Số 11.2012 (572) ngày 20/03/2012

 

SỐ 11 (572) - THÁNG 03/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

304/QĐ-TTg

Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật...

 

* Tháng 05/2012, ban hành Nghị định quy định về bảo vệ người tố cáo

Trang 2

2

18/2012/NĐ-CP

Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ

 

* Thành lập Quỹ bảo trì đường bộ

Trang 2

3

17/2012/NĐ-CP

Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

 

* Tăng 2 tỷ vốn pháp định đối với doanh nghiệp kiểm toán

Trang 2

4

16/2012/NĐ-CP

Nghị định 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

 

* Phạt tối đa 25 triệu khi sử dụng hướng dẫn viên du lịch nước ngoài

Trang 2

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

 

 

5

03/CT-NHNN

Chỉ thị 03/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

 

* Tăng cường thanh tra hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Trang 2

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

6

02/2012/TT-BTTTT

Thông tư 02/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

 

* Thay đổi giá cước dịch vụ bưu chính phải thông báo bằng văn bản

Trang 3

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

7

05/2012/TT-BKHCN

Thông tư 05/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô...

 

* Bổ sung phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ôtô

Trang 3

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

8

1092/QĐ-BCT

Quyết định 1092/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long...

 

* Đến năm 2020, triển khai đóng và sửa chữa tàu 10 nghìn tấn tại Cần Thơ và Cà Mau

Trang 3

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

9

42/2012/TT-BTC

Thông tư 42/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011

 

* Gia hạn nộp thuế TNDN phải nộp tờ khai thuế mới

Trang 3

LIÊN BỘ

 

 

 

10

43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp

 

* Tăng gấp 3 lần thưởng giáo viên bồi dưỡng thí sinh đạt giải thi tay nghề Quốc gia

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 02/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS02/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

THÁNG 05/2012, BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO

Ngày 14/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 304/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

Cụ thể, cơ quan Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo vệ người tố cáo vào tháng 05/2012 này.

 

Cũng theo Quyết định này, dự kiến các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường sẽ được trình Chính phủ vào tháng 05/2012 tới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/03/2012.

THÀNH LẬP QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Ngày 13/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo đó, Quỹ bảo trì đường bộ được thành lập ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và có nguồn hình thành từ: Phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như: xe ôtô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy; Ngân sách Nhà nước và các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các

 

nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị định này, từ ngày 01/06/2012, phí sử dụng đường bộ thu được hằng năm đối với các loại xe ôtô phân chia cho Quỹ bảo trì đường bộ cấp Trung ương 65%, cho các Quỹ bảo trì đường bộ cấp tỉnh 35%.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2012.
 

TĂNG 2 TỶ VỐN PHÁP ĐỊNH ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

Ngày 13/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Theo quy định tại Nghị định này, kể từ ngày 01/01/2015, vốn pháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) kiểm toán là 05 tỷ đồng Việt Nam, tăng 02 tỷ so với quy định hiện hành.

 

Công ty TNHH kiểm toán cũng phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty; vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty và kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2012.

PHẠT TỐI ĐA 25 TRIỆU KHI SỬ DỤNG
HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/03/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Cụ thể, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi sử dụng người nước ngoài làm hướng dẫn du lịch tại Việt Nam, tăng 10 triệu đồng so với quy định trước đây. Ngoài ra, doanh nghiệp có hành vi vi phạm này còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến 12 tháng.

 

Cũng theo Nghị định này, mức phạt đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành dao động từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tăng gấp đôi so với trước kia (theo quy định cũ, mức phạt đối với các hành vi này từ 200 nghìn đồng đến 05 triệu đồng).

Nghị định này thay thế Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 30/04/2012.

TĂNG CƯỜNG THANH TRA HOẠT ĐỘNG
CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Đây là một trong những nhiệm vụ mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề ra trong Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/03/2012 về công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn, nhất là các QTDND còn những mặt tồn tại, yếu kém trong hoạt động; không để xảy ra đổ vỡ QTDND, gây mất ổn định

 

kinh tế, chính trị ở địa phương.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố liên quan; các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn trong việc triển khai chương trình công tác năm 2012, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là công tác quản lý, thanh tra, giám sát và tái cơ cấu ngân hàng...
 

THAY ĐỔI GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
PHẢI THÔNG BÁO BẰNG BĂN BẢN

Đây là một trong những nội dung chính quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/03/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Cụ thể, từ ngày 01/05/2012, những thay đổi về giá cước các dịch vụ bưu chính đang áp dụng và giá cước các dịch vụ bưu chính mới phát sinh phải được doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thông báo bằng văn bản (theo mẫu) với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận

 

thông báo hoạt động bưu chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày giá cước mới có hiệu lực.

Cũng theo Thông tư này, người sử dụng dịch vụ bưu chính có thể được hoàn trả cước dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đã thu. Tuy nhiên, cước dịch vụ này không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí đã nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2012.

BỔ SUNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA ÔTÔ

Ngày 12/03/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô.

Theo các quy định tại Thông tư này, linh kiện ôtô do doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hoặc mua của các doanh nghiệp thương mại nhập khẩu thì không được tính là nội địa hóa.

 

Thông tư cũng quy định chi tiết và cụ thể mức độ rời rạc của các linh kiện ôtô nhập khẩu; trường hợp mức độ rời rạc của linh kiện ôtô không đáp ứng các quy định đó do công nghệ sản xuất ôtô và phụ tùng ôtô thay đổi hoặc do kết cấu ôtô và phụ tùng có tính mới, mức độ rời rạc của các linh kiện ôtô nhập khẩu phải được sự chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/04/2012.
 

ĐẾN NĂM 2020, TRIỂN KHAI ĐÓNG VÀ SỬA CHỮA
TÀU 10 TẤN TẠI CẦN THƠ VÀ CÀ MAU

Đây là một trong những định hướng phát triển quy định tại Quyết định số 1092/QĐ-BCT ngày 12/03/2012 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, đến năm 2020, triển khai dự án đóng và sửa chữa tàu đến 10 nghìn tấn ở Cần Thơ và Cà Mau, đầu tư trung tâm dệt may cao cấp xuất khẩu và cơ sở sản xuất thực phẩm đóng hộp tại Cần Thơ…

Để có thể thực hiện được những nội dung định hướng trên, Nhà nước cần phải tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ liên tỉnh, một số cảng

 

biển và cảng hàng không đạt đẳng cấp quốc tế theo quy hoạch giao thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, cũng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực song song với việc tái cơ cấu các ngành công nghiệp VKTTĐ đông bằng sông Cửu Long theo hướng hiệu quả, bền vững; tập trung phát triển lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, tín dụng ngân hàng, vận tải kho bãi, thông tin liên lạc nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính, lưu thông hàng hóa, thông tin cho các doanh nghiệp…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/03/2012.
 

GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN PHẢI NỘP TỜ KHAI THUẾ MỚI

Ngày 12/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc diện được gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN phải nộp của quý I, II năm 2011 phải thực hiện lập và gửi tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I và quý II năm 2011 để
 

 

thay thế cho các tờ khai đã nộp. Tờ khai phải nêu rõ: Số thuế TNDN được tiếp tục gia hạn theo quy định tại Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg và thời gian đề nghị gia hạn.

Doanh nghiệp được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/04/2012.

TĂNG GẤP 3 LẦN THƯỞNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG
THÍ SINH ĐẠT GIẢI THI TAY NGHỀ QUỐC GIA

Ngày 14/03/2012, Liên bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp.

Theo Thông tư này, từ ngày 01/05/2012, tăng gấp 03 mức chi khen thưởng cho giáo viên, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia trực tiếp bồi dưỡng thí sinh đạt giải thi tay nghề Quốc gia. Cụ thể, chi thưởng 1,5 triệu đồng đối với giáo viên, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia trực tiếp bồi dưỡng thí sinh đạt giải nhất; 01 triệu đồng trường hợp thí sinh đoạt giải nhì…

Kinh phí cho các hoạt động tổ chức thi tay nghề các cấp được Ngân sách Nhà

 

nước đảm bảo trong dự toán của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

Các cơ quan và đơn vị tổ chức thi tay nghề các cấp được phép sử dụng kinh phí từ các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ và tăng mức chi cho các hoạt động thi tay nghề.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2012 và thay thế Thông tư liên tịch số 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 10/11/2003.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.