Điểm tin Văn bản mới số 42.2019

Điểm tin văn bản
Đất đai-Nhà ở
Công tác trên 10 năm, công chức được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Ngày 05/11/2019, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 25 quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ban hành kèm Quyết định này là những tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

Cụ thể, khi các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu nhập thấp, chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ khẩu dưới 10m2/người thì được xét ưu tiên mua nhà ở xã hội nếu:

- Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại TP. Hà Nội, có từ 01 công chức, viên chức có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên;

- Thân nhân người có công với cách mạng; Thân nhân liệt sỹ hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng; Thân nhân người khuyết tật;

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại nội thành Hà Nội kể cả KT1, KT2 từ 03 năm trở lên;

- Người thuộc đối tượng được hưởng chính sách trọng dụng nhân tài theo quy định của TP. Hà Nội;

- Người từ 60 tuổi trở lên cô đơn hoặc hộ gia đình có từ 07 nhân khẩu trở lên hoặc có từ 02 người già từ 70 tuổi trở lên ăn ở thường xuyên tại nơi cư trú trong khu vực nội thành từ 03 năm trở lên…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

Bảo hiểm
Chậm nhất 31/12/2019 phải nộp tiền mua BHYT năm học 2019-2020

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 2618/BHXH-QLT về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020.

Theo đó, để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo:

- Nộp tiền và hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 trước ngày 31/12/2019;

- Nếu danh sách tham gia BHYT không kịp do số lượng học sinh, sinh viên tham gia lớn thì cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền trước ngày 31/12/2019 và nộp hồ sơ trong tháng 01/2020 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020.

Ngoài ra, Công văn cũng đề cập đến một số yêu cầu đối với các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố:

- Với các đơn vị sử dụng lao động: Đóng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… năm 2019 trước ngày 31/12/2019;

- Với đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý:

  • Hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2019 trước ngày 31/12/2019;
  • Lập Danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 trong tháng 12/2019 để cấp, phát thẻ BHYT đến tay người tham gia trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng…

Công văn này được ban hành ngày 13/11/2019.

Lao động-Tiền lương
Hướng dẫn xếp lương công chức thuế, hải quan mới nhất

Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cũng như cách xếp lương mới nhất đối với công chức kế toán, thuế, hải quan, dự trữ đã được Bộ Tài chính quy định chi tiết tại Thông tư 77/2019/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2019.

Theo Thông tư này, hệ số lương của công chức kế toán, thuế, hải quan, dự trữ được thực hiện như sau:

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Kiểm tra viên cao cấp thuế, kiểm tra viên cao cấp hải quan (Công chức loại A3 - nhóm A3.1)

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

      

Kế toán viên cao cấp (Công chức loại A3 - nhóm A3.2)

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

      

Kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên chính hải quan, kỹ thuật viên bảo quản chính (Công chức loại A2 - nhóm A2.1)

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

    

Kế toán viên chính (Công chức loại A2 - nhóm A2.2)

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

    

Kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan, kỹ thuật viên bảo quản (Công chức loại A1)

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

   

Kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản (mới) (Công chức loại A0)

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

  

Nhân viên hải quan, nhân viên thuế (mới) (Công chức loại B)

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (Công chức loại C - nhóm C1)

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Đã có Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2020

Đồng ý với phương án do Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất trước đó, mới đây ngày 15/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ ngày 01/01/2020.

Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng của các vùng được tăng lên như sau:

Vùng I: Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng);

Vùng II: Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);

Vùng III: Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng);

Vùng IV: Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại...

Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2020.  

Tài chính-Ngân hàng
Thành lập ngân hàng phải có vốn pháp định 3.000 tỷ đồng

Những thay đổi về mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định chi tiết tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/11/2019 vừa qua.

Cụ thể mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Nghị định này như sau:

- Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng.

- Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng.

- Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.

- Công ty tài chính: 500 tỷ đồng.

- Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.

- Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng.

- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn 01 xã/thị trấn: 0,5 tỷ đồng.

- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn 01 phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.

Với những tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp phép thành lập và hoạt động trước ngày 15/01/2020 thì phải bảo đảm có vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định nêu trên từ ngày 15/01/2020.

Riêng quỹ tín dụng nhân dân được cấp phép thành lập và hoạt động trước ngày 15/01/2020 thì phải bảo đảm vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định nêu trên chậm nhất vào ngày 30/6/2021.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Từ 31/12/2019, đổi USD tại tiệm vàng chỉ còn bị phạt từ cảnh cáo

Tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/11/2019 vừa qua, mức phạt đối với hành vi mua, bán, trao đổi ngoại tệ tại các tổ chức không được phép thu đổi đã được quy định rõ ràng hơn.

Thay vì một mức phạt chung chung là phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng nếu mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ như Nghị định 96/2014/NĐ-CP trước đây thì nay, theo Nghị định 88, mức phạt đối với hành vi này sẽ phụ thuộc vào lượng ngoại tệ mua, bán. Cụ thể:

- Phạt cảnh cáo nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 - 10.000 USD hoặc ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) mà tái phạm, vi phạm nhiều lần;

- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 - 100.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

- Phạt tiền từ 80 - 100.000 triệu đồng nếu ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).

Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.

Cán bộ-Công chức-Viên chức
Hướng dẫn phân loại cán bộ, công chức để chi thu nhập tăng thêm

Tại Công văn 4634/UBND-VX, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Công văn nêu rõ:

Về đối tượng được hưởng:

Người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự.

Chưa xem xét cho công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa được đề cập tại Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

Về cách tính số ngày làm việc thực tế:

Số ngày làm việc thực tế là số ngày cán bộ, công chức, viên chức có tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Không tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm cho những ngày:

- Nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc riêng;

- Nghỉ hè của công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục);

- Tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện;

- Nghỉ thai sản;

- Nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

Riêng cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế, nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc nghỉ chế độ khác và cán bộ, công chức, viên chức chuyển sang công tác các cơ quan, đơn vị ngoài hệ thống chính trị thì số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chính thức chấm dứt công tác được nêu trong quyết định của cấp có thẩm quyền.

Công văn được ban hành ngày 08/11/2019 và được dùng để làm căn cứ đánh giá, phân loại, chi thu nhập tăng thêm từ quý III/2019 trở đi.

Hành chính
Bắt đầu thay mới sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020 - 2021

Bên cạnh thông tin kinh tế, an ninh chính trị... tại Nghị quyết 99/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019, các nội dung liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới cũng đã được đề cập.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019 được tổ chức vào ngày 05/11/2019 vừa qua, để đảm bảo tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, thẩm định chặt chẽ, công khai, khách quan chất lượng sách giáo khoa mới.

Đồng thời, đề nghị cho phép một số nội dung của Luật Giáo dục được thực hiện ngay từ ngày 01/01/2020 thay vì 01/7/2020 như luật định.

Cụ thể đó là quy định:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm có hướng dẫn tới các tỉnh để lựa chọn sách giáo khoa kịp triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 theo đúng lộ trình quy định của Quốc hội.

Nghị quyết này được ban hành ngày 13/11/2019.

Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Việt Nam dự kiến tổ chức Sea Games 31 vào cuối tháng 11/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1616/QĐ-TTg về việc Việt Nam đăng cai tổ chức Sea games lần thứ 31 và Para games lần thứ 11 năm 2021.

Theo đó, sẽ tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea games) lần thứ 31 tại Việt Nam với các nội dung:

- Số quốc gia tham dự: 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á;

- Số môn thể thao tổ chức thi đấu: Dự kiến 36 môn. Trong đó, sẽ có 2/3 tổng số môn trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic, Asiad; các quốc gia trong khu vực có thể đề xuất thêm một số môn khác;

- Thời gian tổ chức: Dự kiến vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021;

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận.

Đồng thời, Quyết định cũng quy định về Para games lần thứ 11 năm 2021 với các nội dung:

- Số quốc gia tham dự: 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á;

- Số môn thể thao tổ chức thi đấu: Dự kiến 14 môn;

- Thời gian tổ chức: Dự kiến vào cuối tháng 12/2021. Và dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 12/2021;

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội.

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quyết định cụ thể quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức ngoài thành phố Hà Nội là địa điểm tổ chức chính…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/11/2019.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.