Điểm tin Văn bản mới số 48.2019

Điểm tin văn bản

Thuế-Phí-Lệ phí
Từ 13/01/2020, chỉ còn 21 khoản phí HĐND cấp tỉnh được thu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, so với 22 khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh nêu tại Thông tư 250/2016/TT-BTC thì từ 13/01/2020, HĐND cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền thu 21 khoản phí. Khoản phí sử dụng đường bộ đối với đường thuộc địa phương quản lý đã bị bãi bỏ.  

Đồng thời, theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này, để ra quyết định miễn, giảm phí, lệ phí, HĐND cần phải căn cứ vào:

- Quy định tại các Luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật có liên quan về miễn, giảm phí, lệ phí;

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ về các chính sách có liên quan đến miễn, giảm phí, lệ phí;

- Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí.

Như vậy, so với trước đây, việc căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương nơi xảy ra hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí là quy định mới và căn cứ tham khảo các quy định về miễn, giảm phí, lệ phí tại các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ban hành tại Thông tư 250 đã bị bãi bỏ...

Thông tư 85 này được ban hành ngày 29/11/2019.

Bảo hiểm
2 trường hợp có giấy chứng nhận nghỉ việc vẫn không được hưởng BHXH

Nội dung đáng chú ý này được đề cập tại Công văn 4733/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 18/12/2019 nhằm chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo Công văn này, cơ quan BHXH sẽ không giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cho người có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của:

- Cơ sở khám chữa bệnh là pháp nhân mà không đăng ký mẫu dấu sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;

- Cơ sở khám chữa bệnh không phải là pháp nhân mà không đăng ký con dấu và mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Đồng thời, mọi giấy tờ trong hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm do người lao động cũng như người sử dụng lao động cung cấp như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy khai sinh… đều được kiểm tra, rà soát chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, liên quan đến việc thu, chi BHXH, cơ quan BHXH sẽ thường xuyên kiểm tra những trường hợp tăng mức đóng BHXH bất thường đối với thời gian 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Với các trường hợp giảm mức đóng, giảm quá trình đóng mà thời gian này đã tính hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản thì sẽ thu hồi số tiền chênh lệch đã thanh toán…

Hướng dẫn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

Ngày 19/12/2019, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ra Công văn 2981/BHXH-QLT gửi tới tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về việc gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong năm tới.

Công văn nêu rõ, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng tương ứng với số tiền đóng. Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm như đóng đủ, đóng lãi trên số tiền chưa đóng, chậm đóng, hoàn trả toàn bộ chi phí trong phạm vi quyền lợi BHYT mà người lao động được hưởng.

Chính vì vậy, để kịp thời giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 thì các đơn vị sử dụng lao động phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 12/2019 cho cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 20/12/2019 đến trước ngày 31/12/2019.

Căn cứ vào ngày nộp tiền, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gia hạn giá trị thẻ BHYT năm 2020 tự động cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị nợ tiền bảo hiểm y tế thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ khóa thẻ BHYT theo quy định.

Tài chính-Ngân hàng
Lập hồ sơ giả để chi ngân sách Nhà nước bị phạt đến 40 triệu đồng

Đây là mức phạt cao nhất được Bộ Tài chính nêu tại Thông tư số 87 năm 2019 ngày 19/12/2019 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn các hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019.

Cụ thể, hành vi lập hồ sơ, chứng tử giả mạo để chi ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt gồm các mức sau:

- Phạt tiền 12,5 triệu đồng: Để thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp…

- Phạt tiền 40 triệu đồng: Để thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện chi cho công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp… từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước…

Trong đó, những hành vi này đã được xác định sau khi có kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự và không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Đồng thời, nếu bị phát hiện sau khi Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán, chi trả thì bị buộc thu hồi toàn bộ các khoản đã chi từ việc sử dụng hồ sơ, chứng tử giả mạo đã nêu ở trên…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.

Y tế-Sức khỏe
Hàng loạt quy định về BHYT hết hiệu lực trong năm 2019

Tại Quyết định 5925/QĐ-BYT ngày 20/12/2019, Bộ Y tế đã công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc phạm vi quản lý của Bộ tính đến 31/12/2019.

STT

Tên văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

1

Thông tư 11/2019/TT-BYT ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ BHYT thanh toán

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 12/2019/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

2

Thông tư 40/2014/TT-BYT ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 30/2018/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

01/01/2019

3

Thông tư 36/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2014/TT-BYT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 30/2018/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

01/01/2019

4

Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

15/01/2019

5

Thông tư 44/2017/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

15/01/2019

6

Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp

15/01/2019

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/12/2019.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Đã có Nghị định mới hướng dẫn về văn bằng giáo dục đại học

Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019 vừa qua.

Tại Điều 15, Nghị định này hướng dẫn về hệ thống văn bằng giáo dục đại học bao gồm:

- Bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo;

- Bằng thạc sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo;

- Bằng tiến sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các quy định cụ thể, hợp pháp của cơ sở đào tạo;

Văn bằng có trình độ tương đương bao gồm: Bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bằng dược sĩ, bằng bác sĩ thú y, bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ.

Trước đây, Luật Giáo dục 2012 không hề đề cập đến văn bằng có trình độ tương đương, chỉ quy định: Văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm: Bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. 

Hành chính
Công chức Hà Nội phải nhắc người thân hạn chế rượu, bia dịp Tết

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 20 về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ra chỉ thị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn phải thực hiện nghiêm những việc sau:

- Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; không hút thuốc lá trong công sở, nơi công cộng;

- Trong các ngày nghỉ, lễ, chủ động hạn chế và kiểm soát việc uống rượu, bia của bản thân, bạn bè và gia đình, đặc biệt là thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông;

- Không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức;

- Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên…

Đồng thời, ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, các cơ quan, đơn vị phải tập trung triển khai công việc, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, đi lễ hội.

Đặc biệt, nghiêm cấm sử dụng ô tô công, ngân sách, tài sản công phục vụ cho các hoạt động mang tính chất cá nhân, ngoài hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị…

Các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc và báo cáo UBND về kết quả thực hiện trước ngày 20/02/2020.

Vi phạm hành chính
Nghị định 100/2019/NĐ-CP: Đã có mức phạt với người đi xe đạp uống rượu, bia

Ngày 30/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Tải File Nghị định 100/2019/NĐ-CP tại đây.

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của Nghị định 100 là các quy định về xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. 

Theo đó, người điều khiển ô tô có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị xử phạt từ 30 – 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng (hiện chỉ xử phạt 16 - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 - 6 tháng).

Đồng thời, để thống nhất với Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, Nghị định 100 cũng quy định phạt tiền từ 02 - 03 triệu đồng đối với người có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở (hiện nay chưa có quy định).

Đáng chú ý, người đi xe đạp, xe đạp điện mà sử dụng rượu, bia cũng sẽ bị phạt ở mức cao nhất từ 400.000 đồng - 600.000 đồng (hiện nay chưa có quy định).

Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực chỉ sau 02 ngày ban hành, tức ngày 01/01/2020.

LuatVietnam sẽ sớm có bài viết tổng hợp toàn bộ điểm mới đáng chú ý của Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.