Số 03.2015 (715) ngày 19/01/2015

 

SỐ 03 (715) - THÁNG 01/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

06/2015/NĐ-CP

Nghị định 06/2015/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

* Công ty mẹ PVN không được đầu tư vào bất động sản, ngân hàng

Trang 2

2

01/2015/TT-BCT

Thông tư 01/2015/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

* Chuyển trụ sở, doanh nghiệp giám định thương mại không phải đăng ký dấu nghiệp vụ

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

3

05/2015/NĐ-CP

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

 

* Chậm phát lương từ 15 ngày phải trả thêm tiền lãi

Trang 3

4

02/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước

 

* Lương chuyên gia tư vấn trong nước tối đa 40 triệu đồng/tháng

Trang 3

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

5

51/2014/QĐ-UBND

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

 

* Giá đất ở tại TP.HCM cao nhất là 162 triệu đồng/m2

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

6

03/2015/NĐ-CP

Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

 

* Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

7

81/2014/TT-BGTVT

Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

 

* Máy bay chậm chuyến từ 5 giờ, hành khách được hoàn tiền vé

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

8

02/2015/NĐ-CP

Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên Nhà nước

 

* Tăng mức trích khen thưởng cán bộ Kiểm toán Nhà nước lên 5%

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

9

81/QĐ-CTN

Quyết định 81/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

* Tặng đến 400.000 đồng quà Tết cho người có công với cách mạng

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

10

04/2015/NĐ-CP

Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

* Công khai việc tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng cán bộ Nhà nước

Trang 5

11

19/QĐ-TTg

Quyết định 19/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến"

 

* Từ 2015, thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua đường bưu chính

Trang 6

XUẤT NHẬP CẢNH

 

XUẤT NHẬP CẢNH

 

12

203/VPCP-KGVX

Công văn 203/VPCP-KGVX về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch nước ngoài

 

* Thu phí thị thực du khách vào Việt Nam bằng tàu biển 5 USD/người

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 12/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS12/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

CÔNG TY MẸ PVN KHÔNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ
VÀO BẤT ĐỘNG SẢN, NGÂN HÀNG

Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) không được góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc đầu tư các dự án bất động sản; không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là nội dung quy định tại Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Với các khoản vốn đã góp, đầu tư trước đó, nếu không thuộc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư, Công ty mẹ PVN sẽ phải lập phương án cơ cấu lại, thoái hết số vốn đã đầu tư theo quy định.

Về vốn điều lệ, Nghị định quy định, Công ty mẹ PVN không được giảm vốn điều lệ; việc điều chỉnh vốn trong quá trình kinh doanh sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định dựa theo đề nghị của Bộ Công Thương, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thẩm định của Bộ Tài chính. Trên nguyên tắc không giảm vốn điều lệ như trên,
 

 

từ ngày 01/03/2015, chủ sở hữu chỉ được rút vốn đã đầu tư thông qua hình thức chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn của Công ty mẹ PVN cho các tổ chức, cá nhân khác thay vì quy định chỉ được rút vốn khi tổ chức lại hoặc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty mẹ PVN như trước đây.

Bên cạnh đó, Công ty mẹ PVN cũng được bảo lãnh cho các công ty con khi thực hiện vay vốn của các tổ chức tín dụng. Trong đó, tỷ lệ bảo lãnh của từng khoản vay không được vượt quá tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ PVN trong doanh nghiệp được bảo lãnh; tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với mỗi doanh nghiệp tối đa bằng giá trị vốn góp của Công ty mẹ PVN tại doanh nghiệp đó và tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn cho các doanh nghiệp không được vượt quá số vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PVN và phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn sở hữu theo quy định.

Nghị định này thay thế các Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 và 44/2010/NĐ-CP ngày 20/04/2010; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015.
 

CHUYỂN TRỤ SỞ, DOANH NGHIỆP GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, thay thế Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/04/2006.

Cụ thể, khi chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại chỉ phải thông báo bằng văn bản về việc đã đăng ký dấu nghiệp vụ tại nơi chuyển đi đến cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi chuyển đến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến mà không phải làm thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ.
 

 

Trường hợp thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ trong chứng thư giám định, thương nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ; các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký và bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản scan từ bản gốc các giấy tờ nêu trên trong trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2015.
 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


CHẬM PHÁT LƯƠNG TỪ 15 NGÀY PHẢI TRẢ THÊM TIỀN LÃI

Theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động.

Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng, người sử dụng lao động có thể trả lương chậm hơn so với thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng nhưng tối đa không quá 01 tháng. Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, Nghị định cũng khẳng định, nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, người lao động sẽ được trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương; trường hợp không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Theo đó, người lao động hưởng lương theo thời gian sẽ được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng
 

 

lao động quy định hoặc khi làm ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng theo định mức đã thỏa thuận. Trong đó, tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường ít nhất bằng 150% tiền lương thực trả theo công việc đang làm; đối với ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương ít nhất bằng 200% và 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với lao động hưởng lương theo ngày...

Nghị định cũng cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng để chăm sóc con, vợ hoặc chồng; cha, mẹ hai bên nội, ngoại khi ốm đau, tai nạn. Đặc biệt, người tham gia cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục sẽ không được trả lương và các quyền lợi khác trong thời gian tham gia đình công. Riêng với lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công vẫn được trả lương ngừng việc và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015.

 

LƯƠNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG NƯỚC
TỐI ĐA 40 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước, mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước sẽ tăng đáng kể từ ngày 01/03/2015.

Trong đó, mức lương theo tháng áp dụng đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm việc đủ thời gian theo tháng sẽ tăng thêm 15 triệu đồng/tháng lên tối đa 40 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn, có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên; chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có từ 08 năm kinh nghiệm trở lên và chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn.

Đối với chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành, có từ 10 đến dưới
 

 

15 năm kinh nghiệm; chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có từ 05 đến dưới 08 năm kinh nghiệm và chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ trì triển khai một hoặc một số hạng mục thuộc gói thầu tư vấn, mức lương tăng 10 triệu đồng/tháng, từ tối đa 20 triệu đồng/tháng lên 30 triệu đồng/tháng. Tương tự, mức lương đối với chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành, có từ 05 đến dưới 10 năm kinh nghiệm; chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên, có từ 03 đến dưới 05 năm kinh nghiệm và chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành, có dưới 05 năm kinh nghiệm; chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên, có từ dưới 03 năm kinh nghiệm cũng tăng thêm 10 triệu đồng/tháng lên tối đa 20 triệu đồng/tháng và 15 triệu đồng/tháng.

Thông tư này thay thế Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015.

 

Ü Đất đai-Nhà ở:


GIÁ ĐẤT Ở TẠI TP.HCM CAO NHẤT LÀ 162 TRIỆU ĐỒNG/M
2

Ngày 31/12/2014, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

Theo Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định này, giá đất ở tại TP. Hồ Chí Minh cao nhất là 162 triệu đồng/m2, thuộc đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ của Quận 1 và thấp nhất là 170.000 đồng/m2, thuộc khu dân cư Thạnh Bình, khu dân cư Thạnh Hòa và khu dân cư Thiềng Liềng của huyện Cần Giờ… Bên cạnh đó, giá đất nông nghiệp sẽ được xác định căn cứ vào từng khu vực và vị trí. Trong đó, cao nhất là 190.000 đồng/m2 và thấp nhất là 44.640 đồng/m2

Giá đất thương mại, dịch vụ được quy định bằng 80% giá đất ở liền kề và không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư cùng khu vực;
 

 

tương tự, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhưng không phải là đất thương mại dịch vụ bằng 60% giá ở liền kề và không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư cùng khu vực.

Cũng theo Quyết định này, Bảng giá đất sẽ được sử dụng để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013.
 

Ü Tài nguyên-Môi trường:

XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Ngày 06/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường, thay thế Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2015.

Theo đó, việc xác định tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái được thực hiện theo 03 nguyên tắc chính sau: Thứ nhất, ô nhiễm, suy thoái ở 01 khu vực địa lý tự nhiên do các nguồn phát sinh chất thải hoặc các hành vi xâm hại hoặc không xâm hại nhưng tác động xấu đến khu vực đó; Thứ hai, có cơ sở khoa học về tồn tại mối liên hệ giữa các chất gây ô nhiễm có thể phát sinh từ nguồn thải hoặc hành vi xâm hại với tình trạng suy giảm chức năng và tính hữu ích của môi trường; Thứ ba, việc xác định tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường phải đảm bảo kịp thời và công bằng.

Dựa vào nguyên tắc xác định nêu trên, tổ chức, cá nhân làm môi trường bị
 

 

ô nhiễm, suy thoái phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với môi trường do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại cho cơ quan đã ứng trước kinh phí. Trường hợp có từ 02 tổ chức, cá nhân trở lên làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường, trách nhiệm chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại của từng tổ chức, cá nhân được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại đối với môi trường.

Trong đó, việc tính toán thiệt hại đối với môi trường căn cứ vào chi phí khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái để đạt các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với chất lượng môi trường nước, đất; chi phí để phục hồi hệ sinh thái và loài được ưu tiên bảo vệ về bằng hoặc tương đương với trạng thái ban đầu...
 

Ü Giao thông:

MÁY BAY CHẬM CHUYẾN TỪ 5 GIỜ,
HÀNH KHÁCH ĐƯỢC HOÀN TIỀN VÉ

Hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc tiền phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay chậm từ 05 giờ trở lên là nội dung nổi bật tại Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Cụ thể, nếu máy bay chậm chuyến từ 05 giờ trở lên, hành khách sẽ được lựa chọn nhận lại toàn bộ tiền vé (hay phần vé chưa sử dụng) tại cảng hàng không hoặc các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định; được miễn trừ điều kiện hạn chế về hoàn vé và phí hoàn vé (nếu có). Đối với vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền vé mà hành khách đã trả, bao gồm: Giá dịch vụ vận chuyển, các khoản thuế, phí, giá dịch vụ soi chiếu an ninh, giá phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay mà hãng hàng không thu hộ và các khoản phụ thu khác có liên quan theo hóa đơn hợp pháp do hành khách cung cấp. Với vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa tiền vé đã trả và tiền vé, các dịch vụ khác đã sử dụng cho hành trình của hành khách.

 

 

Trường hợp chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên, trong phạm vi cung cấp dịch vụ vận chuyển của mình, hãng hàng không phải thực hiện việc chuyển đổi hành trình phù hợp hoặc chuyển cho hành khách sang chuyến bay khác để hành khách có thể tới được điểm cuối của hành trình; đồng thời, phải cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách theo phương thức thích hợp; phục vụ ăn, uống; bố trí nơi nghỉ, ngủ phù hợp theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Đặc biệt, phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay trong trường hợp các chuyến bay chậm kéo dài theo quy định của pháp luật.

Đối với các hành khách đặc biệt như người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, Thông tư quy định, hãng hàng không phải bố trí nhân viên chăm sóc, hỗ trợ; tổ chức, triển khai các loại hình dịch vụ hỗ trợ trong quá trình vận chuyển hành khách đặc biệt và miễn phí, cước vận chuyển công cụ hỗ trợ cho các hành khách này...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015.
 

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

TĂNG MỨC TRÍCH KHEN THƯỞNG
CÁN BỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC LÊN 5%

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định số 02/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 16/02/2015, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, hàng năm, Kiểm toán Nhà nước sẽ được trích 5% số tiền đã phát hiện và kiến nghị (bao gồm: Các khoản tăng thu ngân sách Nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước; các khoản thực chi
 

 

ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách Nhà nước hoặc đã xử lý giảm chi, giảm thanh toán vào ngân sách năm sau) để chi khuyến khích, thưởng cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước thay cho mức trích 2% như trước đây. Trong đó, mức chi thưởng không được vượt quá 0,8 lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ, vượt khung và phụ cấp nghề nghiệp; số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2015 và bãi bỏ Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16/05/2011.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

TẶNG ĐẾN 400.000 ĐỒNG QUÀ TẾT
CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Chủ tịch nước vừa ký Quyết định số 81/QĐ-CTN ngày 15/01/2015 về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 với mức quà tặng dao động từ 200.000 đồng - 400.000 đồng.

Trong đó, mức quà tặng 400.000 đồng được trao cho các đối tượng hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ, thân nhân 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật,
 

 

bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993), đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà 200.000 đồng còn lại được tặng cho thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ; người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống và người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Hành chính:

CÔNG KHAI VIỆC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO,
KHEN THƯỞNG CÁN BỘ NHÀ NƯỚC

Việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, vị trí làm việc; chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức... trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập phải được công khai để cán bộ, công chức và viên chức biết là nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài các nội dung về tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng như trên, những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết còn bao gồm: Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng; kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đã được
 

 

kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật và kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị...

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung phải công khai, chậm nhất là 03 ngày làm việc (trường hợp đặc biệt tối đa là 05 ngày), cơ quan, đơn vị có thể áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai như: Niêm yết tại cơ quan, đơn vị; thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị; thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; thông báo cho người phụ trách các bộ phận của cơ quan, đơn vị và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các bộ phận đó; thông báo bằng văn bản đến cấp ủy trực tiếp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị hoặc đăng trên Trang thông tin nội bộ của cơ quan đơn vị.

Nghị định này thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2015.
 

TỪ 2015, THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
QUA ĐƯỜNG BƯU CHÍNH

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ngày 08/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

Dự kiến, Đề án được thí điểm thực hiện trong 03 năm, từ 2015 - 2017; trong đó, việc thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính được thực hiện từ năm 2015, tại 11 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, Lạng Sơn, Nghệ An, Kiên Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang và Bình Dương; việc thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến được thực hiện từ năm 2015, tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM và Cần Thơ, sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Ngoài các Sở Tư pháp tại các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ tình hình, điều kiện
 

 

thực tế tại địa phương, các Sở Tư pháp khác có thể đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp để thực hiện thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại địa phương mình.

Để được cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu; đăng ký nhận kết quả cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính (theo mẫu cung cấp miễn phí tại các điểm phục vụ bưu chính và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền); nộp lệ phí cấp Phiếu bằng hình thức chuyển tiền hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu. Kết quả giải quyết yêu cầu cấp Phiếu sẽ được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Xuất nhập cảnh:

THU PHÍ THỊ THỰC DU KHÁCH VÀO VIỆT NAM
BẰNG TÀU BIỂN 5 USD/NGƯỜI

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 203/VPCP-KGVX ngày 10/01/2015 về thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch nước ngoài nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc hiện nay về vấn đề này.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc cấp thị thực rời cho khách du lịch nhập cảnh Việt Nam bằng tàu biển để đảm bảo an ninh, ngoại giao, tránh ùn tắc, khó khăn tại các điểm đưa đón; đảm bảo đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Trước mắt, trong khi chưa ban hành văn bản

 

thì áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam bằng tàu biển như mức cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam, cụ thể là 5 USD/người.

Thủ tướng cũng giao trách nhiệm cho các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trong quý I/2015.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.