Số 10.2008 (366) ngày 14/03/2008

 CHÍNH PHỦ


Triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát
(SMS: 503174)
- Ngày 11/3/2008, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 63/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008.
Theo đó, đồng ý về chủ trương cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của công ty đại chúng chưa niêm yết với hạn mức 40%, trừ những lĩnh vực có quy định riêng của Chính phủ.
Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tham gia mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để góp phần ổn định thị thường. Bộ trưởng Bộ Tài chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị SCIC quyết định số lượng và danh mục cổ phiếu, thời điểm và cách thức triển khai. Việc mua cổ phiếu của SCIC cần hướng tới mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp và của thị trường chứng khoán…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố rõ việc hỗ trợ vốn bảo đảm khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại. Thực hiện điều hành chính sách lãi suất dương phù hợp với tình hình thực tế thị trường. Đồng thời, thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình thị trường, xu hướng lãi suất, có biện pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ lãi suất huy động, giảm dần xuống mức hợp lý để tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh…


Tiêu chuẩn chất lượng môi trường
(SMS: 503121)
- Ngày 28/02/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Chính phủ yêu cầu: các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh, về chất thải do Nhà nước công bố bắt buộc áp dụng phải được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn chất thải, quy chuẩn kỹ thuật ở địa phương phải nghiêm ngặt hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…
Tất cả các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, công nghệ cao, chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề, dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Trường hợp dự án không có sự thay đổi về công suất thiết kế, công nghệ và môi trường xung quanh thì không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung nhưng phải có văn bản giải trình với cơ quan phê duyệt.
Dự án xây dựng siêu thị, chợ từ 200 điểm kinh doanh trở lên, bệnh viện từ 50 giường bệnh, khách sạn, nhà nghỉ từ 100 phòng nghỉ trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường…
Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, chuyển đổi các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh và tiêu chuẩn quốc gia về chất thải đã ban hành trước ngày 01/01/2007 thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải…
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất thải phù hợp với đặc thù của địa phương mình.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
(SMS: 503192)
- Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 11/3/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: mức thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với xe ôtô dưới 5 chỗ ngồi có dung tích dưới 1.000cc tăng từ 2.700 USD/xe lên 3.000 USD/xe; từ 1.000cc đến dưới 1.500cc tăng từ 6.300 USD/xe lên 7.000 USD/xe; từ 1.500 đến 2.000cc tăng từ 8.000 USD/xe lên 9.000 USD/xe; trên 2.000cc đến dưới 2.500cc tăng từ  12.000 USD/xe lên 13.500 USD/xe...
Riêng hai loại xe trên 4.000cc đến 5.000cc và trên 5.000cc, thuế tuyệt đối không thay đổi, lần lượt vẫn là 26.400 và 30.000 USD/xe…
Quyết định này có hiệu lực  sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ôtô
(SMS: 503191)
- Ngày 11/3/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ôtô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Theo đó, đối với xe ôtô mới nguyên chiếc chở người, thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng mức thuế mới là 70% (quy định trước đây là 60%), mức tăng tập trung vào dòng sản phẩm ở mã hàng là 87.02 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, cụ thể là xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.
Đối với mã hàng 87.03 cũng tăng mức thuế lên 70% đối với xe ôtô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người, kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ôtô đua…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
(SMS: 503117)
- Theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 06/3/2008, quy định: môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được công bố chậm nhất vào ngày 31/3 hàng năm. Trong kỳ thi, mỗi môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức độ tương đương về yêu cầu và nội dung và có hướng dẫn chấm thi kèm theo.
Thí sinh học chương trình THPT phân ban thí điểm được thi theo đề thi riêng. Nội dung đề thi dựa trên mặt bằng kiến thức cơ bản của khối phân ban. Đề thi gồm hai phần: phần các câu hỏi chung cho tất cả các thí sinh và phần các câu hỏi riêng theo đặc điểm chương trình từng ban. Thí sinh học theo ban nào phải làm phần đề thi riêng của ban đó. Nếu làm cả 2 phần đề thi riêng là vi phạm quy chế thi và không được chấm điểm bài làm phần đề thi riêng.
Mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh, khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 mét. Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT lần 2 được phép ghép phòng thi nhưng phải đảm bảo không quá 24 thí sinh trong phòng thi ghép và phải thu bài thi riêng theo từng môn thi.
Thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng liên quan đến việc làm bài thi gồm bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình. Các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí, do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành; không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu…
Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng coi thi và hướng dẫn của giám thị. Khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh đến muộn sẽ không được dự thi.
Khi làm bài, thí sinh tuyệt đối không được trao đổi bàn bạc, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Bài thi phải viết rõ ràng, phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xoá…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Trung tâm Internet Việt Nam
(SMS: 503158)
- Ngày 05/3/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
Theo đó, Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý, phân bổ, giám sát và thúc đẩy việc sử dụng nguồn tài nguyên tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet ở Việt Nam; thông tin hướng dẫn, tham gia các hoạt động quốc tế về Internet…
Trung tâm có quyền: kiểm tra, giám sát việc cấp, đăng ký, sử dụng địa chỉ IP, số hiệu mạng và tên miền đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Internet; Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động trên mạng Internet cung cấp các thông tin và các số liệu thống kê liên quan tới hoạt động Internet. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình phát triển Internet trong nước…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Thanh tra giao thông
(SMS: 503159)
- Ngày 04/3/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BGTVT hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra  giao thông vận tải.
Theo đó, khi  tuyển dụng phải ưu tiên những người được đào tạo đại học hệ chính quy các chuyên ngành; kết quả học tập loại khá, giỏi, có trình độ đại học chuyên ngành và khả năng ứng dụng tốt về ngoại ngữ, tin học…
Mỗi Đội Thanh tra của Cục Đường bộ, Đường sắt, Đường sông, Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính phải bố trí ít nhất hai 02 Thanh tra viên. Trường hợp phải điều động Thanh tra viên hoặc vì lý do đặc biệt khác mà chưa kịp bố trí ít nhất 02 Thanh tra viên thì chậm nhất sau 12 tháng phải bố trí đủ số lượng thanh tra viên ở đội đó.
Kể từ ngày 01/01/2011, chỉ những người có trình độ đại học chuyên ngành mới được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ các chức vụ từ Đội phó trở lên trong lực lượng Thanh tra giao thông vận tải.
Người được bổ nhiệm Thanh tra viên phải có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra đối với người mới được tuyển dụng vào ngành thanh tra (không kể thời gian tập sự). Trường hợp là cán bộ, công chức, sỹ quan hàng hải, nhân viên làm nhiệm vụ kiểm tra làm việc trong đơn vị có chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có ít nhất 01 năm làm công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần
(SMS: 503189)
- Theo Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ban hành ngày 12/3/2008, quy định: việc đánh giá dựa trên các chỉ tiêu sau: Vốn tự có tối đa là 15 điểm; Chất lượng tài sản: 35 điểm; Năng lực quản trị: 15 điểm; Kết quả hoạt động kinh doanh: 20 điểm; Khả năng thanh khoản: 15 điểm…
Ngân hàng được xếp loại A phải đạt từ 80 điểm trở lên; loại B từ 60 đến 79 điểm; C từ 50 đến 59 điểm; dưới 50 điểm bị xếp loại C…
Những ngân hàng không đảm bảo an toàn vốn (tối thiểu 8%) sẽ bị trừ tới 8 điểm; vốn điều lệ không đủ vốn pháp định cũng bị trừ điểm. Với các ngân hàng có nợ xấu trên 3% đến 5% sẽ bị trừ 10 điểm; nếu để vượt trên 5% đến 10% bị trừ tới 15 điểm. Trường hợp nợ xấu trên 10% có thể bị trừ tới 25 điểm…
Chậm nhất ngày 10/5 năm sau, từng ngân hàng thương mại cổ phần tự đánh giá xếp loại và gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính và chậm nhất ngày 31/5 năm sau, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh có ý kiến đánh giá xếp loại của các ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở chính đặt tại địa bàn và tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại gửi Ngân hàng Nhà nước. Tháng 6 hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết quả đánh giá xếp loại nói trên…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Giao dịch ngoại tệ và ngoại hối
(SMS: 503114)
- Theo Quyết định số 504/QĐ-NHNN ban hành ngày 07/3/2008 về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chưc tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định: kể từ ngày 10/3/2008, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối ấn định tỷ giá mua, tỷ giá bán giao ngay (SPOT) của Đồng Việt Nam với các ngoại tệ theo nguyên tắc: đối với Đô la Mỹ, không được vượt quá biên độ ±1% (quy định trước đây: không được vượt quá biên độ ±0,75%) so với tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng áp dụng cho ngày giao dịch do Ngân hàng Nhà nước thông báo; Đối với các ngoại tệ khác, do Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối ấn định...