Số 05.2013 (616) ngày 05/02/2013

SỐ 05 (616) - THÁNG 02/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

01/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội…

 

* Tăng mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH

Trang 2

2

250/QĐ-TTg

Quyết định 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ…

 

* Quy định mức trợ cấp đối với Chủ nhiệm HTX thời bao cấp

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

3

239/QĐ-TTg

Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

* Lấy ý kiến toàn dân đối với dự thảo sửa đổi Luật Đất đai

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

01/CT-NHNN

Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng hiệu quả năm 2013…

 

* Năm 2013, hạn chế thành lập, mở rộng mạng lưới ngân hàng

Trang 3

5

03/2013/TT-NHNN

Thông tư 03/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

* Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

6

229/QĐ - TTg

Quyết định 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020"

 

* Năm 2020, giảm tỷ lệ nam giới hút thuốc lá còn 47,4%

Trang 4

7

02/CT - BYT

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013

 

* Tăng cường bảo đảm vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

8

01/2013/TT - BGDĐT

Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh nước ngoài

 

* Du học dùng ngân sách Nhà nước phải theo đúng ngành đã học

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

9

04/2013/TT - BTTTT

Thông tư 04/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

 

* Đài phát thanh mỗi tỉnh được phân bổ 01 kênh tần số FM

Trang 5

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

10

03/2013/TT - BVHTTDL

Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật; thi người đẹp; kinh doanh bản ghi hình ca múa nhạc…

 

* Giấy phép biểu diễn cho ca sĩ Việt kiều có thời hạn 06 tháng

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI      

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

11

17/NQ - CP

Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013

 

* Ngân hàng Nhà nước tăng dư nợ tín dụng ngay đầu năm 2013

Trang 5

HÀNH CHÍNH     

 

HÀNH CHÍNH

 

12

289/QĐ-BTP

Quyết định 289/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013

 

* Sửa đổi Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

Trang 6

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 01/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 01/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


TĂNG MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG ĐÃ ĐÓNG BHXH

Ngày 30/01/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Thông tư này quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hoặc thu nhập đã đóng BHXH của người lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức điều chỉnh này là căn cứ để tính tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH hoặc thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm.

 

Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng như sau: Trước năm 1995 là 3,84; năm 1995 là 3,26...; năm 2012 - 2013 là 1,00 (tăng từ 0 - 0,32 so với các mức điều chỉnh được quy định năm 2012). Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện của năm tương ứng cũng cao hơn từ 0 - 0,13 so với quy định năm 2012, cụ thể: Năm 2008 là 1,51; năm 2009 là 1,41...; năm 2012 - 2013 là 1,00...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2013; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

 


QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CHỦ NHIỆM HTX THỜI BAO CẤP

Ngày 29/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-TTg về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Theo đó, những người có thời gian làm Chủ nhiệm HTX từ ngày 01/07/1997 trở về trước, đã từ trần trong thời gian làm Chủ nhiệm HTX hoặc sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX đến trước ngày 29/01/2013, thì thân nhân của họ sẽ hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp mai táng theo quy định là 10 tháng lương tối thiểu chung hiện hành; trường hợp người từ trần không còn thân nhân thì người cúng giỗ sẽ được hưởng khoản trợ cấp này.

Đối với những người sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX mà không giữ chức vụ, chức danh ở xã, phường, thị trấn hoặc không thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước/không làm các công việc thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội
 

 

bắt buộc thì được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp được tính theo nguyên tắc: Cứ mỗi năm làm Chủ nhiệm HTX được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng lương tối thiểu chung, mức thấp nhất là 03 tháng lương tối thiểu chung.

Riêng với những người sau khi làm Chủ nhiệm HTX nhưng vẫn tiếp tục giữ chức vụ, chức danh ở xã, phường, thị trấn hoặc thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước/làm các công việc thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được tính là thời gian làm Chủ nhiệm HTX cộng nối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Đất đai-Nhà ở:


LẤY Ý KIẾN TOÀN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

Ngày 28/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 239/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến phải đảm bảo việc tổ chức thảo luận, tạo điều kiện thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo; phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo....

Thủ tướng cũng quy định việc lấy ý kiến nhân dân có thể thông qua các hình thức góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công
 

 

trách nhiệm; thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo khu vực và theo từng vùng; góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi về Bộ Kế hoạch và Môi trường trước ngày 05/04/2013 để trình Chính phủ xem xét trước ngày 15/04.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


NĂM 2013, HẠN CHẾ THÀNH LẬP, MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI NGÂN HÀNG

Đây là Chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 31/01/2013 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013; trong đó đáng lưu ý là yêu cầu về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, việc kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức tín dụng cần phải tập trung vào các nội dung như: Thực trạng tài chính, sở hữu, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; kinh doanh ngoại tệ, vàng; mức độ rủi ro của từng tổ chức tín dụng và toàn hệ thống; đồng thời, tiến hành quản lý chặt chẽ việc thành lập mới các tổ chức và mở rộng mạng lưới của tổ chức tín dụng; hạn chế mở rộng mạng lưới của tổ chức tín dụng ở các khu vực đô thị; thậm chí, thu hồi giấy phép chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng có nhiều yếu kém về quản trị, vi phạm các quy định về

 

an toàn và đặt ở những địa điểm không mang lại hiệu quả thiết thực...

Bên cạnh đó, NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, góp phần kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh như: Ưu tiên tập trung hỗ trợ vốn vay cho lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ; xem xét dành lượng vốn hợp lý để cho vay với các đối tượng mua nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng của dự án đầu tư sang dự án nhà ở với lãi suất hợp lý và kỳ trả nợ phù hợp; đồng thời, giảm tối đa các chi phí quản lý, quảng cáo, khuyến mại và chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay...

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA

Ngày 28/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó đáng chú ý là quy định về việc lập Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia.

Theo Thông tư này, Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia sẽ được tạo lập từ hoạt động thông tin tín dụng, nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam; hỗ trợ tổ chức tín dụng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; đồng thời, hỗ trợ khách hàng vay trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 

 

Các hoạt động thông tin tín dụng nhằm tạo Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia bao gồm: cung cấp thông tin tín dụng; xử lý, lưu giữ, bảo mật dữ liệu thông tin tín dụng và khai thác thông tin tín dụng.

Riêng hoạt động khai thác thông tin tín dụng, Thông tư cũng chỉ rõ, khách hàng vay sẽ được khai thác miễn phí thông tin tín dụng về bản thân 01 lần/năm ở các hoạt động: Thông tin nhận dạng khách hàng vay; thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng; thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay; thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng; thông tin bảo đảm tiền vay.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007.
 

Ü Y tế-Sức khỏe:


NĂM 2020, GIẢM TỶ LỆ NAM GIỚI HÚT THUỐC LÁ CÒN 47,4%

Nhằm góp phần giảm nhu cầu sử dụng, từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tại Việt Nam và giảm nguy cơ bệnh tật, tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra, ngày 25/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”.

Cụ thể, Chiến lược đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, tỷ lệ nam giới hút thuốc lá ở nước ta giảm từ 47,4% (năm 2011) xuống còn 39%, tỷ lệ này ở nhóm đối tượng là thanh thiếu niên cũng giảm từ 26% xuống còn 18% và ở nữ giới giảm xuống dưới 1,4%.
 

 

Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng được nêu tại Chiến lược là xây dựng lộ trình điều chỉnh thuế và quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá bảo đảm mục tiêu không tăng và tiến tới giảm sức mua các sản phẩm thuốc lá. Đồng thời, áp dụng các biện pháp phù hợp để hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc bán các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế.

Ngoài ra, sẽ từng bước chuyển đổi ngành nghề cho người lao động trong ngành thuốc lá bằng việc xây dựng các đề án hỗ trợ cho các hoạt động thay thế khả thi về kinh tế cho người trồng thuốc lá, công nhân sản xuất thuốc lá.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

 

TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM VỆ SINH THỰC PHẨM DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Đây là chỉ đạo của Bộ Y tế tại Chỉ thị số 02/CT - BYT ngày 29/01/2013 về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ 2013.

Theo đó, thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Bộ Y tế yêu cầu Cục An toàn thực phẩm (ATTP) chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn quản lý; tổ chức thường trực sẵn sàng điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra; phối hợp triển khai và thực hiện tốt Tháng cao điểm về an toàn thực phẩm với chủ đề "Bữa ăn an toàn" trong dịp Tết 2013.
 

 

Cũng theo Chỉ thị này, Cục Y tế dự phòng, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur có trách nhiệm chỉ đạo, tham gia các công tác phòng, chống bệnh dịch, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc, tử vong; đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường tại các khu phố, làng, xóm, thôn, bản... Đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế, cần kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, vùng có ổ dịch để phát hiện, cách ly, xử lý kịp thời...

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu các ban, ngành, các bệnh viện và cơ sở y tế phân công, tổ chức trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết; lưu ý nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu hay những trường hợp bệnh nhân phải nằm lại điều trị...
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

DU HỌC DÙNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 PHẢI THEO ĐÚNG NGÀNH ĐÃ HỌC

Ngày 29/01/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 01/2013/TT - BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh nước ngoài theo các diện học bổng từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước; theo các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với nước ngoài hoặc do Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế tài trợ.

Tại Quy chế này, Bộ GDĐT chỉ rõ một trong những nguyên tắc đăng ký dự tuyển là ứng viên phải đăng ký ngành học nước ngoài theo đúng ngành đã đạt giải thưởng hoặc trúng tuyển đại học; ngành đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và phải phù hợp với nhu cầu công tác tại cơ quan, địa phương cử đi học. Tại một thời điểm, ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển 01 chương trình học bổng ở 01 nước để học 01 ngành học với trình độ cao hơn trình độ đã có văn bằng.

Các đối tượng ưu tiên vẫn được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh
 

 

đại học, cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ hiện hành. Đồng thời, ưu tiên cán bộ thuộc các cơ quan, địa phương được ưu tiên về đào tạo nhân lực theo quy định của Chính phủ; giảng viên; ứng viên có trình độ chuyên môn giỏi, có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học, có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu của chương trình học bổng; các đối tượng ưu tiên khác theo quy định cụ thể của từng chương trình học bổng...

Ngoài ra, Quy chế cũng yêu cầu các thông báo tuyển sinh và kết quả trúng tuyển đi học nước ngoài phải được đăng tải công khai tại địa chỉ: www.moet.gov.vnwww.vied.vn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2013; thay thế Thông tư số 43/TT ngày 07/09/1991 và Quyết định số 335/QĐ-HSSV ngày 23/02/1993.
 

Ü Thông tin-Truyền thông:


ĐÀI PHÁT THANH MỖI TỈNH ĐƯỢC PHÂN BỔ 01 KÊNH TẦN SỐ FM

Đây là nội dung đáng chú ý của Thông tư số 04/2013/TT - BTTTT ngày 23/01/2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020.

Theo đó, nhằm đáp ứng mục tiêu phân bổ kênh tần số hợp lý, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phủ sóng các kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ ban hành quy định Đài phát thanh, Đài phát thanh - truyền hình của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được phân bổ 01 kênh tần số phát thanh FM. Riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mỗi địa phương sẽ được phân bổ 03 kênh tần số phát thanh FM.

Đồng thời, Đài phát thanh, Đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh chỉ được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại chủ yếu trong phạm vi địa giới hành
 

 

chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được phủ sóng sang địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố liền kề nhưng không được gây nhiễu có hại cho các hệ thống phát thanh FM khác.

Bên cạnh đó, Đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh, Đài phát thanh-truyền hình cấp tỉnh đang hoạt động không phù hợp với phân bổ kênh tần số theo quy định sẽ không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại và không được gây nhiễu có hại cho các đài phát sóng phát thanh FM theo quy hoạch. Nếu gây nhiễu có hại thì phải áp dụng ngay các biện pháp kỹ thuật cần thiết để loại bỏ nhiễu có hại; khi không loại bỏ được nhiễu có hại thì phải chuyển đổi ngay theo quy hoạch hoặc ngừng sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2013.
 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:


GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CHO CA SĨ VIỆT KIỀU CÓ THỜI HẠN 06 THÁNG

Quy định này được nêu tại Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28/01/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Theo Quyết định này, Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp hạn chế về địa điểm biểu diễn quy định trong giấy phép. Trong đó, giấy phép cấp cho nghệ sĩ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước biểu diễn có thời hạn 06 tháng.

Đối với tổ chức thi và liên hoan các loại hình nghệ thuật, Bộ quy định thời gian tổ
 

 

chức các cuộc thi dành cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với các loại hình Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Dân ca kịch; cho nhóm nghệ sĩ, cá nhân nghệ sĩ cho các loại hình sân khấu và ca, múa, nhạc hay các cuộc thi, liên hoan quốc tế do Việt Nam đăng cai, thực hiện là 03 năm/lần.

Đối với điều kiện dự thi người đẹp trong nước, Thông tư cũng có hướng dẫn cụ thể, theo đó, thí sinh tham gia phải là nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ; có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2013.

 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TĂNG NỢ TÍN DỤNG NGAY ĐẦU NĂM 2013

Ngày 01/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2013, trong đó đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2013.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh mặt bằng lãi suất phù hợp và thực hiện việc tăng dư nợ tín dụng ngay từ đầu năm 2013, hướng tới mục tiêu cả năm nhưng không dồn vào một thời điểm; tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; tập trung chỉ đạo xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng đã có điều kiện xử lý. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý để ngăn chặn và xử lý việc chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nghiên cứu phương án thuế tổ chức kiểm toán có uy tín của nước ngoài trong trường hợp cần thiết.
 

 

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tích cực chỉ đạo thực hiện tốt việc mua tạm trữ lúa gạo, không để giá xuống thấp, ảnh hưởng tới thu nhập của người nông dân; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục kiểm soát dịch bệnh và ngăn chặn tình trạng buôn lậu gia súc, gia cầm; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động tuyên truyền về nguồn cung lương thực thực phẩm thiết yếu trong nước đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết…

Cũng theo Nghị quyết này, Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện và công bố Bộ chỉ số về cải cách hành chính; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công giai đoạn 2013 - 2020…

 
Ü Hành chính:


SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 28/01/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 289/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2013.

Theo đó, Bộ trưởng giao cho Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC chịu trách nhiệm ban hành Kế hoạch công tác năm 2013 của Cục để thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ như: Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân; dự thảo Quyết định của Thủ tướng thành lập

 

Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC. Nhiệm vụ này sẽ được tiến hành trong thời gian từ tháng 01 - 03/2013.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Kiểm soát TTHC chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, Đề án hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết TTHC trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC... ; hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc các Bộ, ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trước tháng 12/2013; đồng thời tiến hành xây dựng, phát hành Sổ tay nghiệp vụ kiểm soát TTHC trên toàn quốc trước tháng 08/2013...
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.