Số 12.2014 (673) ngày 08/04/2014

SỐ 12 (673) - THÁNG 04/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn
 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 1

12/2014/TT-NHNN

Thông tư 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

 

* Tổ chức tài chính vi mô được vay nước ngoài bằng tiền Việt

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

 2

988/QĐ-TCHQ

Quyết định 988/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

 

* Hướng dẫn xử lý hồ sơ hải quan khai không đầy đủ

Trang 2

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

 3

12/2014/TT-BCT

Thông tư 12/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân

 

* Tăng giá điện từ 10% phải báo cáo Thủ tướng

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

 4

1090/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

 

* Tạm dừng cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Trang 3

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

 5

23/2014/NĐ-CP

Nghị định 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

 

* Điều kiện vay vốn Quỹ Phát triển KHCN quốc gia

Trang 3

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

 6

959/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 959/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 

* Công nhận lễ hội Bình Đà là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

 7

23/NQ-CP

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2014

 

* Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Trang 4

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 8

27/2014/QĐ-TTg

Quyết định 27/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

 

* Cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trang 4

 9

24/2014/NĐ-CP

Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

* Văn phòng UBND tỉnh phải có Cổng Thông tin điện tử

Trang 5

HÀNG HẢI

 

HÀNG HẢI

 

 10

04/2014/TT-BGTVT

Thông tư 04/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

 

* Điều kiện cấp phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg, soạn tin: VB 11/2014/QD-TTg gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 03/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS03/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ ĐƯỢC VAY NƯỚC NGOÀI BẰNG TIỀN VIỆT

Đây là nội dung tại Thông tư số 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/03/2014 quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Cụ thể, Thông tư này quy định đồng tiền vay nước ngoài phải là ngoại tệ. Tuy nhiên, có thể vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam trong trường hợp bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô; là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp của bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại bên đi vay và các trường hợp khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Bên cạnh đó, thỏa thuận vay nước ngoài phải được ký kết bằng văn bản trước khi thực hiện giải ngân khoản vay và không trái với quy định của pháp luật; riêng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vay ngắn hạn nước ngoài thì thỏa

 

thuận vay nước ngoài còn có thể được ký kết bằng văn bản vào thời điểm thực hiện giải ngân khoản vay.

Đồng thời, bên đi vay chỉ được phép vay nước ngoài để phục vụ mục đích thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài của bên đi vay, của doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn trực tiếp; hoặc cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của bên đi vay mà không làm tăng chi phí vay. Trong đó, phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với phạm vị giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2014, bãi bỏ các quy định tại Chương II Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004.

Ü Xuất nhập khẩu:

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HỒ SƠ HẢI QUAN KHAI KHÔNG ĐẦY ĐỦ

Ngày 28/03/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 988/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, quy định cụ thể về cách xử lý khi kiểm tra hồ sơ hải quan phát hiện khai không đầy đủ hoặc có sự sai lệnh, chưa phù hợp giữa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai trên Hệ thống.

Theo đó, nếu có đầy đủ thông tin xác định có hành vi vi phạm, thì công chức hải quan lập biên bản vi phạm và chuyển thông tin cho người có thẩm quyền xử lý. Sau khi người khai hải quan đã chấp hành, công chức thông báo cho người khai hải quan thực hiện khai sửa đổi, bổ sung (nếu có) bằng “Chỉ thị của Hải quan” thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã A) và làm tiếp thủ tục theo quy định. Riêng trường hợp người khai hải quan sử dụng bảo lãnh riêng để khai báo nhưng số tiền thuế phải nộp do cơ quan hải quan xác định khác với số tiền thuế do người khai hải quan khai báo, thì thông báo số tiền thuế phải nộp và đề nghị người khai hải quan sử dụng bảo lãnh riêng mới tương ứng với số tiền thuế do cơ quan hải quan xác định, hoặc khai báo việc nộp thuế bằng phương thức nộp thuế ngay thông qua

 

nghiệp vụ IDA01 (mã A).

Sau 5 ngày kể từ ngày gửi thông báo và còn trong thời hạn hiệu lực tờ khai, người khai hải quan không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung thì công chức hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ấn định thuế (nếu có) thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã B), nghiệp vụ CEA/CEE và thực hiện tiếp các thủ tục. Nếu người khai hải quan lựa chọn nộp thuế ngay thì chỉ nộp số tiền chênh lệch giữa số tiền khai báo với số tiền do cơ quan hải quan xác định.

Trường hợp có nghi vấn nhưng chưa có đầy đủ thông tin để xác định hành vi vi phạm thì công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan bổ sung thêm thông tin, chứng từ thông qua nghiệp vụ IDA01/EDA01 (mã A) hoặc đề xuất Chi cục trưởng quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với luồng vàng tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2014.

Ü Thương mại:

TĂNG GIÁ ĐIỆN TỪ 10% PHẢI BÁO CÁO THỦ TƯỚNG

Theo Thông tư số 12/2014/TT-BCT quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công Thương ban hành ngày 31/03/2014, giá bán điện bình quân được tính toán căn cứ vào kết quả kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất, kinh doanh điện hàng năm; tình hình sản xuất, kinh doanh điện; kế hoạch vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh điện chưa tính vào giá bán điện hiện hành được phép thu hồi (nếu có).

Bên cạnh đó, Thông tư này còn nhấn mạnh tới trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc rà soát và điều chỉnh giá bán điện. Cụ thể, Cục Điều tiết điện lực (thuộc Bộ Công Thương) xem xét, chấp thuận phương pháp điều chỉnh giá bán

 

điện đối với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 7% - dưới 10% so với giá bình quân hiện hành và trong khung giá quy định. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành điều chỉnh ở mức tương ứng.

Trong trường hợp cần điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện hiện hành hoặc ngoài phạm vi khung giá quy định, Cục Điều tiết điện lực phải xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định (sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2014.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

TẠM DỪNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Ngày 27/03/2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông; đồng thời, chấm dứt hiệu lực các quyết định, công văn của Bộ giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những đối tượng nêu trên.

Riêng đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đã tuyển sinh trước ngày 27/03/2014, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp Chứng chỉ theo quy định hiện hành.

 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng công bố chính thức Danh sách 66 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; trong đó có 14 trường đại học sư phạm (như: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội 2...) và 52 trường đại học có khoa hoặc ngành sư phạm như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Đại học Tiền Giang...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Khoa học-Công nghệ:

ĐIỀU KIỆN VAY VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN KHCN QUỐC GIA

Ngày 03/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) quốc gia.

Quỹ Phát triển KHCN quốc gia là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ KHCN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước. Quỹ có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác; với nguồn vốn điều lệ được cấp từ ngân sách sự nghiệp KHCN là 500 tỷ đồng và được bổ sung hàng năm để bảo đảm mức vốn ít nhất 500 tỷ đồng.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay đối với các nhiệm vụ KHCN nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển

 

công nghệ vào sản xuất và đời sống do tổ chức, cá nhân đề xuất; bảo lãnh vốn vay đối với các nhiệm vụ KHCN chuyên biệt; cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KHCN và hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KHCN quốc gia.

Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký tài trợ, vay vốn, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ của Quỹ phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản như: Có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại nhiệm vụ KHCN (đối với tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KHCN); phải có chuyên môn phù hợp loại hình đề nghị hỗ trợ (trường hợp đăng ký hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KHCN) và phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2014.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

CÔNG NHẬN LỄ HỘI BÌNH ĐÀ
 LÀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

Lễ hội Bình Đà của xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 959/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành ngày 01/04/2014 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Như vậy, lễ hội Bình Đà là di sản văn hóa phi vật thể thứ 49 của cả nước, bên cạnh các di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận trước đây như: Đờn ca tài tử Nam bộ; hát Xoan (Phú Thọ); hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc (Hà Nội); lễ hội Yên Thế (Bắc Giang); lễ hội Côn Sơn (Hải Dương); nghi lễ Cấp sắc của người Dao (Tuyên Quang); nghệ thuật Xòe Thái (Điện Biên)...

 

Theo Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, các di sản văn hóa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phải có đủ các tiêu chí như: Có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

ĐẨY NHANH CỐ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Trước tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng còn thấp, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nợ xấu chưa được giải quyết căn bản và sản xuất, kinh doanh còn khó khăn..., ngày 04/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2014.

Tại phiên họp, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ bảo đảm sự ổn định của thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường vàng, tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát; triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trường tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; nghiên cứu điều chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển

 

giá và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; bố trí kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tránh lũ khu vực miền Trung; đề xuất bố trí hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh ở vùng khó khăn vùng cao.

Đồng thời, củng cố, mở rộng thị trường xuất khẩu; tích cực triển khai các chương trình kích cầu thị trường nội địa, có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; tích cực triển khai nhân rộng mô hình bình ổn giá không sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; tập trung thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là đầu tư nước ngoài, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để cải thiện môi trường đầu tư...

Ü Cơ cấu tổ chức:

CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Ngày 04/04/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở đặt tại TP. Hà Nội. Tổng cục thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi cả nước, gồm: Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 24 đơn vị trực thuộc như: Viện Đo lường Việt Nam, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế...; trong đó, Trung tâm Năng suất Việt Nam và Thanh tra đã được đổi tên thành Viện Năng suất Việt Nam và Vụ Pháp chế - Thanh tra. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quyết định thành lập, giải thể, tổ chức lại Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2014.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHẢI CÓ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/04/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ cấu tổ chức của Sở thuộc UBND cấp tỉnh vẫn được tổ chức thành 05 đơn vị như trước đây, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, không nhất thiết các Sở đều phải có Chi cục, Thanh tra hay đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng Văn phòng UBND cấp tỉnh phải có Cổng Thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết điều kiện thành lập Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc. Cụ thể, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (đối với tỉnh có đường biên giới). Sở Ngoại vụ được thành lập khi tỉnh có đường biên giới trên bộ và có cửa khẩu quốc tế hoặc quốc gia. Trường hợp tỉnh không có đường biên giới, phải có các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,

 

khu kinh tế mở, khu kinh tế cửa khẩu được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc có khu du lịch quốc gia hay di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

Ban Dân tộc có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý Nhà nước về công tác dân tộc. Ban Dân tộc được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi đảm bảo ít nhất 02 trong 03 tiêu chí sau: Có trên 20.000 người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản; Có trên 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2014.

Ü Hàng hải:

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU PHÁO HIỆU CHO AN TOÀN HÀNG HẢI

Ngày 26/03/2014, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BGTVT quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải.

Theo quy định tại Thông tư này, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải (bao gồm: Pháo hiệu dù, đuốc cầm tay và tín hiệu khói nổi) phải đáp ứng những điều kiện như: Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư), trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến phương tiện, vật tư, thiết bị ngành hàng hải, đóng tàu; có Giấy chứng

 

nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất xác nhận việc pháo hiệu dùng cho an toàn hàng hải đã được thử nghiệm phù hợp với các quy định theo Nghị quyết MSC.81(70) ngày 11/12/1998 của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Cũng theo Thông tư này, thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải được xác định theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, nhưng không kéo dài sang năm kế tiếp của năm cấp Giấy phép.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2014 và thay thế Quyết định số 20/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/05/2006.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.