Điểm tin Văn bản mới số 32.2022

Điểm tin văn bản

Doanh nghiệp
Quy định mới về quản lý ngoại hối với phát hành trái phiếu quốc tế

Ngày 29/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư này quy định về các thủ tục đăng ký hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; thủ tục về đăng ký, thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định các nội dung khác về quản lý ngoại hối liên quan đến khoản vay nước ngoài thực hiện dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp.  

Theo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước, sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được phê duyệt, muộn nhất 20 ngày làm việc trước khi thực hiện chào bán trái phiếu trên thị trường quốc tế, tổ chức phát hành phải gửi hồ sơ đăng ký hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế.

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ,Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận hạn mức phát hành. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.
Đất đai-Nhà ở
Hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022 [Mới nhất]

Ngày 15/8/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định 28/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố năm 2022

Theo đó, tùy từng quận, huyện hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022 được quy định như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất ở giao động từ 02 - 15.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

- Đất thương mại, dịch vụ: Tính bằng 80% giá đất ở liền kề. 

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp: Tính bằng 60% giá đất liền kề.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Tính bằng 60% giá đất ở liền kề. 

- Đất giáo dục, y tế: Tính bằng 60% giá đất ở liền kề. 

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng dân gian: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Vị trí đất ở và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

- Vị trí 1: Đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong bảng giá đất. 

- Vị trí 2: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5 m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. 

- Vị trí 3: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3 đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. 

- Vị trí 4: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3. 

Đối với đất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá đất giao động từ 05 - 35.

Quyết định này có hiệu lực từ 25/8/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Bảo hiểm
Hướng dẫn tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày 12/8/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2216/BHXH-CSXH về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15.

Theo đó, đối tượng tiếp tục chi trả hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15:

a) Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

b) Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ:

- Đối với các trường hợp thông tin nhận hỗ trợ chưa chính xác: Tiếp tục liên hệ với người hưởng để cập nhật thông tin, đảm bảo hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đúng thời hạn. Trường hợp hết hạn chi trả mà không liên hệ được thì phải lưu lại chứng cứ chứng minh để phục vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. 

- Rà soát, kiểm tra đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thông tin hưởng hỗ trợ để đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ; rà soát kỹ các trường hợp trùng số tài khoản, trùng thông tin nhân thân...

Thời gian tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022. 

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp

Lao động tai nạn trên công trường được bồi thường đến 100 triệu đồng

Ngày 11/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 21 Thông tư này quy định, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường theo quy định pháp luật.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

Về phạm vi bồi thường, Điều 22 quy định doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ một số trường hợp nhất định.

Theo Điều 26, khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả các khoản sau:

- Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ nhưng không vượt quá 06 tháng lương trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

- Chi phí cấp cứu, điều trị nội, ngoại trú cần thiết nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/người/vụ.

- Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%, mức bồi thường xác định theo Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp người lao động bị chết/suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả 100 triệu đồng/người/vụ.

Tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Tài chính-Ngân hàng
Hướng dẫn tạo nguồn để cải cách tiền lương vào năm 2023

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023 - 2025.

Theo Thông tư của Bộ Tài chính, dự toán chi thường xuyên năm 2023 tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương như sau:

- Các bộ, cơ quan trung ương lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ tiết kiệm chi thường xuyên và một phần thu sự nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Trong đó, đảm bảo phần tiền lương tăng thêm phù hợp với mức kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

- Các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương.

Ngoài ra, ngân sách địa phương cũng được giao nhiệm vụ xác định lại số tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 dành để thực hiện cải cách tiền lương. Các địa phương tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương đối với nhu cầu tiền lương tăng thêm do thực hiện cải cách để xử lý theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ 12/9/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Y tế-Sức khỏe
Sắp tới sẽ tiêm vắc xin HPV, cúm mùa miễn phí

Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, Chính phủ đồng ý tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030 như sau:

- Vắc xin phòng bệnh do vi rút Rota đưa vào Chương trình từ năm 2022, vắc xin phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung (chủ yếu do virut HPV gây ra, thường gọi là vắc xin HPV) từ năm 2026 và vắc xin phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030.

- Trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ, hỗ trợ từ trong nước hoặc được bổ sung ngân sách của nhà nước, Bộ Y tế có thể quyết định việc thực hiện lộ trình này sớm hơn.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cho phép các tỉnh, thành phố có khả năng cân đối ngân sách địa phương mua vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung nếu có thể tiếp cận với mức giá ưu đãi cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao ngoài tiêm chủng mở rộng nhằm khuyến khích người dân tiêm chủng phòng bệnh.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Thí sinh không nên nộp lệ phí xét tuyển đại học sát thời hạn

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/8/2022 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022.

Theo Công văn, từ ngày 21/8/2022 đến 17h ngày 28/8/2022, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển.

Bộ Giáo dục lưu ý thí sinh không nên nộp lệ phí vào sát thời gian hết hạn để tránh gặp phải các rủi ro về kỹ thuật.

Các Sở Giáo dục có trách nhiệm tăng cường truyền thông và nhắc nhở thí sinh thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tránh để xảy ra nhầm lẫn, sai sót làm mất cơ hội xét tuyển của thí sinh.

Các Sở Giáo dục chỉ đạo các trường trung học phổ thông, phòng giáo dục cử cán bộ có kinh nghiệm rà soát, xác nhận thông tin về ưu tiên, phiếu đăng ký của thí sinh trên hệ thống.

Đồng thời, hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trên giao diện thanh toán trong trường hợp không thể thực hiện, đặc biệt đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp

Thủ tục chuyển trường tại TP. HCM từ năm học 2022 - 2023

Ngày 17/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2904/SGDĐT-GDTrH về việc thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2022 - 2023.

Theo đó, thủ tục chuyển trường trong Thành phố được quy định như sau:

- Thành phần hồ sơ:

  • Đơn xin chuyển trường do cha/mẹ/người giám hộ ký (trong đó có sự đồng ý tiếp nhận của trường chuyển đến). 

  •  Bản chính học bạ. 

  • Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đi cấp.
  • Các giấy tờ liên quan đến lí do chuyển trường (nếu có).

- Về trình tự, thủ tục:

  • Hiệu trưởng của trường nơi chuyển đi và nơi chuyển đến thống nhất cho phép học sinh chuyển đi và nhận chuyển đến.  
  • Việc chuyển trường thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới và khi kết thúc học kỳ I của năm học. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục (đối với cấp trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục (đối với cấp trung học phổ thông) xem xét, quyết định. 

Lưu ý: Hiệu trưởng của trường tiếp nhận học sinh chuyển đến căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao hàng năm để tiếp nhận học sinh, không nhận thêm học sinh khi đã có đủ chỉ tiêu. 

Ngoài ra, Công văn này còn quy định về: Thủ tục chuyển trường từ tỉnh, thành phố đến Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ tục chuyển trường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố khác; Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước; Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

An ninh quốc gia
Từ 01/10/2022, dữ liệu người dùng internet tại Việt Nam sẽ được lưu trữ

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 53/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/8/2022 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Cụ thể, Điều 26 Nghị định này quy định các dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam bao gồm:

- Dữ liệu về thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam;

- Dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra như: Tên tài khoản, thời gian sử dụng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng ký;

- Dữ liệu về quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam như: Bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối/tương tác.

Đối tượng phải lưu trữ các dữ liệu trên bao gồm:

- Các doanh nghiệp trong nước;

- Doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thuộc một trong các lĩnh vực sau: Dịch vụ viễn thông; cung cấp tên miền; thương mại điện tử; thanh toán trực tuyến; mạng xã hội và truyền thông xã hội; trò chơi điện tử...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.