Điểm tin Văn bản mới số 44.2021

Điểm tin văn bản

Thuế-Phí-Lệ phí
Đã có Thông tư mới về mức phí tuyển dụng, nâng ngạch công chức

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Theo đó, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được quy định như sau:

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

 

 

 

- Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

500.000

 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

400.000

 

- Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

300.000

II

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

 

1

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

 

 

 

 

 

Dưới 50 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.400.000

 

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.300.000

 

- Từ 100 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

1.200.000

2

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV

 

 

 

- Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

700.000

 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

600.000

 

- Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

500.000

III

Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Đồng/bài thi

150.000

 

Về tổ chức thu phí: - Cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng.

- Cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

So với quy định trước đây, các mức phí tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, Thông tư mới đã bổ sung mức thu phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2021.

Nếu gặp vướng mắc liên quan đến lĩnh vực cán bộ, công chức, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới của Thông tư 78 về hóa đơn

Ngày 28/10/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4144/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, Tổng cục Thuế giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78 như:

- Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử;

- Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn (đối với hóa đơn điện tử và hóa đơn do cơ quan thuế đặt in);

- Việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác;

- Xử lý sai sót trong một số trường hợp;

- Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền;

- Sử dụng biên lai, chứng từ;

- Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan;

- Hiệu lực thi hành của Thông tư;

- Xử lý chuyển tiếp các quy định.

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết.

Bạn đọc có thắc mắc liên quan vui lòng gọi đến tổng đài 1900.6192 để được chúng tôi hỗ trợ, giải đáp.

Lao động-Tiền lương
Quyết định 33: Sửa điều kiện, thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Ngày 06/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Theo đó, Quyết định 33/2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau đây:

- Sửa điều kiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ bảo hưu trí, tử tuất.

Cụ thể, điều kiện hỗ trợ là người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 01/2021. 

(Trước đây quy định người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 04/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên).

- Với hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ để nghị hỗ trợ thành các đợt khác nhau để phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Người lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 01 lần theo chính sách này.

- Người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương làm hồ sơ nhận hỗ trợ nếu do dịch bệnh mà không thể thỏa thuận bằng văn bản thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác như: Qua điện thoại, tin nhắn, email...

Nếu có thắc mắc về các quy định liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ LuatVietnam qua tổng đài: 1900.6192 .

Nới lỏng điều kiện lùi đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2021

Ngày 26/10/2021, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Công văn 2946/TLĐ-TC sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn.

Căn cứ Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Kết luận tại cuộc họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (theo Thông báo 455/TB-TLĐ ngày 26/10/2021), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021 như sau:

Đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên so với thời điểm tháng 01/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

Trong khi đó, trước đây tại Công văn 2059/TLĐ ngày 28/5/2021, Tổng Liên đoàn quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên thì mới được lùi đóng kinh phí công đoàn.

Như vậy, điều kiện được lùi đóng phí công đoàn đã được nới lỏng hơn, giúp có thêm nhiều doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến cuối năm 2021.

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Y tế-Sức khỏe
Đã có Thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 08/11/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, Thông tư 16 được áp dụng trong các trường hợp:

- Thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

- Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả;

- Các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Thông tư không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 quy định tại Thông tư chỉ tính chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu bảo quản mẫu và thực hiện trả kết quả xét nghiệm và chi phí tiền lương; chưa tính chi phí khấu hao và quản lý.

Thông tư đã quy định mức thanh toán tối đa dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm mà cơ sở y tế được thu và thanh toán.

Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán thì cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch thiếu vào nguồn kinh phí giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/11/2021 đến hết 31/12/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan đến quy định về giá xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Thông tư 16, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được giải đáp.

Thông tin-Truyền thông
Từ 29/10/2021, mọi thông báo của VssID đều gửi đến email

Đây là nội dung tại Công văn 2191/CNTT-PM ngày 01/11/2021 về việc thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực (OTP) khi giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Theo đó, bắt đầu từ 08h ngày 29/10/2021, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID-BHXH thay đổi hình thức nhận thông báo, mã OTP khi người dân thực hiện giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH từ nhận qua tin nhắn sang nhận qua thư điện tử (email) với các thông báo sau:

- Thông báo nộp thành công hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân (gồm cả đăng ký cho con).

- Thông báo tài khoản, mật khẩu khi cơ quan BHXH phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.

- Thông báo mã OTP.

- Thông báo nộp thành công hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân.

- Thông báo cho đơn vị/cá nhân khi nộp hồ sơ giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong.

Trường hợp người dân chưa có thông tin email khi đăng ký giao dịch điện tử, BHXH các tỉnh thông tin, hướng dẫn người dân bổ sung email để nhận thông báo, mã OTP khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH tại chức năng Thông tin tài khoản trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Nếu còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến BHXH, vui lòng gọi tổng đài 1900.6192  để được giải đáp. 

Hành chính
7 văn bản liên quan đến công chức bị bãi bỏ từ ngày 20/12/2021

Bộ Nội vụ đã có Thông tư 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo Thông tư này, 07 văn bản liên quan đến công chức bị bãi bỏ toàn bộ gồm:

STT

Tên văn bản

1

Thông tư số 01/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

2

 Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

3

Thông tư số 04/2009/TT-BNV ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009/TT-BNV hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

4

Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

5

Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6

Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7

Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực từ 20/12/2021.

Nếu còn thắc mắc, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 dể được hỗ trợ, giải đáp.

Chính sách
Lao động khó khăn được nhận 300.000 đồng/người quà Tết 2022

Tổng Liên đoàn Lao động đã ban hành Kế hoạch 146/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn; Cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức: 300.000 đồng/người.

Tổng số nguồn kinh phí dự kiến là: 8.000.000 (người) x 300.000 (đồng/người) = 2.400.000.000.000 (đồng).

Kế hoạch nêu rõ, ưu tiên tặng quà, thăm hỏi đoàn viên và người lao động thuộc đối tượng sau:

- Đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bão lũ;

- Đoàn viên và người lao động thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán;

- Đoàn viên và người lao động không về quê đón Tết để làm việc, lao động, sản xuất.

Công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng tối đa nguồn tích lũy của đơn vị xây dựng dự toán đề đảm bảo kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Đối với đoàn viên, người lao động tại đơn vị hành chính và sự nghiệp công lập thì công đoàn cơ sở chủ động cân đối người tài chính để chăm lo, thăm hỏi.

Kế hoạch này được ban hành ngày 28/10/2021.

Nếu có thắc mắc về các quy định liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ LuatVietnam qua tổng đài: 1900.6192

Cơ cấu tổ chức
Bộ Chính trị ra quy định mới về miễn nhiệm, từ chức với cán bộ

Ngày 03/11/2021, Ban chấp hành Trung ương thuộc Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Cụ thể, Điều 5 Quy định 41 nêu rõ các trường hợp là căn cứ để xem xét miễn nhiệm cán bộ, bao gồm: 

- Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao.

- Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.

- Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. 

- Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

- Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

- Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

Bên cạnh đó, theo Điều 6 Quy định 41, việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp sau: 

- Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

- Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

- Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Thủ tướng: Tập trung xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chống chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, hướng tới mục tiêu tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương.

Đồng thời, thực hiện trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Thủ tướng: Tập trung xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chương trình này đưa ra một số giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý lao động, thời gian lao động như sau:

- Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, vị trí việc làm viên chức theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP làm căn cứ cho việc quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động hiệu quả và làm cơ sở để thực hiện cải cách tiền lương.

- Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp nhanh nhất.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.