Số 02.2005 (206) ngày 14/01/2005

 BỘ TÀI CHÍNH


Sửa đổi thuế suất hàng hoá nhóm 2710
(SMS: 200432)
- Theo Quyết định số 01/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 05/01/2005, về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (áp dụng cho các Tờ khai nhập khẩu nộp cho Hải quan từ ngày 06/01/2005), Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: các mặt hàng sau: xăng động cơ không pha chì, có pha chì, loại cao cấp, loại thông dụng... áp dụng mức thuế suất mới là 15% (quy định trước đây: 0%), xăng máy bay: 10%, dung môi trắng (white spirit), dung môi có hàm lượng chất thơm dưới 1%: 5%; Dầu hoả thắp sáng, Dầu hoả khác, kể cả dầu hoá hơi: 0%...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
(SMS: 200431 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 126/2004/TT-BTC ban hành ngày 24/12/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hoá thì áp dụng hình thức sắp xếp khác phù hợp với quy định của pháp luật; không cấp thêm vốn nhà nước để cổ phần hóa...
Đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, những tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý chưa được xử lý thì không tính vào giá trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiếp tục xử lý số tài sản này trước khi có quyết định giá trị doanh nghiệp. Đến thời điểm có quyết định giá trị doanh nghiệp, nếu còn tài sản chưa xử lý, doanh nghiệp có trách nhiệm bảo quản, chuyển giao cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp để xử lý theo quy định hiện hành. Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp không bán lại tài sản này cho doanh nghiệp...
Tài sản phúc lợi được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, nếu doanh nghiệp cổ phần hoá tiếp tục sử dụng được tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá...
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện hình thức thuê đất: nếu đang thuê thì không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp; công ty cổ phần tiếp tục ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật và quản lý sử dụng đúng mục đích, không được nhượng bán; Nếu diện tích đất đã được nhận giao, đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, mua quyền sử dụng đất của các cá nhân, pháp nhân khác nay chuyển sang thuê đất thì chỉ tính vào giá trị doanh nghiệp các khoản chi phí làm tăng giá trị sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất như: chi phí đền bù, giải toả, san lấp mặt bằng...
Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá, nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tại TTGDCK (hoặc tại đại lý). Thủ tục đăng ký như sau: xuất trình CMND và giấy uỷ quyền (đối với tổ chức); Nộp tiền đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Chế độ phụ cấp thu hút
(SMS: 200430)
- Theo Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ban hành ngày 05/01/2005, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: phụ cấp thu hút gồm 4 mức: 20%, 30%, 50% và 70% so với mức lương hiện hưởng (theo ngạch, bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút được xác định trong khung thời gian từ 3 năm đến 5 năm đầu...
Mức phụ cấp và thời gian hưởng phụ cấp thu hút tuỳ thuộc vào thực tế điều kiện sinh hoạt khó khăn dài hay ngắn của từng vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền...
Mức tiền phụ cấp thu hút được tính theo công thức sau: Mức tiền phụ cấp thu hút bằng (Mức lương hiện hưởng cộng với Phụ cấp  chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung - nếu có) nhân với Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phương pháp xây dựng định mức lao động
(SMS: 200429 - Không gửi qua fax)
- Ngày 05/01/2005, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP.
Theo đó, các sản phẩm, dịch vụ đều phải có định mức lao động. Khi thay đổi kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh thì phải điều chỉnh định mức lao động.
Khi xây dựng định mức lao động tổng hợp thì không được tính hao phí lao động làm sản phẩm phụ, sửa chữa lớn máy móc, thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng cơ bản, chế tạo, lắp đặt thiết bị. Những hao phí lao động cho các loại công việc này được xây dựng định mức lao động tổng hợp riêng...
Có các phương pháp xây dụng định mức sau: Phương pháp định mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm (hoặc sản phẩm quy đổi); Phương pháp định mức lao động tổng hợp theo định biên...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chế độ phụ cấp lưu động
(SMS: 200428)
- Theo Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn: mức 1, hệ số 0,6 là 174.000 đồng áp dụng đối với những người làm việc trong các tổ, đội, công trình khảo sát, tìm kiếm, khoan, thăm dò khoáng sản, xây dựng công trình thủy điện...; Mức 2, hệ số 0,4: 116.000 đồng: Công trình xây dựng ở miền núi, trung du, khảo sát điều tra các nông trường, lâm trường, xây lắp và sửa chữa đường dây tải điện cao thế; quản lý, vận hành đường dây có điện áp 220 KV trở xuống...; mức 3, hệ số 0,2: 58.000 đồng: công trình xây dựng ở đồng bằng; nhân viên đi thu tiền điện, tiền điện thoại, tiền nước tại hộ gia đình, đi thu mua hàng nông, lâm, thủy hải sản....
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phụ cấp độc hại, nguy hiểm
(SMS: 200427)
- Theo Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn: có 4 mức, hệ số 0,1 đến 0,2 với mức tiền như sau: 29.000 đồng, 58.000 đồng, 87.000 đồng và 116.000 đồng...
Hệ số 0,1 áp dụng đối với các công việc tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc có nồng độ cao, làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm, trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh phát sinh từ công nghệ sản xuất, trong điều kiện thời tiết nguy hiểm...
Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được chi trả cùng kỳ trả lương hằng tháng theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm. Làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phụ cấp trách nhiệm
(SMS: 200426)
- Theo Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn: phụ cấp trách nhiệm được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của công ty và được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng; Khi không làm công việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 1 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm...
Mức 1, hệ số 0,5: 145.000 đồng áp dụng đối với thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị Tổng công ty đặc biệt và tương đương, Tổng công ty và tương đương; Mức 2, hệ số 0,3: thành viên Ban kiểm soát (không kể Trưởng Ban kiểm soát) Tổng công ty đặc biệt và tương đương, Tổng công ty và tương đương, thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị công ty hạng 1 trở xuống, trạm trưởng, trại trưởng các trạm, trại, ứng dụng, thực nghiệm các giống, cây, con của các nông trường, lâm trường, công ty nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản...
Bên cạnh đó còn các mức sau: mức 3, hệ số 0,2: 58.000 đồng; Mức 4, hệ số 0,1: 29.000 đồng...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chuyển xếp lương cụ sang lương mới
(SMS: 200425 - Không gửi qua fax)
- Ngày 05/01/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát và viên chức giúp việc hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, khi chuyển xếp lương cũ sang lương mới không kết hợp nâng ngạch viên chức, không kết hợp nâng bậc lương, không xếp lương vào hạng cao hơn hạng của công ty...
Nếu hệ số lương theo ngạch, bậc công chức hành chính cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng nhỏ hơn hệ số lương bậc 2 cũ của Giám đốc công ty cùng hạng thì chuyển xếp vào bậc 1 mới của chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu...
Trường hợp số bậc lương của ngạch lương hiện xếp nhiều hơn số bậc lương của ngạch lương mới thì bậc lương hiện xếp cao hơn chuyển xếp vào bậc lương cuối cùng của ngạch lương mới. Nếu hệ số lương mới thấp hơn hệ số lương hiện xếp thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu trong thời gian là thành viên Ban kiểm soát...


Chế độ xếp lương mới
(SMS: 200424 - Không gửi qua fax)
- Ngày 05/01/2005, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.
Thông tư này hướng dẫn: khi chuyển xếp lương cũ sang lương mới không kết hợp nâng ngạch viên chức, không kết hợp nâng bậc lương, không xếp lương vào hạng cao hơn hạng của công ty...
Việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải theo công việc hiện được giao, theo chức vụ đang đảm nhận theo ngạch bậc lương ứng của thang, bảng lương mới. Đối với những chức danh có số bậc lương cũ ít hơn lương mới thì chuyển sang bậc lương mới. Trường hợp đang xếp bậc lương cuối cùng từ 3 năm trở lên thì công ty xem xét chuyển vào bậc mới cao hơn liên kề...
Đối với viên chức, nhân viên thừa hành đang xếp theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thì được chuyển xếp theo lương mới. Viên chức có trình độ cao đẳng được tuyển dụng mới vào làm công việc ngạch cán sự, kỹ thuật viên hoặc xếp bậc 1 của ngạch này thì chuyển vào bậc 2 của ngạch cán sự, kỹ thuật viên theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ mới...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.