Số 07.2005 (211) ngày 25/02/2005

 BỘ CHÍNH TRỊ


Chính sách về chăm sóc sức khoẻ nhân dân
(SMS: 200521)
- Theo Nghị Quyết số 46-NQ/TW ra ngày 23/02/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, Bộ Chính trị nhấn mạnh: cần phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, nhằm từng bước đạt tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, thực hiện sự chia sẻ giữa người khỏe với người ốm, người giầu với người nghèo, người trong độ tuổi lao động với trẻ em, người già; công bằng trong đãi ngộ đối với cán bộ y tế...
Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở và thói quen giữ gìn sức khỏe của nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng. Mở rộng và triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và nâng cao sức khỏe. Phát triển các phong trào vệ sinh, phòng bệnh và thể dục thể thao. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm...

Phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn. Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước, ưu tiên các dạng bào chế công nghệ cao...
 

 CHÍNH PHỦ


Bảo vệ môi trường
(SMS: 200520 - Không gửi qua fax)
- Ngày 22/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Chương trình này tập trung vào các công tác sau: tăng cường công tác quản lý môi trường tại khu vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, quy định việc thành lập đơn vị quản lý môi trường trong các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp; Đa dạng hoá đầu tư bảo vệ môi trường để bảo đảm có đủ nguồn lực bảo vệ môi trường, cần chú trọng huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội để đầu tư bảo vệ môi trường; Đa dạng hoá các loại hình hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện các dịch vụ bảo vệ môi trường; khuyến khích thành lập các tổ chức đánh giá, tư vấn, giám định, công nhận, chứng nhận về bảo vệ môi trường...
Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, tăng cường đầu tư cho các cơ sở thu gom, xử lý, tái chế chất thải, trong đó chú trọng quy hoạch, xây dựng các khu xử lý tập trung chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại, quản lý tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý chất thải tại các làng nghề, khu chăn nuôi tập trung...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Tiêu chuẩn kế toán
(SMS: 200525 - Không gửi qua fax)
- Ngày 07/02/2005, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn  tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, những đơn vị kế toán đã bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc cử người phụ trách kế toán thì không bổ nhiệm trưởng phòng hoặc trưởng ban kế toán. Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán sẽ đồng thời thực hiện các nhiệm vụ quy định cho trưởng phòng, trưởng ban kế toán...
Đối với kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc, kế toán trưởng của Tổng công ty nhà nước và kế toán trưởng của công ty mẹ phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là năm năm trở lên...
Riêng đối với kế toán trưởng là người Việt
Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải có trình độ ngoại ngữ  theo yêu cầu của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác giao dịch và làm việc...
Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh thì tiền lương của kế toán trưởng, phụ trách kế toán được hai bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp, hợp tác xã quyết định...


Sửa đổi thuế suất hàng hoá nhóm 2710
(SMS: 200526)
- Theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 04/02/2005, về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (áp dụng cho các Tờ khai nhập khẩu nộp cho Hải quan từ ngày 06/02/2005), Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: các mặt hàng sau: xăng động cơ không pha chì, có pha chì, loại cao cấp, loại thông dụng... áp dụng mức thuế suất mới là 5% (quy định trước đây: 15%), xăng máy bay: 10%, dung môi trắng (white spirit), dung môi có hàm lượng chất thơm dưới 1%: 5%, Dầu hoả thắp sáng, Dầu hoả khác, kể cả dầu hoá hơi: 0%...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Xử lý điểm nguy hiểm trong giao thông
(SMS: 200522)
- Ngày 02/02/2005, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 13/2005/QĐ-BGTVT ban hành "Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác (gọi tắt là điểm đen)", có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2005.
Theo đó, đối với các điểm đen trên đường bộ đang khai thác có dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, đơn vị quản lý đường bộ bàn giao hồ sơ điểm đen cho chủ đầu tư để đưa vào dự án xem xét, xử lý. Trường hợp dự án chưa triển khai ngay, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đối với đường có điểm đen đó thực hiện các biện pháp tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông trước khi bàn giao đường cho chủ đầu tư...

Các đề xuất biện pháp khắc phục điểm đen phải theo nguyên tắc: phải giảm hoặc làm mất hẳn nguyên nhân đã gây ra tai nạn giao thông; Không được phát sinh nguyên nhân khác gây ra tai nạn giao thông; Không gây ảnh hưởng xấu đến bảo đảm giao thông và môi trường xung quanh.
 

 BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN - UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO


Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao
(SMS: 200523)
- Theo Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT ban hành ngày 27/01/2005, Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn: kể từ ngày 01/03/2005, các hành vi quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao sau bị cấm: dùng hình ảnh vận động viên trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trên trang phục thi đấu của đội tuyển thể thao quốc gia khi tham gia giải thể thao quốc tế chính thức, trừ việc thể hiện lô-gô, nhãn hiệu của nhà sản xuất trang phục đó; trong khu vực thi đấu, biểu diễn che khuất quốc kỳ, quốc huy, ảnh lãnh tụ hoặc các bảng hướng dẫn chuyên môn...
Quảng cáo tại địa điểm hoạt động thể dục thể thao hoặc quảng cáo về hoạt động thể dục thể thao trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động phải xin Giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hoá-Thông tin nơi thực hiện quảng cáo...

Bảng, biển, pa-nô, băng-rôn quảng cáo gắn trên các phương tiên của Ban tổ chức đi cùng đoàn đua xe đạp, diền kinh, môtô, ôtô chỉ phải xin phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hoá-Thông tin nơi xuất phát đầu tiên...
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2004
(SMS: 200524)
- Theo Công văn số 508/TCT/TNCN ra ngày 17/02/2005, Tổng cục Thuế hướng dẫn: Khoản thu nhập chịu thuế của ca sỹ, nghệ sỹ như diễn viên biểu diễn các loại hình nghệ thuật: hát, nhạc kịch, cải lương, tuồng chèo, dân ca; xiếc, múa; cầu thủ bóng đá; vận động viên chuyên nghiệp, khi quyết toán thuế năm 2004 được áp dụng giảm trừ 25% để xác định thu nhập bình quân tháng và áp dụng theo biểu thuế tương ứng cho 2 thời điểm...
Đối với khoản thu nhập như thu nhập từ dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tư vấn, đại lý, tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu; thu nhập về tiền nhuận bút, hoa hồng môi giới..., trường hợp cá nhân đã nhận trong 6 tháng đầu năm và được khấu trừ thuế theo biểu thuế thu nhập không thường xuyên thì không phải quyết toán lại và không tổng hợp vào thu nhập chịu thuế năm; trường hợp cá nhân nhận trong 6 tháng cuối năm (xác định là thu nhập thường xuyên) thì tổng hợp vào thu nhập của 6 tháng cuối năm chia 6 tháng để xác định số thu nhập bình quân tháng và áp dụng biểu thuế luỹ tiến...
Đối với người có thu nhập cao, thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền nhà được chi trả hộ là: tiền nhà 6 tháng đầu năm tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% thu nhập từ tiền lương, tiền công; 6 tháng cuối năm tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt qúa 15% tổng thu nhập chịu thuế. Sau đó, được tổng hợp vào thu nhập chịu thuế năm 2004 để xác định thu nhập chịu thuế bình quân tháng...


Thoái trả thuế thu nhập
(SMS: 200527 - Không gửi qua fax)
- Ngày 04/02/2005, Tổng cục Thuế đã ra Công văn số Công văn 447/TCT/TNCN về việc thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
Theo đó, các đối tượng sau được thoái trả: cá nhân trong năm tính thuế có thu nhập từ nhiều nơi, khi quyết toán thuế năm với cơ quan thuế có số thuế thu nhập đã tạm nộp trong năm lớn hơn số phải nộp; Cá nhân trong năm tính thuế có thu nhập tại một nơi đã được cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ, khi quyết toán thuế năm có số thuế tạm nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp mà cơ quan chi trả thu nhập không bù trừ hết vào số thuế phải nộp của cá nhân khác trong kỳ quyết toán thuế; Cá nhân rời khỏi Việt Nam, chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 31/12 và không còn các khoản thu nhập phát sinh trong năm; Cá nhân hành nghề tự do đăng ký nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế...
Trường hợp Biên lai thuế TNCN, chứng từ khấu trừ thuế TNCN (bản gốc), không hợp lệ như nghi ngờ chứng từ giả, tẩy xoá, kê khai không đúng; số thuế thoái trả lớn trên 10 triệu đồng thì cần trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế có cá nhân nộp hồ sơ thoái trả với cơ quan thuế quản lý cơ quan chi trả đã khấu trừ thuế...

Số tiền bồi thường trên trích từ nguồn kinh phí khoán chi của Cục thuế. Việc xử lý trách nhiệm về số tiền bồi hoàn đối với cán bộ thuế thiếu trách nhiệm gây ra thiệt hại cho cá nhân được thoái trả thuế do Cục trưởng Cục thuế quyết định...
 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN


Định mức miễn thuế nhập khẩu hàng triển lãm, biếu, tặng
(SMS: 200519)
- Theo Công văn số 569/TCHQ-KTTT ra ngày 17/02/2005, Tổng cục Hải quan yêu cầu: khi làm thủ tục hải quan hàng hoá tạm nhập - tái xuất tham dự triển lãm, xác nhận danh mục hàng hoá đã biếu, tặng làm cơ sở xét miễn thuế nhập khẩu phải thông báo cho người khai hải quan biết rõ quy định xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng được phép tạm nhập vào Việt Nam để dự hội chợ triển lãm nhưng không tái xuất mà được dùng làm tặng phẩm, quà lưu niệm cho khách đến thăm hội chợ, triển lãm; và phải xác định trị giá cho hàng hoá dùng làm quà biếu, tặng theo quy định hiện hành tại thời điểm nhập khẩu...