Số 04.2016 (767) ngày 26/01/2016

 

SỐ 04 (767) - THÁNG 01/2016

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

145/QĐ-TTg

Quyết định 145/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

* Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

146/QĐ-TTg

Quyết định 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

* Đến 2020, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

3

280/QĐ-BCT

Quyết định 280/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến Cơ chế Một cửa Quốc gia

 

* Quy trình cấp GP nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn qua mạng

Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

4

01/CT-BYT

Chỉ thị 01/CT-BYT của Bộ Y tế về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

 

* Các bệnh viện sẽ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán

Trang 3

5

142/QĐ-TTg

Quyết định 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý

 

* Chuyển giao Bệnh viện Bưu điện về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

6

150/QĐ-TTg

Quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề

 

* Đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới giáo dục, đào tạo

Trang 3

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

7

149/QĐ-TTg

Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020

 

* Đến 2020, 95% khu vực dân cư được phủ sóng 3G/4G

Trang 3

8

06/2016/NĐ-CP

Nghị định 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

 

* Được nộp hồ sơ qua mạng với 7 TTHC liên quan đến hoạt động in

Trang 4

9

143/QĐ-TTg

Quyết định 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

* Truyền hình trả tiền có tối đa 30% kênh chương trình nước ngoài

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

10

144/CĐ-TTg

Công điện 144/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

 

* Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đón Tết Nguyên đán Bính Thân

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

1129/2016/UBTVQH13

Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

* Ngày 22/5/2016 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Trang 5

12

01/2016/TT-BNV

Thông tư 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

* Thực hiện dân chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập

Trang 5

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 12/2015, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 12/2015 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

Ngày 20/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 145/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2020, đảm bảo mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin cho người dân; xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2030; thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng xã hội.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Thủ tướng đã đề ra một số các giải pháp về chính sách, về thông tin tuyên truyền, về tài chính, về đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập quốc tế.

Cụ thể: Thực hiện các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động - xã hội trên các phương

 

tiện thông tin đại chúng; Xây dựng Cổng thông tin điện tử hội nhập quốc tế về lao động - xã hội; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế về lao động - xã hội trong các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp; Thúc đẩy công bằng xã hội trong chính sách an sinh xã hội; Thực hiện bình đẳng giới, ưu tiên thu hẹp khoảng cách giới, xóa dần định kiến và bất bình đẳng giới trong đời sống xã hội, nhất là trong việc làm, quan hệ gia đình ở vùng nông thôn, vùng nghèo, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Giảm thiểu lao động trẻ em; Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân tại cộng đồng…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 
Ü Bảo hiểm:

ĐẾN 2020, TRÊN 80% DÂN SỐ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Nhằm góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại; xây dựng chính sách, tổ chức thực thi chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) phù hợp với chuẩn mực, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…, ngày 20/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tại Chiến lược, Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cùng các Bộ, ngành liên quan tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT theo hướng tiên tiến, tương đồng về chính sách an sinh xã hội với các nước trong khu vực và thế giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội cho cán bộ trong ngành; củng cố và kiện toàn bộ máy thực hiện công tác hội nhập

 

quốc tế trong toàn ngành.

Đồng thời, trong năm 2016 sẽ xây dựng và đưa vào sử dụng phiên bản tiếng Anh tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của ngành BHXH cung cấp tin tức, thông tin cập nhật về chính sách chế độ BHXH, BHYT và hoạt động của ngành BHXH cho người nước ngoài và hỗ trợ các giao dịch điện tử giữa người dân với cơ quan BHXH.

Dự kiến đến năm 2020, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 59% tham gia BHXH và trên 80% dân số tham gia BHYT; đến năm 2030 tất cả công dân Việt Nam, bao gồm các công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài được đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ và thuận lợi…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Xuất nhập khẩu:

QUY TRÌNH CẤP GP NHẬP KHẨU XE MÔ TÔ PHÂN KHỐI LỚN QUA MẠNG

Ngày 19/01/2016, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 280/QĐ-BCT về việc ban hành Quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế một cửa quốc gia, trong đó có cấp phép đối với xe mô tô phân khối lớn.

Để được cấp Giấy phép nhập khẩu dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn) và thực hiện đăng ký tài khoản; trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ gửi thông tin phản hồi (từ chối, yêu cầu bổ sung hoặc chấp nhận) việc đăng ký qua thư điện tử tới người khai.

Sau khi được chấp thuận đăng ký, doanh nghiệp thực hiện kê khai và gửi hồ sơ đăng ký qua Internet gồm Đơn đăng ký nhập khẩu theo biểu mẫu có sẵn trên hệ

 

 thống Cổng thông tin một cửa quốc gia, đính kèm dạng file điện tử các văn bản, chứng từ theo quy định. Cổng thông tin một cửa quốc gia nhận hồ sơ qua internet và chuyển đến hệ thống xử lý chuyên ngành của Cục Xuất nhập khẩu.

Trong vòng 05 ngày làm việc, từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký qua Internet của doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu có trách nhiệm thông báo qua Internet kết quả xét duyệt/cấp phép hồ sơ cho doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cổng thông tin một cửa quốc gia sau khi tiếp nhận kết quả xét duyệt sẽ gửi kết quả này dưới dạng điện tử cho doanh nghiệp. Chứng từ điện tử này có giá trị tương đương Giấy phép ở dạng văn bản giấy để làm thủ tục nhập khẩu với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.
 


Ü Y tế-Sức khỏe:

CÁC BỆNH VIỆN SẼ TRỰC 24/24 GIỜ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Nội dung này được nêu tại Chỉ thị số 01/CT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 19/01/2016 về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện trực 24/24 giờ, đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ… trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ các trường hợp cấp cứu. Trường hợp người bệnh nhập viện không đúng tuyến, không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp tuyến điều trị. Đặc biệt lưu ý và có kế hoạch chuẩn bị với các bệnh viêm hô hấp cấp, đột quỵ ở người già, các bệnh đường hô hấp ở trẻ em…
 

 

Các bệnh viện tuyến Trung ương cũng phải đảm bảo kế hoạch trực 24/24 giờ, lưu ý nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tuyến dưới chuyển lên, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới khi có yêu cầu…

Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, Chỉ thị này còn nhấn mạnh tới yêu cầu đảm bảo thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Trong đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24/24 giờ và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu người bệnh trong những ngày nghỉ Tết…

CHUYỂN GIAO BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN VỀ TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Ngày 19/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-TTg về việc chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý.

Theo đó, Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội được chuyển giao nguyên trạng về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý trên cơ sở ghi giảm vốn ngân sách Nhà nước theo giá trị sổ sách tại Bộ Y tế và ghi tăng vốn chủ sở hữu của Tập

 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; trước mắt, đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. Việc chuyển giao này được thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của Bệnh viện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Ngày 21/01/2016, Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg; trong đó, các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo cần được truyền thông gồm: Chương trình và phương pháp dạy và học; Hình thức và phương pháp tuyển sinh, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở… 

Theo Đề án này, việc tuyên truyền về các nội dung đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề trước hết sẽ được thực hiện qua cơ quan báo chí. Cụ thể, xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chương trình về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên các kênh chương trình quảng bá tại các đài phát thanh, đài

 

truyền hình Trung ương và địa phương; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên báo, tạp chí in và báo điện tử…

Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền qua đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở, tuyên truyền lưu động đến tận người dân. Đặc biệt, tuyên truyền qua mạng viễn thông và Internet, trong đó chú trọng tới việc đưa các nội dung tuyên truyền, tiếp nhận ý kiến của người dân thông qua dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 
Ü Thông tin-Truyền thông:

ĐẾN 2020, 95% KHU VỰC DÂN CƯ ĐƯỢC PHỦ SÓNG 3G/4G

Nhằm mục tiêu đến năm 2020, ít nhất 40% số hộ gia đình hoặc thuê bao cá nhân trên toàn quốc được tiếp cận và sử dụng dịch vụ băng rộng cố định, trong đó ít nhất 60% thuê bao được kết nối với tốc độ tối thiểu đường xuống là 25Mb/s; hơn 99% các điểm thư viện công cộng trên cả nước sử dụng dịch vụ băng rộng cố định; tối thiểu 95% các khu vực dân cư được phủ sóng 3G/4G với tốc độ trung bình đường xuống lớn hơn 4Mb/s tại thành thị và 2Mb/s tại nông thôn…, ngày 21/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Thủ tướng đã đề ra một số giải pháp về thị trường, dịch vụ; cơ chế chính sách và pháp luật về viễn thông; giải pháp về cơ sở hạ tầng; khoa học và công nghệ; nguồn lực và an toàn hạ tầng viễn thông.

 

Cụ thể như: Cập nhật và khuyến khích các doanh nghiệp từng bước triển khai sử dụng các công nghệ mạng truy nhập, mạng truyền dẫn, mạng lõi chuyển mạch, mạng lõi Internet hiện đại, dung lượng lớn, hiệu quả cao phù hợp nhu cầu phát triển trong nước và xu hướng phát triển chung trên thế giới; Quy hoạch các băng tần cho triển khai các ứng dụng viễn thông cho người khuyết tật, an ninh công cộng và trong trường hợp khẩn cấp trên cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng di động, cố định; Tổ chức cho phép các doanh nghiệp triển khai thử nghiệm công nghệ và cung cấp dịch vụ băng rộng di động ở các băng tần trên 6GHz, trên cơ sở đó nghiên cứu quy hoạch chi tiết các băng tần này phục vụ triển khai băng rộng di động thế hệ tiếp theo…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ĐƯỢC NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG VỚI 7 TTHC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG IN

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính (TTHC), quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này bổ sung cách thức nộp hồ sơ qua hệ thống internet với 07 TTHC liên quan đến hoạt động của các cơ sở in, bao gồm: Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị in; Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài với cơ sở in Trung ương; Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài với cơ sở in địa phương; Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in; Thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng kiến nghị một số nội dung đơn giản hóa đối với từng TTHC; cụ thể, với thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị in, sẽ cắt giảm thành phần hồ sơ catalogue của từng loại thiết bị in, thống nhất hình thức bản sao đối với các loại giấy tờ là thành phần hồ sơ của TTHC là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bỏ nội dung “số sê-ri máy” trong mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị in. Với thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, sẽ thay thế thủ tục bằng hình thức thông báo chuyển nhượng cho Sở Thông tin và Truyền thông nơi đăng ký sử dụng máy nhằm cắt giảm 100% chi phí…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN CÓ TỐI ĐA 30% KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

Có hiệu lực từ ngày 15/03/2016, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình quy định số lượng kênh chương trình nước ngoài khai thác trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền không được vượt quá 30% tổng số kênh khai thác.

Ngoài yêu cầu nêu trên, các kênh chương trình dịch vụ nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác như: Có nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa Việt Nam; Đã đáp ứng yêu cầu quyền sở hữu hoặc sử dụng bản quyền nội dung khi cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam; Đã được chứng nhận đăng ký cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Được một đơn vị có Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài thực hiện biên tập, biên dịch và chịu trách nhiệm về nội dung biên tập, biên dịch. Đặc biệt, thông tin quảng cáo trên hệ thống

 

truyền hình trả tiền phải thực hiện tại Việt Nam, không được có thông tin cài đặt sẵn từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng cho phép người sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam được lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh để thu xem các kênh truyền hình mà không phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo Nghị định này, các đơn vị không được thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị. Các chương trình thực hiện hoạt động liên kết trong kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu và kênh thời sự - chính trị tổng hợp không được vượt quá 30% tổng thời lượng chương trình phát sóng lần một theo Giấy phép sản xuất của kênh này.

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

THỦ TƯỚNG ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN

Ngày 23/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 144/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Tại Công điện, Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ Công Thương bảo đảm cung cầu hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá và cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý để phục vụ người dân trong dịp Tết; đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng chất nổ, pháo, vũ khí, hàng hóa vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết…

Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực bến tàu, bến xe, các địa

 

 bàn trọng yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, sản xuất, buôn bán và vận chuyển pháo nổ; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất trật tự, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia…

Về phía các UBND cấp tỉnh, Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và phong tục, tập quán của địa phương; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh khu dân cư, nơi tập trung đông người…

Ü Hành chính:

NGÀY 22/5/2016 LÀ NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ngày 14/01/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, Chủ nhật ngày 22/05/2016 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng bầu cử quốc

 

gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan có trách nhiệm bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã được Bộ Nội vụ ban hành ngày 13/01/2016.

Theo Thông tư này, mỗi năm cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thường kỳ vào cuối năm; riêng đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, có thể tổ chức hội nghị vào thời gian kết thúc năm học để phù hợp với đặc thù của mình.

Về thành phần tham dự hội nghị, Thông tư quy định, nếu cơ quan, đơn vị có từ 200 cán bộ, công chức, viên chức trở xuống, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đều phải tham dự hội nghị. Đối với cơ quan, đơn vị có trên 200 người hoặc từ 200 người trở xuống nhưng làm việc phân tán trên địa bàn rộng hoặc vì lý do nghiệp vụ không thể bỏ vị trí làm việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thống

 

nhất với Công đoàn cơ quan, đơn vị quyết định thành phần tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hoặc đại biểu cho phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị mình.

Trường hợp có 1/3 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết, có thể tổ chức hội nghị bất thường. Hội nghị được tổ chức chậm nhất sau 15 ngày từ ngày nhận được yêu cầu; thành phần tham dự hội nghị bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đã dự hội nghị thường kỳ năm trước liền kề có mặt tại thời điểm tổ chức hội nghị bất thường và thành phần khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị thống nhất với Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị quyết định.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TLĐLĐVN ngày 04/12/1998 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2016.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây http://www.luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.