Số 11.2004 (164) ngày 19/03/2004

 BỘ TÀI CHÍNH

 

Bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước - Theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 18/3/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định:

Bổ sung Tiểu mục của Mục 002 "Thuế thu nhập doanh nghiệp" như sau: tiểu mục 05 "Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất"; tiểu mục 06 "Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền thuê đất".

Huỷ bỏ Tiểu mục của Mục 015 "Thuế tiêu thụ đặc biệt" sau: tiểu mục 01: "Hàng hoá sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong nước điều tiết ngân sách trung ương 100% theo Luật Ngân sách Nhà nước"; tiểu mục 04: "Hàng hoá sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong nước điều tiết giữa ngân sách các cấp của chính quyền địa phương theo Luật Ngân sách Nhà nước".

Bổ sung các Tiểu mục của Mục 015 sau: tiểu mục 05: "Mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước"; tiểu mục 06: "Mặt hàng rượu, bia sản xuất trong nước"; tiểu mục 07: "Mặt hàng ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất trong nước"...

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng vàng - Theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 15/3/2004, về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng vàng thuộc nhóm 7108 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) ch­ưa gia công: dạng bột, dạng khối, thỏi và thanh đúc, dạng tiền tệ... áp dụng mức thuế suất mới là 0,5% (quy định trước đây là: 1%); dạng thanh, que, hình, lá và dải: 1% (trước đây: 3%)...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Ghi nợ lệ phí nhà ở, đất ở - Ngày 15/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2004/TT-BTC, hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ/TTg về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng  bào dân tộc thiểu số  ở Tây Nguyên.

Theo đó, các trường hợp không giải quyết ghi nợ lệ phí trước bạ (LPTB) gồm: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình 135 chuyển nhượng (kể cả chuyển đổi) quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; các loại nhà, đất không thuộc diện nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân làm nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng kinh doanh (trừ cửa hàng kinh doanh gắn liền với nhà ở)...

Hộ gia đình, cá nhân đã nộp LPTB thì không được hoàn trả số LPTB đã nộp để ghi nợ. Trường hợp đã được ghi nợ LPTB nhà ở, đất ở, sau đó thực hiện chuyển nhượng chuyển đổi nhà đất đó thì phải nộp tiền LPTB còn ghi nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi...

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính - Ngày 12/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 17/2004/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 97/2000/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các Quĩ tín dụng nhân dân cở sở.

Theo Thông tư này, quy định về quản lý doanh thu được bổ sung thêm: khoản thu hoàn nhập các khoản dự phòng đã trích từ chi phí theo qui định hiện hành; thu về các khoản vốn đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro...

Đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, hội nghị... mức chi tối đa không vượt quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý (quy định trước đây là không vượt quá 7% trong 2 năm đầu, sau đó không quá 5% tổng chi phí)...

Thông tư này bãi bỏ qui định "trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm cho số cán bộ làm việc tại Quỹ 5%, số dư quỹ này không vượt quá 6 tháng lương thực hiện trong năm của Qũy tín dụng nhân dân cơ sở"...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 BỘ THƯƠNG MẠI

 

Hạn ngạch hàng dệt may - Ngày 16/3/2004, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1205/2004/QĐ-BTM, về hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ và thông báo về hạn ngạch dành cho các hợp đồng xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh có giá xuất khẩu cao. 

Bộ Thương mại quyết định: dành 1% tổng nguồn hạn ngạch năm 2004 để xét giao cho các hợp đồng xuất khẩu của các thương nhân đầu tư lớn, hiện đại, chuyên môn hoá cao, xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh và có giá xuất khẩu cao một số chủng loại hàng sau: áo sơ mi dệt kim nam nữ chất liệu bông (Cat. 338/339); quần nam nữ chất liệu bông (Cat. 347/348); áo sơ mi dệt kim nam nữ chất liệu sợi nhân tạo (Cat.638/639); quần nam nữ chất liệu sợi nhân tạo (Cat.647/648); áo khoác nam nữ chất liệu bông (Cat.334/335)...

Để được xét giao hạn ngạch, thương nhân phải đạt được các tiêu chí sau: thương nhân ký hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2004 theo phương thức bán hàng FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm) với đơn giá tối thiểu; có cơ sở sản xuất trên 1.000 thiết bị...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2004.
 

 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HÔI


Chính sách trợ cấp
- Ngày 12/3/2004, Bộ Lao đọng, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2003/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Theo đó, thân nhân của người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (cán bộ lão thành cách mạng) được hưởng mức trợ cấp: 2.000.000 đồng/người; (cán bộ "tiền khởi nghĩa"): 1.500.000 đồng/người; thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc...: 1.000.000 đồng/người...  

Đối với gia đình có nhiều người đủ điều kiện xác nhận là người có công với cách mạng thì thân nhân của họ được hưởng trợ cấp với mức trợ cấp một lần cao nhất quy định đối với từng người...

 

Quản lý lao động nước ngoài - Ngày 10/3/2004, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài ngoài số lượng quy định, còn được tuyển thêm không quá 50% so với số lao động được phép tuyển và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính...

Người lao động nước ngoài muốn vào Việt Nam làm việc phải nộp 02 bộ hồ sơ xin làm việc cho người sử dụng lao động, mỗi bộ hồ sơ gồm có: đơn xin làm việc; phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người lao động cư trú cấp. Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên thì còn phải có phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam cấp; giấy chứng nhận sức khỏe; bản sao chứng chỉ về trình độ chuyên môn, tay nghề; 03 ảnh mầu (kích thước 3 cm x 4 cm), ảnh chụp không quá 01 năm...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Triển khai thi hành Luật Xây dựng - Theo Chỉ thị số 08/2004/CT-TTg ra ngày 08/3/2004, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khác soạn thảo, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Xây dựng để ban hành kèm theo đồng bộ cho phù hợp với Luật này; và chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện quy trình lập quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn; việc cấp giấy phép xây dựng đảm bảo thủ tục đơn giản, dễ thực hiện. Quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được công khai, thông tin rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện và giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thiện công tác lập, xét duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, khắc phục tình trạng quy hoạch treo, khắc phục yếu kém trong quản lý đầu tư xây dựng công trình và chất lượng đầu tư xây dựng...

Bên cạnh đó cần phải kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, nhất là đối với những cán bộ, công chức lợi dụng chức quyền để tham nhung, hối lộ, gây thiệt hại cho Nhà nước.

 

Tổ chức lại sản xuất - Ngày 04/3/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg, về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn  đối với các nhà máy và công ty đường, có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2004.

Theo đó sẽ căn cứ thực trạng về công nghệ, khả năng cung ứng nguyên liệu và tình hình tài chính, thực hiện phân loại các nhà máy đường theo 3 nhóm như sau: các Nhà máy đang hoạt động có hiệu quả cần tiếp tục duy trì hiện trạng và có chính sách hỗ trợ để phát triển tốt hơn (nhóm 1); các Nhà máy phải tiến hành sắp xếp lại, thực hiện cổ phần hoá (nhà nước không nhất thiết phải giữ cổ phần) hoặc thí điểm: bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghiệp (nhóm 2); các Nhà máy phải di chuyển đến địa điểm mới hoặc dừng sản xuất (nhóm 3).

Đối với nhóm 1: thực hiện việc xoá nợ khoản phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp về thuế giá trị gia tăng phát sinh từ năm 2001-2003 đối với sản phẩm đường và sản phẩm có sử dụng phụ phẩm, phế liệu thu hồi từ sản xuất đường...

Đối với nhóm 2: khi thực hiện cổ phần hoá, bán khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp, ngoài các biện pháp xử lý tồn tại và hỗ trợ tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước, được áp dụng các biện pháp hỗ trợ sau: áp dụng mức lãi suất hiện hành của tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; xác định lại thời hạn vay vốn đối với các khoản vay sau khi đã điều chỉnh lãi suất và vay ngoại tệ chuyển thành nội tệ, thời gian tối đa là 15 năm...

Đối với nhóm 3: thực hiện thanh lý, nhượng bán tài sản theo quy chế tài chính hiện hành; đối với các khoản lỗ, nợ phải thu khó đòi phát sinh trước thời điểm dừng sản xuất đường, sử dụng nguồn chi phí cải cách doanh nghiệp để xử lý...