Số 04.2015 (716) ngày 27/01/2015

 

SỐ 04 (716) - THÁNG 01/2015

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

80/QĐ-BTTTT

Quyết định 80/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone

 

* Tổng công ty MobiFone có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

09/2015/NĐ-CP

Nghị định 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

 

* Tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ năm 2015

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

3

130/QĐ-TTg

Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học…trong nội thành Hà Nội

 

* Di dời bệnh viện, trường đại học ra ngoại thành Hà Nội 

Trang 3

4

02/2015/TT-BTC

Thông tư 02/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

 

* Từ 25/2, xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất theo giá Nhà nước

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

5

08/2015/NĐ-CP

Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

 

* Thay đổi điều kiện hưởng chế độ ưu tiên về hải quan

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

6

272/QĐ-BCT

Quyết định 272/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

 

* Hà Nội sẽ có trung tâm mua sắm hạng đặc biệt

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

7

01/CT-BYT

Chỉ thị 01/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh

 

* Tăng cường thanh tra, giám sát cơ sở y tế tư nhân

Trang 4

CHỨNG KHOÁN

 

CHỨNG KHOÁN

 

8

05/2015/TT-BTC

Thông tư 05/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

 

* Lùi thời hạn thanh toán chứng khoán, khách hàng được bồi thường tiền

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

9

01/2015/QĐ-UBND

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

* Hà Nội: UBND cấp huyện cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

10

07/2015/NĐ-CP

Nghị định 07/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh

 

* Thay đổi cơ cấu tổ chức Hội đồng Cạnh tranh

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

11

04/2015/QĐ-TTg

Quyết định 04/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

 

* Tổ chức dầu khí phải quy định về cấp phép làm việc với công việc nguy hiểm

Trang 6

NÔNG NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP

 

12

606/QĐ-BCT

Quyết định 606/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020

 

* Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu của thương nhân xuất khẩu gạo

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 12/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS12/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

TỔNG CÔNG TY MOBIFONE CÓ VỐN ĐIỀU LỆ 15.000 TỶ ĐỒNG

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 80/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó vốn điều lệ tính đến thời điểm phê duyệt Điều lệ là 15.000 tỷ đồng; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

MobiFone được kinh doanh ngành, nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm; quyết định mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh theo khả năng và nhu cầu của thị trường trong nước và nước ngoài theo quy định; quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước quy

 
 

định giá; huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu công ty; vay vốn của tổ chức ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính hoặc cá nhân, tổ chức ngoài MobiFone...

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nhấn mạnh, MobiFone phải bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư và vốn MobiFone tự huy động, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số tài sản của MobiFone; thực hiện chế độ quản lý và sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận và các chế độ quản lý tài chính khác theo quy định; đồng thời, phải chịu sự giám sát của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quy định về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của MobiFone...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 
Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

TĂNG 8% LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP TỪ NĂM 2015

Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, các đối tượng được tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998, đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng và người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng

 

trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/06/1975, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 và công an nhân dân, quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011...

Trước đó, tại Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 được thông qua ngày 10/11/2014, Quốc hội cũng đã thống nhất điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống từ ngày 01/01/2015.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2015.

Ü Đất đai-Nhà ở:

DI DỜI BỆNH VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC RA NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội, bao gồm các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầy Giấy, Long Biên, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Tại Quyết định, Thủ tướng khẳng định sẽ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở điều trị có mức độ ô nhiễm, truyền nhiễm lây nhiễm cao, sử dụng quá tải; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị nằm trong khu vực nội thành Hà Nội không phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, gây mất cân đối về hạ tầng xã hội và kỹ thuật, giao thông, ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội.

 

Quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ quan đơn vị được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội, kỹ thuật đô thị và được đấu giá công khai theo quy định để tạo kinh phí tái đầu tư cho doanh nghiệp bị di dời. Đối với những công trình xây dựng có giá trị về lịch sử, văn hóa và kiến trúc, Thủ tướng yêu cầu bảo tồn, phục chế tôn tạo theo quy định của Luật Di sản văn hóa; ưu tiên sử dụng các công trình này cho các mục đích công cộng. Các cơ sở bệnh viện cũ phải được sử dụng và cải tạo xây dựng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất hiện có; tiến tới xóa bỏ các công trình cơi nới, công trình xây dựng tạm, ảnh hưởng tới chất lượng môi trường và mỹ quan khu vực bệnh viện, đảm bảo diện tích đất cây xanh sân vườn phù hợp...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TỪ 25/2, XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT THEO GIÁ NHÀ NƯỚC

Theo Thông tư số 02/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/01/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, từ ngày 25/02/2015, sẽ có thay đổi đáng kể trong việc xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất.

Cụ thể, thay vì xác định sát với giá chuyển nhượng QSD đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá, từ ngày 25/02/2015, giá khởi điểm đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc để cho thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê được tính bằng

 
 

diện tích đất nhân giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định. Giá khởi điểm đấu giá QSD đất để cho thuê đất trả tiền hàng năm được tính bằng diện tích đất nhân đơn giá khởi điểm; trong đó, đơn giá khởi điểm bằng giá theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định nhân hệ số điều chỉnh giá đất, nhân với mức tỷ lệ (%) đơn giá thuê đất.

Cũng theo Thông tư này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền quyết định giá khởi điểm đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng hay cho thuê đất; hoặc ủy quyền hay phân cấp cho Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giá khởi điểm đấu giá QSD đất theo thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2015.

Ü Xuất nhập khẩu:

THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN VỀ HẢI QUAN

Ngày 21/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, có hiệu lực từ ngày 15/03/2015; trong đó đáng chú ý là quy định nới lỏng điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên.

Theo đó, thay vì phải đáp ứng đủ cả 07 điều kiện về tuân thủ pháp luật; thanh toán; kế toán, tài chính; kim ngạch; thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; độ tin cậy và tự nguyện đề nghị để được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên như trước đây, từ ngày 15/03, doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng đủ 04 điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ; chấp hành tốt về kế toán, kiểm toán; tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và điều kiện về kim ngạch để được áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan. Cụ thể, doanh nghiệp phải thực hiện và duy trì hệ thống, quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế trong toàn bộ dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất, nhập khẩu của mình; không có các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc các hành vi vi phạm hành chính có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương trong thời hạn 02 năm liên tục tính đến thời

 

điểm nộp văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên...

Về điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, Nghị định quy định, doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu chỉ cần đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm thay vì 200 triệu USD/năm như quy định hiện hành; tương tự, mức kim ngạch điều kiện đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam cũng giảm từ 50 triệu USD/năm xuống còn 30 triệu USD/năm; đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, mức kim ngạch để được áp dụng chế độ ưu tiên là 40 triệu USD/năm. Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung điều kiện đối với đại lý thủ tục hải quan; theo đó, số tờ khai làm thủ tục hải quan trong năm phải đạt 20.000 tờ khai/năm.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết về các trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy, bao gồm: Hàng hóa xuất, nhập khẩu của cư dân biên giới; hàng hóa xuất, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất, nhập cảnh; hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo và hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân...

Ü Thương mại:

HÀ NỘI SẼ CÓ TRUNG TÂM MUA SẮM HẠNG ĐẶC BIỆT

Đây là một trong những nội dung của Đề án “Quy hoạch phát triển thương mại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 272/QĐ-BCT ngày 12/01/2015.

Cụ thể, với định hướng hiện đại hóa kết cấu hạ tầng thương mại, đầu tư phát triển các loại hình thương mại hiện đại, tiếp tục củng cố, đầu tư phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ hiện có trên địa bàn, Đề án này nêu rõ, đến năm 2020, toàn vùng có 15 chợ đầu mối, trong đó giữ nguyên 01 chợ, nâng cấp, mở rộng 05 chợ và quy hoạch mới 09 chợ; có 179 siêu thị, trong đó nâng cấp, cải tạo 24 siêu thị, quy hoạch mới 08 siêu thị; có 45 trung tâm thương mại, trong đó nâng cấp 07 trung tâm thương mại và quy hoạch mới 12 trung tâm thương mại… Đồng thời, quy hoạch 01 trung tâm mua sắm hạng đặc biệt tại Hà Nội có diện tích khoảng 150 - 200ha, là nơi có điều kiện giao thông gắn với các hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng.

Về định hướng phát triển xuất nhập khẩu vùng, cần tập trung phát triển xuất khẩu

 

các mặt hàng nông sản được sản xuất trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng hạn chế tình trạng xuất thô, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến và sản phẩm có giá trị cao; kết hợp chặt chẽ giữa nhập khẩu máy móc, thiết bị và hợp đồng lắp đặt, chuyển giao công nghệ…

Từ những định hướng nêu trên, Đề án đề ra mục tiêu giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng GDP ngành thương mại của vùng đạt bình quân 16,6%/năm và giai đoạn 2021 - 2030 đạt 13,5%; tốc độ tăng trưởng kinh ngạch xuất khẩu giai đoạn 2015 - 2020 là 12,0%, giai đoạn 2021 - 2030 là 10,5%; tỷ trọng bán lẻ hàng hóa qua các loại hình thương mại hiện đại đạt 35 - 40% vào giai đoạn 2015 - 2020, giai đoạn 2021 - 2030 là 45 - 50%...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 
Ü Y tế-Sức khỏe:

TĂNG CƯỜNG THANH TRA, GIÁM SÁT CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN

Trước tình trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau khi sinh của người dân còn nhiều hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là các bệnh viện tuyến huyện chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc điều trị cấp cứu sản khoa và sơ sinh; nhân lực chuyên ngành vẫn còn thiếu..., ngày 09/01/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Chỉ thị số 01/CT-BYT về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các cơ sở y tế tư nhân về Giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, điều kiện và năng lực thực tế về chăm sóc, cấp cứu sản khoa và sơ sinh; xử lý nghiêm các trường hợp và cơ sở vi phạm theo quy định; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực thực hành cho cán bộ y tế các tuyến về cấp cứu hồi sức sản khoa, cấp cứu hồi sức sơ sinh; củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức mạng lưới khám, chữa bệnh

 

sản phụ khoa và nhi khoa trên địa bàn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cần thiết cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; quan tâm đầu tư cho các bệnh viện huyện ở xa trung tâm tỉnh để có thể thực hiện chăm sóc sản khoa toàn diện...

Các cơ sở khám, chữa bệnh sản phụ khoa và nhi khoa các tuyến được yêu cầu thực hiện đúng quy trình khám thai, phát hiện sớm các nguy cơ và tai biến có thể xảy ra để xử trí hoặc chuyển tuyến kịp thời; theo dõi chặt chẽ trong quá trình chuyển dạ nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ để xử trí kịp thời; thực hiện theo dõi chuyển dạ bằng biểu đồ chuyển dạ, đỡ đẻ đúng kỹ thuật, can thiệp thủ thuật, phẫu thuật đúng chỉ định; bảo đảm cấp cứu, chuyển tuyến kịp thời hoặc mời y tế tuyến trên xuống hỗ trợ tại chỗ trong trường hợp cần thiết; thực hiện tốt việc chăm sóc, theo dõi sản phụ và trẻ sơ sinh ngày đầu và tuần đầu sau đẻ, đặc biệt là trong 06 giờ đầu...

Ü Chứng khoán:

LÙI THỜI HẠN THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN,
 KHÁCH HÀNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG TIỀN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, cho phép Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước; các tổ chức tín dụng, bảo hiểm tham gia thị trường trái phiếu do Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức, Trung tâm Lưu ký các nước và các đối tượng khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được mở tài khoản trực tiếp tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Về mở tài khoản lưu ký chứng khoán, Thông tư quy định, thành viên lưu ký phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD để thực hiện các giao dịch đối với chứng khoán lưu ký tại VSD; trong đó, mỗi thành viên chỉ được mở 01 tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSD và không được mở tại thành viên lưu ký khác trừ khi mở tài khoản tại thành viên lập quỹ để thực hiện giao dịch hoán đổi với quỹ hoán đổi danh mục...

Cũng theo Thông tư này, các giao dịch thiếu tiền, thiếu chứng khoán sẽ được

 

VSD tách riêng để lùi thời hạn thanh toán; thời hạn lùi tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày làm việc liền kề trước ngày thanh toán của giao dịch thiếu tiền chứng khoán. Thành viên lưu ký có giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán có trách nhiệm bồi thường cho tổ chức, cá nhân có giao dịch đối ứng liên quan theo mức 5% giá trị giao dịch lùi thanh toán cho mỗi ngày lùi thanh toán.

Trường hợp đã áp dụng cơ chế lùi thời hạn thanh toán nhưng vẫn không có đủ tiền, chứng khoán để thanh toán giao dịch, VSD có quyền loại bỏ không thanh toán giao dịch chứng khoán đó. Khi đó, thành viên lưu ký phải bồi thường cho tổ chức, cá nhân có giao dịch đối ứng liên quan theo mức 20% giá trị không thanh toán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2015.

 
Ü Hành chính:

HÀ NỘI: UBND CẤP HUYỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Ngày 19/01/2015, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó nêu rõ việc cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ được giao cho UBND cấp huyện.

UBND TP cũng yêu cầu hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh karaoke phải tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội… và chỉ được hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký, sau khi đã được cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh - trật tự, phòng

 

cháy, chữa cháy theo quy định…

Cơ quan Công an được giao trách nhiệm chủ trì tiếp nhận, kiểm tra điều kiện và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký ngành nghề kinh doanh karaoke. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh không đủ điều kiện thì cơ quan Công an có văn bản từ chối cấp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2015.
 

Ü Cơ cấu tổ chức:

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2015/NĐ-CP ngày 16/01/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh, thay thế Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006.

Theo Nghị định này, Hội đồng Cạnh tranh vẫn có từ 11 - 15 thành viên như trước đây, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thành viên Hội đồng Cạnh tranh phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Cạnh tranh; có nhiệm kỳ 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh độc lập do Chính phủ thành lập, có chức năng tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc

 

cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh; Hội đồng Cạnh tranh có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc tại Hà Nội, có con dấu hình quốc huy và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Về cơ quan tham mưu, giúp việc, từ ngày 05/03/2015, Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh sẽ là cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Cạnh tranh thay cho Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh. Văn phòng có Chánh Văn phòng và tối đa 03 Phó Chánh Văn phòng, trong đó, Chánh Văn phòng là thành viên của Hội đồng Cạnh tranh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/03/2015.
 

 
Ü Công nghiệp:

TỔ CHỨC DẦU KHÍ PHẢI QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP
 LÀM VIỆC VỚI CÔNG VIỆC NGUY HIỂM

Ngày 20/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí, trong đó yêu cầu nhà thầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài điều hành các hoạt động dầu khí ban hành quy định cấp phép làm việc bằng văn bản cho các công việc sinh lửa, làm việc trên cao, trong không gian hạn chế, ra vào khu vực nguy hiểm, các công việc ở các vị trí có thể rơi xuống nước và các công việc nguy hiểm khác, đảm bảo áp dụng các biện pháp phù hợp và có sự giám sát liên tục để tránh xảy ra sự cố, tai nạn.

Đồng thời, cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân nêu trên khám sức khỏe cho người lao động mới khi tuyển dụng và định kỳ trong quá trình làm việc nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm người lao động có sức khỏe phù hợp với công việc; phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc trong

 

điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; lập và lưu giữ hồ sơ sức khỏe, quản lý bệnh nghề nghiệp cho đến khi người lao động thôi việc, nghỉ hưu hoặc khi chuyển đến cơ sở lao động khác.

Về ứng cứu khẩn cấp, Thủ tướng quy định, tổ chức, cá nhân phải xây dựng và duy trì hệ thống ứng cứu khẩn cấp để các biện pháp ứng cứu cần thiết được tiến hành có hiệu quả khi xảy ra các sự cố, tai nạn gây nguy hại cho người, môi trường hoặc tài sản; bên cạnh đó, việc luyện tập và diễn tập xử lý các tình huống khẩn cấp tại các công trình phải được tiến hành thường xuyên; kết quả luyện tập, diễn tập phải được đánh giá và ghi chép để hoàn thiện kế hoạch ứng cứu khẩn cấp...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2015.

Ü Nông nghiệp:

LỘ TRÌNH XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU
 CỦA THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU GẠO

Nhằm góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn hoạt động chế biến, kinh doanh, tiêu thụ, xuất khẩu gạo của thương nhân với hoạt động sản xuất lúa của nông dân; chia sẻ rủ ro và hài hòa lợi ích giữa thương nhân và nông dân, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 606/QĐ-BCT ngày 21/01/2015 ban hành Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh, xuất khẩu gạo giai đoạn 2015 - 2020.

Theo đó, thương nhân mới tham gia kinh doanh, xuất khẩu gạo chưa có thành tích xuất khẩu gạo hoặc thương nhân có thành tích xuất khẩu gạo dưới 50.000 tấn gạo/năm thì quy mô vùng nguyên liệu năm đầu tiên là 500ha, từ năm thứ hai trở đi mỗi năm tăng thêm 300ha; thương nhân có thành tích xuất khẩu gạo từ 50.000 tấn gạo/năm - 100.000 tấn gạo/năm thì quy mô vùng nguyên liệu năm đầu tiên là 800ha; từ năm thứ hai trở đi mỗi năm tăng thêm 500ha.

Tương tự, thương nhân có thành tích từ trên 100.000 tấn gạo/năm - 200.000 tấn gạo/năm thì quy mô năm đầu tiên là 1.200ha, từ năm thứ hai trở đi mỗi năm tăng thêm 800ha; thương nhân có thành tích từ trên 200.000 tấn gạo/năm thì quy mô năm đầu tiên là 2.000ha, từ năm thứ hai trở đi mỗi năm tăng thêm 1.500ha…

 

Hàng năm, thương nhân có trách nhiệm xây dựng vùng nguyên liệu trong các vụ sản xuất chính trong năm, diện tích vùng nguyên liệu mỗi vụ không ít hơn ¼ tổng diện tích vùng tối thiểu nêu trên và tổng diện tích vùng nguyên liệu trong các vụ sản xuất trong năm cũng không thấp hơn mức tối thiểu này. Thành tích xuất khẩu gạo của thương nhân được xác định trên cơ sở mức bình quân thành tích xuất khẩu gạo trong 03 năm, từ năm 2011 - 2013.

Khi tham gia vào Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu, thương nhân sẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi như: Được xem xét hỗ trợ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu gạo; thương gia các đoàn giao thương, xúc tiến thương mại về gạo trong nước và ngoài nước do Bộ Công Thương tổ chức; ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực kinh doanh thương mại; được hỗ trợ chi phí tham gia bảo hiểm nông nghiệp…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.