là người có năng lực, am hiểu sâu về

 

lĩnh vực, chuyên ngành được báo cáo; có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, tương tự như với hợp đồng thỉnh giảng, hợp đồng báo cáo viên có thể được ký kết đối với báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức hoặc không phải là cán bộ, công chức, viên chức, dưới dạng hợp đồng vụ, việc theo Mục 7 Chương XVII Bộ luật Dân sự hoặc hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, các quyền, nghĩa vụ của báo cáo viên cũng như quyền, nghĩa vụ của cơ sở giáo dục được thực hiện tương tự như đối với nhà giáo thỉnh giảng theo quy định trước đó tại Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2013.


NĂM 2020, ĐH LUẬT HÀ NỘI ĐÀO TẠO 19.000 SINH VIÊN CHÍNH QUY

Ngày 04/04/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 549/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể "Xây dựng trường Đại học (ĐH) Luật Hà Nội và trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật".

Nhằm cung cấp nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và toàn xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, có đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh với mục tiêu đến năm 2016 tổng quy mô đào tạo ĐH chính quy của cả 02 trường khoảng 22.000 sinh viên; đội ngũ giảng viên có khoảng 900 người, trong đó trình độ tiến sĩ chiếm khoảng 35 - 40%.

Riêng trong giai đoạn 2017 - 2020, cần tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng đào tạo, tăng quy mô tuyển sinh năm sau so với năm trước khoảng 11%, sao cho

 

đến năm 2020, quy mô đào tạo ĐH chính quy của Trường ĐH Luật Hà Nội khoảng 19.000 sinh viên và Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh khoảng 16.000 sinh viên. Đồng thời tạo được uy tín, danh tiếng trong đào tạo mũi nhọn của từng trường, trong đó ĐH Luật Hà Nội khẳng định thế mạnh về đào tạo những vấn đề lý luận cơ bản, những chuyên ngành về bộ máy Nhà nước, luật kinh tế, luật thương mại quốc tế...; ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh khẳng định thế mạnh về đạo tạo chương trình chất lượng cao pháp luật hành chính - tư pháp và chương trình cử nhân quản trị - luật...

Kinh phí dự kiến thực hiện Đề án của Trường ĐH Luật Hà Nội là 1.456.618 triệu đồng, của Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh là 999.144 triệu đồng; trong đó tập trung chủ yếu vào xây dựng cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; chỉnh lý giáo trình và nghiên cứu khoa học...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


KHUYẾN KHÍCH MỞ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG DOANH NGHIỆP

Ngày 04/04/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký Quyết định số 1215/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020, Kết luận 51/KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo đó, việc đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục. Cụ thể, Bộ GDĐT nhấn mạnh tới việc xây dựng cơ chế phù hợp để mở rộng các hình thức, nội dung liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, sử dụng nhân lực và nghiên cứu chuyển giao công nghệ; khuyến khích mở các cơ sở giáo dục đại học trong các doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả việc cung cấp nhân lực trực tiếp cho các doanh nghiệp; huy động tối đa sự tham gia của doanh nghiệp và việc xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng và đánh giá

 

chương trình, hỗ trợ trong việc bố trí chỗ thực tập và tuyển dụng học sinh, sinh viên tốt nghiệp…

Ngoài ra, nhằm thực hiện mục tiêu chung là đổi mới phương thức tổ chức và quản lý đào tạo theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở đào tạo, Bộ GĐĐT cũng chỉ rõ: Cần tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc đào tạo theo học chế tín chỉ; sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ phù hợp với thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam. Bên cạnh đó, phát triển các chương trình đào tạo trình độ đại học theo 02 hướng: nghiên cứu và nghề nghiệp ứng dụng. Đặc biệt là vận dụng có chọn lọc một số chương trình đào tạo tiên tiến của các đại học có uy tín trên thế giới vào đào tạo của một số trường đại học ở Việt Nam…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


TỪ 2012 - 2015, TỶ LỆ HỘ NGHÈO
 
TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIẢM 4%/NĂM

Ngày 04/04/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Chương trình này đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2012 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm. Đặc biệt, đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tại các xã này đạt 50% mức bình quân chung khu vực nông thôn của cả nước; 95% trung tâm xã và trên 60% thôn có điện; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 50% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây hàng năm; trên 50% trạm y tế xã được chuẩn hóa...

Nhằm thực hiện các mục tiêu trên, Thủ tướng chủ trương hỗ trợ giống, phân bón,

 

vật tư phục vụ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho người dân tham quan, học tập và nhân rộng mô hình; hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất, cán bộ khuyến nông... Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ tập trung vào các nội dung như: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn; các công trình bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh; hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa trên địa bàn xã…

Chương trình này cũng chỉ rõ, trong năm 2014, 2015, định mức vốn đầu tư, hỗ trợ sẽ tăng 1,5 lần so với định mức năm 2013.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


TIẾP TỤC GIẢM LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRONG ĐẦU THÁNG 4/2013

Đây là nội dung nổi bật trong Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2013.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã nhận định trong quý I/2013, tăng trưởng kinh tế đạt 4,89% cao hơn cùng kỳ năm trước, lạm phát đã được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức 2,39% so với tháng 12 năm 2012, thấp hơn so với cùng kỳ 4 năm qua; lãi suất giảm, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện…Tuy nhiên, lãi suất vẫn còn cao, tăng tưởng tín dụng thấp, nợ xấu chưa được giải quyết cơ bản; số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thế và phá sản gia tăng…

Trước tình hình trên, Chính phủ giao trách nhiệm cho Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành giảm lãi suất tín dụng ngay trong đầu tháng 04/2013; tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các ngân hàng thương mại, tháo gỡ khó khăn về điều kiện, thủ tục vay vốn để tín dụng nhanh chóng đi vào nền kinh tế; đẩy mạnh ưu

 

điều kiện, thủ tục vay vốn để tín dụng nhanh chóng đi vào nền kinh tế; đẩy mạnh ưu tiên cho vay các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn và triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng cho hộ gia đình, cá nhân vay để mua bán nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp và nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 với lãi suất ổn định ở mức thấp…

Riêng Bộ Tài chính cần kiểm soát chặt chẽ chi từ nguồn dự phòng ngân sách; tính toán phương án tiếp tục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về mức 20% và phương án giảm thuế giá trị gia tăng… Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì thực hiện các giải pháp hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu, đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường kiểm tra; kịp thời có biện pháp khắc phục tình trạng cạnh tranh xuất khẩu không lành mạnh, trái pháp luật trong nội bộ các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu gạo và thủy sản…
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.