Điểm tin Văn bản mới số 44.2020

Điểm tin văn bản

Doanh nghiệp
Tách người quản lý doanh nghiệp Nhà nước khỏi chế độ công chức

Đây là một trong những nội dung thuộc Nghị quyết 161/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/10/2020 về việc đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Để nâng cao hiệu quả, đổi mới hoạt động của DNNN, Chính phủ đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Một trong số đó là nhiệm vụ cụ thể giao cho Bộ Nội vụ như sau:

- Thực hiện tách người quản lý DNNN khỏi chế độ công chức, viên chức. Triển khai rộng rãi cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm qua thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch.

- Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi cơ chế chính sách để gắn kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với người đứng đầu DNNN.

Ngoài ra, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán; bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước…

Chính phủ cũng yêu cầu ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ưu tiên tập trung xử lý các tồn tại, yếu kém, các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2020.

Bảo hiểm
Xử lý nghiêm ngân hàng “ép” khách vay mua các loại bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn 7928/NHNN-TTGSNH về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm ngày 30/10/2020.

Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn này nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài một cách lành mạnh, bền vững. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

- Rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống của tổ chức tín dụng và xử lý nghiêm những trường hợp bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi cấp tín dụng cho khách hàng, gắn việc phải mua bảo hiểm với việc cấp tín dụng;

- Thực hiện chào bán, giải thích điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng có nhu cầu mua nhằm giúp khách hàng hiểu rõ, đúng, đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm cho cán bộ tín dụng, cán bộ tham gia đại lý bảo hiểm. Trong đó cần phải đặc biệt lưu ý đến các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

- Chấp hành nghiêm các quy định về bảo hiểm, đại lý bảo hiểm cũng như các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và các văn bản khác có liên quan…

Nếu có trường hợp vi phạm nội dung của Công văn này, Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm.

Lao động-Tiền lương
Thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài

Ngày 30/10/2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã ban hành Công văn 4288/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021. Trong đó có nội dung thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành một số lĩnh vực.

Cụ thể, Bộ LĐTBXH hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2026 của địa phương theo các nội dung. Với lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện như sau:

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý

- Chú trọng thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, số tiền nợ bảo hiểm xã hội lớn.

Ngoài ra, trong Công văn còn quy định về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với một số lĩnh vực khác như lao động, trẻ em, lĩnh vực giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp…

Lĩnh vực trẻ em: Thanh tra ngành LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung thanh tra việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại…

Lĩnh vực giảm nghèo: Tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đến hết năm 2022, 100% số hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương được thanh tra.

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp trong đó trọng tâm là thanh tra việc gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020.

Thương mại-Quảng cáo
Giảm giá thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Đây là chỉ đạo của Bộ Công Thương ban hành tại Chỉ thị số 15/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán 2021.

Theo đó, để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, Bộ Công Thương yêu cầu nghiêm túc thực hiện công việc sau:

- Có phương án bảo đảm nguồn cung cấp lợn thịt có thị trường và thực hiện việc giảm giá thành phẩm tương ứng cho người tiêu dùng. Trong trường hợp cần thiết, cần có phương án nhập khẩu các mặt hàng thịt gia súc từ nước ngoài để bình ổn thị trường;

- Chủ động có phương án hoặc đề xuất phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường nông sản thiết yếu nói chung và thịt lợn nói riêng, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng hóa, thực phẩm;

- Có biện pháp cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột xuất trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát;

- Tổ chức chuyển bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị tốt nguồn hàng hỗ trợ, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng sớm, đầy đủ cho người dân đặc biệt là vùng bị thiệt hại do bão, lũ thời gian vừa qua với lượng đủ, giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm…

Chỉ thị này được ban hành ngày 30/10/2020.

Không tăng giá điện những tháng cuối năm 2020

Đây là nội dung thuộc Công văn số 9021/VPCP-KTTH do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 29/10/2020 về kết quả công tác điều hành giá 09 tháng đầu năm 2020 và định hướng điều hành giá những tháng còn lại năm 2020.

Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài chính về kết quả công tác điều hành giá 09 tháng đầu năm 2020 và định hướng công tác điều hành giá 03 tháng còn lại năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan triển khai các nhiệm vụ, biện pháp điều hành giá. Trong đó, Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện giữ ổn định giá điện, không thực hiện điều chỉnh tăng giá điện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, sử dụng linh hoạt, hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để thực hiện điều hành giá bán trong nước phù hợp, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân.

Ngoài ra, trong Công văn cũng đề cập đến nhiệm vụ của một số Bộ như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Bộ Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc kê khai, niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải…

Bộ Y tế khẩn trương triển khai việc tính đúng, tính đủ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định, gửi Bộ Tài chính để ban hành giá tối đa (đối với xét nghiệm do Bộ Y tế đặt hàng) và công bố giá xét nghiệm do Bộ Y tế quy định theo thẩm quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Công văn 9021/VPCP-KTTH có hiệu lực kể từ 29/10/2020.

Tài chính-Ngân hàng
Thêm trường hợp thuê bao bị thu hồi chứng thư số

Ngày 02/11/2020, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số...

Theo đó, tổ chức quản lý thuê bao có thể đề nghị thu hồi chứng thư số hoặc hủy bỏ một số nghiệp vụ chứng thư số của thuê bao. Trường hợp thu hồi chứng thư số, toàn bộ nghiệp vụ chứng thư số của thuê bao bị thu hồi.

Cụ thể, chứng thư số của thuê bao bị thu hồi trong trường hợp sau đây (theo Điều 9 Thông tư số 28/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 10/2020):

- Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Theo đề nghị thu hồi chứng thư số của tổ chức quản lý thuê bao.

- Tổ chức quản lý thuê bao có quyết định thu hồi giấy phép hoạt động, chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật (Thông tư 28/2015 chỉ quy định thu hồi giấy phép hoạt động giải thể hoặc phá sản).

- Có đủ căn cứ xác định thuê bao vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng khoá bí mật và thiết bị lưu giữ khoá bí mật.

- Chứng thư số hết hiệu lực sử dụng (quy định mới tại Thông tư 10/2020).

Hồ sơ đề nghị thu hồi chứng thư số

- Giấy đề nghị thu hồi, hủy bỏ nghiệp vụ chứng thư số theo Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015.

- Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.

Thông tư 10/2020/NHNN có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức tiếp tay vi phạm đấu giá tài sản

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước với hoạt động đấu giá tài sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đấu giá trong một số trường hợp vẫn tồn tại hạn chế, yếu kém như việc xác định giá khởi điểm đấu giá chưa sát giá thị trường, chọn tổ chức đấu giá chưa khách quan, chất lượng năng lực đấu giá viên còn hạn chế…

Đặc biệt, còn xuất hiện hiện tượng thông đồng, dìm giá, băng nhóm “xã hội đen” gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại một số địa phương. Do đó, Chỉ thị nêu rõ, sẽ xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

Đặc biệt, đấu tranh, xử lý các tổ chức, nhóm lợi ích cấu kết người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, hoạt động mang tính xã hội đen như đe dọa, khống chế, hành hung người tham gia đấu giá…

Đồng thời, tổ chức thực hiện thí điểm đấu giá trực tuyến với một số loại tài sản công do Bộ, ban, ngành ở Trung ương quản lý và tài sản là quyền sử dụng đất để giao, cho thuê đất hoặc tài sản thuộc sở hữu Nhà nước có giá trị lớn.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản về việc xác định giá làm giá khởi điểm với tài sản đấu giá là tài sản công để đảm bảo giá khởi điểm đấu giá sát với giá thị trường.

Giao thông
Ý kiến mới nhất của Thủ tướng về việc mở lại chuyến bay quốc tế

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 9216/VPCP-KGVX ngày 04/11/2020 về việc mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam.

Xét đề nghị về việc tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay thương mại để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phó Thủ tướng đã có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là Hà Nội, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh mở rộng khu cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh kể cả người nước ngoài và người Việt Nam về nước trên các chuyến bay thương mại;

- Cần phối hợp giữa các cơ quan liên quan để điều phối việc cách ly người nhập cảnh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh an toàn, hiệu quả và tạo điều kiện cho hoạt động khách sạn, cơ sở lưu trú;

Đặc biệt, Công văn nêu rõ, kinh phí cách ly do người cách ly tự chi trả. Trước đó, ngày 15/9/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 7713/VPCP-KTTH về việc thu phí cách ly y tế tập trung với trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 24/8/2020, người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu cách ly tại khách sạn, resort… và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì tự chi trả các chi phí ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly theo mức giá do địa điểm cách ly quy định.

Hành chính
Hướng dẫn mới về Đảng viên được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Ngày 30/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW thực hiện trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

Theo đó, Đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú gồm:

- Đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên ở nơi cư trú;

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; Đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Hướng dẫn nêu rõ, không lấy ý kiến nhận xét định kỳ hằng năm mà chỉ lấy ý kiến nhận xét khi cần thiết những đối tượng này. Ngoài ra, những người này thực hiện trách nhiệm như sau:

- Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, Đảng viên trước nhân dân nơi cư trú;

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Giám sát cán bộ, Đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương;

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá Đảng viên hằng năm…

Hình sự
2 trường hợp hoãn thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Đây là nội dung trong Thông tư liên tịch số 02 năm 2020 ngày 14/10/2020 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Sau khi ra quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình, Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình phân công cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu xây dựng kế hoạch thi hành án tử hình.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình, Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình phải tổ chức họp Hội đồng. Địa điểm, thời gian họp Hội đồng thi hành án tử hình do Chủ tịch Hội đồng quyết định và chủ trì cuộc họp.

02 trường hợp hoãn thi hành án tử hình được quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 02 như sau:

- Trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc có trở ngại khách quan khác không thể thực hiện được việc thi hành án tử hình hoặc trên đường áp giải người bị thi hành án tử hình bị tai nạn phải đưa đến bệnh viện.

- Trang thiết bị, dụng cụ thi hành án tử hình bị hư hỏng; không xác định được tĩnh mạch; thuốc thi hành án tử hình không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hoặc các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành án tử hình không đáp ứng được.

Ngoài ra, trong Thông tư liên tịch cũng quy định giải quyết việc giao nhận tử thi, tro cốt, hài cốt của người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau).

Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ 01/12/2020.

Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Từ 2021, vận động viên tập huấn trong nước được tăng mức ăn

Đây là một trong số những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 86/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2020.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 86/2020, các vận động viên đang tập huấn ở trong nước được hiểu là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, mức ăn hàng ngày của các vận động viên đang tập huấn ở trong nước được tăng so với quy định cũ tại Thông tư 61/2018/TT-BTC như sau:

- Đội tuyển quốc gia: 320.000 đồng/người/ngày (tăng 30.000 đồng).

- Đội tuyển trẻ quốc gia: 320.000/người/ngày (tăng 30.000 đồng).

- Đội tuyển cấp tỉnh, ngành: 240.000/người/ngày (tăng 20.000 đồng).

- Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành: 200.000/người/ngày (tăng 25.000 đồng).

Bên cạnh đó, trong Thông tư cũng quy định mức chi đặc thù khác đối với huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia là:

- Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao Olympic được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày.

- Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á, giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic trẻ, có khả năng đạt chuẩn tham dự Đại hội thể thao Olympic và huấn luyện viên, vận động viên tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 640.000 đồng/người/ngày.

Thông tư số 86/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.