Số 04.2006 (258) ngày 27/01/2006

 CHÍNH PHỦ


Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh hoạt động văn hóa
(SMS: 201393)
- Theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, Chính phủ quy định: các địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử sẽ phải đóng cửa vào lúc 23 giờ đêm. Trong khi đối với kinh doanh karaoke và vũ trường, thời gian đóng cửa được qui định chậm hơn một giờ (vào lúc 12h đêm) và không được hoạt động trước 8h sáng.
Vũ trường và karaoke phải đáp ứng điều kiện: diện tích (phòng karaoke rộng ít nhất 20m2, vũ trường rộng ít nhất 80m2), âm thanh (không vượt quá tiêu chuẩn nhà nước về độ ồn), ánh sáng (đảm bảo tương đương một bóng đèn 40W cho 20m2) và nhân viên phục vụ phải từ 18 tuổi trở lên... Riêng đối với kinh doanh karaoke, mỗi phòng hát chỉ được sử dụng một nhân viên, không được bán rượu hoặc để khách uống rượu trong phòng hát, cửa phòng phải là kính không màu, không được đặt khóa, chốt cửa bên trong...
Cá nhân và tổ chức muốn kinh doanh karaoke, vũ trường sẽ được Sở Văn hóa - Thông tin xem xét cấp phép trong vòng 10 ngày và nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Ngoài ra Quy chế cũng qui định về điều kiện lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa nghệ thuật, tổ chức lễ hội, đặt biển hiệu...
Nghị đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Ứng dụng công nghệ sinh học
(SMS: 201392)
- Ngày 12/01/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020".
Chương trình nhằm mục tiêu: tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi, chủng vi sinh vật, các chế phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao phục vụ tốt nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nâng cao chát lượng và sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá, tăng nhanh tỷ lệ nông, lâm, thuỷ sản chế biến phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.
Giai đoạn đầu (2006 - 2010) được xác định là hình thành và từng bước phát triển ngành công nghiệp sinh học nông nghiệp thông qua các hình thức đào tạo cơ bản cán bộ nguồn và bước đầu tạo ra một số giống cây trồng, vật nuôi bằng kỹ thuật sinh học phân tử và áp dụng vào sản xuất...
Giai đoạn 2011 - 2015 tập trung đào tạo nâng cao cho cán bộ, đưa một số giống cây trồng biến đổi gen vào sản xuất; ứng dụng thành công nhân bản viô tính ở động vật...
Tầm nhìn đến 2020: công nghệ sinh học nông nghiệp đóng góp trên 50% tổng số đóng góp của khoa học công nghệ vào sự gia tăng giá trị của ngành nông nghiệp; Đưa công nghệ sinh học nông nghiệp nước ta đạt trình độ của nhóm các nước hàng đầu trong khối ASEAN và ở một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của thế giới...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phát triển ngành thuỷ sản (SMS: 19103) - Ngày 11/01/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2005/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Theo đó, xây dựng ngành thuỷ sản thành một ngành sản xuất hàng hoá lớn, có sức cạnh tranh cao, có kim ngạch xuất khẩu lớn, có khả năng tự đầu tư phát triển, góp phần đáng kể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là các vùng ven biển, hải đảo...
Mục tiêu cụ thể được xác đinh như sau: Chỉ tiêu tăng trưởng thời kỳ 2006 - 2010, sản lượng tăng tốc độ bình quân 3,8%/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tăng với tốc độ bình quân 10,63%/năm; Lao động nghề cá tăng bình quân 3%/năm. Tổng sản lượng thuỷ sản đến năm 2010 đạt 3,5 - 4 trriệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD, số lao động nghề cá đạt 4,7 triệu người...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH


Phụ cấp ưu đãi theo nghề ngành y tế
(SMS: 201399)
- Ngày 23/01/2006, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước.
Theo đó, mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm các công việc sau: Trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa HIV/AIDS; Chuyên trách xét nghiệm HIV/AIDS.

Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng chống HIV/AIDS ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và
40% áp dụng ở đồng bằng, thành phố, thị xã...
Người trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện, các trung tâm phòng, chống sốt rét, phong, lao, tâm thần và trạm y tế xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; Trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, trung tâm, viện, bệnh viện chuyên khoa: Phong, lao, tâm thần, cấp cứu hồi sức, cấp cứu, điều trị tích cực, sơ sinh, chống độc, xạ trị; Trực tiếp làm công tác giải phẫu bệnh lý, pháp y áp dụng mức phụ cấp 35%.
Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương, ngành, tuyến tỉnh ở đồng bằng, thành phố, thị xã và trạm y tế phường, thị trấn, trường học...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


An toàn, bảo mật ngành ngân hàng
(SMS: 201394)
- Ngày 18/01/2006, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 04/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng.
Theo đó, việc quản lý, xác thực người sử dụng trên hệ thống CNTT được quy định như sau: mọi hệ thống CNTT phải quản lý, xác thực được người sử dụng truy nhập trên hệ thống đó; Các hoạt động nghiệp vụ giao dịch xử lý tập trung tức thời qua mạng máy tính phải tổ chức dựa trên hệ thống quản lý, xác thực người sử dụng tập trung; Các quy trình, chương trình, công cụ, thuật toán dùng cho thiết lập mã khoá, thiết bị định danh và cơ sở dữ liệu khoá dùng để kiểm tra truy nhập phải được quản lý, sử dụng theo chế độ "Mật".
Định kỳ hàng tuần phải xem xét nhật ký truy nhập hệ thống, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp truy nhập bất hợp pháp hoặc thao tác vượt quá giới hạn được giao của người sử dụng.
Phần mềm quản lý mã khoá phải có các chức năng: thông báo người sử dụng thay đổi mã khóa sắp hết hạn sử dụng; huỷ hiệu lực của mã khoá hết hạn sử dụng; cho phép thay đổi ngay mã khóa bị lộ, có nguy cơ bị lộ hoặc theo yêu cầu của người sử dụng; ngăn chặn việc sử dụng lại mã khóa cũ trong một khoảng thời gian nhất định...
Chỉ được sử dụng những kỹ thuật mã hoá đã được các tổ chức về an ninh CNTT có uy tín trong nước hoặc trên thế giới kiểm nghiệm, đánh giá đủ tin cậy. Độ phức tạp của thuật toán mã hoá lựa chọn phải phù hợp với cấp độ bảo mật của dữ liệu cần bảo vệ và khả năng xử lý của hệ thống CNTT...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài
(SMS: 201396)
- Theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ban hành ngày 18/01/2006, Thông đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định: cho phép các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng được tham gia hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. Các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng phải đảm bảo các điều kiện như có hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và quy định về quản lý rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh vàng.
Các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng; không vi phạm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Ngoài ra, đối với các tổ chức tín dụng phải có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng và huy động, cho vay bằng vàng tính đến ngày nộp đơn xin kinh doanh vàng trên tài khoản từ 1 năm trở lên; có số dư huy động vàng tính đến ngày cuối cùng của tháng gần nhất trước ngày nộp đơn xin kinh doanh vàng trên tài khoản từ 500kg vàng trở lên. Đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng phải có vốn tự có tối thiểu 100 tỷ đồng...
Trong hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài, đối với các tổ chức tín dụng phải đảm bảo duy trì trạng thái vàng tính theo giá vàng quy đổi không vượt quá trên, dưới 20% so với vốn tự có và trên, dưới 100% so với vốn tự có (đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng).

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Đăng ký tiêu chuẩn hàng hoá
(SMS: 201397)
- Ngày 10/01/2006, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật".
Theo đó, đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải áp dụng tiêu chuẩn nhưng không thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện bởi một trong hai cách thức sau: đánh giá của bên thứ nhất hoặc chứng nhận của bên thứ 3.
Đối với sản phẩm, hàng hoá đồng thời thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải áp dụng tiêu chuẩn và Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, việc đánh giá sự phù hợp phải được tiến hành bởi một tổ chức chứng nhận (chứng nhận của bên thứ 3) do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.
Đối với sản phẩm, hàng hoá phải phù hợp với yêu cầu được quy định trong các văn bản pháp quy kỹ thuật, việc đánh giá sự phù hợp phải được tiến hành bởi một tổ chức chứng nhận (chứng nhận của bên thứ 3) do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.
Sau khi công bố, Doanh nghiệp có trách nhiệm duy trì liên tục tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với tiêu chuẩn hoặc pháp quy kỹ thuật tương ứng, duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ tại doanh nghiệp, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý và người tiêu dùng về tính phù hợp này.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá
(SMS: 201395)
- Theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN ban hành ngày 10/01/2006, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: khuyến khích việc công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với các đối tượng sau đây: Sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, chế biến thủ công (không sử dụng thiết bị công nghệ); Nguyên vật liệu, bán thành phẩm thuộc quy trình sản xuất sản phẩm, hàng hoá trong nội bộ doanh nghiệp...
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá được công bố có thể là các loại hình tiêu chuẩn sau đây: Tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự xây dựng; Tiêu chuẩn khác (Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài) được doanh nghiệp chấp nhận để áp dụng đối với sản phẩm, hàng hoá của mình.
Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Điều kiện và thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá
(SMS: 201398)
- Ngày 10/01/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành đã ban hành Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
Theo đó, đối với tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật thuộc các Bộ quản lý chuyên ngành cần đáp ứng các điều kiện sau: Được cơ quan nhà nước ra quyết định thành lập, cho phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá, có tư cách pháp nhân đầy đủ; Có đủ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá tương ứng và có thâm niên công tác từ 03 năm trở lên; Có đủ trang thiết bị cần thiết và phù hợp để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng được quy định tại quy trình kiểm tra của chủng loại sản phẩm, hàng hoá tương ứng. Trường hợp chưa đủ trang thiết bị cần thiết để thử nghiệm hết các chỉ tiêu chất lượng theo quy trình kiểm tra, được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thử nghiệm các chỉ tiêu còn lại, và phải được thể hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm...

Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hoá là 03 năm. 02 tháng trước khi quyết định hết hiệu lực, tổ chức được chỉ định làm thủ tục để xin được chỉ định lại nếu có nhu cầu...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.