Số 07.2012 (568) ngày 21/02/2012

 

SỐ 07 (568) - THÁNG 02/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

10/2012/NĐ-CP

Nghị định 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

 

* Giáo dục người chưa thành niên phạm tội thành người có ích cho xã hội

Trang 2

2

09/2012/NĐ-CP

Nghị định 09/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người cư trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

 

* Các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

Trang 2

3

08/2012/NĐ-CP

Nghị định 08/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

 

* Quy chế làm việc mới của Chính phủ: Đề cao trách nhiệm cá nhân

Trang 2

4

12/2012/QĐ-TTg

Quyết định 12/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam

 

* Cục Hàng không được phép trả lương cao gấp 1,8 lần mức quy định

Trang 3

5

194/QĐ-TTg

Quyết định 194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh

 

* Đường Hồ Chí Minh được điều chỉnh tránh Tp. HCM

Trang 3

6

193/QĐ-TTg

Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

 

* Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020

Trang 3

7

188/QĐ-TTg

Quyết định 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn thủy lợi sản đến năm 2020

 

* Ưu tiên phục hồi nguồn lợi thủy sản ven bờ

Trang 4

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

8

01/2012/TT-NHNN

Thông tư 01/2012/TT-NHNN quy định chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

* 6 điều kiện giấy tờ có giá được NHNN chiết khấu

Trang 4

9

01/CT-NHNN

Chỉ thị 01/CT-NHNN của NHNN Việt Nam về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012

 

* Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 2 lần đối với tổ chức tín dụng vi phạm

Trang 4

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

10

04/2012/TT-BCT

Thông tư 04/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất

 

* 11 nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hóa chất

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 01/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS01/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

GIÁO DỤC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI
THÀNH NGƯỜI CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI

Ngày 17/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.

Nghị định nêu rõ, việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội phải tuân theo các quy định của pháp luật hình sự, thi hành án hình sự nhằm giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục sửa chữa sai phạm, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống cộng đồng, phát triển lành mạnh, trở thành người có ích cho xã hội.

UBND cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường và cá nhân được giao giám sát, giáo dục có trách nhiệm phối hợp với đơn vị dân cư cơ sở và gia đình, thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người được giáo dục để tìm biện pháp giúp đỡ; đề nghị các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạo điều kiện cho người được giáo dục ổn định cuộc sống; hướng dẫn,

 

giúp đỡ thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại Giấy CMND...

Trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội, người được giáo dục được tạo điều kiện lao động, học tập, sinh hoạt tại nơi cư trú; được tạo điều kiện tìm việc làm; được xem xét hỗ trợ cho vay vốn từ các ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, nhân đạo ở địa phương...

Khi người được giáo dục đã chấp hành được 1/2 thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có nhiều tiến bộ thì được đề nghị xét chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2012 và thay thế Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ.

CÁC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LƯU TRÚ
TRONG THỜI GIAN CHỜ XUẤT CẢNH

Chính phủ đã ra Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Người lưu trú được bố trí ở buồng tập thể theo giới tính; diện tích chỗ nằm tối thiểu là 3m2/người, có phòng vệ sinh, có chiếu, chăn và màn; tiêu chuẩn ăn của mỗi người lưu trú trong 01 tháng được tính theo định lượng: 17 kg gạo tẻ thường, 0,7 kg thịt, 0,8 cá, 0,1 kg muối, 0,5 kg đường loại trung bình... định lượng này được quy đổi ra tiền theo thời giá thị trường tại địa phương nơi có cơ sở lưu trú.

Người lưu trú được hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lành

 

lành mạnh trong khuôn viên của cơ sở lưu trú; mỗi phòng được trang bị 01 máy vô tuyến truyền hình màu và được mượn sách, báo của cơ sở lưu trú; được liên lạc bằng điện thoại, gửi thư cho thân nhân và cơ quan lãnh sự theo quy định của cơ sở lưu trú.

Cũng theo Nghị định này, trẻ em dưới 16 tuổi là con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú được bố trí diện tích chỗ nằm cùng phòng với cha, mẹ tại cơ sở lưu trú phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm lứa tuổi, giới tính...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2012.
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC MỚI CỦA CHÍNH PHỦ:
ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 về Quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó có các quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác, trình tự giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ.

Theo Nghị định này, Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính phủ với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của mỗi thành viên Chính phủ; mỗi việc chỉ một người phụ trách và chịu trách nhiệm; nếu công việc được giao cho cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm chính.

Chính phủ họp thường kỳ 01 lần/tháng; họp bất thường theo quyết định của Thủ tướng hoặc theo yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên Chính phủ để giải quyết các công việc đột xuất hoặc theo chuyên đề. Việc chuẩn bị, triệu tập, tổ chức công việc liên quan đến phiên họp bất thường được thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng.

Cũng theo Nghị định này, Chính phủ và Thủ tướng phải kiểm tra toàn diện việc thi

 

hành các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng và việc thực hiện các công việc đã giao cho các Bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thông qua các báo cáo trước Quốc hội, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, họp báo và ý kiến phát biểu với cơ quan thông tin đại chúng theo quy định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để thông tin cho các cơ quan báo chí và nhân dân về các chính sách và quyết định quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng. Khi được yêu cầu, các Bộ, cơ quan liên quan tham dự họp báo, trực tiếp phát biểu và chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc phạm vi chuyên ngành của mình...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2012, thay thế Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ.
 

CỤC HÀNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRẢ LƯƠNG
CAO GẤP 1,8 LẦN MỨC QUY ĐỊNH

Ngày 15/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam.

Trong đó, về tiền lương bình quân, Cục được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định, mức thưởng an toàn hàng không bằng 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp).

Các khoản chi giám sát viên bay làm việc thường xuyên tại Cục, căn cứ vào yêu cầu công việc, Bộ Giao thông Vận tải quyết định mức thuê phù hợp; Bộ cũng có

 

trách nhiệm giao dự toán cho Cục Hàng không Việt Nam trong các khoản chi đào đạo, chi đoàn ra.

Nguồn kinh phí đảm bảo chế độ chi đặc thù được phân bổ từ ngân sách Nhà nước cấp từ kinh phí quản lý hành chính; nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, nguồn phí nhượng quyền khai thác hàng không, sân bay của các Cảng vụ Hàng không được để lại theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các nguồn thu khác theo quy định...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2012 và áp dụng cho các năm ngân sách 2012 đến 2016.

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRÁNH TP.HCM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh (QHCT) tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 với một số điều chỉnh về hướng tuyến và quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật ở một số đoạn trong quy hoạch tổng thể cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, trên cơ sở hướng tuyến, quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của các đoạn tuyến đã được đầu tư trong giai đoạn 1 và 2, hướng tuyến các đoạn đường cao tốc trong QHCT được xác định theo nguyên tắc: những đoạn tuyến đã theo tiêu chuẩn đường cao tốc thì cơ bản tiếp tục đầu tư theo quy mô quy hoạch, đối với các đoạn tuyến đi trùng với các quốc lộ hiện tại đang khai thác nhưng có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp thì cần xem xét lựa chọn hướng tuyến cao tốc cho phù hợp.

Đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch mới sẽ đi qua địa phận 28 tỉnh, thành phố thay vì 30 tỉnh, thành phố như quy hoạch trước đây, 02 địa phương không nằm trên tuyến là Tp. HCM và Hà Tây (cũ) do đã được sáp nhập vào Hà Nội, tổng

 

chiều dài của đường Hồ Chí Minh là 3.183 km (dài hơn quy hoạch trước đây 17 km).

Để điều chỉnh đường Hồ Chí Minh tránh Tp. HCM, điểm khống chế trong hướng tuyến của đường sẽ không đi qua Ngã tư Bình Phước (Tp. HCM) thay vào đó hướng tuyến đoạn này sẽ đi từ Chơn Thành đến Ngã ba Tân Vạn, Tân Thạnh, Mỹ An và vào Thành phố Cao Lãnh...

Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng nêu rõ, do điều kiện nguồn vốn hạn chế và khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời căn cứ vào các quy hoạch, dự án liên quan đã, đang và sẽ triển khai, cũng như căn cứ vào dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến đường và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, việc phân kỳ đầu tư giai đoạn 2 được điều chỉnh kéo dài đến năm 2015 thay vì năm 2010 như quy hoạch trước đây...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
BẢO HIỂM VIỆT NAM ĐẾN 2020

Ngày 15/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 vói mục tiêu tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kinh doanh bảo hiểm và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các quốc gia trong khu vực.

Nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành đạt chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh tích cực trên thị trường trong nước và khu vực; khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm,

 

bảo đảm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa đạng của các tổ chức và cá nhân; tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối tượng có thu nhập thấp được tham gia bảo hiểm...

Để cụ thể hóa các mục tiêu kể trên, Thủ tướng cũng đặt ra một số chỉ tiêu phát triển như: Tổng doanh thu toàn ngành đến 2020 đạt 3 - 4% GDP; quy mô các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng gấp 4,5 lần và đóng góp vào ngân sách Nhà nước gấp 04 lần so với năm 2010.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

ƯU TIÊN PHỤC HỒI NGUỒN LỢI THỦY SẢN VEN BỜ

Ngày 13/02/2012, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020, nhằm phục hồi các loài thủy sản có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, trọng tâm là nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ.

Mục tiêu đến năm 2015 phải hoàn thành việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lợi; đưa công tác dự báo nguồn lợi, ngư trường, mùa vụ khai thác là công việc thường xuyên của cơ quan quản lý và nghiên cứu khoa học. Trước mắt, ưu tiên dự báo về nguồn lợi, ngư trường và mùa vụ khai thác một số nhóm đối tượng
 

 

khai thác chủ lực tại các vùng biển xa bờ.

Trong giai đoạn này cũng thành lập và đưa vào hoạt động 10 khu bảo tồn biển và 19 khu bảo tồn vùng nước nội địa; quy hoạch vùng cấm khai thác, công bố danh mục các loại nghề cấm và đối tượng cấm. Đến năm 2020, về cơ bản phục hồi nguồn lợi hải sản vùng ven bờ, đặc biệt là một số loài hải sản làm nguyên liệu chế biến cho các sản phẩm thủy sản gắn với làng nghề truyền thống có thương hiệu tại Việt Nam...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

6 ĐIỀU KIỆN GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC NHNN CHIẾT KHẤU

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là TCTD) nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, góp phần đẩy mạnh kinh tế - xã hội.

Giấy tờ có giá được chiết khấu tại NHNN phải được phát hành bằng VNĐ; được phép chuyển nhượng; thuộc sở hữu hợp pháp của TCTD; không phải giấy tờ có giá do TCTD đề nghị chiết khấu phát hành; thời hạn còn lại tối đa của giấy tờ có giá là 91 ngày đối với trường hợp chiết khấu toàn bộ thời gian còn lại của giấy tờ có giá; thời hạn còn lại của giấy tờ có giá phải dài hơn thời hạn NHNN chiết khấu đối với trường hợp chiết khấu có kỳ hạn.

Các TCTD được NHNN cấp mã số, mã khóa, mã chữ ký điện tử cho cán bộ giao dịch, cán bộ kiểm soát và cán bộ có thẩm quyền ký duyệt văn bản để giao dịch qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ của NHNN nhằm thực

 

hiện chế độ bảo mật.

TCTD được chiết khấu phải sử dụng vốn đúng mục đích; khi hết hạn chiết khấu đối với trường hợp chiết khấu có kỳ hạn, TCTD phải nhận lại giấy tờ có giá theo cam kết và thanh toán đầy đủ tiền mua lại giấy tờ có giá cho NHNN.

Cũng theo Thông tư này, căn cứ vào mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ trong từng thời kỳ, Thống đốc NHNN quyết định tổng hạn mức chiết khấu đối với lĩnh vực NHNN ưu tiên chiết khấu cho các TCTD...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2012 và thay thế Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/08/2003, Quyết định số 12/2008/QĐ-NHNN ngày 29/04/2008 và Điều 1 Thông tư số 26/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của NHNN.

TĂNG TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC GẤP 2 LẦN
ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG VI PHẠM

Các tổ chức tín dụng (TCTD) được yêu cầu phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 và thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng; kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay tối đa 16% trong suốt cả năm; kiểm soát tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ phù hợp với khả năng huy động vốn và chủ trương hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế.

Đối với tổ chức tín dụng có mức tăng trưởng tín dụng và/hoặc tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích vượt mức quy định, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 02 lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VNĐ và các biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh.

Đây là một số yêu cầu của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đối với các TCTD tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012 về tổ chức thực hiện chính sách tiền

 

tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012.

Mục tiêu của Chỉ thị nhằm tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa nhằm ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo khả năng thanh khoản của các TCTD; kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 14 - 16% và tín dụng khoảng 15-17%; giảm mặt bằng lãi suất...

Cũng tại Chỉ thị này, Thống đốc yêu cầu các TCTD phải thực hiện cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có, nâng cao năng lực tài chính, quản trị; kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ, hoàn thiện các văn bản chế độ liên quan đến hoạt động nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững.

11 NỘI DUNG BẮT BUỘC THỂ HIỆN TRÊN NHÃN HÓA CHẤT

Ngày 13/02/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất, buộc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm ghi nhãn hóa chất trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường.

Trường hợp hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn gốc chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ thể hiện những nội dung được quy định bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hóa chất bao gồm 11 nội dung như: Tên hóa chất; Mã nhận dạng hóa chất; Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ; Biện pháp phòng ngừa; Định lượng; Ngày sản xuất; Hạn sử dụng...

Nội dung ghi trên nhãn phụ không được làm hiểu sai lệch nội dung của nhãn gốc được quy định. Trường hợp phải ghi thêm nội dung bắt buộc mà nhãn gốc không có, tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính
 

 

xác, trung thực đối với nội dung ghi thêm.

Bên cạnh quy định ghi nhãn hóa chất, Thông tư cũng hướng dẫn cách phân loại hóa chất theo 02 tiêu chí: Nguy hại vật chất và mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường như độc cấp tính, ăn mòn da, tổn thương mắt, tác nhân nhạy hô hấp hoặc da, khả năng gây đột biến tế bào mầm, khả năng gây ung thư, độc tính sinh sản, môi trường nước, tầng ozon...

Những hóa chất tạm nhập tái xuất hoặc tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau đó tái xuất; hoá chất quá cảnh, chuyển cửa khẩu; hóa chất nhập khẩu phi mậu dịch, hóa chất đang trong quá trình nghiên cứu tại cơ sở nghiên cứu và sản xuất; hóa chất sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp hoặc các trường hợp đặc biệt khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/03/2012.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.