Số 02.2006 (256) ngày 13/01/2006

 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu
(SMS: 201381)
- Ngày 13/12/2005, Uỷ ban Thướng vụ Quốc hội đã ban hành Nghi quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng.
Theo Nghị quyết, trong phạm vi khung thuế suất của từng nhóm hàng chịu thuế, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thuế suất cụ thể cho từng mặt hàng theo thủ tục do Chính phủ quy định, bảo đảm các nguyên tắc sau: Phù hợp với danh mục nhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành; góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường; bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên...

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.
 

 CHÍNH PHỦ


Quy định về mức lương tối thiểu
(SMS: 201377)
- Ngày 06/01/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2006/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
Theo đó, kể từ ngày 01/02/2006, mức 870.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; Mức 790.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các quận thuộc thành phố Hải Phòng; thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai; thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; Mức 710.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn còn lại...
Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu...


Quy chế khu đô thị mới
(SMS: 201376)
- Theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ban hành ngày 05/01/2006, Chính phủ quy định: Dự án khu đô thị mới được lập có quy mô chiếm đất từ 50 ha trở lên. Trường hợp diện tích đất để dành cho dự án nằm trong quy hoạch đất đô thị nhưng bị hạn chế bởi các dự án khác hoặc bởi khu đô thị đang tồn tại thì cho phép lập dự án khu đô thị mới có quy mô dưới 50 ha nhưng không được nhỏ hơn 20 ha...
Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng cấp tỉnh khi tổ chức lập và quản lý thực hiện quy hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Quy hoạch xây dựng đô thị phải được phân chia thành các khu vực có quy mô và chức năng thuận lợi cho việc phát triển các dự án khu đô thị mới; trong đó, có dành tỷ lệ diện tích để xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp và đối tượng chính sách tại các khu vực dân cư; Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải được quy hoạch và xây dựng đồng bộ đáp ứng kế hoạch phát triển của các dự án khu đô thị mới; Khống chế cao độ mặt bằng các khu đô thị mới, bảo đảm hướng thoát nước theo quy hoạch chung đô thị...
Nhà nước thu hồi toàn bộ hay từng phần đất đã giao, cho thuê nếu trong thời gian liên tục 12 tháng liền, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc tiến độ thực hiện dự án chậm quá 24 tháng so với tiến độ dự án đã được phê duyệt hoặc tiến độ được ghi trong Giấy phép đầu tư. Chủ đầu tư có thể điều chỉnh tiến độ thực hiện từng giai đoạn dự án sau khi được người có thẩm quyền cho phép nhưng không được thay đổi thời hạn cuối cùng phải hoàn thành toàn bộ dự án khu đô thị mới...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phòng, chống hạn hán
(SMS: 19073)
- Ngày 29/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 41/2005/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ đông xuân 2005-2006 ở các tỉnh đồng bằng trung du Bắc Bộ.
Thủ tướng yêu cầu: UBND các tỉnh, thành phố đồng bằng, trung du Bắc Bộ: Chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương đánh giá, kiểm tra nguồn nước hiện có và nhu cầu sử dụng nước cụ thể của từng ngành, địa phương trên địa bàn; rà soát lại kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2005-2006 và đề ra phương án, kế hoạch khắc phục khả năng thiếu nước, khô hạn để bảo đảm nguồn nước ổn định phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Có các biện pháp kiên quyết ngăn ngừa, xử lý việc lãng phí nước, gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời có kế hoạch cụ thể để phòng, chống dịch bệnh phát sinh do thiếu nước và khô hạn kéo dài...
Các tỉnh, thành phố kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn, chỉ đạo sửa chữa các sự cố hư hỏng để phát huy hiệu quả công trình; khai thông các cửa khẩu lấy nước, kênh trục, bể hút các trạm bơm và huy động các lực lượng và nhân dân địa phương tham gia công tác làm thủy lợi, nạo vét kênh mương và xử lý, bảo vệ môi trường nước...
Các địa phương tăng cường biện pháp trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý; chỉ đạo việc điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với khả năng nguồn nước, kiên quyết không được bỏ trống diện tích; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về giống, phân bón, vật tư... phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2005-2006. Nơi nào khó khăn về nguồn nước phải kiên quyết chuyển từ trồng lúa sang trồng các loại rau màu, cây lương thực ngắn ngày...


Thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
(SMS: 201379)
- Ngày 27/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cùng cấp về cùng một vấn đề phải phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước có chức năng quản lý chuyên ngành về vấn đề đó. Văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phải được kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi theo quy định của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành phải được Văn phòng Chính phủ đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2006.


Đăng ký hộ tịch
(SMS: 201378)
- Ngày 27/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Theo đó, đăng ký hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận các sự kiện: sinh, kết hôn, tử, nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, com; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giưói tính; xác định lai dân tộc.
Mọi sự kiện hộ tịch phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định; mỗi sự kiện chỉ được đăng ký tại một nơi; cơ quan đăng ký hộ tịch phải niêm yết công khai, chính xác các quy định về giấy tờ mà người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình hoặc nộp khi đăng ký hộ tịch, thời hạn giải quyết và lệ phí đăng ký hộ tịch...
Đối với công dân Việt Nam ở trong nước, việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì thực hiện tại nơi đăng ký tạm trú...
Trong thời hạn 5 ngày từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình, UBND xã, phường phải làm đăng ký kết hôn. Trong trường hợp cần phải xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân...

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2006.
 

 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu
(SMS: 201383)
- Theo Công văn số 120/LĐTBXH-TL ra ngày 11/01/2006 về việc triển khai thực hiện Nghị định 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn: đối với người lao động đã qua học nghề mà người sử dụng lao động đang trả mức lương tối thiểu hoặc người lao động đã được tuyển chọn sau khi thử việc trước ngày 01/02/2006 thì kể từ ngày 01/02/2006 trở đi phải điều chỉnh và trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu mới...
Đối với người lao động đã qua học nghề được tuyển dụng từ ngày 01/02/2006 trở đi thì sau khi thử việc phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu...

Khi áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì người sử dụng lao động không được xoá bỏ, cắt giảm các khoản trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng, ăn ca, tiền hỗ trợ đi lại, nhà ở... mà doanh nghiệp đang thực hiện từ trước đến nay.
 

 BỘ CÔNG NGHIỆP


Quy hoạch phát triển điện
(SMS: 201384)
- Ngày 30/12/2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực.
Bộ trưởng quy định: chỉ những đơn vị tư vấn, có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quy hoạch phát triển điện lực mới được tham gia lập quy hoạch phát triển điện lực. Chủ đầu tư không được phép thực hiện các dự án điện không có trong quy hoạch phát triển điện lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia bao gồm những nội dung chính sau: Hiện trạng điện lực quốc gia và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn trước; Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội và hệ thống năng lượng Việt Nam; Dự báo nhu cầu điện; Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật các công trình nguồn và lưới điện; Đánh giá các nguồn năng lượng sơ cấp, khả năng khai thác, khả năng xuất nhập khẩu năng lượng, dự báo giá nhiên liệu cho sản xuất điện; Chương trình phát triển nguồn điện; Chương trình phát triển lưới điện; Liên kết lưới điện khu vực; Chương trình phát triển điện nông thôn, năng lượng mới và tái tạo; Điều độ và thông tin hệ thống điện Việt Nam; Môi trường và bảo vệ môi trường trong phát triển điện lực; Tổng hợp khối lượng xây dựng và vốn đầu tư cho chương trình phát triển điện lực quốc gia...
Trong quá trình lập quy hoạch, tổ chức tư vấn phải thực hiện các bước báo cáo trung gian theo quy định để lấy ý kiến các cơ quan liên quan và hoàn chỉnh quy hoạch...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện
(SMS: 201382)
- Theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ban hành ngày 23/12/2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định: mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo cho bên mua trước 5 ngày gồm địa điểm, lý do, thời gian bắt đầu ngừng cấp điện cũng như thời điểm dự kiến đóng điện trở lại. Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng văn bản, điện báo, điện thoại, fax, thư điện tử (e-mail) do hai bên thỏa thuận...
Đối với các trường hợp do có sự cố xảy ra trong hệ thống điện, do sự kiện bất khả kháng thì bên bán có quyền ngừng, giảm mức cung cấp điện mà không cần phải thông báo trước...
Bên mua điện có yêu cầu thay đổi thời gian ngừng, giảm mức cung cấp điện phải trao đổi với bên bán điện trước thời điểm thực hiện ít nhất 48 giờ. Nếu việc ngừng, giảm cung cấp điện không thể trì hoãn, bên bán vẫn được ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch nhưng phải thông báo lại cho bên mua trước 24 giờ so với thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện đã thông báo...
Trường hợp chấp nhận thay đổi thời gian hoặc hoãn ngừng, giảm cung cấp điện, bên bán phải báo cho bên mua trước 24 giờ so với thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện đã thông báo...
Bên bán phải cấp điện trở lại theo đúng thời hạn đã thông báo. Trường hợp thời hạn cấp điện trở lại bị chậm so với thời hạn đã thông báo từ 1 giờ trở lên, bên bán phải thông báo bằng điện thoại cho khách hàng sử dụng điện trung bình trên 100.000 kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết thời gian cấp điện trở lại...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.