Điểm tin Văn bản mới số 39.2019

Điểm tin văn bản
Đất đai-Nhà ở
Từ 10/12/2019, chỉ 4 đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

Đây là một trong những thay đổi quan trọng của Nghị định 79/2019/NĐ-CP ban hành ngày 26/10/2019 sửa đổi quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định 45 năm 2014 của Chính phủ.

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79 liệt kê các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể:

- Người có công với cách mạng;

- Hộ nghèo;

- Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Trước đây, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Và như vậy, từ 10/12/2019, Nghị định 79 có hiệu lực sẽ bãi bỏ hoàn toàn quy định nêu trên. Do đó, các đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ bị hạn chế đi rất nhiều.

Các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ được trả nợ dần trong 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong 05 năm này.

Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Lao động-Tiền lương
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Ngày 25/10/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 4544/TB-LĐTBXH về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị.

Theo Thông báo này, lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Âm lịch liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23/01/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Trong đó, ngày 25/01/2020 và ngày 26/01/2020 (mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật nên sẽ nghỉ bù vào ngày 28/01/2020 và ngày 29/01/2020 (tức mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Với những cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Tài chính-Ngân hàng
Tổng cục Thuế giới thiệu toàn bộ điểm mới của Thông tư 68

Những nội dung này được Tổng cục Thuế đề cập tại Công văn 4178/TCT-CS ban hành ngày 15/10/2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, tuyên truyền cũng như áp dụng của các cơ quan, doanh nghiệp.

Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này liệt kê tới 15 điểm đáng chú ý của Thông tư 68, cụ thể:

- Về nội dung hóa đơn điện tử: Các ký hiệu, chữ ký số, chữ ký điện tử, thời điểm lập hóa đơn…

- Các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung

- Về định dạng hóa đơn điện tử

- Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

- Các trường hợp rủi ro cao về thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

- Về sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

- Về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

- Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

- Về việc xử lý hóa đơn điện tử có mã/không mã có sai sót

- Về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đến cơ quan thuế

- Về xử lý sự cố khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã

- Về xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin về hóa đơn

- Về tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

- Về hiệu lực thi hành của Thông tư

- Về những quy định chuyển tiếp trong quá trình áp dụng.

Cán bộ-Công chức-Viên chức
Đã có hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm, xếp loại Đảng viên

Ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm với tổ chức Đảng và Đảng viên.

Theo đó, việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm các tổ chức Đảng và Đảng viên, cá nhân và tập thể cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp phải:

- Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh;

- Phải nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để sửa chữa, khắc phục;

- Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể;

- Phải thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Trong đó, Hướng dẫn nêu chi tiết 02 nội dung là kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng. Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Nếu vắng mặt hoặc chưa được xếp loại thì phải tổ chức trong thời gian sớm nhất.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 16 ngày 24/9/2018.

Xây dựng
Hà Nội công bố đơn giá đền bù khi Nhà nước thu hồi đất

Giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ được Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội quy định chi tiết tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND.

Cụ thể bảng giá xây dựng mới nhà ở ban hành kèm theo Quyết định này như sau:

TT

Loại nhà

Đơn giá xây dựng

(đồng/m2 sàn)

Chưa bao gồm VAT

Đã bao gồm VAT

1

Nhà 1 tầng, tường 110 bổ trụ, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic

 

 

a

Nhà có khu phụ

2.308.000

2.538.000

b

Nhà không có khu phụ

2.071.000

2.278.000

2

Nhà 1 tầng, tường 220, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lát gạch ceramic

 

 

a

Nhà có khu phụ

2.729.000

3.001.000

b

Nhà không có khu phụ

2.296.000

2.525.000

3

Nhà 1 tầng, mái bằng bê tông cốt thép

 

 

a

Nhà có khu phụ

4.023.000

4.426.000

b

Nhà không có khu phụ

3.151.000

3.466.000

4

Nhà cao từ 2 - 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông hoặc mái bằng bê tông trên lớp mái ngói hoặc tôn

5.428.000

5.971.000

5

Nhà cao từ 4 - 5 tầng mái bằng bê tông hoặc mái bằng bê tông trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc bê tông

5.392.000

5.931.000

6

Nhà cao từ 4 - 5 tầng mái bằng bê tông hoặc mái bằng bê tông trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc bê tông

6.198.000

6.818.000

7

Nhà cao từ 6 - 8 tầng mái bằng bê tông hoặc mái bằng bê tông trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc bê tông

5.504.000

6.054.000

8

Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 - 8 tầng mái bằng bê tông hoặc mái bằng bê tông trên lợp tôn; móng không gia cố bằng cọc bê tông

5.904.000

6.495.000

9

Dạng nhà ở chung cư cao từ 6 - 8 tầng mái bằng bê tông hoặc mái bằng bê tông trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc bê tông

6.589.000

7.248.000

10

Nhà xây dạng biệt thự

 

 

a

Nhà cao từ 2 - 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông

6.861.000

7.547.000

b

Nhà cao từ 4 - 5 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông

6.866.000

7.553.000

Quyết định ban hành ngày 14/10/2019 và có hiệu lực từ ngày 28/10/2019.

Mọi công trình xây dựng đều phải niêm yết giấy phép xây dựng

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, ngày 11/10/2019, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh ra Công văn 12991/SXD-TT gửi 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Theo Công văn này, mọi công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đều phải được niêm yết giấy phép xây dựng để người dân và các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, giám sát dễ dàng, xử lý kịp thời các sai phạm. Đặc biệt chú trọng, công trình không niêm yết giấy phép thì không được xây dựng.

Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, nhắc nhở chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc việc làm này.

Đồng thời, giấy phép xây dựng đối với các công trường đang thi công cũng phải được niêm yết tại UBND phường, xã, thị trấn để tiện theo dõi.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng công trình cũng như các yêu cầu đối với công trường xây dựng như có mặt bằng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ; có bản vẽ thiết kế thi công, biển báo, chỉ dẫn an toàn, phòng chống cháy nổ và các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công...

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý nghiêm theo đúng quy định với những trường hợp vi phạm.

Hành chính
Xử lý cả người bán lẫn người sử dụng giấy phép lái xe giả

Theo Thông báo 376/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, có khá nhiều nhiệm vụ được đặt ra nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý IV năm 2019.

Trước tình trạng tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, những vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt còn diễn ra nhiều…, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, xác minh, xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân có hành vi mua, bán giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe giả đang tồn tại trên thị trường.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, lái xe làm việc quá sức, quá thời gian quy định; vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán cũng như tiếp tục thực hiện kế hoạch xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và xử lý dứt điểm các điểm đen đã xác định trên mạng lưới quốc lộ năm 2019.

Ngoài ra, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của một số Bộ, ngành, đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải sớm trình Chính phủ Đề cương xây dựng dự thảo luật thay thế Luật Giao thông đường bộ 2008 để khắc phụ các vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thông báo được ban hành ngày 24/10/2019.

Hướng dẫn mới về độ tuổi tham gia cấp ủy các cấp

Để thực hiện đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 26.

Theo đó, độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất là 30 tháng và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng 5/2021. Ngoài ra, với đối tượng cán bộ, công chức cấp xã, Hướng dẫn nêu rõ:

- Độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ;

- Độ tuổi tái cử ít nhất phải từ ½ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm đại hội hoặc bầu cử của mỗi tổ chức (tính theo tháng) và có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong đó, những người hoạt động không chuyên trách, cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ… sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương quy định cụ thể về độ tuổi.

Đặc biệt: Nếu hồ sơ của cán bộ, Đảng viên chỉ ghi năm sinh và không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì thời điểm xác định tuổi để tham gia cấp ủy và thực hiện chính sách với cán bộ là ngày 01 và tháng 01 của năm sinh trong hồ sơ…

Hướng dẫn này được ban hành ngày 18/10/2019.

Đầu tư
Hàng loạt vướng mắc khi áp dụng Luật Đất đai sẽ được xử lý

Ngày 18/10/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9487 về việc xử lý vướng mắc phát sinh trong triển khai thi hành một số luật lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, nghiên cứu và bổ sung quy định xử lý các mâu thuẫn, vướng mắc, thiếu đồng bộ của Luật Đất đai như:

- Quy định không đồng bộ giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai về thời hạn chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất do chậm tiến độ sử dụng đất;

- Quy định khái niệm “nhà đầu tư”, “chủ đầu tư” giữa Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng…

- Quy định không thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đầu tư, Luật Đất đai và Luật Đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư;

- Quy định về hình thành quỹ đất phát triển dự án giữa Luật Nhà ở và Luật Đất đai;

- Quy định về chuyển nhượng dự án giữa Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Đất đai…

Đồng thời, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng sẽ tiếp tục được bổ sung quy định xử lý vướng mắc, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020). Các nội dung sửa đổi này sẽ được đề nghị cho phép có hiệu lực từ 01/7/2020 để sớm xử lý dứt điểm.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.