Số 02.2013 (613) ngày 15/01/2013

 

SỐ 02 (613) - THÁNG 01/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

05/2013/NĐ-CP

Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp...

 

* Cho phép kinh doanh ngành nghề chưa được pháp luật điều chỉnh

Trang 2

THUẾ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-LỆ PHÍ

 

2

04/2013/TT-BTC

Thông tư 04/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà

 

* Quỹ bảo trì đường bộ cấp bù chi cho hoạt động của bến phà

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

3

06/NQ-CP

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của Thành phố Hà Nội

 

* Năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của Hà Nội còn 332.889 ha

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

4

92/QĐ-TTg

Quyết định 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020

 

* Năm 2015, công suất sử dụng giường bệnh giảm xuống dưới 100%

Trang 3

CHỨNG KHOÁN

 

CHỨNG KHOÁN

 

5

02/2013/TT-BTC

Thông tư 02/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 27/2010/TT-BTC về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán...

 

* Giảm phí lưu ký chứng khoán còn 0,4 đồng/cổ phiếu/tháng

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

6

89/QĐ-TTg

Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"

 

* Năm 2015, 20% công chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2

Trang 4

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

7

08/2013/NĐ-CP

Nghị định 08/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

 

* Áp mức phạt gấp 02 nếu hàng giả là lương thực thực phẩm

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

8

88/QĐ-TTg

Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012 - 2020"...

 

* Xây dựng thêm 51 nhà hát trước năm 2020

Trang 4

AN NINH TRẬT TỰ

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

9

06/2013/NĐ-CP

Nghị định 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

 

* Bảo vệ doanh nghiệp Nhà nước được hưởng chế độ như thương binh, liệt sỹ

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

10

02/NQ-CP

Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

 

* Gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 5

TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

11

04/2013/NĐ-CP

Nghị định 04/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

 

* Công chứng viên phải hành nghề chuyên trách

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 12/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS12/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

CHO PHÉP KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ CHƯA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Ngày 09/01/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Nghị định này, đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh này vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung mã mới.

Bên cạnh đó, Nghị định còn có một số quy định đáng chú ý về việc công bố đăng
 

 

ký doanh nghiệp, cụ thể: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định và phải trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phải gửi văn bản thông báo đến địa chỉ thường trú của các cổ đông theo hình thức gửi bảo đảm, đồng thời, thông báo này phải được đăng trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc đăng báo trong 03 số liên tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2013.

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ CẤP BÙ CHI
CHO HOẠT ĐỘNG CỦA BẾN PHÀ

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/01/2013 về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà và chỉ áp dụng đối với các bến phà do ngân sách Nhà nước đầu tư.

Theo đó, Bộ Tài chính quy định phí qua phà là khoản thu của ngân sách dùng để trang trải cho công tác tổ chức đưa đón người và phương tiện qua sông. Trường hợp số thu không đủ chi theo dự toán chi được duyệt thì được Quỹ bảo trì đường bộ cấp bù số thiếu trong năm ngân sách để đảm bảo hoạt động của bến phà; còn nếu số thu cao hơn dự toán chi được duyệt, số chênh lệch phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính cũng quy định cụ thể các nội dung chi thường xuyên, chi không thường xuyên của tổ chức thu phí và vượt sông bao gồm: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương và khoản đóng góp theo lương; chi phí quản lý; chi phí bảo hộ lao động và đồng phục; chi phí nâng cấp, sửa chữa lớn các phương tiện
 

 

vượt sông, bến, bãi, nhà cửa... và khoản chi trích khen thưởng, phúc lợi cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo nguyên tắc tối đa không quá 03 tháng lương nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và tối đa bằng 02 tháng lương nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước...

Cũng tại Thông tư này, Bộ Tài chính quy định đối tượng chịu phí qua phà bao gồm: Người đi bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các loại xe tương tự. Việc miễn, giảm phí qua phà được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006, trong đó, miễn phí sử dụng đối với: Xe cứu thương, bao gồm cả các loại xe khác chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu; xe cứu hoả; máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2013 và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 62/TT-LB ngày 23/07/1993.
 

Ü Đất đai-Nhà ở:

NĂM 2020, TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
CỦA HÀ NỘI CÒN 332.889 HA

Ngày 09/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử đụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Hà Nội.

Theo quy hoạch sử dụng đất này, đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của Hà Nội sẽ là 332.889 ha, trong đó: Đất phi nông nghiệp có diện tích 178.836 ha; đất nông nghiệp có diện tích 152.242 ha; đất đô thị 66.875 ha; đất khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích 13.546 ha; đất khu du lịch có diện tích 12.802 ha và 1.811 ha đất chưa sử dụng. Trong cả thời kỳ từ 2011 - 2020, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 43.076 ha và đưa 6.953 ha diện tích đất chưa
 

 

sử dụng vào sử dụng cho các mục đích khác…

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước về đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quỹ quy hoạch khu công nghiệp và đất đô thị nhằm bảo đảm khai thác có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên; việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện đúng quy hoạch…

 

Ü Y tế-Sức khỏe:

NĂM 2015, CÔNG SUẤT SỬ DỤNG
GIƯỜNG BỆNH GIẢM XUỐNG DƯỚI 100%

Đây là mục tiêu được đề ra tại Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013.

Cụ thể, Đề án chỉ rõ mục tiêu cần đạt được là đến năm 2015, giảm công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viên có công suất sử dụng giường bệnh quá cao (>120%) thuộc tuyến trung ương và các bệnh viện tuyến cuối của TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh xuống dưới 100%; cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép vào năm 2015; phấn đấu từ năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện…

Đến năm 2020, giảm thời gian và lưu lượng người chờ khám bệnh tại khoa khám bệnh của các bệnh viện hiện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao; bảo
 

 

đảm mỗi bác sỹ khám bệnh không quá 50 người bệnh/ngày làm việc; tăng số giường bệnh công lập trên phạm vi cả nước, đặc biệt là 5 chuyên khoa về ung bướu, ngoại - chấn thương, tim mạch, sản và nhi...

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án cũng chỉ ra những hoạt động cụ thể cần được tiến hành như: Đầu tư nâng cấp và mở rộng các bệnh viện, tăng tối thiểu 7.150 giường bệnh vào năm 2015; thành lập và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; tiến hành thí điểm xây dựng mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Chứng khoán:

GIẢM PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
CÒN 0,4 ĐỒNG/CỔ PHIẾU/THÁNG

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 02/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 08/01/2013, mức phí lưu ký chứng khoán đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ giảm còn 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng (so với quy định cũ là 0,5 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng).
 

 

Các khoản phí, mức phí hoạt động chứng khoán khác áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam vẫn được thực hiện theo Thông tư số 27/2010/TT-BTC, cụ thể: Phí quản lý thành viên giao dịch là 20 triệu đồng/năm; phí đăng ký niêm yết là 10 triệu đồng/công ty niêm yết lần đầu và 5 triệu đồng/lần niêm yết bổ sung; phí lưu ký chứng khoán đối với trái phiếu là 0,2 đồng/trái phiếu/tháng...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

NĂM 2015, 20% CÔNG CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ BẬC 2

Ngày 09/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tại Quyết định số 89/QĐ-TTg.

Theo mục tiêu đề ra tại Đề án này, đến năm 2015, sẽ có 20% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 5% có trình độ bậc 3; 80% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; hàng năm, tăng tỷ lệ số công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc và giao lưu văn hóa.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2015, 100% cán bộ, công
 

 

chức từ Trung ương cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 95% cán bộ công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; 80% thực thiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm…

Ngoài ra, Đề án cũng chỉ rõ những nhiệm vụ cần thực hiện như: Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng; triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Vi phạm hành chính:

ÁP MỨC PHẠT GẤP 02
NẾU HÀNG GIẢ LÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Ngày 10/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo đó, hình thức phạt tiền sẽ được áp dụng xử phạt tùy theo hành vi vi phạm, tính chất và mức độ vi phạm, đối tượng vi phạm với mức tiền phạt từ 100.000 - 70.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán hàng giả; từ 200.000 - 100.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất hàng giả. Riêng đối với hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi; phụ gia thực phẩm, hóa mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm... hoặc tem, nhãn, bao bì giả của các loại hàng hóa này mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị áp mức phạt gấp 02 lần mức tiền phạt thông thường nhưng không quá mức tối đa nêu trên.
 

 

Cũng theo Nghị định này, Chính phủ quy định cụ thể các hình thức xử phạt hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả, tiêu biểu như: Đối với hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng, phạt tiền từ 500.000 - 50.000.000 đồng tùy theo giá trị số lượng hàng thật tương đương; đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như: như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề..; buộc tiêu hủy hàng giả; buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc nộp lại số tiền thu được từ buôn bán hàng giả vào ngân sách Nhà nước...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013 và bãi bỏ các quy định trước đó trái với nội dung quy định tại Nghị định này.

 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

XÂY DỰNG THÊM 51 NHÀ HÁT TRƯỚC NĂM 2020

Đây là chủ trương được nêu tại Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-TTg.

Cụ thể, nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống các công trình văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, trong giai đoạn 2012 - 2020 cần nâng cấp 20 nhà hát và xây dựng mới 51 nhà hát. Trong đó, xây dựng mới 11 nhà hát có quy mô lớn từ 1.000 đến 2.500 ghế với trang thiết bị hiện đại chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về âm thanh, ánh sáng và cơ khí sân khấu; xây dựng mới 40 nhà hát có quy mô lớn từ 1.000 đến 2.000 ghế tại các
 

 

tỉnh chưa có nhà hát trung tâm và các thành phố là trung tâm vùng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn.

Ngoài ra, Đề án này cũng chủ trương xây dựng mới và nâng cấp 106 rạp chiếu phim, 66 công trình nhà triển lãm văn hóa nghệ thuật, đặc biệt, xây mới 02 trung tâm điện ảnh đa năng tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với quy mô khoảng 1.500 ghế, mỗi cụm rạp có từ 08 đến 10 phòng chiếu và có thể bố trí một số rạp chiếu phim công nghệ 3D, 4D và các dịch vụ văn hóa tổng hợp khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü An ninh trật tự:

BẢO VỆ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NHƯ THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ

Ngày 09/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; trong đó đáng lưu ý là quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước và tổ chức chính trị.

Cụ thể, Chính phủ quy định trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu nhân viên bảo vệ bị thương, bị hy sinh thì được xem xét và có thể được công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sỹ và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với các mạng và pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, chế độ, chính sách của nhân viên bảo vệ tại các cơ quan, doanh
 

 

nghiệp khác vẫn được áp dụng, thực hiện theo hợp đồng lao động như thông thường.

Cũng theo Nghị định này, Chính phủ quy định nhân viên bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu như: Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng; tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên (hoặc trung học cơ sở trở lên đối với miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa); đồng thời phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và được cấp giấy chứng nhận bởi Công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013 và thay thế Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

GIA HẠN NỘP THUẾ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, trong đó đáng chú ý là quy định về gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp.

Cụ thể, nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm, Chính phủ quyết định gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (trên 3000 lao động); doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh nhà ở. Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị nộp thuế giá trị gia tăng phải nộp của 03 tháng đầu năm 2013.
 

 

Ngoài ra, hoạt động đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội sẽ được giảm 50% số thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 30/06/2014; hoạt động đầu tư - kinh doanh nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70 m2 sẽ được giảm 30% số thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 30/06/2014.

Nghị quyết cũng chỉ rõ, các doanh nghiệp sử dụng túi nylon làm bao bì đóng gói sản phẩm được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ 01/01/2012 đến 14/11/2012; các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010 sẽ được giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2013, năm 2014…


 

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

CÔNG CHỨNG VIÊN PHẢI HÀNH NGHỀ CHUYÊN TRÁCH

Nội dung này được nhấn mạnh tại Nghị định số 04/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/01/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Theo Nghị định này, công chứng viên phải hành nghề chuyên trách, không được đồng thời hành nghề khác, không được kiêm nhiệm các chức danh tư pháp như luật sư, đấu giá viên, trọng tài viên, thừa phát lại hoặc các chức danh tư pháp khác. Tương tự như quy định trước đây, Nghị định này cũng chỉ rõ: luật sư được bổ nhiệm làm công chứng viên để hành nghề công chứng thì khi làm thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hoặc ký hợp đồng làm việc với Văn phòng công chứng phải có xác nhận của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư về việc rút tên khỏi danh sách thành viên của Đoàn luật sư và giấy tờ chứng minh đã chấm dứt hành nghề luật sư.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu các công chứng viên đang hành nghề công

 

chứng phải có nghĩa vụ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm với thời gian tối thiểu là 03 ngày. Nếu công chứng viên không tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc các biện pháp xử lý khác…

Ngoài ra, nhằm khuyến khích thành lập các Văn phòng công chứng, Chính phủ quy định chỉ thành lập Phòng công chứng trong trường hợp không phát triển được Văn phòng công chứng; những Văn phòng công chứng ở những địa bàn khó khăn sẽ được UNBD cấp tỉnh tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc thành lập và phát triển.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2013; bãi bỏ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 và các quy định về tổ chức và hoạt động công chứng tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000…
 

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.