Điểm tin Văn bản mới số 43.2019

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Mức phạt với chủ đầu tư khi không nộp hồ sơ làm Sổ đỏ cho dân

Để phù hợp hơn với thực tiễn, ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 91 năm 2019 thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo Nghị định 91, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng hoặc người nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ bị phạt tiền với các mức:

- Không nộp sau 50 ngày - 06 tháng:

+ 10 - 30 triệu đồng nếu vi phạm dưới 30 căn hộ;

+ 30 - 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 30 - 100 căn hộ;

+ 50 - 100 triệu đồng nếu vi phạm từ 100 căn hộ trở lên.

- Không nộp sau 06 - 09 tháng:

+ 30 - 50 triệu đồng nếu vi phạm dưới 30 căn hộ;

+ 50 - 100 triệu đồng nếu vi phạm từ 30 - 100 căn hộ;

+ 100 - 300 triệu đồng nếu vi phạm từ 100 căn hộ trở lên.

- Không nộp sau 09 - 12 tháng:

+ 50 - 100 triệu đồng nếu vi phạm dưới 30 căn hộ;

+ 100 - 300 triệu đồng nếu vi phạm từ 30 - 100 căn hộ;

+ 300 - 500 triệu đồng nếu vi phạm từ 100 căn hộ trở lên.

- Không nộp sau 12 tháng trở lên:

+ 100 - 300 triệu đồng nếu vi phạm dưới 30 căn hộ;

+ 300 - 500 triệu đồng nếu vi phạm từ 30 - 100 căn hộ;

+ 500 - 01 tỷ đồng nếu vi phạm từ 100 căn hộ trở lên.

Thời gian để tính mức vi phạm nêu trên được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà ở, công trình xây dựng, đất cho người mua hoặc từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/01/2020.

Xuất nhập khẩu
Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp giải trình trước khi xử phạt

Nhằm chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, ngày 19/11/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị 7180/CT-TCHQ nêu rõ yêu cầu với các cơ quan, đơn vị toàn ngành.

Theo Chỉ thị này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra sau thông quan phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giải trình trước khi ra kết luận, ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, thuyết phục doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quyết định xử lý của cơ quan hải quan nhằm hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại, khiếu kiện và nợ đọng thuế.

Riêng vụ việc phức tạp, người có thẩm quyền ký quyết định kiểm tra, kết luận phải trực tiếp đối thoại doanh nghiệp để chỉ đạo giải quyết.

Ngoài ra, trước khi tiến hành một cuộc kiểm tra cần chuẩn bị kỹ các hoạt động thu thập, sàng lọc thông tin và phân tích rủi ro, xác định yêu cầu phương pháp tiến hành để xây dựng kế hoạch kiểm tra.

Với những doanh nghiệp chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc đánh giá mức độ rủi ro thấp, phải tiến hành kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan. Việc kiểm tra, đánh giá trong trường hợp này chỉ áp dụng 01 doanh nghiệp/lần trong thời hạn từ 3 đến 5 năm.

Song song với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan nhằm ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tài chính-Ngân hàng
Có tới 11 trường hợp không được ngân hàng cho vay

Tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN ban hành ngày 15/11/2019, Ngân hàng Nhà nước đã quy định cụ thể giới hạn cũng như tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động cho các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 10 Thông tư này nêu rõ: Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuyệt đối phải tuân thủ những trường hợp không được cấp tín dụng theo Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung 2017.

Cụ thể, ngân hàng không được cho vay (một hình thức của cấp tín dụng) với:

- Thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương.

Các trường hợp nêu trên không áp dụng với quỹ tín dụng nhân dân và với trường hợp cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng

Ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1656/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. Mức vay này được áp dụng từ ngày 01/12/2019.

Theo Quyết định này, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng.

So với năm 2018, mức vay này đã tăng thêm 01 triệu đồng/tháng (trước đây, mức cho vay tối đa là 1,5 triệu đồng/tháng).

Điều kiện vay vốn cũng như lãi suất vay vẫn không thay đổi. Cụ thể:

Về điều kiện vay vốn:

- Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay mà mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú…

- Học sinh, sinh viên năm nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường;

- Học sinh, sinh viên từ năm hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Về lãi suất vay:

- Lãi suất cho vay ưu đãi là 0,55%/tháng (theo Quyết định 750/QĐ-TTg).

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.  

Lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngắn hạn đồng loạt giảm

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về phấn đấu giảm lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành 02 Quyết định điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng Việt Nam đồng và lãi suất cho vay ngắn hạn.

Theo đó, tại Quyết định số 2415/QĐ-NHNN, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng được quy định giảm cụ thể như sau:

- Với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng: Giảm từ 1,0%/năm xuống 0,8%/năm;

- Với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng: Giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; Riêng tại Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, lãi suất này giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm;

- Với tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên: Tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường…

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ban hành Quyết định 2416/QĐ-NHNN quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng với khách hàng vay phục vụ một số ngành kinh tế, lĩnh vực ưu tiên nêu tại Thông tư 39 năm 2016.

Theo đó, với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm;

Đối với các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô thì mức lãi suất này giảm từ 7,5%/năm xuống 7,0%/năm.

Hai Quyết định này đều được ban hành ngày 18/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2019.

Y tế-Sức khỏe
Nhuộm tóc, xăm, bấm lỗ tai… không được đi nghĩa vụ công an

Ngày 02/10/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định chi tiết tiêu chuẩn sức khỏe của công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an.

Thông tư này quy định cụ thể một số chỉ số đặc biệt đối với người tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ công an như:

- Màu và dạng tóc bình thường;

- Không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da;

- Không bấm lỗ ở tai (đối với nam), ở mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức;

- Không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân;

- Không bị rối loạn sắc tố da;

- Không mắc các bệnh mạn tính, bệnh xã hội;

- Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ, chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2. Cụ thể:

Loại sức khỏe

Nam

Nữ

Chiều cao (cm)

Cân nặng (kg)

Vòng ngực (cm)

Chiều cao (cm)

Cân nặng (kg)

Vòng ngực (cm)

1

>= 165

>= 52

>= 82

>= 160

>= 48

>= 77

2

162 - 164

47 - 51

80 - 81

158 - 159

45 - 47

75 - 76

Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/11/2019.

Cán bộ-Công chức-Viên chức
Thủ tướng: Thường xuyên kiểm tra trình độ ngoại ngữ của công chức

Để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1659.

Theo đó, Quyết định này phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” với mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025: 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, 60% viên chức đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; 20% cán bộ, công chức xã đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên;

- Đến năm 2030: 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, 70% viên chức đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; 30% cán bộ, công chức xã đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên...

Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như:

- Hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn ngoại ngữ với cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu thực thi công vụ cùng với các quy định về chứng chỉ và thời hạn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ;

- Thường xuyên tổ chức các kỳ thi, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức; Kiểm tra việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam…

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 32 sách giáo khoa lớp 1

Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1, ngày 21/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT.

Theo đó, Danh mục này gồm 32 sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với các môn: Tiếng Việt 1, Toán 1, Đạo đức 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Giáo dục thể chất 1, Âm nhạc 1, Mỹ thuật 1 và Hoạt động trải nghiệm 1. Cụ thể:

Sách

Các tác giả

Nhà xuất bản

Tiếng Việt 1

Bùi Mạnh Hùng - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên…

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bùi Mạnh Hùng - Tổng Chủ biên, Nguyễn Thị Ly Kha - Chủ biên…

Nguyễn Thị Hạnh - Chủ biên…

Đỗ Việt Hùng - Tổng Chủ biên, Lê Phương Nga - Chủ biên...

Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên…

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Toán 1

Hà Huy Khoái - Tổng Chủ biên, Lê Anh Vinh - Chủ biên…

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Trần Nam Dũng - Tổng Chủ biên, Khúc Thành Chính - Chủ biên…

Đinh Thế Lục - Tổng Chủ biên, Phan Doãn Thoại - Chủ biên…

Trần Diên Hiền - Chủ biên…

Đỗ Đức Thái - Tổng Chủ biên, Đỗ Tiến Đạt - Chủ biên…

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/11/2019.

Hành chính
TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn chi tiết thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu

Tại Quyết định 4830/QĐ-UBND ban hành ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Theo đó, người có nhu cầu đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) lần đầu phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

Hồ sơ đất đai:

- Bản chính Đơn Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đối chiếu một trong các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu cây lâu năm…;

- Bản chính sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

Hồ sơ thuế:

- Bản chính tờ khai lệ phí trước bạ;

- Bản chính tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) (nếu có);

- Bản chính văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (nếu có).

Sau khi có đủ các giấy tờ nêu trên, người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/11/2019.

An ninh quốc gia
Hà Nội: Năm 2020, ưu tiên gọi nhập ngũ công chức, viên chức

Để nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, ngày 20/11/2019, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 18/CT.

Theo đó, năm 2019, trong công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ chưa chặt chẽ, vẫn còn một vài thiếu sót cần rút kinh nghiệm nên đến năm 2020, TP. Hà Nội yêu cầu phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

- Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở;

- Điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 03 người/chỉ tiêu giao quân;

- Tuyển người nào chắc người đó để không xảy ra tình trạng công dân nhập ngũ không đủ tiêu chuẩn bị đơn vị nhận quân loại trả phải bù đổi;

- Kiểm tra, giám định lại sức khỏe công dân bị đơn vị nhận quân loại trả do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe để làm rõ trách nhiệm, địa phương nào có công dân bị loại trả phải bù đổi;

- Tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ…

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.