Điểm tin Văn bản mới số 33.2022

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Địa phương phải bãi bỏ thủ tục đất đai gây phiền hà cho người dân

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 4898/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Theo đó, nhằm cải cách thủ tục hành chính và công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Chấn chỉnh, sắp xếp, bố trí công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hợp lý, không để tình trạng quá tải, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ làm phát sinh tiêu cực nhũng nhiễu, gây bức xúc trong nhân dân.

- Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính do địa phương ban hành không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

- Chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Đồng thời, rà soát, thống kê các trường hợp tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp Giấy chứng nhận, từ đó làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm.

- Cần chú ý quan tâm đến công tác đăng ký đất đai, đặc biệt là đăng ký đất đai với người chưa đăng ký đất đai và đối với đất được giao để quản lý.

- Làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm với cán bộ, người có trách nhiệm về các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết. Bên cạnh việc cải các hành chính, các tỉnh, thành phố còn được giao nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định.

Tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các dự án không đưa đất vào sử dụng, các dự án chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở; các vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp...

Ngoài ra, các địa phương cần bố trí đủ kinh phí từ ngân sách cho các nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm để đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.
Thuế-Phí-Lệ phí
TP. HCM tạm thời chưa thu học phí năm học 2022 - 2023

Ngày 23/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 2987/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Sở Giáo dục Thành phố yêu cầu các trường học tạm thời chưa tổ chức thu học phí năm học 2022 - 2023 để chờ hướng dẫn về mức thu học phí trong năm học của Uỷ ban nhân dân.

Đối với các khoản thu khác, trường học tiếp tục duy trì, giữ nguyên nội dung và định mức thu đã thực hiện trong năm học 2021 -2022 để tiếp tục thực hiện cho năm học 2022 - 2023. Các khoản thu này bao gồm thu tổ chức dạy học 02 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, năng khiếu, tin học, môn tự chọn, phục vụ bán trú, vệ sinh lớp bán trú...

Dự toán thu, chi đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ (không bao gồm học phí) phải xây dựng trước khi thông báo cho phụ huynh. Các khoản thu này trước khi triển khai phải thống nhất với phụ huynh.

Ngoài ra, Sở Giáo dục còn yêu cầu 100% trường công lập không để phụ huynh học sinh phải đến trường thanh toán học phí và các khoản thu khác mà thanh toán bằng các phương thức không dùng tiền mặt.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Xuất nhập khẩu
Thống nhất về sử dụng hóa đơn với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày 12/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8042/BTC-TCHQ về việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã hướng dẫn nộp hóa đơn khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ trong trường hợp doanh nghiệp nội địa kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan tại khoản 3 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo đó, khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và nộp bản chụp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thay hóa đơn giá trị gia tăng thông qua hệ thống dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và nộp bản chụp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn giá trị gia tăng thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Tài chính-Ngân hàng
Hà Nội bốc thăm cán bộ kê khai tài sản để kiểm tra sự trung thực

Ngày 23/8/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3024/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Theo Kế hoạch, trong năm 2022, Thanh tra thành phố sẽ tiến hành xác minh tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập một số cá nhân tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dụng công trình giao thông thành phố, Ban quản lý khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội...

Người được xác minh tài sản, thu nhập được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Khi lựa chọn người được xác minh, Thanh tra thành phố mời đại diện Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng dự và chứng kiến; việc lựa chọn người được xác minh phải được lập thành biên bản.

Tỉ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị tối thiểu là 10% tổng số cán bộ thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được xác minh là bản kê khai năm 2021.

Tiêu chí lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập là những người thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập hàng năm; người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong 04 năm liền kề trước đó.

Kế hoạch thực hiện nhằm mục đích kiểm tra, làm rõ tính chính xác, trung thực của các nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản. Từ đó ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.
Y tế-Sức khỏe
4 giai đoạn diễn biến của bệnh đậu mùa khỉ ở người

Ngày 26/8/2022, Bộ Y tế đã có Quyết định 2306/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, diễn biến của bệnh đậu mùa khỉ ở người có thể được chia thành 04 giai đoạn:

(1) Giai đoạn ủ bệnh: Từ 06 đến 13 ngày (dao động từ 05 ngày đến 21 ngày). Ở giai đoạn này người nhiễm không có triệu chứng và không có khả năng lây nhiễm.

(2) Giai đoạn khởi phát: Từ 01 đến 05 ngày với các triệu chứng chính là sốt và nổi hạch ngoại vi toàn thân. Ngoài ra, người bệnh có thể kèm theo các biểu hiện như đau đầu, mệt mỏi, đau họng, ớn lạnh, đau cơ.

Lưu ý: Ở giai đoạn này vi rút có thể lây sang người khác.

(3) Giai đoạn toàn phát: Đặc trưng là sự xuất hiện của các ban trên da, thường gặp sau sốt từ 01 đến 03 ngày với tính chất:

- Vị trí phát ban: Có xu hướng ly tâm, gặp nhiều trên mặt, lòng bàn tay, bàn chân. Ban cũng có thể có ở miệng, mắt và cơ quan sinh dục.

- Tiến triển ban: tuần tự tiến triển của ban từ dát - sẩn - mụn nước - mụn mủ - đóng vảy khô - bong tróc và có thể để lại sẹo.

- Kích thước tổn thương da: Trung bình từ 0,5 cm - 01cm.

- Số lượng tổn thương da có thể từ vài nốt cho đến dày đặc. Trường hợp nghiêm trọng các tổn thương có thể liên kết với nhau thành các mảng lớn.

(4) Giai đoạn hồi phục: Các triệu chứng có thể kéo dài từ 02 đến 04 tuần rồi tự khỏi. Người bệnh hết các triệu chứng, các sẹo trên da có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ nhưng không còn nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Giao thông
Từ 08/10/2022, tăng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới

Ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 55/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

Cụ thể, Thông tư 55 tăng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành như sau:

- Đối với xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng: Tăng từ 560.000 đồng/xe lên 570.000 đồng/xe.

- Đối với máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các phương tiện vận chuyển tương tự; Rơ moóc, sơ mi rơ moóc: Tăng từ 180.000 đồng/xe lên 190.000 đồng/xe.

- Đối với xe ô tô chở người trên 40 ghế, xe buýt: Tăng từ 350.000 đồng/xe lên 360.000 đồng/xe…

Bên cạnh đó, giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu đối với thiết bị, xe máy chuyên dùng đang lưu hành cũng được điều chỉnh tăng như sau:

- Đối với máy ủi công suất đến 100 mã lực: Tăng từ 340.000 đồng/chiếc lên 350.000 đồng/chiếc.

- Đối với máy san công suất trên 130 mã lực: Tăng từ 530.000 đồng/chiếc lên 540.000 đồng/chiếc.

- Đối với xe kéo, máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia giao thông: Tăng từ 390.000 đồng/chiếc lên 400.000 đồng/chiếc…

Thông tư này có hiệu lực từ 08/10/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Hành chính
Xây dựng Cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 23/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2022/NĐ-CP về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo Nghị định 55, Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tập hợp thông tin về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền.

Trong Cơ sở dữ liệu này bao gồm các thông tin:

- Thông tin về tiếp công dân như: Họ tên, địa chỉ của công dân; nội dung, kết quả tiếp công dân.

- Thông tin về xử lý đơn như: Loại đơn; đơn đủ điều kiện xử lý; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; đơn trả lại; đơn rút…

- Thông tin về khiếu nại như: Họ tên, địa chỉ người khiếu nại; tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung khiếu nại và tình hình giải quyết; quyết định giải quyết khiếu nại; kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại...

- Thông tin về tố cáo như: Họ tên, địa chỉ người tố cáo; tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; tóm tắt nội dung tố cáo và tình hình giải quyết; kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý hành vi bị tố cáo...

- Thông tin về kiến nghị, phản ánh như: Họ tên, địa chỉ người kiến nghị, phản ánh; tóm tắt nội dung kiến nghị, phản ánh; kết quả xử lý kiến nghị, phản ánh.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về thủ tục gia hạn nộp thuế

Ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế như sau:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu 01/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

- Trường hợp gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp giấy đề nghị theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 32/2022/NĐ-CP.

- Trường hợp gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất thì nộp giấy đề nghị theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP. 

- Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế phải có thêm các tài liệu sau:

  • Trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, trường hợp bất khả kháng... phải có: Tài liệu chứng thực về thời gian, địa điểm xảy ra; Văn bản xác định thiệt hại...

  •  Trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có: Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời; Đề án hoặc phương án di dời...  

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

- Gửi qua đường bưu chính;

- Gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phát hiện có dấu hiệu sai phạm: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải ban hành Thông báo không chấp thuận gia hạn nộp thuế hoặc Quyết định gia hạn nộp thuế.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Đầu tư
Lao động tai nạn trên công trường được bồi thường đến 100 triệu đồng

Ngày 11/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 21 Thông tư này quy định, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường theo quy định pháp luật.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

Về phạm vi bồi thường, Điều 22 quy định doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ một số trường hợp nhất định.

Theo Điều 26, khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả các khoản sau:

- Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ nhưng không vượt quá 06 tháng lương trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

- Chi phí cấp cứu, điều trị nội, ngoại trú cần thiết nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/người/vụ.

- Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%, mức bồi thường xác định theo Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp người lao động bị chết/suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả 100 triệu đồng/người/vụ.

Tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Cơ cấu tổ chức
Tách Tổng cục Đường bộ thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc

Ngày 24/8/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Nghị định số 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo Nghị định 56, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều thay đối so với trước đây.

Một số cơ quan như Vụ An toàn giao thông, Vụ Môi trường, Vụ Đối tác công - tư... đã không còn được quy định. Đồng thời, Tổng Cục đường bộ được tách ra thành hay cơ quan riêng là Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải được quy định tại Điều 3 như sau:

1. Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

2. Vụ Tài chính.

3. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

4. Vụ Vận tải.

5. Vụ Pháp chế.

6. Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

7. Vụ Hợp tác quốc tế.

8. Vụ Tổ chức cán bộ.

9. Thanh tra.

10. Văn phòng.

11. Cục Đường bộ Việt Nam.

12. Cục Đường cao tốc Việt Nam.

13. Cục Hàng hải Việt Nam.

14. Cục Hàng không Việt Nam.

15. Cục Đường sắt Việt Nam.

16. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

17. Cục Đăng kiểm Việt Nam.

18. Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

19. Trung tâm Công nghệ thông tin.

20. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.

21. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải.

22. Báo Giao thông.

23. Tạp chí Giao thông vận tải.

Các tổ chức từ khoản 1 đến khoản 18 Điều này là tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước. Các tổ chức từ khoản 19 đến khoản 23 Điều này là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Cục Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Hàng hải Việt Nam có con dấu hình Quốc huy.

Cục Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam có các Cảng vụ trong cơ cấu tổ chức của Cục. Các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy, Cảng vụ Hàng không nội địa là tổ chức hành chính tương đương Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.