Điểm tin văn bản mới số 30.2019

Điểm tin văn bản
Lao động-Tiền lương
Cách xếp lương công chức ngành Ngân hàng mới nhất

Ngày 19/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2019/TT-NHNN quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.

Cụ thể cách xếp lương với các chức danh trong ngân hàng như sau:

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Kiểm soát viên cao cấp (Công chức loại A3, nhóm 1)

Hệ số lương

6,20

6,56

6,92

7,28

7,64

8,00

 

 

 

 

 

 

Kiểm soát viên chính (Công chức loại A2, nhóm 1)

Hệ số lương

4,40

4,74

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

 

 

 

 

Kiểm soát viên (Công chức loại A1)

Hệ số lương

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

 

 

 

Thủ kho (Công chức loại B)

Hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Thủ quỹ, kiểm ngân (Công chức loại B)

Hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Y tế-Sức khỏe
Bệnh viện không được thu tiền áo vàng của người nhà bệnh nhân

Đây là nội dung nêu tại Công văn 4763/BYT-KH-TC triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện một số nội dung sau:

- Không thu tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà vào thăm nuôi người bệnh bởi giá dịch vụ ngày giường bệnh đã bao gồm các chi phí điện, nước, vệ sinh buồng bệnh của người nhà bệnh nhân;

- Không thu thêm của người bệnh các chi phí đã tính trong giá dịch vụ trừ chi phí vật tư, hóa chất…

- Công khai bảng giá dịch vụ bằng bảng mica hoặc bảng điện tử tại khoa khám chữa bệnh, nơi đón tiếp, nơi thanh toán viện phí, trên website của nơi khám chữa bệnh để người bệnh biết và thuận lợi cho việc thanh toán;

- Mua sắm bổ sung bàn, ghế, giường, tủ, các trang thiết bị của các buồng bệnh, thay thế trang thiết bị cũ, hư hỏng...

- Thực hiện các giải pháp giảm dần tình trạng nằm ghép;

- Đảm bảo đủ thuốc theo danh mục thuốc được bảo hiểm y tế thanh toán…

Công văn này được ban hành ngày 16/8/2019.

Cán bộ-Công chức-Viên chức
Biên chế công chức 2020 giảm hơn 6.000 người

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước và các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2020.

Cụ thể số lượng biên chế công chức trên cả nước năm 2020 như sau:

- Cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước: 251.135 biên chế, trong đó:

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 108.368 biên chế;

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện: 142.767 biên chế.

- Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

- Hội có tính chất đặc thù: 686 biên chế.

- Nguồn dự phòng: 628 biên chế. Như vậy, so với năm 2019 thì biên chế công chức năm 2020 giảm 6.081 biên chế.Bộ Nội vụ sẽ giao số lượng biên chế cụ thể đối với từng Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/8/2019.

Tài nguyên-Môi trường
Kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Trước phản ánh một số địa phương đang thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, ngày 20/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Công văn 4043/BTNMT-TCQLĐĐ về sự việc này.

Công văn nêu rõ, việc thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định phải được kiểm tra và thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi.

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gọi chung là Giấy chứng nhận).

Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thực hiện thu hồi không đúng quy định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận phải bảo đảm không gây mất ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương.

Hành chính
Có tới 6 trường hợp được đặc cách trong xét tuyển viên chức

Xét tuyển đặc cách viên chức là một trong những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức, viên chức tại Quyết định 546/QĐ-BNV được Bộ Nội vụ ban hành 12/7/2019 vừa qua.

Các trường hợp được xem xét tiếp nhận vào viên chức mà không qua thi tuyển, xét tuyển như thường lệ bao gồm:

- Người có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn):

+ Người ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người đang làm việc tại công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

- Người đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Thay vì việc thi tuyển hay xét tuyển, các đối tượng nêu trên chỉ phải trải qua vòng sát hạch, sau đó sẽ được ký hợp đồng làm việc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/7/2019.

Năm 2019 sẽ giảm 58 BHXH thành phố trực thuộc BHXH tỉnh

Ngày 19/7/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 2596/KH-BHXH về Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn".

 

Theo đó, sẽ thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành BHXH như sau:

- Năm 2019, giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn: BHXH thành phố Bắc Ninh, Bến Tre, Thủ Dầu Một, Hà Giang, Phủ Lý, Hòa Bình, Hưng Yên…

- Chuyển đổi 01 đơn vị sự nghiệp hiện có thành “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng” là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng;

- Tinh giản biên chế để đảm bảo đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015;

- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp rõ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH…

- Sắp xếp số lượng lãnh đạo cấp phó của đơn vị hợp nhất đảm bảo không vượt quá tổng số lãnh đạo cấp phó hiện có của các đơn vị thành viên và thời gian chậm nhất để thực hiện là sau 03 năm…

Đầu tư
Sẽ điều chỉnh khoảng cách lương tối thiểu giữa các vùng

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết 50-NQ/TW được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành ngày 20/8/2019 vừa qua.

Bên cạnh việc thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài, từ nay đến năm 2030, các Bộ, ngành còn phải hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư bằng việc:

- Điều chỉnh hợp lý khoảng cách lương tối thiểu giữa các vùng để hạn chế tập trung lao động tại các đô thị lớn, giảm áp lực về cơ sở hạ tầng;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về lao động, việc làm và tiền lương, bảo đảm hài hoà lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động theo hướng minh bạch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế;

- Quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường mẫu giáo, cơ sở y tế, văn hoá, thể thao... phục vụ người lao động, cũng như trong việc bảo vệ môi trường khi đầu tư, triển khai dự án;

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm quyền, nghĩa vụ, công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, vốn đầu tư, thu nhập và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư và chủ thể có liên quan.

Ngoài ra, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, phấn đấu đến năm 2030, 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đều có tổ chức công đoàn…

An ninh quốc gia
Điều kiện chuyển từ nghĩa vụ công an sang chuyên nghiệp

Nội dung này được nêu tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân do Chính phủ ban hành ngày 23/8/2019.

 

Theo đó, có 02 trường hợp có thể được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp:

Trường hợp 1: Được xét, dự tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân.

Lúc này, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 – 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi);

- Có kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phục vụ trong chế độ chuyên nghiệp của công an nhân dân.

Khi tốt nghiệp ra trường sẽ được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Trường hợp 2: Được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.

Để được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp thì các hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải đáp ứng được các điều kiện:

- Không thuộc trường hợp quy định tại trường hợp 1;

- Tự nguyện;

- Đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của công an nhân dân;

- Công an nhân dân có nhu cầu.

Lúc này, việc xét chuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.

 

Hình sự
Sẽ trình Nghị định về quy trình tiêm thuốc độc vào tháng 11/2019

Đây là nội dung nổi bật nêu tại Quyết định 1041/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự 2019.

 

Theo đó, để thi hành Luật Thi hành án hình sự 2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng 07 Nghị định của Chính phủ, 06 Thông tư liên tịch và 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong đó:

Tháng 10/2019:

- Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc;

- Thông tư liên tịch về trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách với người được tha tù trước hạn có điều kiện, người được hưởng án treo;

- Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành hình phạt tù;

- Thông tư liên tịch thực hiện trình tự, thủ tục tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Nghị định về chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám bệnh, chữa bệnh với người chấp hành án phạt trục xuất trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú, chi phí mai táng người chấp hành án phạt trục xuất chết tại nơi lưu trú (quy định chi tiết Điều 121)…

Tháng 11/2019:

- Nghị định về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc (quy định chi tiết Điều 82);

- Nghị định về tái hòa nhập cộng động đối với người bị kết án phạt tù (quy định chi tiết Điều 45)…

Quyết định này được ban hành ngày 19/8/2019.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.