Số 10.2005 (214) ngày 18/03/2005

 CHÍNH PHỦ


Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
(SMS: 200576 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ban hành ngày 14/3/2005, Chính phủ quy định: cửa khẩu quốc tế được mở cho người, phương tiện, hàng hoá của Việt Nam, nước láng giềng và nước thứ ba xuất, nhập qua biên giới quốc gia. Cửa khẩu chính được mở cho người, phương tiện, hàng hoá của Việt Nam và nước láng giềng xuất, nhập qua biên giới quốc gia. Cửa khẩu phụ được mở cho người, phương tiện, hàng hoá Việt Nam và nước láng giềng ở khu vực biên giới, vùng biên giới qua lại biên giới quốc gia...
Phương tiện Việt
Nam và nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới phải có các loại giấy tờ sau: Giấy đăng ký phương tiện; Giấy phép liên vận; Giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hoá (nếu có); Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ
(SMS: 200575 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ban hành ngày 11/3/2005, Chính phủ quy định: mức quy định phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính  trong hoạt động đo đạc và bản đồ là 100 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh xuất, nhập khẩu thông tin, tư liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ ghi không đúng chủ quyền của Việt Nam đối với đảo, quần đảo trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và đối với các địa danh khác trên lãnh thổ Việt Nam...
Hành vi không thực hiện việc kiểm định, kiểm nghiệm thiết bị máy móc thuộc diện phải kiểm định, kiểm nghiệm trước khi đưa vào sử dụng; Sử dụng thiết bị, máy móc không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để thi công công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã hết thời hạn; Dịch chuyển, xâm hại điểm đo đạc cơ sở hoặc điểm đo đạc quốc gia.... Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng...
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sửa đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức được cấp...
Phạt tiền từ 500.000 đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo kịp thời những phát sinh trong quá trình thi công...
Hành vi giả mạo số liệu đo đạc và bản đồ có thể bị phạt từ 1 đến 15 triệu đồng...
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
(SMS: 200573 - Không gửi qua fax)
- Ngày 17/3/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 15/2005/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi  đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử.
Theo đó, mặt hàng đầu đọc (pick-up cartridges) loại chuyên dùng trong điện ảnh, truyền hình, phát thanh áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu mới là 0% (quy định trước đây: 5%); loại khác, Đầu đọc hình hoặc tiếng, dạng đầu từ; đầu hoặc thanh xóa từ: 0% (trước đây: 20%)...
Anten vệ tinh, anten lưỡng cực và các loại Anten roi (rabbit antenae) sử dụng cho máy thu hình hoặc máy thu thanh: 20% (trước đây: 30%); ống dẫn sóng (loa hoặc phễu tiếp sóng): 10% (trước đây: 20%)...
Các bộ phận kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của các loại sau: máy truyền dẫn trừ máy truyền thanh và truyền hình; camera số quay hình ảnh nền; máy thu xách tay dùng để gọi, báo hiệu [ITA1/A-053], máy cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin [ITA1/B-197], dùng cho điện thoại di động: 5% (trước đây: 10%)...
Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, catot lạnh hoặc catot quang điện loại màu Màn hình phẳng: 15% (trước đây: 20%)...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Sửa đổi thuế suất hàng hoá nhóm 2710
(SMS: 200572)
- Theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 17/3/2005, về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (áp dụng cho các Tờ khai nhập khẩu nộp cho Hải quan từ ngày 18/3/2005), Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: các mặt hàng sau: xăng động cơ không pha chì, có pha chì, loại cao cấp, loại thông dụng... áp dụng mức thuế suất mới là 0% (quy định trước đây: 5%), xăng máy bay: 5% (trước đây: 10%), dung môi trắng (white spirit), dung môi có hàm lượng chất thơm dưới 1%: 5%, Dầu hoả thắp sáng, Dầu hoả khác, kể cả dầu hoá hơi: 0%...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Công khai tài chính
(SMS: 200574 - Không gửi qua fax)
- Ngày 11/3/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2005/TT-BTC hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.
Nội dung công khai tài chính ban gồm: Đối tượng huy động, hình thức huy động và mức huy động của từng đối tượng. Đối với các quỹ có nguồn thu là các khoản đóng góp bắt buộc, công khai thêm các đối tượng thuộc diện miễn giảm cùng với mức miễn giảm cụ thể đối với từng đối tượng...
Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc); người có trách nhiệm quản lý quỹ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có tổ chức huy động đóng góp của nhân dân cho đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, chủ tịch Hội đồng xét thầu có trách nhiệm trả lời chất vấn về các nội dung công khai. Việc trả lời chất vấn phải được thực hiện bằng văn bản và gửi tới người chất vấn...
Thời gian trả lời chất vấn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận chất vấn. Trong trường hợp nội dung chất vấn phức tạp thì phải có giấy hẹn và trả lời chậm nhất là 45 ngày...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách đối với mặt hàng dệt may
(SMS: 17876)
- Ngày 08/3/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 13/2005/QĐ-BTC về việc thực hiện cam kết tại Thoả thuận giữa Chính phủ nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu về tiếp cận thị trường và Hiệp định về thương mại hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho năm 2005.
Theo đó, các lô hàng dệt may có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2005, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của các nước thuộc EU và Hoa Kỳ được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu công bố cho năm 2005. Trong đó, các mặt hàng được công bố mức thuế suất 7% cho năm 2005 được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 5%...
Những mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định trên, nếu cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hiện hành, thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho các mặt hàng này là mức thuế suất ưu đãi...
Số tiền thuế chênh lệch giữa số thuế đã nộp với số thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩucủa quy định mới này sẽ được hoàn trả cho các doanh nghiệp...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu
(SMS: 200577)
- Theo Công văn số 2605/TC/TCHQ ra ngày 07/3/2005, về việc áp dụng chính scáh thuế đối với sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để phục vụ hợp đồng gia công và sản xuất xuất khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫn: hàng hóa nhập khẩu là các sản phẩm hòan chỉnh để xuất khẩu kèm với sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu hoặc xuất khẩu kèm với sản phẩm gia công được áp dụng chính sách thuế như đối với nguyên liệu nhập khẩu để SXXK với điều kiện: Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các điều kiện, qui chế quản lý, thanh quyết toán theo qui định của loại hình SXXK; Doanh nghiệp phải xây dựng định mức. Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc xây dựng định mức này; Cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh phải lưu mẫu để đối chiếu khi xuất khẩu...
 

 BỘ Y TẾ


Tiêu chuẩn vệ sinh mước sạch
(SMS: 200578)
- Ngày 11/3/2005, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch.
Theo đó, Mức độ kiểm tra như sau: Mức độ I: bao gồm những chỉ tiêu phải được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng và kiểm tra ít nhất sáu tháng một lần. Những chỉ tiêu này chịu sự biến động của thời tiết và các cơ quan cấp nước cũng như các đơn vị y tế chức năng ở các tuyến thực hiện được...
Mức độ II: Bao gồm các chỉ tiêu cần trang thiết bị hiện đại để kiểm tra và ít biến động theo thời tiết. Những chỉ tiêu này được kiểm tra khi: Trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng; Nguồn nước được khai thác tại vùng có nguy cơ ô nhiễm các thành phần tương ứng hoặc do có sẵn trong thiên nhiên...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Chính sách đối với người lao động
(SMS: 17845 - Không gửi qua fax)
- Ngày 25/02/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.
Theo đó, trường hợp người lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc trong thời gian từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 5 kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người lao động được trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc. Công ty cổ phần có trách nhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp trên, số còn lại được thanh toán từ tiền thu của Nhà nước do cổ phần hoá công ty Nhà nước.
Hết thời hạn trên công ty cổ phần có trách nhiệm thanh toán toàn bộ trợ cấp thôi việc hoặc mất việc cho người lao động kể cả thời gian trước đó người lao động đã làm việc cho khu vực Nhà nước...
Thông tư này có hiệu lực có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2005.