Số 06.2005 (210) ngày 18/02/2005

 CHÍNH PHỦ


Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
(SMS: 200511 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ban hành ngày 07/02/2005, Chính phủ quy định: cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép không quá 15 ngày...
Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm. Trường hợp do cấp phép chậm mà người xin phép xây dựng khởi công công trình thì người có thẩm quyền cấp phép phải bồi thường thiệt hại cho người xin phép xây dựng khi công trình bị định chỉ xử phạt hành chính hoặc không phù hợp với quy hoạch xây dựng, bị buộc phải dỡ bỏ...
Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, cấu trúc chịu lực và an toàn của công trình; công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng xâu vùng xa...
Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện (quy hoạch ''treo'') thì chỉ được cấp phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch. Trường hợp xin cấp phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
(SMS: 17789 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ban hành ngày 04/02/2005, Chính phủ quy định: hành vi cố ý trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của điều tra viên thống kê; Nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê từ 03 đến dưới 05 ngày so với thời hạn quy định của phương án điều tra thống kê; Nộp không đủ phiếu, biểu điều tra thống kê so với quy định của phương án điều tra thống kê... có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đến 200.000 đồng; nếu nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê từ 05 đến dưới 10 ngày: phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng...
Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tiến hành điều tra để thu thập những thông tin ngoài phạm vi chức năng, lĩnh vực hoạt động khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó; Nếu lợi dụng điều tra thống kê làm phương hại đến lợi ích quốc gia mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phát đến 20 triệu đồng...
Hành vi cố ý cản trở việc khai thác cơ sở dữ liệu thống kê; không cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê theo quy định; làm sai lệch các thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm... có thể bị phạt từ 3 đến 7 triệu đồng...
Phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi để hư hỏng phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê có chứa thông tin thống kê trong thời hạn lưu trữ theo quy định, nhưng không còn khả năng khôi phục...
Nghị định này có hiệulực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách về tín ngưỡng
(SMS: 17785)
- Theo Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ra ngày 04/02/2005 về một số công tác đối với đạo Tin lành, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: đối với bộ phận đồng bào đã có thời gian theo đạo Tin lành và có nhu cầu tín ngưỡng thực sự, trước mắt hướng dẫn cho đồng bào sinh hoạt tôn giáo tại gia đình, hoặc nơi nào có nhu cầu thì hướng dẫn cho đồng bào đăng ký sinh hoạt đạo ở địa điểm thích hợp tại bản, làng. Khi hội đủ các điều kiện thì tạo thuận lợi cho đồng bào sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật...
Thông báo công khai cho đồng bào biết rõ những người đội lốt chức sắc Tin lành để hoạt động chống phá đất nước, gây chia rẽ dân tộc và những hành vi vi phạm pháp luật của họ, cũng như biện pháp xử lý và chính sách khoan hồng của Nhà nước ta. Xử lý nghiêm theo pháp luật những người hoạt động truyền đạo trái pháp luật...
Từng bước xem xét công nhận tư cách pháp nhân đối với số hệ phái Tin lành có trước năm 1975 đang hoạt động tôn giáo thuần túy, nếu đủ các điều kiện quy định của pháp luật thì chấp thuận cho tổ chức Đại hội đồng để công nhận tư cách pháp nhân...


Quy đinh về giá bán điện
(SMS: 200512)
- Ngày 04/02/2005, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 25/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá bán điện.
Thông báo này nêu rõ: tạm thời chưa thực hiện biểu giá điện sinh hoạt quy định tại Quyết định số 215/2004/QĐ-TTg. Tiếp tục thực hiện giá bán điện sinh hoạt quy định tại Quyết định số 124/2002/QĐ-TTg. Biểu giá này được áp dụng cho cả người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Tổng Công ty Điện lực Việt
Nam có trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng khoản chênh lệch đã thu do tạm thời chưa áp dụng giá điện sinh hoạt nói trên...

Thuế suất thuế nhập khẩu
(SMS: 17788 - Không gửi qua fax)
- Ngày 03/02/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005 - 2013.
Theo Danh mục này, mặt hàng thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh của
thỏ, đùi ếch, của bộ động vật linh trưởng, Của  cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea),  của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia), Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)... áp dụng múc thuế suất CEPT cho năm 2005 là: 10%, năm 2006 và 2007: 5%, từ năm 208 đến 2013 là )%...
Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó (thịt lơn, thịt bò...) năm 2005 và 2006 là: 50%; 20007 và 2008: 40%; 2009 và 2010: 30%; 2011: 20%; 2012: 10% và 2013: 5%...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2005.


Xử phạt vi phạm giao thông
(SMS: 17775 - Không gửi qua fax)
- Ngày 27/01/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
Theo đó, hành vi trồng cây, để đồ vật, dựng lều quán hoặc có hành vi khác trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng làm che khuất báo hiệu đường thủy nội địa hoặc làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện... có thể bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng...; Nếu để bùn, đất, cát, sỏi hoặc các chất phế thải khác rơi, trôi xuống luồng hoặc trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng có thể bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng...
Khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trên đường thủy nội địa không đúng giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; Tổ chức họp chợ trái phép trên đường thủy nội địa: mức từ 3 đến 5 triệu đồng...
Hành vi dựng nhà (kể cả nhà nổi), xây dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng hoặc phạm vi bảo vệ công trình khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Để phương tiện đâm, va vào công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa làm ảnh hưởng đến an toàn của công trình... mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng...
Sử dụng chất nổ làm ảnh hưởng đến an toàn của công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Tạo vật chướng ngại trên luồng gây cản trở giao thông... từ 15 đến 20 triệu đồng...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
(SMS: 200513)
- Ngày 04/02/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2005/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
Căn cứ tính thuế đối với người nước ngoài được coi là không cư trú tại Việt
Nam, thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Người nước ngoài được coi là cư trú tại Việt Nam nếu ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho 12 tháng liên tục kể từ khi đến Việt Nam; được coi là không cư trú tại Việt Nam nếu ở tại Việt Nam dưới 183 ngày...
Cơ quan chi trả thu nhập không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện kê khai, nộp thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp cơ quan chi trả thu nhập đóng tại địa bàn cấp huyện, thị xã thì kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế nơi đóng trụ sở...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Công khai tài chính vốn đầu tư xây dựng
(SMS: 200514 - Không gửi qua fax)
- Ngày 02/02/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Theo hướng dẫn, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư phải thực hiện công khai tài chính các nội dung thuộc thẩm quyền như sau: tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và triển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc cấp mình quản lý; Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án; Số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của từng dự án...
Đối với chủ đầu tư: kế hoạch vốn đầu tư (kể cả điều hòa, điều chỉnh, bổ sung) được cơ quan cấp trên của chủ đầu tư giao trong năm cho từng dự án đầu tư; Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án...

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Kiểm toán độc lập
(SMS: 17795 - Không gửi qua fax)
- Ngày 02/02/2005, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng.
Quy chế này quy định: doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo các điều kiện sau: có vốn điều lệ hoặc vốn chủ sở hữu từ 03 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp kiểm toán trong nước; Vốn điều lệ tối thiểu là 300.000 USD đối với doanh nghiệp kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài; Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên. Bố trí ít nhất 03 kiểm toán viên hành nghề tham gia kiểm toán một tổ chức tín dụng; Đã thành lập và hoạt động kiểm toán tại Việt
Nam tối thiểu là 03 năm...
Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tín dụng phải được kiểm toán độc lập, gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Các thuyết minh báo cáo tài chính.
Những ý kiến không thống nhất với Ban lãnh đạo tổ chức tín dụng về các vấn đề có thể ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính hoặc đến ý kiến của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần nêu rõ tình trạng giải quyết những ý kiến không thống nhất đó và mức độ ảnh hưởng của vấn đề...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.