Điểm tin Văn bản mới số 46.2019

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Năm 2020, sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về đất đai

Ngày 06/12/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về Kế hoạch hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Theo đó, tại Kế hoạch ban hành kèm Nghị quyết này, Chính phủ đặt ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Đồng thời, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành, đảm bảo sự thống nhất giữa các Luật có liên quan, các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai cũng cần phải được rà soát, sửa đổi. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2020.

Ngoài ra, còn phải rà soát, đề xuất sửa đổi các Nghị định và Thông tư liên quan đến:

- Quy hoạch, xây dựng đô thị để giải quyết các vướng mắc, bất cập hiện nay. Hoàn thành trong quý II năm 2020;

- Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước để đảm bảo thống nhất với pháp luật đất đai và pháp luật về ngân sách Nhà nước...

Bên cạnh đó, Luật Nhà ở và các Luật khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đô thị theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội cũng phải được rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 06/12/2019.

Lao động-Tiền lương
Từ 2021, lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ

Rất nhiều điểm mới được thể hiện tại Bộ luật Lao động 2019. Một trong những điểm mới đó là bổ sung quy định về nguyên tắc trả lương và hình thức trả lương cho người lao động.

Cụ thể, tại Điều 94 của Bộ luật này chỉ rõ, trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Đây là một quy định mới chưa từng được nêu tại Bộ luật Lao động 2012. Theo đó, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp không thể nhận lương trực tiếp và người sử dụng lao động phải chuyển lương cho người được người lao động ủy quyền.

Đồng thời, khoản 2 Điều 96 của Bộ luật này chỉ rõ: “Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng”.

Như vậy, theo quy định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2021 - vợ có thể là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng. Và tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Cán bộ-Công chức-Viên chức
Có đến 5 chức danh công chức cấp xã được bố trí 2 người trở lên

Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có nhiều điểm mới nổi bật.

Theo Điều 9 của Thông tư này, mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 01 người trở lên. Tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã. 

Có 05 chức danh công chức cấp xã được bố trí 02 người trở lên bao gồm:

- Công chức Văn phòng - Thống kê

- Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

- Công chức Tài chính - kế toán

-  Công chức Văn hóa - xã hội.

- Công chức Tư pháp hộ tịch.(Trong khi đó, theo quy định cũ, chỉ có 02 chức danh Văn hóa - xã hội; Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) được bố trí 02 người đảm nhiệm)

Như vậy, với quy định mới, ngoài chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức danh công chức xã còn lại đều được phép bố trí từ 02 người đảm nhiệm. Những chức danh công chức cấp xã có từ 02 người đảm nhiệm, khi tuyển dụng, ghi hồ sơ lý lịch và sổ bảo hiểm xã hội phải thống nhất theo đúng tên gọi của chức danh công chức cấp xã như trên.

Thông tư 13/2019/TT-BNV được ban hành ngày 06/11/2019, có hiệu lực từ ngày 25/12/2019.

Chính thức: Từ 01/7/2020, xét tuyển công chức với sinh viên xuất sắc

Đây là một trong những nội dung nổi bật được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019 tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi số 52/2019/QH14.

Theo đó, Luật Cán bộ, công chức hiện hành quy định chỉ có 01 trường hợp công chức được tuyển dụng thông qua xét tuyển nếu đáp ứng được đồng thời 02 điều kiện:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt…

- Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mà nay, tại Luật sửa đổi đã bổ sung thêm 02 trường hợp được xét tuyển theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức gồm:

- Người học theo chế độ cử tuyển quy định tại Điều 90 Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Đáng chú ý: Những trường hợp được xét tuyển vào công chức nêu trên không phải thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào.

Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Việt Nam chính thức có Ngày Sách và Văn hóa đọc

Nhằm phát triển văn hóa đọc của mọi người dân, ngày Sách và Văn hóa đọc chính thức được công nhận tại Luật Thư viện vừa được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Cụ thể, khoản 1 Điều 30 của Luật quy định ngày 21/4 hàng năm được lấy là ngày Sách và Văn hóa đọc. Trước đây, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 284/QĐ-TTg, trong đó mới chỉ công nhận ngày 21/4 là ngày Sách Việt Nam.   

Cũng theo Điều 30, văn hóa đọc sẽ được phát triển thông qua các hoạt động sau đây:

- Tổ chức hoạt động hình thành thói quen đọc trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức trong phạm vi cả nước;

- Hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc, khai thác tài nguyên thông tin cho trẻ em tại thư viện cơ sở giáo dục mầm non, thư viện cơ sở giáo dục phổ thông;

- Phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin, mở rộng tri thức cho người sử dụng thư viện;

- Đẩy mạnh liên thông giữa thư viện công cộng với thư viện khác trên địa bàn; truy cập và khai thác thông tin, tri thức từ thư viện số dùng chung thông qua thiết bị điện từ; sử dụng dịch vụ thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Luật này nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của thư viện là phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho Nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện...

Tài nguyên-Môi trường
Tháng 02/2020, trình Chính phủ dự án Luật Đất đai sửa đổi

Ngày 05/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3116/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo Quyết định này, những văn bản quy phạm pháp luật sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm:

TT

Tên văn bản

Thời gian trình

I

Lĩnh vực đất đai

 

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013

02/2020

II

Lĩnh vực môi trường

 

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

02/2020

III

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

 

3

Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

10/2020

IV

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

4

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

11/2020

V

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

 

5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

11/2020

Ngoài ra, trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác như Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường (tháng 8/2020), Thông tư quy định về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường địa phương (tháng 8/2020)…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/12/2019.

Hành chính
Hàng loạt quy định liên quan đến cán bộ, công chức sắp sửa đổi

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 27/11/2019.

Cụ thể với lĩnh vực nội vụ, Quốc hội yêu cầu:

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện văn bằng, chứng chỉ, đặc biệt là tin học và ngoại ngữ trong tuyển dụng, thi, xét nâng ngạch, thăng hạng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

- Nghiên cứu chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số;

- Rà soát, sửa đổi các định mức về số học sinh, số giáo viên trên 01 lớp học, số nhân viên y tế trên 01 giường bệnh phù hợp với điều kiện của từng vùng miền và cân đối giữa đô thị với nông thôn, giữa miền núi với đồng bằng;

- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức;

- Xử lý nghiêm các sai phạm, xem xét thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm…

Chính sách
Chính phủ lập Tổ công tác đặc biệt rà soát những quy định còn bất cập

Tại Nghị quyết 117/NQ-CP ban hành ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019, Chính phủ đã chỉ ra nhiều nhiệm vụ cần gấp rút thực hiện trong thời gian tới.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết này là việc thành lập Tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng cùng sự tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan.

Nhiệm vụ của Tổ là rà soát những quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, để từ đó lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, để hoàn thành chỉ tiêu năm 2019 cũng như triển khai hiệu quả kế hoạch năm 2020, Chính phủ còn yêu cầu:

- Các Bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình kinh tế, diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu; đảm bảo bình ổn thị trường;

- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm an ninh, an toàn trong điều kiện nền kinh tế số;

- Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án bình ổn giá thịt lợn cuối năm, không để thiếu hụt nguồn cung, gây sốt giá; triển khai hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh…

Cơ cấu tổ chức
Nhiều xã được tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND từ 01/7/2020

Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân (UBND) xã quy định tại Điều 34 Luật Tổ chức chính quyền được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch; Xã loại III có 01 Phó Chủ tịch.

Như vậy, so với việc chỉ có 01 Phó Chủ tịch như trước đây, bắt đầu từ 01/7/2020, nhiều xã loại II đã được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch nữa và sẽ có không quá 02 Phó Chủ tịch.

Đồng thời, Luật này cũng sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Hội đồng nhân dân tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: Được bầu tối đa 95 đại biểu, giảm 10 đại biểu so với hiện nay (Hiện nay 02 thành phố này được bầu 105 đại biểu Hội đồng nhân dân);

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Giảm 10 đại biểu so với hiện nay. Với các tỉnh miền núi, vùng cao được bầu tối đa 75 (hiện nay là không quá 85 đại biểu); Với các tỉnh còn lại được bầu không quá 85 đại biểu (hiện nay không quá 95 đại biểu)

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Xuất nhập cảnh
Từ 01/7/2020, hộ chiếu được gắn chíp điện tử

Quy định này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/7/2020 khi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực.

Một điểm mới đáng chú ý trong việc cấp hộ chiếu thời gian tới là việc gắn chíp điện tử. Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

Loại hộ chiếu này sẽ được cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên (cá nhân làm hộ chiếu có thể lựa chọn gắn hoặc không). Với những người dưới 14 tuổi, hộ chiếu sẽ không gắn chíp điện tử.

Ngoài ra, liên quan đến việc cấp hộ chiếu cho trẻ, trước đây, khoản 3 Điều 5 Nghị định 136/2007/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP) quy định, hộ chiếu của trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung với hộ chiếu của cha hoặc mẹ nếu cha, mẹ có đề nghị. Tuy nhiên, tới Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam vừa thông qua, nội dung này đã bị bãi bỏ và thay vào đó là :

Công dân Việt Nam được xem xét cấp hộ chiếu phổ thông trừ một số trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh do bị tạm hoãn xuất cảnh, vì lý do quốc phòng, an ninh…

Điều này đồng nghĩa với việc, tới đây, hộ chiếu phổ thông sẽ được cấp cho mọi công dân Việt Nam mà không có sự phân biệt về độ tuổi.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.