Số 05.2014 (666) ngày 18/02/2014

SỐ 05 (666) - THÁNG 02/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

04/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

 

* Cấm chủ lao động phát tiền thay cho cấp phương tiện bảo vệ cá nhân

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

14/2014/TTLT-BTC-BTP

Thông tư 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân sở tại

 

* Chi khen thưởng xã đạt chuẩn tối đa bằng 1,5 lần mức lương cơ sở

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

3

05/2014/TT-BCT

Thông tư 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa

 

* DN kinh doanh tạm nhập, tái xuất ô tô cũ phải ký quỹ 7 tỷ đồng

Trang 3

4

04/2014/TT-BCT

Thông tư 04/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

 

* Cấm nhập khẩu ô tô đã sử dụng quá 5 năm

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

5

218/QĐ-TTg

Quyết định 218/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

* Chiến lược quản lý rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

6

02/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

 

* Trường mầm non chuẩn quốc gia có ít nhất 20% giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

7

252/QĐ-TTg

Quyết định 252/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

* Đến 2030, 100% người dân TP. HCM có nhà ở với tiện nghi sinh hoạt cần thiết

Trang 4

8

245/QĐ-TTg

Quyết định 245/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

* Cần Thơ: Xây dựng nhà máy lọc dầu công suất 2 triệu tấn/năm

Trang 5

9

244/QĐ-TTg

Quyết định 244/QĐ-TTg về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020

 

* Cấm sử dụng rượu, bia trước giờ làm việc

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

10

05/2014/TT-BTP

Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

 

* Cách thức niêm yết công khai thủ tục hành chính

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

11

1008/QĐ-BCT

Quyết định 1008/QĐ-BCT phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn - mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

 

* Không cấp GCN đầu tư cho dự án có công nghệ lạc hậu

Trang 6

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

12

01/CT-BTP

Chỉ thị 01/CT-BTP về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự

 

* Nghiêm cấm công chức thi hành án tiếp đương sự tại nhà

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 01/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS01/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

CẤM CHỦ LAO ĐỘNG PHÁT TIỀN
THAY CHO CẤP PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Ngày 12/02/2014, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Theo đó, người lao động trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với những yếu tố vật lý xấu; bụi và hóa chất độc hại; yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động hoặc làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động, làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra tai nạn lao động; làm việc trên cao; làm việc trong hầm lò, nơi thiếu dưỡng khí; làm việc trên sông nước, trong rừng và điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác (như: Trắc địa, đo đạc, cắm tuyến cầu đường; quan trắc viên khí tượng mặt đất; vận hành hoặc lái các loại máy, thiết bị khai thác, xây dựng trong hầm lò; thợ sắt làm việc trong hầm lò; sĩ quan, thuyền viên làm việc trên tàu vận chuyển xăng dầu...) sẽ được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
 

 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo quy định của pháp luật. Trường hợp các nghề, công việc chưa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành mà xét thấy có yếu tố nguy hiểm, độc hại không bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động, người sử dụng lao động có thể trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với công việc đó, đồng thời, báo cáo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội địa phương hoặc Bộ, ngành chủ quản. Đặc biệt, nghiêm cấm cấp phát tiền thay cho việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động hoặc giao tiền cho người lao động tự đi mua.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2014.


 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


CHI KHEN THƯỞNG XÃ ĐẠT CHUẨN TỐI ĐA BẰNG 1,5 MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Liên bộ Tài chính và Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Thông tư quy định, kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước do ngân sách Nhà nước bảo đảm và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác, được sử dụng để triển khai thực hiện một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật như: Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi biên soạn, biên dịch các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận
 

 

pháp luật; chi xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn, khu dân cư và chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng...

Trong đó, mức chi tối đa khen thưởng xã, phường, quận, huyện (hoặc tỉnh, thành phố) được UBND cấp tỉnh (hoặc Bộ Tư pháp) công nhận đạt chuẩn; tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh (hoặc toàn quốc) và khen thưởng xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc lần lượt bằng 1,5; 02 và 03 lần mức lương cơ sở...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/03/2014.
 

Ü Xuất nhập khẩu:

DN KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT Ô TÔ CŨ
PHẢI KÝ QUỸ 7 TỶ ĐỒNG

Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Theo đó, từ ngày 20/02/2014, doanh nghiệp (DN) kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt như: Xì gà; thuốc lá điếu; bia sản xuất từ malt; rượu vang làm từ nho tươi; rượu vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm và đồ uống đã lên men khác... phải được thành lập tối thiểu là 02 năm, đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa và phải có 07 tỷ đồng tiền ký quỹ, đặt cọc nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh, thành phố nơi DN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN.

Các điều kiện trên cũng được áp dụng đối với các DN kinh doanh tạm nhập,

 

tái xuất quạt bàn, quạt sưởi; máy điều hòa không khí; máy làm lạnh; máy làm khô quần áo; máy rửa bát đĩa; máy giặt có sức chứa trên 10kg vải khô/lần; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh; xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người... đã qua sử dụng.

DN kinh doanh tạm nhập, tái xuất các mặt hàng nêu trên được Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa; thời hạn hiệu lực của mã số tạm nhập, tái xuất là 03 năm, kể từ ngày cấp. Trường hợp hàng hóa nước ngoài gửi vào kho ngoại quan để xuất khẩu, tái xuất qua các tỉnh biên giới thì chỉ DN có mã số tạm nhập, tái xuất của nhóm hàng hóa đó mới được đứng tên trên tờ khai hải quan nhập, xuất kho ngoại quan để xuất khẩu, tái xuất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014.
 


CẤM NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐÃ SỬ DỤNG QUÁ 5 NĂM

Theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 27/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, ô tô đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hóa, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng) được nhập khẩu vào Việt Nam phải là loại đã qua sử dụng không quá 05 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.

Đồng thời, Thông tư còn chỉ rõ: Cấm nhập khẩu đối với các phương tiện vận tải tay lái bên phải, kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp gồm: Xe cần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt); cấm nhập khẩu ô tô các loại và bộ linh kiện lắp ráp ô tô đã thay đổi kết cấu, chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu hoặc bị đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức; cấm tháo rời ô tô khi vận chuyển và khi nhập khẩu; cấm nhập khẩu
 

 

ô tô cứu thương đã qua sử dụng.

Ngoài ra, cũng theo Thông tư này, 04 mặt hàng nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan bao gồm: muối; thuốc lá nguyên liệu; trứng gia cầm (trừ các loại trứng đã thụ tinh để ấp) và đường tinh luyện, đường thô. Trong đó, Giấy phép nhập khẩu muối sẽ được cấp cho thương nhân có nhu cầu sử dụng muối trong sản xuất theo xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành; Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được cấp cho thương nhân có Giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu 01 tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ xác nhận; Giấy phép nhập khẩu trứng gia cầm được cấp cho thương nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu đường tinh luyện, đường thô được thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014.

 

Ü Tài nguyên-Môi trường:


CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, KHU BẢO TỒN BIỂN

Ngày 07/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 tại Quyết định số 218/QĐ-TTg. 

Theo Chiến lược này, đến năm 2020, hoàn thành mục tiêu đưa diện tích hệ thống khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa đạt 90% diện tích lãnh thổ trên cạn và 0,24% diện tích vùng biển Việt Nam; các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa được tiếp cận các phương thức quản lý mới như đồng quản lý, chia sẻ lợi ích; kiểm soát, bảo tồn và phát triển được các loài động thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa…
 

 

Để đạt được mục tiêu trên, một trong những giải pháp quan trọng được quy định tại Chiến lược này là hoàn thiện quy hoạch chi tiết các khu thành lập mới. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết các khu bảo tồn biển đảm bảo đến năm 2015, hoàn thiện, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thành lập và đưa vào hoạt động 11 khu bảo tồn biển; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 05 khu bảo tồn biển hiện có: Vịnh Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Cồn Cỏ, Núi Chúa…; cũng đến năm 2015, hoàn thiện quy hoạch và xây dựng hồ sơ thành lập thêm 25 khu bảo tồn vùng nước nội địa và đến năm 2020, thành lập thêm 15 khu bảo tồn vùng nước nội địa…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

TRƯỜNG MẦM NON CHUẨN QUỐC GIA
CÓ ÍT NHẤT 20% GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

Đây là một trong những tiêu chí công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Cụ thể, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 phải có ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 20% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; hàng năm, có ít nhất 70% số giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ và ít nhất 50% số giáo viên đạt loại khá trở lên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, trong đó có ít nhất 50% giáo viên đạt loại xuất sắc, không có giáo viên bị xếp loại kém; có 100% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổ chức cho ăn bán trú; 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ theo quy định tại Điều lệ trường và có ít nhất 85% trẻ phát triển
 

 

bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi...

Đồng thời, hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng trường phải có thời gian làm công tác quản lý liên tục trong ngành giáo dục mầm non, ít nhất là 05 năm đối với hiệu trưởng và 03 năm đối với các phó hiệu trưởng; có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục và lý luận chính trị theo quy định; có ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn và được đánh giá xếp loại hàng năm từ khá trở lên theo quy định của Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành... 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2014 và thay thế Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

ĐẾN 2030, 100% NGƯỜI DÂN TP. HCM CÓ NHÀ Ở
VỚI TIỆN NGHI SINH HOẠT CẦN THIẾT

Ngày 13/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 252/QĐ-TTg.

Quy hoạch được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện đến năm 2020 tại TP.HCM và các tỉnh Bình Phước; Tây Ninh; Bình Dương; Đồng Nai; Bà Rịa - Vũng Tàu; Long An; Tiền Giang, với các giải pháp về chuyển dịch cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành kinh tế, các sản phẩm chủ lực; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn..., sao cho đến năm 2030, 100% người dân có nhà ở với tiện nghi sinh hoạt cần thiết phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội của từng tỉnh, thành phố trong vùng với diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt từ 20 - 25 m2/người; 100% hệ thống cáp điện, cáp thông tin ở các thành phố, thị xã được ngầm hóa; 100% hộ dân cư
 

 

được cung cấp nước sạch sinh hoạt; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức 3,5%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi giảm xuống dưới 3%...

Đặc biệt, Quy hoạch phải được thực hiện phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; đảm bảo thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực; phát huy được cao nhất tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, nhất là lợi thế về sản xuất công nghiệp, dịch vụ; đồng thời, phải đảm bảo công bằng xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các địa phương trong vùng, nhất là đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

CẦN THƠ: XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU
CÔNG SUẤT 2 TRIỆU TẤN/NĂM

Ngày 12/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 245/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tại Quyết định, Thủ tướng nhấn mạnh, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển theo chiều sâu gắn với đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; đầu tư có trọng điểm vào một số lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh như sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao, du lịch; phát triển mạnh hệ thống thương mại...

Dự kiến, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp vùng đạt khoảng 17%

 

giai đoạn 2011 - 2015 và 16%/năm giai đoạn 2016 - 2020, tập trung các lĩnh vực như: Khôi phục và phát triển một số nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tiếp tục khai thác các mỏ khí hiện có, nghiên cứu triển khai xây dựng nhà máy lọc dầu công suất 02 triệu tấn dầu thô/năm tại Thành phố Cần Thơ; xây dựng nhà máy lọc dầu tại Năm Căn; hoàn thành trung tâm điện lực Ô Môn; phát triển công nghiệp cơ khí đóng và sửa chữa tàu thuyền tại Cà Mau. Đồng thời, ưu tiên đầu tư cho trường học ở vùng biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, học tập của học sinh các dân tộc ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang và các địa phương Campuchia; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi, chuẩn bị tốt tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


CẤM SỬ DỤNG RƯỢU, BIA TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC

Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đề ra cho Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan tại Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020.

Chính sách được thực hiện trong 02 giai đoạn, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 và từ năm 2016 đến năm 2020, do Bộ Y tế, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện một số giải pháp về kiểm soát cung cấp và nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác..., sao cho đến năm 2020, 80% dân cư trong cộng đồng được tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của lạm dụng rượu, bia và 60% dân cư có nhận thức đúng về vấn đề này; 50% số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được sàng lọc phát hiện sớm,
 

 

40% số người được tư vấn, điều trị cai nghiện và chống tái nghiện tại cộng đồng...

Cụ thể như: Tăng cường thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa 02 buổi trong ngày làm việc và ngày trực; hạn chế, tiến tới không sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác; tăng cường kiểm tra việc thực hiện và xử lý vi phạm quy định cấm quảng cáo đối với rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên và tăng cường kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hộ gia đình, làng nghề, khu vực vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Hành chính:


CÁCH THỨC NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 07/02/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC), kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, trong đó chỉ rõ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải được ban hành chậm nhất trước 20 ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành; Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Tổng Giám đốc cơ quan phải được ban hành chậm nhất trước 05 ngày làm việc tính từ ngày văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở

 

 

cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các TTHC và bộ phận tạo thành TTHC; trường hợp các TTHC được niêm yết công khai có mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau TTHC; bản giấy TTHC được niêm yết công khai phải bảo đảm không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố.

Bảng niêm yết công khai TTHC phải được đặt thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận; nơi đặt bảng phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép, không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khóa để che chắn bảng niêm yết TTHC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/03/2014. 
 

Ü Công nghiệp:


KHÔNG CẤP GCN ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN CÓ CÔNG NGHỆ LẠC HẬU

Ngày 08/02/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1008/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn - mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Quy hoạch được chia làm 02 giai đoạn, giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn đến năm 2020, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện với các nhóm giải pháp về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; phát triển và đảm bảo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm... sao cho đến năm 2030, mở rộng được và nâng tổng công suất các nhà máy sản xuất sơn trang trí - xây dựng lên 700 triệu lít/năm; mở rộng, nâng tổng công suất các nhà máy sản xuất sơn tàu biển và sơn bảo vệ lên 80 triệu lít/năm; xây dựng mới các nhà máy sơn tàu biển và sơn bảo vệ chất lượng cao có tổng công suất 60 triệu lít/năm và đầu tư xây dựng mới được 02 nhà máy sản xuất
 

 

 sơn gỗ, công suất mỗi nhà máy 50 triệu lít/năm...

Trong đó, đặc biệt chú trọng tăng cường năng lực của các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành và các phòng kỹ thuật công nghệ của các công ty để có đủ khả năng tiếp cận và tổ chức nghiên cứu triển khai các công nghệ mới; khuyến khích các tổ chức khoa học - công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ để sản xuất nguyên liệu sơn - mực in, chất lượng phụ gia cho các ngành công nghiệp sơn - mực in; huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế; đặc biệt, không cấp Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư cho các dự án đầu tư có công nghệ, thiết bị lạc hậu...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí:


NGHIÊM CẤM CÔNG CHỨC THI HÀNH ÁN TIẾP ĐƯƠNG SỰ TẠI NHÀ

Trên cơ sở nhận định công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự vẫn chưa đạt yêu cầu, tình trạng tiêu cực trong thi hành án dân sự vẫn còn với những biểu hiện phức tạp, Bộ Tư pháp đã ra Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự.

Chỉ thị này quy định về việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của tổ chức thi hành án dân sự, nhằm ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng xảy ra. Cụ thể: Các cơ quan thi hành án dân sự phải niêm yết công khai quá trình thi hành án, kết quả thi hành án tại trụ sở; công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời thông tin về tiêu cực, tham nhũng liên quan đến thi hành án dân sự; công khai họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền giải quyết công việc thi hành án dân sự cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

Đặc biệt, tất cả công chức thi hành án khi tiếp, làm việc với tổ chức, cá nhân

 

liên quan phải đeo thẻ công chức. Chỉ tiếp đương sự tại phòng tiếp công dân, các địa điểm do pháp luật quy định; nghiêm cấm tiếp đương sự tại nhà riêng, phòng làm việc, những nơi khác không đúng quy định. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự, kể cả những trường hợp bao che hoặc phát hiện có tiêu cực, tham nhũng nhưng không báo cáo, không có biện pháp ngăn chặn hoặc không xử lý triệt để, bất kể người đó là ai và ở cương vị nào; công chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự; cán bộ càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải xử lý nặng. Trong trường hợp bị kết án có hành vi tiêu cực, tham nhũng và bản án có hiệu lưc pháp luật thì bị buộc thôi việc; trường hợp có hành vi tiêu cực, tham nhũng bị kỷ luật chưa đến mức buộc thôi việc thì bố trí sang làm nhiệm vụ khác trong thời hạn ít nhất 02 năm; không xét thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị có công chức bị xử lý vi phạm kỷ luật do tiêu cực, tham nhũng trong 01 năm.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.