Số 12.2005 (215) ngày 01/04/2005

 CHÍNH PHỦ


Thi hành Luật Thanh tra
(SMS: 200605 - Không gửi qua fax)
- Ngày 25/3/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
Theo đó, trước khi ra quyết định thanh tra, người ra quyết định thanh tra thu thập thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung, đối tượng cần thanh tra; xác định tính chất, yêu cầu, mục đích của cuộc thanh tra, dự kiến thời gian tiến hành thanh tra; lựa chọ
n Trưởng Đoàn thanh tra, bố trí thành viên Đoàn thanh tra và chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ cuộc thanh tra...
Khi tiến hành thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra phải chấp hành sự chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra, báo cáo với người ra quyết định thanh tra về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và những vấn đề vượt thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra sửa đổi, bổ sung kế hoạch thanh tra, thay đổi thành viên Đoàn thanh tra...
Trường hợp đối tượng thanh tra không cung cấp hoặc cố tình trì hoãn, cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra mà Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý với đối tượng thanh tra...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách chăm sóc trẻ em
(SMS: 200608 - Không gửi qua fax)
- Ngày 25/3/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 - 2010.
Mục tiêu tổng quát của đề án là tiến tới trợ giúp tất cả trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và có cơ hội thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các trẻ này với trẻ em bình thường ở nơi cư trú trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội, phát triển các hình thức chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng...
Theo đề án, đến năm 2010, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khănđược hưởng trợ cấp xã hội, được chăm sóc thay thế tại cộng đồng và được trợ giúp về y tế, giáo dục từ 30% tăng lên 65% (bình quân mỗi năm tăng thêm 15.000 trẻ em); số trẻ tàn tật được chỉnh hình phục hồi chức năng từ 40% tăng lên 70%; thí điểm chuyển 1000 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật nặng đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trọ xã hội của Nhà nước về chăm síc ở cộng đồng thông qua các hình thức gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu, nhận con nuôi...
Quyết đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Hỗ trợ phổ cập giáo dục
(SMS: 200607)
- Ngày 24/3/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Chính sách này áp dụng đói với thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 là con của thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, con của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 81% trở lên; Mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là cha hoặc mẹ bị mất tích hoặc không đủ khả năng nuôi dưỡng; Học sinh thuộc diện hộ nghèo...
Hình thức hỗ trợ là giảm tối thiểu 50% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường. Trường hợp thuộc diện hộ nghèo: được miễn 100% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường và được cấp một lần tối thiểu là 120.000 đồng/năm/học sinh để mua sách, vở và đồ dùng học tập...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách đối với cán bộ đoàn
(SMS: 200606 - Không gửi qua fax)
- Ngày 24/3/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.
Theo đó, đối với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề có dưới 5.000 sinh viên, học sinh: Bí thư Đoàn trường là giảng viên, giáo viên thì thời gian làm công tác Đoàn được tính bằng 50% định mức giờ chuẩn; là cán bộ không trực tiếp giảng dạy thì được dành 50% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, nếu là cấp phó thì tính bằng 30% định mức giờ chuẩn...
Trường có từ 5000 đến dưới 10.000 sinh viên, học sinh thì thời gian làm công tác Đoàn được tính bằng 60% định mức giờ chuẩn; là cán bộ không trực tiếp giảng dạy thì được dành 60% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Giá định hướng bán xăng, dầu năm 2005
(SMS: 200604)
- Theo Quyết định số 17/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 29/3/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: kể từ 12 giờ ngày 29/3/2005, giá bán Xăng không chì RON 92 là 8000 đồng/lít (quy định trước đây: 7500 đồng/lít), RON 90: 7800 đồng, RON 83: 7600 đồng...
Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mặc dù giá bán xăng, dầu được điều chỉnh tăng, nhưng các sản phẩm chủ đạo: điện, than, xi măng,... không được tăng giá bán ra, các doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí xăng, dầu, hạ giá thành. Các đơn vị kinh doanh xăng, dầu phải tiếp tục giảm 5% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2004...


Thuế suất thuế nhập khẩu
(SMS: 200611)
- Ngày 28/3/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/2005/QĐ-BTC về việc điều chỉnh Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.
Quyết định này bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng: Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác (mã số 0401); Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác (mã số 0402); Ngô (mã số 1005); Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ (mã số 5201); Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế) (mã số 5202)...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG


An ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin
(SMS: 200609)
- Ngày 28/3/2005, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ra Chỉ thị số 03/2005/CT-BBCVT về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham nhũng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
Chỉ thị nêu rõ: cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng, pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trong quần chúng nhân dân...
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, Internet và công nghệ thông tin tổ chức rà soát báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền những hiện tượng nghi vấn để kịp thời kiểm tra, xử lý hành vi trộm cắp cước dịch vụ viễn thông quốc tế, khai thác bất hợp pháp các dịch vụ Internet, Internet phone..., nhất là ở các thành phố lớn và các khu vực biên giới...
 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
(SMS: 200612)
- Ngày 25/3/2005, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyêt định số 19/2005/QĐ-BGTVT quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm.
Quyết định này áp dụng đói với: Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người; Phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người.
Điều kiện an toàn quy địnhnhư sau: Thân phương tiện phải chắc chắn, không bị thủng, không bị rò nước vào bên trong; có một đèn màu trắng nếu phương tiện hoạt động vào ban đêm; phương tiện chở người phải có đủ chỗ cho người ngồi cân bằng trên phương tiện và có đủ dụng cụ cứu sinh cho số người được phép chở trên phương tiện; Mạn khô của phương tiện chở hàng phải đảm bảo bằng 100mm; mạn khô của phương tiện chở người phải đảm bảo bằng 200mm...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN


Nộp thuế nhập khẩu
(SMS: 200610)
- Ngày 30/3/2005, Tổng cục Hải quan đã ra Công văn số 1169/TCHQ-KTTT về việc nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 và giải toả cưỡng chế xuất nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn: trường hợp trong năm 2004, doanh nghiệp đã nộp từ 10% trở lên số thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001 theo Thông báo của cơ quan Hải quan và đã trả nợ thuế tiếp theo với Hải quan địa phương theo từng tháng đến hết năm 2004, với số tiền trả nợ từng tháng không dưới 2% số nợ, thì được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh...