Điểm tin Văn bản mới số 46.2020

Điểm tin văn bản

Thuế-Phí-Lệ phí
Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới của Nghị định 125/2020

Một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế ban hành tại Công văn số 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020.

Cụ thể, Công văn nêu rõ, một số điểm mới của Nghị định 125/2020/NĐ-CP gồm:

Về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế: Tăng mức phạt tiền với nhiều hành vi vi phạm:

- Vi phạm thời hạn về đăng ký thuế: Hiện nay hành vi này đang áp dụng mức phạt tiền là 400.000 - 02 triệu đồng thì quy định mới phạt tiền từ 01 - 10 triệu đồng. Đồng thời, bổ sung mức phạt với việc vi phạm thời hạn thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh…

- Vi phạm thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế từ 400.000 - 02 triệu đồng lên 500.000 - 07 triệu đồng. Đồng thời chia hành vi nộp thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá hạn thành 02 hành vi nhỏ với mức phạt khác nhau…

Về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn

- Không còn quy định riêng về mức phạt với hành vi vi phạm về việc tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử mà thay vào đó là quy về nhóm hành vi vi phạm về lập hóa đơn;

- Giảm mức phạt với hành vi “không lập hóa đơn tổng hợp” từ 04 - 08 triệu đồng xuống 500.000 - 1,5 triệu đồng; “không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng” từ 06 - 18 triệu đồng xuống từ 04 - 08 triệu đồng;

- Bổ sung quy định về vi phạm thời hạn khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn…

Bảo hiểm
Ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT 2021 trước 31/12/2020

Ngày 10/11/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 3537/BHXH-CSYT hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021.

Theo đó, Công văn nêu rõ, phải hoàn thành ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trước ngày 31/12/2020 và cập nhật thông tin về hợp đồng năm 2021 lên Hệ thống thông tin giám định BHYT ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

Đồng thời, BHXH tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh lập và ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT bổ sung thêm một số nội dung, tài liệu:

- Hạng của cơ sở khám chữa bệnh (nếu có). Tuyến khám chữa bệnh ban đầu hoặc tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh;

- Số bàn khám chữa bệnh ngoại trú theo chuyên khoa; số giường kế hoạch; số giường thực kê; số giường đủ điều kiện là giường hồi sức cấp cứu tại mỗi khoa phòng; số lượng trang thiết bị y tế; số lượng nhân lực khám chữa bệnh…

Đặc biệt, nếu có sự thay đổi các nội dung này, cơ sở khám chữa bệnh phải báo cho cơ quan BHXH để bổ sung phụ lục hợp đồng làm cơ sở giám định, thanh toán.

Riêng với cơ sở khám chữa bệnh có tổ chức khám chữa bệnh ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ thì phải ghi cụ thể trong hợp đồng thời gian làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ từ giờ nào đến giờ nào, những ngày nào trong tuần.

Lưu ý: Không đưa các nội dung không phù hợp chính sách BHYT và các chính sách khác có liên quan, trích dẫn các văn bản đã hết hiệu lực vào hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Lao động-Tiền lương
Đã có Nghị định 135/2020 về tuổi nghỉ hưu của người lao động

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 135/2020, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định cụ thể như sau:

- Kể từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

- Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo đó, lộ trình tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 03 tháng

2021

55 tuổi 04 tháng

2022

60 tuổi 06 tháng

2022

55 tuổi 08 tháng

2023

60 tuổi 09 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 04 tháng

2025

61 tuổi 03 tháng

2025

56 tuổi 08 tháng

2026

61 tuổi 06 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 09 tháng

2027

57 tuổi 04 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 08 tháng

 

 

2029

58 tuổi

 

 

2030

58 tuổi 04 tháng

 

 

2031

58 tuổi 08 tháng

 

 

2032

59 tuổi

 

 

2033

59 tuổi 04 tháng

 

 

2034

59 tuổi 08 tháng

 

 

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Nghị định số 135/2020 được ban hành ngày 18/11/2020.

Tài chính-Ngân hàng
Đại lý được thưởng đến 100% hoa hồng của gói bảo hiểm sức khỏe

Đây là nội dung trong Thông tư số 89/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017...

Cụ thể, tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 89/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 Thông tư số 50/2017 như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 50% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính.

Riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, chi khen thưởng và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 100% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính.

Như vậy, trong Thông tư số 89/2020 đã bổ sung thêm với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, chi khen thưởng, hỗ trợ đại lý không vượt quá 100% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng.

Ngoài ra, Thông tư 89/2020/TT-BTC cũng bổ sung thêm một số nội dung:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hạch toán vào doanh thu khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được.

- Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm: Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hạch toán hoa hồng môi giới bảo hiểm vào doanh thu tương ứng với khoản phí bảo hiểm và thời điểm hạch toán doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm.

Thông tư số 89/2020 có hiệu lực thi hành kể từ 26/12/2020.

Tài nguyên-Môi trường
Đến 2025, Hà Nội lắp đặt đồng bộ điện mặt trời mái nhà

Nội dung này được đề cập tại Kế hoạch 225/KH-UBND do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành ngày 18/11/2020.

Theo đó, với mục tiêu phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường. UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2021-2025 như sau:

- Đến năm 2025, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt đến khoảng 1%, triển khai lắp đặt đồng bộ điện mặt trời mái nhà tại các chung cư thấp tầng, tòa nhà cao tầng của Thành phố.

- Ưu tiên sử dụng năng lượng điện mặt trời và điện rác cho phát điện, khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường.

​- Đánh giá tiềm năng năng lượng gió, thủy điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề xuất chiến lược phát triển các dạng năng lượng này cho Thành phố.

Bên cạnh đó, ưu tiên phát điện mặt trời phù hợp với khả năng đảm bảo an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý. Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà trên mặt nước, thí điểm mô hình phù hợp cho Thành phố.

Tăng cường phát triển các nguồn điện tử rác thải sinh hoạt và chất rắn. Khuyến khích đầu tư phát triển diện sinh khối đồng phát. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích, sự cần thiết về phát triển các dự án điện rác và điện mặt trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tư pháp-Hộ tịch
Đẩy mạnh kết nối dữ liệu đất đai, dân cư với dữ liệu công chứng

Đây là nội dung trong Nghị quyết số 172/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2020 về chính sách phát triển nghề công chứng.

Theo đó, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, Chính phủ đặt ra giải pháp và nhiệm vụ như sau:

- Xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về đất đai, nhà ở, doanh nghiệp, dân cư với cơ sở dữ liệu công chứng bảo đảm việc kết nối liên thông giữa các Sở, ban ngành có liên quan với các tổ chức hành nghề công chứng.

- Hoàn chỉnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định của Luật Công chứng để phục vụ hoạt động công chứng.

- Thực hiện thí điểm liên thông khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Chú trọng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho Công chứng viên khai thác sử dụng hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng và thực hiện việc cập nhật, kết nối, chia sẻ các dữ liệu có liên quan đến công chứng.

Bên cạnh đó, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về công chứng với pháp luật có liên quan gồm dân sự, đất đai, nhà ở…

Nghị quyết 172/NQ-CP có hiệu lực kể từ 19/11/2020.

Hải quan
Ban hành 63 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính về hải quan

Bộ Tài chính mới đây vừa ban hành Thông tư số 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Theo đó, ban hành kèm Thông tư này là các biểu mẫu áp dụng với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan gồm:

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (MQĐ 01);

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (MQĐ 02);

- Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập (MQĐ 06);

- Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (MQĐ 14);

- Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính (MQĐ 16);

- Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (MBB 10);

- Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (MTB 01)…

Trong đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phải hướng dẫn các đơn vị hải quan sử dụng thống nhất các biểu mẫu nêu tại Thông tư này để xử phạt hành chính.

Đặc biệt, mẫu MQĐ 36 - Mẫu Quyết định chuyển tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020.

Thông tư này ban hành ngày 11/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 26/12/2020.

Cơ cấu tổ chức
Thành lập mới hợp tác xã được hỗ trợ 100% chi phí

Đây là nội dung trong Quyết định số 1804/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Để hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, hợp tác cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ của thành viên, chương trình hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế tập thể đặt ra mục tiêu như sau:

Thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác), thu hút khoảng 8 triệu thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể.

Trong đó, nội dung thực hiện bao gồm:

- Hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể.

Nguồn kinh phí và mức hỗ trợ: Ngân sách địa phương đảm bảo 100%.

Ngoài ra, trong Quyết định còn đề cập đến một số mục tiêu khác như:

+ 100% số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

+ 60% tổng số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên, 20% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, nghề lĩnh vực.

+ Xây dựng 3.000 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững.

+ 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ để thực hiện chương trình trong kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm giai đoạn 2021-2025.

Quyết định 1804/QĐ-TTg được ban hành và có hiệu lực kể từ 13/11/2020.

Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Nghiêm cấm lợi dụng tổ chức dâng sao giải hạn để trục lợi

Đây là nội dung trong Công văn số 4323/BVHTTDL-VHCS do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) ban hành ngày 19/11/2020 về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Bộ VHTT&DL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai những nội dung sau:

- Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa dân tộc.

- Hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh, về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

- Tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.

- Không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.