Số 04.2010 (462) ngày 26/01/2010

CHÍNH PHỦ

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai (SMS: 134/CT-TTg) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Để kịp thời khắc phục những yếu kém, đồng thời chấn chỉnh lại việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra cụ thể các trường hợp vi phạm và phân loại để có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất, trước hết là các vụ việc điển hình, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Những trường hợp cho thuê, cho mượn đất hoặc để đất hoang hóa không sử dụng và các trường hợp vi phạm khác gây nhiều bức xúc trong dư luận phải cương quyết thu hồi. Đồng thời, tiến hành rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức kinh tế; truy thu tiền thuê đất đối với thời gian chưa nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; truy thu số tiền cho thuê, chuyển nhượng, chuyển mục đích trái phép để nộp vào ngân sách Nhà nước; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức sử dụng đất có vi phạm để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trách nhiệm rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất ở địa phương, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp sử dụng đất giữa các tổ chức với cá nhân, nhất là các trường hợp tranh chấp đã kéo dài nhiều năm; kết quả xử lý vi phạm phải được hoàn thành và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/10/2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Kinh phí cho các hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất của các bộ, ngành do ngân sách trung ương đảm bảo; kinh phí của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương đảm bảo.
Thủ tục phá sản của tổ chức tín dụng (SMS: 05/2010/ND-CP) - Ngày 18/01/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng. Theo Nghị định này, tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng phá sản khi không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản không áp dụng hoặc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng kiểm soát đặc biệt. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (TAND cấp tỉnh) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó; TAND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài đó.
Cũng theo Nghị định này, những người sau đây có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng: chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần của tổ chức tín dụng; người lao động làm việc trong tổ chức tín dụng; chủ sở hữu của tổ chức tín dụng nhà nước, cổ đông của tổ chức tín dụng cổ phần. Đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận thấy tổ chức mình lâm vào tình trạng phá sản. Mọi hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản được tiến hành dưới sự giám sát, kiểm tra của thẩm phán và tổ quản lý, thanh lý tài sản. Kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, nghiêm cấm tổ chức tín dụng cất giấu, tẩu tán tài sản, thanh toán nợ không có bảo đảm, từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ, chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp. Sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, các hoạt động sau đây của tổ chức tín dụng phải được sự đồng ý bằng văn bản của thẩm phán trước khi thực hiện: cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán, tặng cho, cho thuê tài sản; nhận tài sản từ một hợp đồng chuyển nhượng; chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực; vay tiền; bán, chuyển đổi cổ phần hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản; thanh toán các khoản nợ mới phát sinh từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và trả lương cho người lao động trong tổ chức tín dụng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2010.
Phê duyệt quy hoạch tuyến đường bộ ven biển (SMS: 129/QD-TTg) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 3041 km, bắt đầu tại cảng Núi Đỏ, Mũi Ngọc thuộc địa phận xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tới cửa khẩu Hà Tiên thuộc địa phận xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tuyến đường này được hình thành trên cơ sở tận dụng tối đa các tuyến đường hiện có kết hợp với việc đầu tư xây dựng mới, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và phù hợp với các quy hoạch khác trong vùng, khu vực. Việc đầu tư chia làm hai giai đoạn: từ nay đến 2020 và giai đoạn sau năm 2020. Dự kiến tổng nhu cầu vốn cần bổ sung đầu tư các đoạn tuyến đường bộ ven biển là 28 ngàn tỷ đồng; tổng quỹ đất cần bổ sung cho việc xây dựng tuyến đường bộ ven biển khoảng 5.900 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp ước tính khoảng 334 ha.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Đào tạo luật sư đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế (SMS: 123/QD-TTg) - Đề án Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010. Mục tiêu của Đề án này là xây dựng và phát triển đủ số lượng luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư để đáp ứng nhu cầu tư vấn và tham gia tranh tụng các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong xã hội, trong đó có cơ quan Chính phủ, các tập đoàn kinh tế của Nhà nước. Đến năm 2015, bảo đảm mỗi tập đoàn kinh tế của Nhà nước có ít nhất từ 2 đến 3 cán bộ pháp chế được đào tạo theo Đề án này. Các tổ chức hành nghề luật sư sẽ phát triển theo hướng hình thành các công ty luật chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 30 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực nói trên.
Theo Quyết định này, đối tượng được tuyển chọn đào tạo là luật sư đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp, người tập sự hành nghề luật sư, các giảng viên của các cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư và sinh viên luật xuất sắc, thạc sĩ luật, tiến sĩ luật và các đối tượng khác đáp ứng yêu cầu tuyển chọn nếu được một tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài hoặc một tập đoàn kinh tế của Nhà nước tuyển. Người được tuyển chọn phải có các điều kiện: là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có lập trường chính trị vững vàng; có tư cách đạo đức tốt; có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương với IELTS đạt 5,0 điểm; có kinh nghiệm trong việc tư vấn cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, có khả năng và triển vọng phát triển tốt trong nghề luật sư.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Vi phạm hành chính về phòng, chống lụt, bão phạt tiền đến 40 triệu đồng (SMS: 04/2010/ND-CP) - Theo quy định tại Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão là 01 năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện, nếu quá thời hạn trên thì không xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ một phần hoặc toàn bộ công trình xây dựng trái phép, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão tối đa là 40 triệu đồng. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, ngoài việc bị phạt cảnh cáo hoặc phạt bằng tiền thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị áp dụng một hoặc hai hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được cấp liên quan đến hành vi vi phạm hoặc tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.
Một số hành vi vi phạm cụ thể trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão được xử lý như sau: phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 02 triệu đồng đối với hành vi phát hiện công trình phòng, chống lụt, bão bị hư hỏng, sự cố mà không thông báo cho cơ quan có trách nhiệm để có biện pháp xử lý kịp thời; phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi phá hoại hoặc khai thác không đúng quy định cây chắn sóng, chiếm dụng hoặc làm hư hỏng, thất thoát vật tư, thiết bị, cấu kiện của công trình phòng, chống lụt, bão nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi phát tín hiệu cấp cứu - khẩn cấp của tàu thuyền trên biển nhưng không hợp tác với lực lượng cứu hộ do cơ quan chủ trì về cứu hộ cứu nạn cử đến, ngoài việc bị phạt tiền, người đề nghị cứu hộ còn bị xem xét bồi hoàn chi phí cho việc điều động cứu hộ. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão là chủ tịch UBND các cấp, công an nhân dân, thanh tra chuyên ngành, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2010.
 
BỘ TÀI CHÍNH

Nghĩa vụ thuế của nhà đầu tư Việt Nam tại nước ngoài (SMS: 11/2010/TT-BTC) - Ngày 19/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Theo Thông tư này, hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài, khi xuất khẩu thực hiện kê khai, nộp thuế xuất khẩu theo quy định, nếu tái nhập thì không phải nộp thuế nhập khẩu và được xét hoàn lại số thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) tương ứng với số hàng hóa thực tế đã tái nhập khẩu. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, bộ phận rời và vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu (trừ tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến thành sản phẩm khác) xuất khẩu ra nước ngoài để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại nước ngoài được áp dụng thuế giá trị gia tăng với thuế suất 0%, được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như hàng hóa xuất khẩu theo quy định. Hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức tạm xuất, tái nhập để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với doanh nghiệp ở nước ngoài được áp dụng theo hình thức tạm xuất - tái nhập, tạm nhập - tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.
Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư (nếu có), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của nước nhận đầu tư. Nhà đầu tư Việt Nam là hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài hoặc làm việc cho các dự án đầu tư tại nước ngoài nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có), Luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 97/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG

An toàn công trình lưới điện cao áp (SMS: 03/2010/TT-BCT) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22/01/2010 quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị điện lực, các hộ dân sống trong và liền kề hành lang an toàn lưới điện và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, nhà ở và công trình có mái bằng kim loại cách điện với đất thì chỉ nối đất mái, các kết cấu kim loại nằm dưới mái không phải nối đất; nhà ở, công trình có mái không làm bằng kim loại thì nối đất tất cả các kết cấu kim loại cách điện với đất như vách, tường bao, dầm, xà, vì kèo, khung cửa; các kết cấu kim loại cách điện với đất ở bên ngoài nhà ở, công trình như khung sắt, tấm tôn, ăng ten ti vi, dây phơi đều phải nối đất.
Chi phí nối đất được quy định như sau: đối với nhà ở, công trình có trước khi xây dựng công trình lưới điện cao áp, chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp chịu mọi chi phí lắp đặt hệ thống nối đất; đối với nhà ở, công trình có sau công trình lưới điện cao áp thì chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình chịu mọi chi phí lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống nối đất. Chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình có các kết cấu kim loại nối đất phải quản lý hệ thống nối đất; khi phát hiện hệ thống nối đất hư hỏng hoặc có hiện tượng bất thường thì phải báo ngay cho đơn vị quản lý lưới điện cao áp để phối hợp giải quyết.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2010. Bãi bỏ Thông tư số 06/2006/TT-BCN ngày 26/9/2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ (SMS: 02/2010/TT-BKH) - Ngày 19/01/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Thông tư số 02/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, áp dụng cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước. Đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết.
Khi áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư này, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trong mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu; trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phần in đứng của mẫu này thì tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu phải giải trình bằng văn bản và đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sửa đổi, bổ sung.
Thông tư này có hiệu thi hành kể từ ngày 15/3/2010. Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành danh mục hàng hóa yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (SMS: 03/2010/TT-BLDTBXH) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 19/01/2010 đã ra Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH
ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất. Danh mục sản phẩm, hàng hóa này thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, bao gồm: các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, công trình vui chơi công cộng và các loại phương tiện bảo vệ cá nhân có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng. Căn cứ để kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất là các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp tương ứng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, các quy định của pháp luật liên quan đến các yêu cầu về đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, môi trường tương ứng với từng loại sản phẩm, hàng hoá (theo Phụ lục XII của Thông tư này); khi các sản phẩm, hàng hóa chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, thì căn cứ kiểm tra là các tiêu chuẩn quốc gia, quy định kỹ thuật đánh giá sự phù hợp thay thế hoặc các tiêu chuẩn, quy định khác được quy định tại Phụ lục XII của Thông tư này.
Việc kiểm tra nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 trong sản xuất, kinh doanh thực hiện theo kế hoạch hàng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt căn cứ vào thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu không đảm bảo chất lượng hoặc thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng trong lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng; kiểm tra đột xuất về chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu của cơ quan thanh tra lao động và cơ quan quản lý chất lượng trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện vi phạm...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2010.