Số 10.2012 (571) ngày 13/03/2012

 

SỐ 10 (571) - THÁNG 03/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

15/2012/NĐ-CP

Nghị định 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

 

* Hộ kinh doanh được thăm dò tối đa 1 ha khoáng sản

Trang 2

2

07/NQ-CP

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2012

 

* Đề xuất điều chỉnh giá xăng dầu

Trang 2

3

16/2012/QĐ-TTg

Quyết định 16/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

 

* Đặt cọc tối đa 15% giá khởi điểm đấu giá sử dụng tần số vô tuyến điện

Trang 2

4

280/QĐ-TTg

Quyết định 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020

 

* Từ 2012 - 2020, miễn tiền thuê đất bãi đỗ xe buýt

Trang 2

5

14/2012/NĐ-CP

Nghị định 14/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

 

* Tăng hệ số phụ cấp chức vụ của Chủ tịch UBND tỉnh lên 1,3

Trang 3

6

06/NQ-CP

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

* Đến năm 2016, giảm 5% - 10% số vụ tai nạn/năm

Trang 3

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

 

 

7

05/2012/TT-NHNN

Thông tư 05/2012/TT-NHNN về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

* Hạ trần lãi suất huy động xuống 13% từ 13/03/2012

Trang 3

8

407/QĐ-NHNN

Quyết định 407/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử...

 

* Giảm lãi suất tái cấp vốn xuống 14%/năm

Trang 3

9

04/2012/TT-NHNN

Thông tư 04/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng...

 

* Cấm ngân hàng nhận ủy thác của cá nhân

Trang 4

10

03/2012/TT-NHNN

Thông tư 03/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

 

* Cho vay ngoại tệ nhập xăng dầu phải được NHNN cho phép

Trang 4

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

11

39/2012/TT-BTC

Thông tư 39/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710...

 

* Thuế nhập khẩu dầu diesel giảm còn 0%

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 02/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS02/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

HỘ KINH DOANH ĐƯỢC THĂM DÒ TỐI ĐA 1 HA KHOÁNG SẢN

Đây là một trong những điều kiện của hộ kinh doanh để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy định tại Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Ngoài điều kiện diện tích khu vực xin thăm dò không quá 01 ha, để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, hộ kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện khác như: Được UBND cấp tỉnh lựa chọn theo quy định của pháp luật hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở

 

khu vực chưa thăm dò khoáng sản; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò; có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khoáng sản; có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/04/2012; thay thế Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 và Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 23/01/2009.

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG DẦU

Đây là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2012 đề ra.

Ngoài việc yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan khẩn trương đề xuất lộ trình điều chỉnh giá xăng dầu theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, phiên họp còn đề ra một số nhiệm vụ quan trọng khác. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh giá điện vừa bảo đảm chủ trương theo cơ chế giá thị trường,

 

vừa đáp ứng mục tiêu kiềm chế lạm phát; phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án về phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân.

Các Bộ, cơ quan và địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thanh tra Chính phủ và các địa phương tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai…
 

ĐẶT CỌC TỐI ĐA 15% GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ
SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Ngày 08/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Theo đó, tiền đặt trước của doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Hồ sơ mời đấu giá nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của khối băng tần, kênh tần số. Doanh nghiệp trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) chỉ định theo quy định tại Hồ sơ mời đấu giá.

 

Cũng theo Quyết định này, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 90 ngày, 25% số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 18 tháng và 25% số tiền trúng đấu giá còn lại trong thời hạn từ 19 đến 36 tháng vào tài khoản do Bộ TT-TT chỉ định, kể từ ngày Bộ TT-TT công bố kết quả đấu giá...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2012.
 

TỪ 2012 - 2020, MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT BÃI ĐỖ XE BUÝT

Đây là một trong các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 - 2020 quy định tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, từ năm 2012 đến năm 2020, bãi đỗ xe buýt của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được miễn tiền thuê đất theo Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 

 

Đối với các địa phương chưa tổ chức loại hình xe buýt hoạt động, UBND tỉnh, thành phố cần có những quy định ưu đãi hỗ trợ cho các tuyến xe buýt mở mới để đảm bảo hoạt động trong thời gian đầu. Các tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc trợ giá cho các tuyến xe buýt thiết yếu đáp ứng nhu cầu giảm ùn tắc giao thông nhưng có doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí đối với các đô thị từ loại II trở lên, đảm bảo tính ổn định của mạng lưới tuyến xe buýt.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 08/03/2012.

TĂNG HỆ SỐ PHỤ CẤP CHỨC VỤ CỦA
CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊN 1,3

Ngày 07/03/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2011, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, Thành

 

phố Hồ Chí Minh) được điều chỉnh tăng lên 1,3 thay cho hệ số 1,2 như quy định trước đây.

Chính phủ cũng cho phép Bộ Tư pháp quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) trong khoảng từ 0,15 đến 1,0.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2012.

ĐẾN NĂM 2016, GIẢM 5 - 10% SỐ VỤ TAI NẠN/NĂM

Ngày 07/03/2012, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 06/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Chương trình đề ra một số các mục tiêu chủ yếu Chính phủ cần tập trung như: Phấn đấu giảm từ 5% - 10% số vụ tai nạn, số người bị chết, bị thương do tai nạn giao thông hằng năm; từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giảm tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thuộc Chính phủ tăng cường các biện pháp đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động 

 

của doanh nghiệp Nhà nước để giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo hướng chỉ giữ lại những tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có quy mô lớn, hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ này là tiếp tục tái cơ cấu hệ thống tài chính mà trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính theo hướng giảm số lượng, tăng quy mô, nâng cao chất lượng tín dụng và củng cố năng lực hoạt động của các ngân hàng thương mại, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, đảm bảo tính thanh khoản và an toàn hệ thống…

HẠ TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG XUỐNG 13% TỪ 13/03/2012

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12/03/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định tại Thông tư này, kể từ ngày 13/03/2012, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 5%/năm (trước đây

 

là 6%/năm); lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên giảm từ 14%/năm xuống 13%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, mức lãi suất tối đa đối với tiền kỳ hạn từ 01 tháng trở lên giảm xuống 13,5%/năm thay cho mức 14,5% như quy định trước đây.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/03/2012.
 

GIẢM LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN XUỐNG 14%/NĂM

Ngày 12/03/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 407/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ ngày 13/03/2012, các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được điều chỉnh như sau: Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm; Lãi suất tái chiết khấu là 12%/năm (trước đây là 13%); Lãi suất cho vay qua đêm

 

trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 16%/năm xuống 15%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/03/2012; thay thế Quyết định số 2210/QĐ-NHNN ngày 06/10/2011 và Quyết định số 929/QĐ-NHNN ngày 29/04/2011.
 

CẤM NGÂN HÀNG NHẬN ỦY THÁC CỦA CÁ NHÂN

Đây là một trong các biện pháp mạnh nhằm quản lý hoạt động tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/03/2012, quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là ngân hàng) trước tình trạng các ngân hàng đua nhau lách trần lãi suất huy động thời gian qua.

Theo Thông tư này, chỉ có các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự... được quyền đem vốn đến ngân hàng ủy thác; riêng cá nhân có vốn không được ủy thác tại các ngân hàng.

Sau khi nhận vốn, bên ủy thác là các ngân hàng phải tiến hành phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro khi thực hiện nghiệp vụ ủy thác liên quan đến hoạt động ngân

 

hàng theo quy định và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, quy định này có thể giúp cho hoạt động ủy thác diễn ra minh bạch thay vì biến tướng như trước đây khi Ngân hàng Nhà nước áp dụng mức trần 14% một năm đối với huy động bằng đồng Việt Nam, một số ngân hàng đã nhận ủy thác của người dân với mức lãi suất cao vượt trần. Điều này vô hình chung khiến cho việc huy động vốn trên thị trường trở nên méo mó vì khi nhận ủy thác, ngân hàng vừa thu hút được tiền gửi, lách trần lãi suất cũng như né được tăng trưởng tín dụng...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/05/2012 và thay thế Quyết định số 742/2002/QĐ-NHNN ngày 17/07/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 

CHO VAY NGOẠI TỆ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU
PHẢI ĐƯỢC NHNN CHO PHÉP

Ngày 08/03/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 03/2012/TT-NHNN quy định về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo quy định tại Thông tư này, kể từ ngày 02/05/2012, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu, khi được NHNN cho phép bằng văn bản.
 

 

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, được NHNN chấp thuận bằng văn bản theo đề nghị của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/03/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 02/05/2012.

THUẾ NHẬP KHẨU DẦU DIESEL GIẢM CÒN 0%

Ngày 08/03/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, kể từ ngày 08/03/2012, thuế suất nhập khẩu dầu diesel và dầu hỏa được giảm xuống còn 0% thay vì mức 3% so với quy định trước đây.

Việc giảm thuế nhập khẩu dầu diesel lần này cùng với đợt giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng xuống mức 0 - 3% hồi giữa tháng 02 được đánh giá là động thái mạnh của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm giảm áp lực cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong bối cảnh giá xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục tăng (từ 0,89 đến 5,18%) khiến nhiều doanh nghiệp trong nước

 

bị lỗ.

Cũng theo quy định tại Thông tư này, mức thuế suất 0% vẫn được giữ nguyên đối với nhiên liệu động cơ máy bay và xăng động cơ nhập khẩu vào Việt Nam (như RON 97 và cao hơn, có pha chì; RON 97 và cao hơn, không pha chì; xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực…)

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/03/2012 và thay thế Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21/02/2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.