Số 13.2012 (574) ngày 03/04/2012

 

SỐ 13 (574) - THÁNG 04/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

22/2012/NĐ-CP

Nghị định 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 

* Đấu giá khai thác khoáng sản phải đặt cọc tối đa 15%

Trang 2

2

348/QĐ-TTg

Quyết định 348/QĐ-TTg về điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII

 

* Bổ sung 3 văn bản dự thảo quy định chi tiết thi hành Luật Cơ yếu

Trang 2

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

3

05/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

 

* Thiết bị nâng trước khi đưa vào sử dụng phải qua 3 công đoạn kiểm tra

Trang 2

4

375/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 375/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011

 

* Năm 2011, cả nước giảm hơn 450.000 hộ nghèo

Trang 2

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

5

06/2012/TT-BCT

Thông tư 06/2012/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 

* Thủ tục cấp phép thành lập VPĐD tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Trang 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

6

1146/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

* Cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Trang 3

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

7

643/QĐ-BGTVT

Quyết định 643/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải

 

* Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải

Trang 3

8

09/2012/TT-BGTVT

Thông tư 09/2012/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa...

 

* Giảm số lượng thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa

Trang 4

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

9

341/QĐ-BTNMT

Quyết định 341/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh

 

* Ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh

Trang 4

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

10

474/QĐ-BKHCN

Quyết định 474/QĐ-BKHCN về Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2012-2013...

 

* Đến 2014, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ trên 24 đài truyền hình cấp tỉnh

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 03/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS03/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

ĐẤU GIÁ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN PHẢI ĐẶT CỌC TỐI ĐA 15%

Ngày 26/03/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (QKTKS).

Theo quy định tại Nghị định này, tiền đặt cọc mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá QKTKS phải nộp bằng 1% đến 15% giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá QKTKS ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản.

Trường hợp đấu giá QKTKS ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, tiền đặt cọc được xác định trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản và được tính tương tự như đối với khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản.
 

 

Thời gian nộp tiền đặt cọc được thông báo trong hồ sơ mời đấu giá QKTKS trước khi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày. Tiền đặt cọc của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá QKTKS được nộp vào Kho bạc Nhà nước và được khấu trừ vào tiền trúng đấu giá khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Số tiền đặt cọc này sẽ được hoàn trả cho tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, trừ một số trường hợp như: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá rút lại giá đã trả; giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi theo quy định của pháp luật… 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012.

BỔ SUNG 3 VĂN BẢN DỰ THẢO QUY ĐỊNH
CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT CƠ YẾU

Ngày 26/03/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội khóa XIII.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung 03 văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Cơ yếu vào Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 02 Quốc hội khóa XIII.
 

 

Cụ thể, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ: Dự thảo Nghị định về hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước vào tháng 12/2012; Dự thảo Nghị định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã vào tháng 11/2013.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2012.

THIẾT BỊ NÂNG TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
PHẢI QUA 3 CÔNG ĐOẠN KIỂM TRA

Thiết bị nâng trước khi được đưa vào sử dụng phải có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, có gắn dấu hợp quy và được kiểm định lần đầu; riêng thiết bị nâng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu bởi 01 tổ chức chứng nhận được thừa nhận... là các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2012.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các loại thiết bị nâng thông dụng gồm: Cần trục kiểu cần; cần trục và cổng trục các loại; máy nâng (xe tời chạy theo ray trên cao; tời điện; Pa lăng tay, tời tay; máy nâng xây dựng có dùng cáp) và các loại bộ phận mang tải.

Các thiết bị nâng theo quy định tại Quy chuẩn này chỉ được phép lắp đặt sử dụng

 

khi có đơn vị lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa được phép; có đủ hồ sơ kỹ thuật gốc và đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định. Riêng đối với các bộ phận chi tiết máy đi kèm phải đồng bộ hoặc chế tạo theo dạng liên kết của nhiều hãng, nhiều quốc gia thì việc đảm bảo các đặc tính kỹ thuật là của hãng thiết bị đứng tên.

Cũng theo Quy chuẩn này, thiết bị nâng trước khi đưa vào sử dụng ngoài việc phải được kiểm định lần đầu còn phải được kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và kiểm định bất thường theo quy định kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2012.

NĂM 2011, CẢ NƯỚC GIẢM HƠN 450.000 HỘ NGHÈO

Ngày 28/03/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011.

Theo kết quả điều tra năm 2011, số hộ nghèo trên cả nước xấp xỉ 2,6 triệu hộ, chiếm tỷ lệ 11,76%; số hộ cận nghèo là hơn 1,5 triệu hộ, chiếm tỷ lệ 6,98%. So với kết quả điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2010, cả nước đã giảm được hơn 450.000 hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt 2,44%; giảm hơn 80.000 số hộ cận nghèo với tỷ lệ giảm là 0,51%.

 

Về phân bố số hộ nghèo theo vùng lãnh thổ trên cả nước, số hộ nghèo ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất: 33,02%; tiếp theo đến khu vực miền núi Đông Bắc như: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có tỷ lệ hộ nghèo là 21,01%; khu vực Đông Nam Bộ có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong cả nước với con số 1,70%.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2012.

THỦ TỤC CẤP PHÉP THÀNH LẬP VPĐD TỔ CHỨC
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI

Ngày 27/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BCT quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện (VPĐD) của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư quy định, Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập VPĐD tại Việt Nam phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD đến cơ quan cấp Giấy phép (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD gồm các loại giấy tờ như: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD theo mẫu do đại diện có thẩm quyền của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài ký; Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thành lập VPĐD tại Việt Nam; Bản sao Giấy phép thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập xác nhận; Báo cáo tình hình hoạt động của tổ

 

chức xúc tiến thương mại nước ngoài trong 01 năm gần nhất và dự kiến các hoạt động tại Việt Nam... Các loại tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép sẽ xem xét, cấp hoặc không cấp cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài Giấy phép thành lập VPĐD. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức đó, trong đó có nêu rõ lý do không cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD được xem là đã đầy đủ, hợp lệ nếu cơ quan cấp giấy phép không có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2012.
 

CẮT GIẢM TỐI THIỂU 10% CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 26/03/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 1146/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở rà soát các TTHC có liên quan và ảnh hưởng lớn đến xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC đảm bảo cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC thông qua nhiều giải pháp khác nhau.

 

Cụ thể như: Cắt giảm việc hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính Nhà nước vào hoạt động của cá nhân, tổ chức; áp dụng các hình thức “nhẹ” hơn trong thực hiện TTHC (như: chuyển từ hình thức đăng ký, cấp phép sang thông báo); bãi bỏ các hồ sơ mang tính chất hình thức; không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; loại bỏ những yêu cầu, điều kiện không đạt được mục tiêu đặt ra hoặc khó đánh giá được chính xác; đơn giản hóa trình tự thực hiện…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2012.

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 26/03/2012, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 643/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo quy định tại Quyết định này, chương trình công tác của Bộ Giao thông Vận tải bao gồm chương trình công tác năm, quý, tháng của Bộ và chương trình công tác tuần của Lãnh đạo Bộ.

Căn cứ chương trình công tác của Bộ và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cả năm, từng quý, tháng, tuần và tổ chức thực hiện. Chương trình công tác của đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị; đồng thời thể hiện rõ lịch trình thực hiện công việc, đảm bảo tiến độ trình lãnh đạo cấp trên xem xét

 

theo chương trình công tác của Bộ.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác. Trường hợp do những khó khăn chủ quan, khách quan không hoàn thành được công việc theo tiến độ, kế hoạch đã định, phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực và thông báo cho Văn phòng Bộ biết để điều chỉnh chương trình chung và tìm giải pháp khắc phục.

Quyết định thay thế Quyết định số 927/2003/QĐ-BGTVT ngày 03/04/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 26/03/2012.
 

GIẢM SỐ LƯỢNG THUYỀN VIÊN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Ngày 23/03/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, số lượng thuyền viên tối thiểu trong 01 ca làm việc đối với phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 500 tấn... là 03 người, giảm 01 người so với trước đây, trong đó có 01 thuyền trưởng hoặc một trong các thuyền phó, 01 máy trưởng hoặc một trong các máy phó và 01 thủy thủ hoặc thợ máy.

 

Đối với phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 150 tấn… là 02 người (01 thuyền trưởng hoặc một trong các thuyền phó và 01 máy trưởng hoặc một trong các máy phó), không yêu cầu bắt buộc phải có thủy thủ hoặc thợ máy.

Cũng theo Thông tư này, thuyền trưởng có trách nhiệm tổ chức việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, diễn tập các tình huống khẩn cấp cho thuyền viên và những người tập sự thuyền viên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2012.

BAN HÀNH DANH MỤC LƯU VỰC SÔNG NỘI TỈNH

Ngày 23/03/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 341/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh.

Danh mục lưu vực sông nội tỉnh này bao gồm 3.045 sông, suối thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có một trong các đặc trưng sau đây: Sông có chiều dài từ 10 km trở lên đối với khu vực miền núi (đã xác định được ranh

 

giới lưu vực sông); Sông có chiều rộng trung bình từ 50m trở lên không phân biệt chiều dài sông hoặc có chiều rộng trung bình từ 25m trở lên và chiều dài từ 10 km trở lên (đối với khu vực đồng bằng và không xác định được ranh giới lưu vực sông).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/03/2012.

ĐẾN 2012, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TRÊN 24 ĐÀI TRUYỀN HÌNH CẤP TỈNH

Đây là một trong những dự án được phê duyệt trong Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 02 năm 2012 - 2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-BKHCN ngày 23/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung chính của dự án này là biên tập, thiết kế và phát sóng các Chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ (SHTT) để phát sóng trên các Đài Truyền hình địa phương của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như: Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An…, trong đó có sử dụng kết quả, sản phẩm của dự án “Chương trình Chắp cánh thương hiệu”.
 

 

Ngoài dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT trên đài truyền hình địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phê duyệt 10 dự án do Trung ương quản lý và 03 dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 02 năm 2013 - 2014 như: Dự án đánh giá thực trạng, xây dựng và triển khai quy chế quản lý SHTT cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường năng lực khai thác thông tin SHTT phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai của các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/03/2012.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.