Số 06.2004 (159) ngày 13/02/2004

 CHÍNH PHỦ


Chính sách đối với người chịu hậu quả chiến tranh
- Theo Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 05/02/2004, về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, Thủ tướng quyết định: hộ gia đình có từ 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam được hưởng chế độ trợ giúp hàng tháng  theo các mức sau: 200.000 đồng/hộ/tháng áp dụng đối với hộ gia đình có 2 người không tự phục vụ được; 300.000 đồng/hộ gia đình có 3 người không tự phục vụ được; 400.000 đồng/hộ gia đình có 4 người trở lên không tự phục vụ được...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Thuế nhập khẩu rượu, xe máy
- Theo Quyết định số 17/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 12/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu, xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU, kể từ ngày 12/02/2004, các mặt hàng rượu (thuộc các nhóm 2204, 2205, 2206, 2208 áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu là 80%...
3.000 chiếc xe hai bánh gắn máy nguyên chiếc, loại Scooter (thuộc nhóm 8711) áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu là 70%...
Quyết định áp dụng cho cả các tờ khai hàng hoá nộp cho cơ quan Hải quan từ
1/1/2004.

Lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may - Ngày 12/02/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/2004/QĐ-BTC, về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Hoa Kỳ.
Theo Biểu phí này, các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường EU: áo len (CAT: 5), quần (CAT: 6), áo lót nhỏ (CAT: 31)... áp dụng mức thu 500 đồng/chiếc;
T.Shirt, Polo.Shirt (CAT: 4), Sơmi nam (CAT: 8): 200 đồng/chiếc...
Sang thị trường Hoa Kỳ: chỉ
may, sợi để bán lẻ (CAT: 200), sợi bông đã trải (CAT: 301)... áp dụng mức thu 0 đồng/kg; áo khoác nam dạng comple (CAT: 333), áo sơmi dệt thoi chất liệu bông và sợi nhân tạo nam (CAT: 340/640), nữ (CAT: 341/641): 4000 đồng/tá; áo khoác chất liệu len nam (CAT: 434), nữ (CAT: 435): 5000 đồng/tá...
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật - Theo Thông tư số 08/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 09/02/2004, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật, các đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật khi đề nghị cấp "giấy phép công diễn chương trình, vở diễn" phải nộp mức phí thẩm định như sau: đối với độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật đến 50 phút: 300.000 đồng/chương trình, vở diễn; từ 51 đến 100 phút: 600.000 đồng; từ 101 đến 150 phút: 900.000 đồng; trên 150 phút: 900.000 đồng cộng mức phí tăng thêm...
Đối với chương trình nhạc không lời, múa, vở diễn có mục đích từ thiện... mức thu phí bằng 50% tùy theo độ dài thời gian của chương trình, vở diễn...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Sử dụng Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm - Ngày 09/02/2004, Bộ Tài chính đã ban  hành Thông tư số 07/2004/TT-BTC, hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại các tổ chức tín dụng.
Bộ Tài chính hướng dẫn: Các tổ chức tín dụng thực hiện việc trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo hướng dẫn tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày
14/8/2003 của Bộ Tài chính...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ THƯƠNG MẠI


Quy chế làm việc
- Ngày 06/02/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 0125/2004/QĐ-BTM, về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại với cơ quan báo chí, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo Quy chế này, Bộ trưởng phân công một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ trong việc cung cấp các thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thương mại và là người phát ngôn của Bộ với các cơ quan báo chí.
Các thông tin được phép cung cấp cho cơ quan báo chí bao gồm: các thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Thương mại theo quy định của pháp luật; chương trình công tác và chương trình hành động của Bộ Thương mại để thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất trong ngành thương mại được dư luận xã hội quan tâm...

Tiêu dùng thực phẩm thay thế gia cầm - Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch cúm gia cầm, ngày 06/02/2004, Bộ Thương mại đã ra Công văn số 0460/TM-CSTTTN về tiêu dùng thực phẩm thay thế gia cầm.
Theo đó, Bộ Thương mại đề nghị: Giám đốc Sở Thương mại, Chi cục trưởng Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cần kiểm soát chặt chẽ việc chăn nuôi, giết mổ, chế biến và lưu thông gia cầm, thịt gia cầm, trứng gia cầm; kiên quyết nghiêm cấm mọi trường hợp sản xuất, vận chuyển, buôn bán trên thị trường các loại gia cầm, thịt gia cầm, trứng gia cầm và các sản phẩm có sử dụng thịt gia cầm và trứng gia cầm dưới mọi hình thức; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bên cạnh đó, cần khuyến khích và vận động mọi thương nhân vì sự sống và sức khỏe của người tiêu dùng, tăng cường sản xuất và kinh doanh các thực phẩm thay thế gia cầm và trứng gia cầm trên thị trường nhằm bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm hàng ngày của dân cư trong giai đoạn khó khăn này. Kiên quyết xử lý mọi hành vi lợi dụng sự khan hiếm thực phẩm để nâng giá thực phẩm lên quá cao, gây rối loạn thị trường và làm thiệt hại người tiêu dùng...
 

 BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ


Sửa đổi, bổ sung Quy chế Đấu thầu
- Ngày 02/02/2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2004/TT-BKHĐT, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2003/NĐ-CP, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu.
Theo đó, đối với tiêu chuẩn đánh giá chi tiết tùy theo đặc thù của gói thầu, ngoài tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt" quy định cho các yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu thì được phép áp dụng thêm tiêu chí "chấp nhận được" cho các yêu cầu không cơ bản, song không được vượt quá 30% tổng số tiêu chuẩn đánh giá chi tiết cho một tiêu chuẩn đánh giá tổng quát...
Tiêu chuẩn đánh giá sơ tuyển phải bao hàm trong hồ sơ mời sơ tuyển và phải đảm bảo đồng thời các yêu cầu sau: mức điểm tối thiểu đạt sơ tuyển là từ 70% tổng số điểm trở lên; mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chí: kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên đối với từng lĩnh vực thiết kế (E), cung cấp thiết bị, vật tư (P) và xây lắp (C)...
Nhà thầu được coi là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật là nhà thầu có số điểm được đánh giá không thấp hơn 90% tổng số điểm về mặt kỹ thuật.
Hình thức chỉ định thầu được thực hiện như sau: nếu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu thì người có thẩm quyền xem xét, quyết định kết quả chỉ định thầu các gói thầu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên (đối với mua sắm hàng hóa và xây lắp), từ 500 triệu trở lên (đối với tư vấn), chủ dự án quyết định kết quả chỉ định thầu đối với các gói thầu còn lại thuộc tất cả các dự án...

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Quy chế đấu thầu trái phiếu ngoại tệ
- Ngày 02/02/2004, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 111/2004/QĐ-NHNN, về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng  Nhà nước.
Theo Quy chế này, việc đấu thầu được áp dụng theo một trong hai hình thức: đấu thầu cạnh tranh lãi suất hoặc kết hợp giữa đấu thầu cạnh tranh lãi suất và đấu thầu không cạnh tranh lãi suất.
Các tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu phải hội đủ các điều kiện sau: Được phép kinh doanh ngoại hối; Có tài khoản ngoại tệ mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước...
Các thành viên tham gia không bị giới hạn về khối lượng đặt thầu tối thiểu nhưng phải làm tròn đến đơn vị tiền tệ của trái phiếu. Trường hợp đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất, khối lượng đặt thầu của mỗi thành viên tham gia đấu thầu không cạnh tranh lãi suất tối đa bằng 30% khối lượng dự kiến phát hành.
Trước 13 giờ của ngày mở thầu, các thành viên tham gia đấu thầu phải gửi phiếu đặt thầu cho Ngân hàng Nhà nước. Giờ mở thầu bắt đầu từ 13 giờ 30 phút của ngày đấu thầu dưới sự chứng kiến của Ban đấu thầu tín phiếu Kho bạc.

Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.