So 10.2004 (163) ngay 12/03/2004

 CHÍNH PHỦ


Ứng dụng và phát triển phần mềm
- Ngày 02/3/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-TTg, phê duyệt Dự án tổng thể Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008.
Mục tiêu của dự án nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở (PMNM), góp phần bảo vệ bản quyền tác giả và giảm chi phí mua sắm phần mềm, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin nói chung và công nghiệp phần mềm nói riêng của Việt Nam; tạo được một số sản phẩm công nghệ thông tin đặc thù phù hợp với điều kiện và yêu cầu ứng dụng trong nước trên cơ sở PMNM...
Bên cạnh việc triển khai dự án trên phải đảm bảo phối hợp, lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, dự án khác về công nghệ thông tin.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2004.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Hợp tác kinh tế
- Ngày 10/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2004/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2004/NĐ-CP về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc.
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước ASEAN, Trung Quốc và hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam bán vào thị trường nội địa, người nhập khẩu được quyền lựa chọn mức thuế suất thuế nhập khẩu thấp nhất tại thời điểm nhập khẩu theo các chương trình ưu đãi thuế quan mà Việt Nam tham gia cam kết, nếu đủ điều kiện áp dụng, gồm: thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi EHP; thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN; thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi - thuế suất MFN...

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Giá - Ngày 09/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2004/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, doanh nghiệp được phép tự quyết định tăng cao hơn từ 5% trở lên giá vốn bình quân của xăng (A90, A92) trong thời gian tối thiểu 30 ngày khi thị trường có biến động; xi măng, thép xây dựng: trong thời gian tối thiểu 30 ngày liên tục, giá bán lẻ tăng từ 15% trở lên so với giá thị trường trước khi có biến động; gạo tẻ thường: từ 25% trở lên...

Đối với khung giá các loại đất và khung giá cho thuê đất có mặt nước và khung giá để thu tiền sử dụng đất có mặt nước sẽ do Bộ Tài chính lập phương án giá và trình Chính phủ quyết định...

Phí cấp giấy chất lượng phương tiện giao thông - Ngày 08/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2004/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.
Theo đó, lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới (đường bộ) là 100.000 đồng; Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng và an toàn cấp cho thiết bị nâng, nồi hơi, bình chịu áp lực, container, vật liệu, máy móc, thiết bị đặt lên tàu thủy, dàn khoan, các phương tiện giao thông vận tải khác, Giấy chứng nhận cơ sở chế tạo trạm thử, phòng thí nghiệm, Giấy chứng nhận bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và an toàn cấp cho xe cơ giới, xe, máy thi công và linh kiện... là 20.000 đồng.
Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận, thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng các mức trên; cấp Giấy chứng nhận tạm thời, thu bằng 70% mức lệ phí cấp giấy chứng nhận chính thức...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tờ khai xuất khẩu biên giới - Theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 05/3/2004, về việc sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới. Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định: Hủy bỏ dòng chữ "Ghi chú: Tờ khai này không có giá trị để hoàn thuế" ghi trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu biên giới HQ/2002-XKBG...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI


Điều chỉnh lương hưu
- Ngày 04/3/2003, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 theo Nghị định số 31/2004/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, mức lương của công nhân, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp... nghỉ hưu trước tháng 4/1993 được tăng thêm 7%. Cách  tính như sau: Lương hưu hưởng từ 01/01/2004 bằng lương hưu hiện hưởng tháng 12/2003 nhân với 1,07...

Những người hưởng lương cấp hàm, khi nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo ngoài mức tăng thêm 7% còn được điều chỉnh tăng thêm 2% mức lương hưu hiện hưởng...

Tiền lương hưu được điều chỉnh áp dụng từ 01/01/2004.

 

 BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN


Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên
- Ngày 27/02/2004, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin đã ban hành Quyết định số 10/2004/QĐ-BVHTT, về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên trong các đại hội, hội nghị và các buổi lễ.
Theo Quy chế này, phóng viên hoạt động nghiệp vụ tại các hoạt động lễ tân phải có đủ tiêu chuẩn chính trị và nghiệp vụ báo chí phù hợp với tính chất và yêu cầu của hoạt động lễ tân và có thẻ nhà báo do Bộ Văn hóa Thông tin cấp.
Phóng viên hoạt động nghiệp vụ tại các hoạt động lễ tân có quyền hạn và nghĩa vụ sau: thông tin trung thực, kịp thời về nội dung các hoạt động lễ tân trên báo chí của mình; được cung cấp chương trình hoạt động lễ tân, thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung của hoạt động lễ tân; bảo quản, sử dụng các thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật; được tiếp xúc, trao đổi, phỏng vấn các thành viên tham gia hoạt động lễ tân theo quy định của pháp luật và của cơ quan chủ trì tổ chức hoạt động lễ tân...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.