Số 03.2013 (614) ngày 22/01/2013

 

SỐ 03 (614) - THÁNG 01/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

172/QĐ-TTg

Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

 

* Năm 2013, cổ phần hóa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

2

02/2013/TT-BCT

Thông tư 02/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013

 

* Năm 2013, hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu là 42.000 tấn

Trang 2

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

3

11/2013/NĐ-CP

Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

 

* Đầu tư dự án đô thị trên 100ha do Thủ tướng quyết định

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

4

04/2013/QĐ-TTg

Quyết định 04/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

 

* Thắt chặt quản lý các cơ sở gây ô nhiễm

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

5

02/2013/TT-BYT

Thông tư 02/2013/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao

 

* Cơ sở điều trị lao phải có xác nhận của Chương trình chống lao

Trang 3

6

01/2013/TT-BYT

Thông tư 01/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

* Quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám, chữa bệnh

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

7

10/2013/NĐ-CP

Nghị định 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

* Quy định tiêu chuẩn hạch toán tài sản hạ tầng đường bộ

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

8

05/2013/QĐ-TTg

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

 

* Tư vấn du học phải ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

9

160/QĐ-TTg

Quyết định 160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015

 

* Từ 2013 - 2015, xây dựng chỉ tiêu phát triển bền vững ngành/lĩnh vực 

Trang 5

10

128/QĐ-BTC

Quyết định 128/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

 

* Tiến hành khôi phục thị trường bất động sản

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

300/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 300/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

* Ngày 15/03, Bộ VHTTDL hoàn thiện lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Trang 5

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

 

12

09/2013/NĐ-CP

Nghị định 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người

 

* Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bị mua bán

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 12/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS12/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

 

Ü Doanh nghiệp:

NĂM 2013, CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Ngày 16/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 172/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giai đoạn 2012 - 2015.

Theo Đề án này, Công ty mẹ của Vietnam Airlines hiện là Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên với 09 đơn vị phụ thuộc sẽ được tiến hành cổ phần hóa vào năm 2013. Đồng thời, trong giai đoạn 2012 - 2015, các đơn vị thành viên hiện có của Vietnam Airlines sẽ được phân loại, sắp xếp lại, bao gồm: Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật máy bay do Vietnam Airlines nắm giữ 100% vốn điều lệ; 08 doanh nghiệp có 50% vốn điều lệ do Vietnam Airlines nắm giữ là Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất; Công ty cổ phần Hàng không Jestar Pacific Airlines...; 04 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa là Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu hàng không; Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài...; 02 đơn
 

 

vị được chuyển đổi thành công ty cổ phần là Công ty Liên doanh sản xuất bữa ăntrên máy bay Tân Sơn Nhất và Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất…Cũng theo Đề án này, trong giai đoạn 2012 - 2015, Vietnam Airlines sẽ hoàn thành rút toàn bộ vốn tại 10 doanh nghiệp sau: Ngân hàng cổ phần Kỹ thương (Techcombank); Tổng công ty cổ phần Bảo Minh; Công ty cổ phần Đầu tư hàng không...

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải giải quyết các vấn đề về bảo lãnh vay vốn cho các dự án mua tàu bay và xử lý các khoản lỗ lũy kế nhằm tái cấu trúc Jestar Pacific Airlines.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Xuất nhập khẩu:

NĂM 2013, HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU
 THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU LÀ 42.000 TẤN

Đây là nội dung của Thông tư số 02/2013/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 18/01/2013 quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013.

Theo đó, Bộ Công Thương ấn định lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 là 42.000 tấn. Các thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá theo quy định tại Thông tư số
 

 

04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 bao gồm các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp, đồng thời có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công Thương xác nhận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013.

Ü Xây dựng:

ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐÔ THỊ TRÊN 100HA DO THỦ TƯỚNG QUYẾT ĐỊNH

Ngày 14/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư và phát triển đô thị, trong đó đáng chú ý là những quy định về thẩm quyền chấp thuận đầu tư với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới.

Cụ thể, Nghị định này chỉ rõ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận đầu tư sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 100ha trở lên; dự án thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha đến dưới100ha sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng và các dự án còn lại.

 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể về điều kiện của chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư là doanh nghiệp phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên và có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đối với các dự án còn lại…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013 và thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

THẮT CHẶT QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM

Ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo đó, nhằm tránh tình trạng đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm tổng hợp danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cấp và địa phương, Thủ tướng đã phân công rõ ràng trách nhiệm này cho các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) các tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp danh mục và biện pháp xử

 

lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý. Bộ TNMT có trách nhiệm thanh tra việc thành lập danh mục này.

Riêng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, bãi chôn lấp chất thải rắn thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của các Bộ, cơ quan ngang Bộ... thì trách nhiệm tổng hợp danh mục và biện pháp xử lý sẽ được giao cho Bộ TNMT. Thủ tướng sẽ quyết định danh mục và biện pháp xử lý đối với các cơ sở này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013.

Ü Y tế-Sức khỏe:

CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ LAO PHẢI CÓ XÁC NHẬN
 CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO

Ngày 15/01/2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BYT quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao, trong đó đáng chú ý là quy định về điều kiện phối hợp điều trị và chẩn đoán bệnh lao.

Theo quy định tại Thông tư này, cơ sở y tế không thuộc mạng lưới phòng chống lao tham gia điều trị bệnh lao thì ngoài giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế cấp, còn phải được Chương trình chống lao tuyến tỉnh xác nhận đủ điều kiện điều trị bệnh lao. Những điều kiện mà các cơ sở y tế này phải đáp ứng bao gồm: Có người hành nghề tham gia điều trị lao phải được Chương trình chống lao quốc gia hoặc Chương trình chống lao tuyến tỉnh tập huấn về công tác quản lý điều trị lao; đủ điều kiện theo dõi, giám sát người bệnh lao tuân thủ điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, để được tham gia phối hợp chẩn đoán bệnh lao, cơ sở y tế cũng

 

cần được Chương trình chống lao tuyến tỉnh xác nhận đủ điều kiện chẩn đoán bệnh lao nếu có đủ điều kiện như: Có phòng xét nghiệm đủ năng lực thực hiện soi đờm trực tiếp hoặc các kỹ thuật xét nghiệm vi khuẩn lao khác; người hành nghề tham gia chẩn đoán lao có khả năng tối thiểu là chỉ định, đọc phim Xquang ngực, được Chương trình chống lao quốc gia hoặc Chương trình chống lao tuyến tỉnh tập huấn về chẩn đoán bệnh lao;…

Cũng theo Thông tư này, những công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế trong mạng lưới phòng chống bệnh lao, bệnh phổi sẽ được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề; hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2013

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

Nội dung này được nhấn mạnh tại Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế quy định việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế quy định các cơ sở khám, chữa bệnh có phòng xét nghiệm phải phối hợp thực hiện các công việc, kế hoạch với trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm được Bộ quyết định, cho phép thành lập hoạt động để bảo đảm chất lượng xét nghiệm tại phòng xét nghiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hoạt động quản lý chất lượng xét nghiệm của các cơ sở khám, chữa bệnh phải đảm bảo 03 nội dung như sau: Phù hợp với chính sách, pháp luật, cam kết chất lượng, quy mô, điều kiện của cơ sở và phòng xét nghiệm; Xây dựng kế hoạch và
 

 

lộ trình thực hiện quản lý chất nghiệm xét nghiệm đạt; Công khai công tác kiểm chuẩn xét nghiệm của đơn vị để cơ quan quản lý, khách hàng, cộng đồng biết và giám sát.

Ngoài ra, Bộ còn yêu cầu phòng xét nghiệm của cơ sở khám chữa bệnh phải có kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm hằng năm và kế hoạch 5 năm về thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm được lãnh đạo cơ sở phê duyệt, lồng ghép với kế hoạch hằng năm và kế hoạch 5 năm của cơ sở; đồng thời xây dựng bộ chỉ số chất lượng xét nghiệm phù hợp với điều kiện của phòng xét nghiệm và điều chỉnh các chỉ số này định kỳ mỗi năm một lần...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2013

Ü Giao thông:

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN HẠCH TOÁN TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

Ngày 11/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó đáng chú ý là những quy định về hạch toán tài sản đường bộ.

Theo Nghị định này, tài sản hạ tầng đường bộ đủ tiêu chuẩn để ghi sổ hạch toán là những tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau và phải thỏa mãn 02 điều kiện: Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên và có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên.

 

Những tài sản hạ tầng đường bộ là đối tượng ghi sổ hạch toán bao gồm: Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường; cầu đường bộ dài từ 25m trở lên và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ; hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ; trạm kiểm tra trọng tải xe, trạm thu phí đường bộ; bến xe… Trong trường hợp một tài sản hạ tầng đường bộ do nhiều cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý thì đối tượng ghi sổ hạch toán của mỗi cơ quan, đơn vị là phần tài sản thuộc phạm vi được giao quản lý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

TƯ VẤN DU HỌC PHẢI KÝ QUỸ TỐI THIỂU 500 TRIỆU ĐỒNG

Quy định này được thể hiện tại Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học, các Tổ chức dịch vụ tư vấn du học phải đáp ứng đủ các điều kiện như: Được thành lập theo quy định pháp luật; có nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại; người đứng đầu tổ chức và nhân viên trực tiếp tư vấn phải có trình độ đại học trở lên và thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cấp.

Bên cạnh đó, tổ chức dịch vụ tư vấn du học có thể bị đình chỉ hoạt động nếu dừng

 

 

hoạt động liên tục 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan cấp Giấy chứng nhận; cho thuê hoặc mượn Giấy chứng nhận...; hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận nếu trong 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận mà bị đình chỉ hoạt động 03 lần...

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu trước ngày 15/01 hằng năm, các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng ngân sách Nhà nước cấp phải gửi báo cáo hoạt động về việc tuyển sinh và cử công nhân ra nước ngoài học tập về Bộ GDĐT; tổ chức dịch vụ tư vấn du học gửi báo cáo về Sở GDĐT để theo dõi quản lý và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2013.

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

TỪ 2013 - 2015, XÂY DỰNG CHỈ TIÊU
 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH/LĨNH VỰC

Ngày 15/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015.

Kế hoạch đã chỉ ra nhiệm vụ chủ yếu cần phải thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2015 là xây dựng và ban hành các chỉ tiêu phát triển bền vững ngành/lĩnh vực phù hợp với đặc thù của mỗi ngành/lĩnh vực; xây dựng và ban hành bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững cấp địa phương; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện phát triển bền vững…

Đồng thời, một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường vai trò của khoa học và

 

công nghệ trong thực hiện phát triển bền vững, cụ thể: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển bền vững; thực hiện nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng…

Bên cạnh đó, cần đưa nội dung giáo dục về phát triển bền vững vào giảng dạy trong hệ thống giáo và đào tạo; nâng cao trách nhiệm tham gia của các tổ chức đoàn thể trong công tác truyền thông về phát triển bền vững… nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TIẾN HÀNH KHÔI PHỤC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Đây là chủ trương của Bộ Tài chính tại Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/01/2013 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước và Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Theo đó, nhằm tập trung hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho và tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý công sản thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khôi phục thị trường bất động sản, điều chỉnh cơ cấu thị trường, cân đối cung - cầu và tập trung xử lý nợ xấu; triển khai nhanh các chương trình phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu điều chỉnh chính sách bán nhà
 

 

cho các đối tượng là người nước ngoài có dự án đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam; đồng thời yêu cầu Vụ Đầu tư đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương phân bổ ngay vốn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch năm 2013, tập trung vào các dự án có sức lan tỏa lớn; các dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, nhà ở xã hội, ký túc xá học sinh, sinh viên…

Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; đẩy mạnh phát triển thương mại, tăng cường thu hút đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, xử lý hiệu quả nợ xấu... và tổng hợp, báo cáo đúng kỳ hạn quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Ü Hành chính:

NGÀY 15/03, BỘ VHTTDL HOÀN THIỆN
 LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Ngày 18/01/2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 300/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo Quyết định này, việc lấy ý kiến và tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ được hoàn thành vào ngày 15/03/2013.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng chỉ rõ, ngoài việc lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo Hiến pháp năm 1992, cần phải tập trung lấy ý kiến sâu về những quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch gồm: Điều 5, Điều 25, Điều 39, Điều 40, Điều 43, Điều 44, Điều 64 và những quy định khác có liên quan tại Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc lấy ý kiến được thực hiện
 

 

bằng các hình thức như tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; tổ chức hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến của các chuyên gia; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc…

Từ ngày 10/01/2013 đến 31/3/2013, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo Tổ giúp việc xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân; xây dựng Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Hình sự:

 

HỖ TRỢ NHU CẦU THIẾT YẾU CHO NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN

Ngày 11/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Tại Nghị định này, Chính phủ quy định chi tiết các chế độ hỗ trợ, thủ tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán. Trong đó, chế độ hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu được áp dụng đối với nạn nhân bị mua bán ở Việt Nam và người chưa thành niên đi cùng nạn nhân bao gồm: Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, thời gian hỗ trợ tối đa từ ngân sách Nhà nước không quá 60 ngày; hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết; hỗ trợ chi phí đi lại nếu nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú mà không có khả năng chi trả các chi phí...

Bên cạnh đó, trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ,

 

các nạn nhân còn được hỗ trợ y tế gồm chi phí khám, chữa bệnh; hỗ trợ tâm lý gồm tư vấn, tham vấn tâm lý cho nạn nhân và thực hiện các liệu pháp trị liệu nhóm...

Đối với các nạn nhân đã trở về nơi cư trú, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại; trợ giúp làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, đòi bồi thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc mua bán người; đồng thời, nạn nhân còn được hỗ trợ học văn hóa, học nghề, hỗ trợ vay vốn nếu có yêu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2013.

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.