Điểm tin Văn bản mới số 43.2020

Điểm tin văn bản

Lao động-Tiền lương
Hướng dẫn xếp lương của viên chức ngành công nghệ thông tin

Ngày 28/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Cụ thể, Thông tư 29 hướng dẫn cách xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm sau khi hết thời gian tập sự như sau:

- Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, bảng lương viên chức loại A1.

- Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1.

- Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1.

- Trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp quản trị viên hệ thống hạng IV (mã số V11.06.15), phát triển phần mềm hạng IV (mã số V11.08.22).

 • Được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm.
 • Được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, bảng lương viên chức loại B khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2020.

Cán bộ-Công chức-Viên chức
Dự kiến thi tuyển công chức ngành Kiểm sát cuối tháng 11/2020

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) đã ban hành Thông báo 1623/TB-VKSTC về việc thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020. Trong đó có đề cập đến hình thức thi, nội dung và thời gian dự kiến thi.

Cụ thể, hồ sơ dự thi cần nộp gồm:

- 01 phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu trong Thông báo).

- Phiếu sơ tuyển.

- 01 bản sao bằng cử nhân luật trở lên.

- Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát (đối với thí sinh không phải sinh viên trường Đại học kiểm sát).

- 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận.

Hình thức thi tuyển công chức ngành Kiểm sát năm 2020 được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy với nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần là: Kiến thúc chung, Ngoại ngữ, Tin học.

Lưu ý trường hợp miễn thi ngoại ngữ và tin học như sau:

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với trường hợp:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán-tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát theo hình thức thi viết, thời gian thi 180 phút.

Tổ chức thi tuyển dự kiến cuối tháng 11/2020 (thời gian thi cụ thể sẽ thông báo sau).

Địa điểm thi theo hình thức thi tập trung tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thông báo này ban hành ngày 27/10/2020.

Mới: Thêm nhiều công chức phải kê khai tài sản hàng năm

Nghị định 130/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/10/2020 đã làm rõ thêm nhiều đối tượng công chức phải kê khai tài sản theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật quy định những người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải kê khai tài sản hàng năm (trước 31/12 hàng năm).

 

Nghị định 130 nêu cụ thể những người này bao gồm:

- Những ngạch công chức và người giữ chức danh công chức sau:

 • Chấp hành viên;
 • Điều tra viên;
 • Kế toán viên;
 • Kiểm lâm viên;
 • Kiểm sát viên;
 • Kiểm soát viên ngân hàng;
 • Kiểm soát viên thị trường;
 • Kiểm toán viên;
 • Kiểm tra viên của Đảng;
 • Kiểm tra viên hải quan;
 • Kiểm tra viên thuế;
 • Thanh tra viên;
 • Thẩm phán.

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị định 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên TP. HCM từ 01/11/2020

Tại Công văn số 3517/GDĐT-TC, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

Theo Công văn này, mức phụ cấp trách nhiệm công việc được tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, trước đây, tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã thay thế mức lương tối thiểu chung bằng mức lương cơ sở.

Theo đó, các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh được áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc gồm:

STT

Hệ số

Đối tượng áp dụng

1

Mức 2

Hệ số 0,3

- Cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt.

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I.

2

Mức 3

Hệ số 0,2

Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II.

3

Mức 4

Hệ số 0,1

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III.

- Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Đáng lưu ý: Nhân viên bảo vệ không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm.

Công văn này được ban hành ngày 22/10/2020 và áp dụng từ ngày 01/11/2020.

Bảng lương giảng viên đại học từ ngày 12/12/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, Thông tư này quy định, chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập gồm: Giảng viên cao cấp; giảng viên chính, giảng viên và trợ giảng. Đồng thời, Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết cách xếp lương của các đối tượng này như sau:

Đơn vị: Triệu đồng/tháng

Ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Giảng viên cao cấp hạng I

Hệ số

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8.0

 

 

 

Lương

9.238

9.7744

10.3108

10.8472

11.3836

11.92

 

 

 

Giảng viên chính hạng II

Hệ số

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

 

Lương

6.556

7.0626

7.5692

8.0758

8.5824

9.089

9.5956

10.1022

 

Giảng viên hạng III, Trợ giảng hạng III

Hệ số

2.34

2.67

3.0

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

3.4866

3.9783

4.47

4.9617

5.4534

5.9451

6.4368

6.9285

7.4202

Đáng chú ý: Viên chức trợ giảng (hạng III) nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) thì căn cứ vào vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ mà được xem xét và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Chính sách
Xử lý nghiêm doanh nghiệp đóng BHXH không đúng mức quy định

Ngày 23/10/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 1320/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm xã hội.

Với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, ngành BHXH đã đưa ra một số giải pháp phát triển và mở rộng đối tượng tham gia như sau:

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để nắm bắt thông tin về số đơn vị đang hoạt động; số đơn vị được thành lập mới hoặc giải thể, phá sản; số lao động; tiền lương, phụ cấp của người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp để đôn đốc, vận động đơn vị đăng ký tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động;

- Tăng cường thanh tra đột xuất việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động đối với các doanh nghiệp, xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm như trốn đóng, đóng không đúng mức quy định; nợ bảo hiểm kéo dài;

- Bám sát đơn vị sử dụng lao động, cơ quan tài chính, cơ quan lao động - thương binh xã hội chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời…

4 cách vận động ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt mới nhất

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra tại Hướng dẫn số 38/HD-MTTW-BTT.

Cụ thể, Hướng dẫn nêu rõ 04 hình thức ủng hộ và tiếp nhận gồm:

Chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước:

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số tài khoản: 3713.0.1058784.00000

Mã đơn vị QHNS: 1058784

Tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

Chuyển khoản qua ngân hàng

Tài khoản tiền Việt Nam

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số tài khoản: 001.1.00.193241.8

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản ngoại tệ

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số tài khoản: 001.1.37.193253.8

Tại sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Ủng hộ bằng tiền mặt

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phòng 109 và 111 nhà B, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ bằng hiện vật

Nếu ủng hộ bằng hàng (chưa sử dụng) thì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các cấp để phân bổ và chuyển trực tiếp các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt.

Hướng dẫn này được ban hành ngày 19/10/2020.

Xuất nhập cảnh
Cách lấy vân tay để cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 110/2020/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 16/10/2020 về quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

Cụ thể, quy trình thu thập vân tay bằng máy quét chuyên dụng được thực hiện như sau (tại Điều 4 Thông tư 110/2020):

- Thu thập vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải, vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái, vân tay của 2 ngón cái, vân tay lăn 10 ngón.

- Trường hợp nếu không thu thập được đủ 10 vân tay thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu thập được.

Trong trường hợp vân tay thu thập được bằng máy quét chuyên dụng không bảo đảm tiêu chuẩn để phục vụ việc nhận dạng tự động thì thực hiện thu thập vân tay bằng cách lăn mực. Sau đó được quét lại để lưu trữ hoặc khai thác từ Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân (nếu có) và ghi chú cụ thể trong hồ sơ thu thập vân tay.

Quy trình thu thập vân tay bằng quét chuyên dụng và lăn mực không áp dụng đối với trường hợp không thể thu thập được vân tay nào để phục vụ nhận dạng tự động.

Bên cạnh đó, cán bộ thu thập vân tay phải ghi chú và ký xác nhận, chịu trách nhiệm về dữ liệu của các vân tay thu thập được hoặc lý do không thể thu thập được.

Cơ quan thu thập vân tay là cơ quan tiếp nhận Tờ khai cấp hộ chiếu thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 30/11/2020.

Hình sự
Hướng dẫn mới nhất về tội cho vay nặng lãi

Ngày 09/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã ban hành Công văn 4688/VKSTC-V14 hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể, VKSNDTC có quan điểm hướng dẫn việc áp dụng  Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:

- Đối với khoản tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự: Theo đó, khoản tiền lãi vượt quá không có hiệu lực và phải được coi là thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự.

- Về xử lý khoản tiền gốc và lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm.

Tiền gốc là phương tiện phạm tội nên cần phải tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Trường hợp người vay chưa trả tiền gốc thì buộc người vay phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước. Đối với khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm thì xác định đây là khoản tiền do phạm tội mà có và phải bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Về xử lý khoản tiền thu lợi bất chính (khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi xuất trên 20%/năm). Khoản lãi tương ứng với mức lãi suất trên 20%/năm là khoản tiền người phạm tội thu lợi bất chính của người vay nên được trả lại cho người vay.

- Trường hợp cho vay tính lãi suất khác nhau trong từng giai đoạn, có giai đoạn lãi xuất gấp 5 lần trở lên của lãi suất cao nhất trong BLDS và tiền thu lợi bất chính thỏa mãn quy định tại Điều 201 BLHS (giai đoạn 1).

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.