Số 06.2013 (617) ngày 19/02/2013

 

SỐ 06 (617) - THÁNG 02/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

320/QĐ-TTg

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015

 

* Tập đoàn Dệt May Việt Nam thoái hết vốn tại 37 doanh nghiệp

Trang 2

2

314/QĐ-TTg

Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

 

* Giải thể, phá sản 03 doanh nghiệp thành viên Vinacomin

Trang 2

3

276/QĐ-TTg

Quyết định 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

 

* Vinalines lên phương án bán tàu cũ

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

4

16/2013/TT-BTC

Thông tư 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013...

 

* Gia hạn 06 tháng thuế TNDN và GTGT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 3

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

5

14/2013/NĐ-CP

Nghị định 14/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

 

* Bồi dưỡng 0,2 mức lương tối thiểu/ngày cho cộng tác viên TGPL tham gia tố tụng

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

6

15/2013/NĐ-CP

Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

* Bảo hành công trình xây dựng tối thiểu 12 tháng

Trang 4

AN NINH TRẬT TỰ

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

7

02/2013/TTLT
/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật

 

* Số liệu người chưa thành niên phạm tội sẽ do Bộ LĐTBXH quản lý

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

8

291/QĐ-TTg

Quyết định 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011 - 2020

 

* Ban hành 43 chỉ tiêu về phát triển nhân lực

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

9

16/2013/NĐ-CP

Nghị định 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

* Rà soát văn bản phải dựa vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Trang 5

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

10

262/QĐ-TTg

Quyết định 262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012

 

* 17 doanh nghiệp nhận giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2012

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 01/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS01/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

 

Ü Doanh nghiệp:


TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
THOÁI HẾT VỐN TẠI 37 DOANH NGHIỆP

Đây là chủ trương của Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) giai đoạn 2013 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 320/QĐ-TTg, ngày 08/02/2013.

Tại Đề án này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu VINATEX phải thoái 100% vốn ở 37 doanh nghiệp, ngân hàng và quỹ đầu tư, trong đó có: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng; Công ty CP Bất động sản Dệt May Việt Nam; Trường Đại học Trưng Vương; Ngân hàng TMCP Hàng hải; Ngân hàng TMCP Á Châu, Quỹ Đầu tư Việt Nam…

Bên cạnh đó, VINATEX có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính chi tiết, cân đối chặt chẽ nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển các dự

 

án giai đoạn 2011 - 2015, với tổng số vốn 23.858 tỷ đồng từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất, phát hành trái phiếu, lợi nhuận, vay tín dụng, thương mại và nguồn vốn hỗ trợ tái cơ cấu.

Đồng thời, cũng trong giai đoạn 2013 - 2015, VINATEX phải thực hiện việc bán Trung tâm xử lý nước thải Phố Nối và sắp xếp các viện, trường trực thuộc như Viện Dệt May, Viện Mẫu thời trang Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May và Thời trang Hà Nội… theo hướng thu gọn đầu mối, phù hợp với định hướng phát triển, cổ phần hóa toàn Tập đoàn…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 


GIẢI THỂ, PHÁ SẢN 03 DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN VINACOMIN

Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) giai đoạn 2012 - 2015 với mục tiêu tái cơ cấu tập đoàn một cách hợp lý; tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp; đồng thời nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững.

Theo đó, trong giai đoạn 2012 - 2015, Vinacomin có trách nhiệm thoái hết vốn tại 09 doanh nghiệp gồm: Tổng công ty CP Bảo hiểm SHB - Vinacomin; Công ty CP Bảo hiểm Hàng không; Công ty TNHH Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội... Đồng thời giải thể 02 doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên than Đồng Vông, Công ty Đá quý Việt - Nhật và tiến hành

 

làm thủ tục phá sản Công ty CP Đóng tàu Sông Ninh - Vinacomin.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Vinacomin chuyển 10 doanh nghiệp thành đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ, nâng số đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ lên 26 đơn vị, trong đó có: Công ty Than Mạo Khê - Vinacomin; Công ty Than Nam Mẫu - Vinacomin... Đồng thời, duy trì 05 doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ 100% vốn điều lệ; 20 doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ và 11 doanh nghiệp nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 


VINALINES LÊN PHƯƠNG ÁN BÁN TÀU CŨ

Ngày 04/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 276/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) giai đoạn 2012 - 2015.

Theo Đề án này, Vinalines sẽ tiến hành tổ chức lại sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu đầu tư, tập trung vào 03 lĩnh vực chính là vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải. Trong đó, đối với lĩnh vực vận tải biển, sẽ tiến hành cơ cấu lại đội tàu phù hợp với nhu cầu của thị trường; lên phương án bán những tàu cũ khai thác không hiệu quả để giảm lỗ; chú trọng khai thác thị trường vận tải biển trong nước; nâng thị phần vận tải hàng hoá xuất, nhập khẩu bằng đường biển của nước ta lên 25 - 30%.

Đối với lĩnh vực cảng biển, sẽ tập trung khai thác các cảng hiện có, trong đó ưu tiên đầu tư khai thác hiệu quả cụm cảng phía Bắc tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh và cụm cảng phía Nam khu vực Cái Mép - Thị Vải và TP. Hồ Chí Minh; đồng thời, dừng triển khai thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong để
 

 

kêu gọi nguồn đầu tư khác theo quy hoạch.

Ngoài ra, Đề án cũng tập trung vào cải tổ, cơ cấu lại bộ máy của Vinalines, cụ thể: Trong năm 2015 sẽ tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ hiện do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Khi đó, Tổng công ty sẽ có 04 đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm: Công ty Xuất khẩu lao động hàng hải; Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh; Chi nhánh tại TP. Hải Phòng và Văn phòng đại diện tại Singapore và 32 doanh nghiệp khác do Tổng công ty và Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ...

Bên cạnh đó, Vinalines sẽ tiến hành thoái vốn góp của Tổng công ty tại 37 doanh nghiệp; sáp nhập Công ty Thương mại xăng dầu đường biển vào Công ty Kinh doanh xăng dầu Vinalines phía Bắc; giải thể Chi nhánh tại TP. Cần Thơ và Liên doanh trung tâm Nhân lực hàng hải Đông Nam Á...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí


GIA HẠN 06 THÁNG THUẾ TNDN VÀ GTGT
CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Ngày 08/02/2013, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Theo đó, các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông - lâm - thủy sản, dệt may... và doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh nhà ở sẽ được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế TNDN phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013. Như vậy, thời hạn nộp thuế TNDN chậm nhất của quý I, quý II năm 2013 là 30/10/2013; của quý III năm 2013 là 30/01/2014.

Đồng thời, các doanh nghiệp kể trên đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ cũng sẽ được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3
 

 

năm 2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu). Khi đó, thời hạn nộp thuế GTGT chậm nhất của tháng 01/2013 là ngày 20/08/2013; của tháng 02/2013 là ngày 20/09/2013; của tháng 03/2013 là ngày 20/10/2013.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quyết định giảm 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2013, 2014 cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích nhưng thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, 2014 tăng hơn 02 lần so với năm 2010. Trường hợp sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 2014 vẫn lớn hơn 02 lần số tiền phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức bằng 02 lần số phải nộp của năm 2010...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2013.

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp


BỒI DƯỠNG 0,2 MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU/NGÀY
CHO CỘNG TÁC VIÊN TGPL THAM GIA TỐ TỤNG

Ngày 05/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL).

Theo sửa đổi tại Nghị định này, cộng tác viên TGPL sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng theo vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện căn cứ vào số giờ tư vấn pháp luật, chất lượng nội dung trợ giúp pháp lý, tính chất phức tạp của vụ việc và hình thức trợ giúp pháp lý. Trường hợp trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng thì mức bồi dưỡng trả cho cộng tác viên là 0,2 mức lương tối thiểu/ngày làm việc của cộng tác viên.

Đối với Trợ giúp viên pháp lý, Chính phủ quy định mức phụ cấp trách nhiệm theo
 

 

nghề bằng 25% lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung. Khi tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng, Trợ giúp viên còn được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 20% mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên (so với quy định cũ là 10%).

Ngoài ra, đối với tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Nghị định này đã bỏ yêu cầu phải có ít nhất ba năm làm công tác trợ giúp pháp lý, nhưng quy định người được bổ nhiệm phải là Trợ giúp viên pháp lý, có thời gian công tác pháp luật liên tục từ 05 năm trở lên và phải có năng lực quản lý...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2013.


 

Ü Xây dựng


BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỐI THIỂU 12 THÁNG

Đây là yêu cầu của Chính phủ đối với các nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Theo đó, các nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị. Thời hạn bảo hành công trình kể từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng hoặc căn cứ vào hợp đồng nhưng không được ít hơn 24 tháng đối với công trình đặc biệt cấp I, không ít hơn 12 tháng đối với công trình cấp còn lại.

Riêng đối với nhà ở vẫn được thực hiện theo Điều 74 Luật Nhà ở số 56/2005/QH11, cụ thể: tối thiểu 60 tháng đối với nhà chung cư từ 09 tầng trở lên và các loại nhà ở khác được đầu tư xây dựng bằng ngân sách Nhà nước; tối thiểu 36 tháng đối với nhà chung cư từ 04 - 08 tầng; tối thiểu 24 tháng đối với loại nhà ở khác.

Ngoài ra, Nghị định cũng hướng dẫn cụ thể về phân loại, báo cáo và giải quyết sự
 

 

cố, cụ thể: Các loại sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng được chia thành 04 cấp theo mức độ thiệt hại về người và vật chất, bao gồm: Cấp đặc biệt nghiêm trọng, cấp I, cấp II và cấp III. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư phải báo cáo tóm tắt về sự cố cho UBND cấp xã và có văn bản báo cáo UBND các cấp trong vòng 24 giờ; đồng thời tiến hành các giải pháp phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp phát hiện chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu, có nguy cơ gây sập đổ công trình hoặc biện pháp thi công không đảm bảo an toàn thì cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng được quyền tạm dừng thi công công trình và chỉ cho phép thi công sau khi chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2013 và thay thế các Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008.
 

Ü An ninh trật tự


SỐ LIỆU NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI
SẼ DO BỘ LĐTBXH QUẢN LÝ

Ngày 04/02/2013, Liên bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ký Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật (VPPL).

Theo đó, nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người chưa thành niên VPPL, phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạch định chính sách hạn chế tình trạng người chưa thành niên VPPL, giúp họ trở thành công dân có ích cho xã hội, Thông tư này quy định các cơ quan nêu trên có trách nhiệm tổ chức việc thu thập số liệu về người chưa thành niên VPPL theo 02 kỳ thống kê (kỳ 06 tháng và
 

 

kỳ 01 năm). Chậm nhất sau 30 ngày khi kết thúc kỳ thống kê, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm cung cấp số liệu đã thu thập cho Bộ LĐTBXH tổng hợp và quản lý.

Việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên VPPL phải đảm bảo các nguyên tắc về tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; đảm bảo tính thống nhất; không trùng lặp, chồng chéo và bảo đảm bí mật Nhà nước…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2013.

 

 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội


BAN HÀNH 43 CHỈ TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Ngày 05/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 291/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011 - 2020.

Theo đó, Hệ thống chỉ tiêu phát triển nhân lực ở Việt Nam phục vụ cho việc giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực gồm 43 chỉ tiêu (trong đó 20 chỉ tiêu phản ánh số lượng và 23 chỉ tiêu thể hiện những đặc điểm về chất lượng phát triển nhân lực). Các chỉ tiêu được chọn có quan hệ mật thiết với nhau và cùng phản ánh quá trình và kết quả phát triển nhân lực của cả nước, các ngành và các địa phương.
 

 

Dự kiến việc sử dụng hệ thống chỉ tiêu trên sẽ đem lại một số hiệu quả như: Giảm chi phí đào tạo nhân lực xuất phát từ việc sẽ giảm được tình trạng đào tạo quá nhu cầu về số lượng và những ngành nghề không phù hợp với thị trường lao động; trực tiếp tăng năng suất lao động trong các ngành và lao động xã hội do kịp thời cung ứng lao động đã qua đào tạo theo cấp trình độ và cơ cấu ngành nghề đào tạo; người dân, người lao động sẽ yên tâm và tin tưởng hơn trong việc chọn ngành nghề đào tạo và chuyển đổi ngành nghề, giảm thời gian tìm việc và dễ dàng tìm việc hơn khi mất việc làm…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Hành chính


RÀ SOÁT VĂN BẢN PHẢI DỰA VÀO
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ngày 06/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đáng chú ý là quy định về các căn cứ để rà soát văn bản.

Theo Nghị định này, rà soát văn bản dựa vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội này được xác định căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; kết quả điều tra, khảo sát và thông tin về thực tiễn liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản được rà soát. Đồng thời, phải dựa vào căn cứ pháp lý, cụ thể: Những văn bản được ban hành sau, có quy định liên quan đến quy định của văn bản rà soát, bao gồm những văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được rà soát; văn bản của chính cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản được rà soát; văn bản của cơ quan,
 

 

người có thẩm quyền quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cùng cấp với cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản được rà soát...

Nghị định cũng chỉ rõ, văn bản sau khi được rà soát sẽ được xử lý theo 05 hình thức, bao gồm: đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản được áp dụng; bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản; thay thế văn bản; sửa đổi, bổ sung văn bản và ban hành văn bản mới.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013; bãi bỏ Điều 62 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 và Điều 12 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006.

 

Ü Thi đua- Khen thưởng-Kỷ luật


17 DOANH NGHIỆP NHẬN GIẢI VÀNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2012

Ngày 30/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 262/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012.

Theo Quyết định này, giải Vàng Chất lượng quốc gia được trao cho 17 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp sản xuất lớn, như: Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí; Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam; Công ty CP TRAPHACO…; 03 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, gồm: Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang - Nhà máy Gạch Ceramic An Giang; Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định; Công ty CP Nước mắm Thanh

 

Hương; 01 doanh nghiệp dịch vụ lớn là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và 03 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa, là: Công ty CP Sài Gòn Phú Quốc; Công ty CP Du thuyền Đông Dương; Công ty CP Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, còn có 50 doanh nghiệp khác giành giải Bạc Chất lượng Quốc gia, trong đó có: Công ty TNHH một thành viên Vật liệu Xây dựng Hoa Sen; Công ty CP Cao su Thống Nhất; Công ty CP Đồng Tiến…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.