Điểm tin Văn bản mới số 29.2022

Điểm tin văn bản
Xuất nhập khẩu
Siết thủ tục nhập khẩu xe không nhằm mục đích thương mại

Ngày 27/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Thông tư 45/2022/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại tại Điều 5 Thông tư 143/2015/TT-BTC.

Theo đó, trình tự thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu được cơ quan hải quan siết chặt hơn quy định cũ bằng việc có thêm nhiều quy định mới như:

- Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ thời điểm hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu có đủ cơ sở xác định trị giá kê khai là chưa phù hợp với hàng hóa thực tế thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan cho hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

- Trường hợp nộp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không đúng thời hạn quy định, cơ quan hải quan tiến hành lập biên bản vi phạm, trừ trường hợp có lý do khách quan được cơ quan chuyên ngành xác nhận...

Ngoài ra, Thông tư 45/2022 còn bãi bỏ giới hạn số lượng xe mà mỗi tổ chức, cá nhân được nhập khẩu trong năm là 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng, thay vào đó Thông tư này quy định:

Chính sách quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó - ngày 30/5/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1949/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra hình hoạt động của các tổ chức nhận quà biếu, tặng và rà soát các hồ sơ đã được cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng từ năm 2016 đến hết tháng 5/2022.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2021 hết quý 1/2022, qua quá trình rà soát trị giá hải quan đối với xe nhập khẩu diện quà biếu, tặng, cơ quan hải quan phát hiện hơn 1.013 chiếc xe, doanh nghiệp kê khai trị giá tính thuế chỉ 3.302 tỷ đồng.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định, cơ quan hải quan xác định lại giá trị là 4.745 tỷ đồng, tổng số tiền chênh lệch là 1.443 tỷ đồng được nộp về ngân sách nhà nước.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp. 

Tài chính-Ngân hàng
Các khoản hỗ trợ chi trả trực tiếp cho người có công với cách mạng

Ngày 21/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến.

Theo Điều 5 Thông tư 44, các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến bao gồm:

- Chi phí điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ tại nhà; 

- Chi phí hỗ trợ mua dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết;

- Trợ cấp ưu đãi giáo dục; 

- Chi phí hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; 

- Chi phí trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ/người thừa kế của liệt sĩ;

- Các khoản trợ cấp mai táng, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ;

- Tiền ăn thêm ngày lễ, tết với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

- Tiền mua Báo Nhân dân cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945; 

- Chi quà tặng của Chủ tịch nước. 

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192  để được hỗ trợ.

Người dân Hà Nội được hỗ trợ đến 60% mức đóng BHXH tự nguyện

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Cụ thể, theo Phụ lục I Nghị quyết 03, Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho một số đối tượng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng hằng tháng như sau:

- Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo.

- Hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo.

- Hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác.

Thời gian thực hiện chính sách này từ 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hằng tháng người tham gia BHXH tự nguyện phải đóng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn.

Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Điều 14 và Điều 17 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, người tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH hàng tháng là 30% với người thuộc hộ nghèo, 25% với người thuộc hộ cận nghèo và 10% với các đối tượng còn lại.

Căn cứ các quy định trên, tổng mức hỗ trợ đóng BHXH cho người dân Hà Nội được tính như sau:

Người tham gia

Mức đóng thấp nhất hằng tháng chưa hỗ trợ

Mức hỗ trợ

Mức thấp nhất phải đóng khi được hỗ trợ

Hộ nghèo

330.000

60%

132.000

Hộ cận nghèo

330.000

50%

165.000

Các đối tượng khác

330.000

20%

264.000

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp. 

Sửa đổi quy định về giá tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản

Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

Nghị định 49 năm 2022 đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị định 209/2013 về giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

Theo đó, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

- Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

- Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá.

- Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nêu trên là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (quy định mới).

- Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng(quy định trước đây bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng).

Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có).

(trước đây quy định cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT)

Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng...

Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá ghi trong hợp đồng góp vốn.

Nếu giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Y tế-Sức khỏe
Bộ Y tế hướng dẫn 6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người

Ngày 29/7/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2099/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người.

Bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút đậu mùa khỉ gây ra.

Bệnh này lây truyền từ động vật sang người hoặc từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, tổn thương da, giọt bắn hô hấp, quan hệ tình dục, vật dụng của người nhiễm bệnh hoặc lây truyền từ mẹ sang con.

Để phòng bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế hướng dẫn một số biện pháp phòng ngừa chung bao gồm:

- Tránh tiếp xúc với người/động vật có nguy cơ bị bệnh (bao gồm động vật bị bệnh và đã chết ở khu vực xảy ra bệnh đậu mùa ở khỉ).

- Tránh tiếp xúc với bề mặt, vật dụng có nguy cơ nhiễm vi rút như khăn trải giường, quần áo người bệnh.

- Cách ly và điều trị người bệnh tại cơ sở y tế.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc với người hoặc động vật nghi nhiễm bệnh.

- Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong khi chăm sóc người bệnh.

- Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm để có biện pháp xử trí phù hợp.

Ngoài các biện pháp phòng bệnh chung, sử dụng vắc xin là biện pháp phòng bệnh đặc hiệu để phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp. 

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Thông tư mới về tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài

Ngày 26/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Theo Thông tư 11, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là loại văn bản xác nhận kết qủa thi năng lực ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cấp cho người dự thi.

Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không phải chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là việc hợp tác giữa cơ sở hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam với cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.

Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có giá trị sử dụng trên thế giới khi được cơ quan có thẩm quyền của nước sử dụng ngôn ngữ công nhận hoặc xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, học tập, nghiên cứu tại thời điểm phê duyệt liên kết tổ chức thi.

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/9/2022.

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192  để được hỗ trợ.

Thông tin-Truyền thông
Nghiên cứu xác thực thông tin ngân hàng qua thiết bị di động

Ngày 26/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 218/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đề án 06.

Theo đó, Bộ Công an được giao một số nhiệm vụ đáng chú ý như:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trương kết nối, xác thực dữ liệu thông tin thuê bao di động (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Đánh giá nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đồng thời đề xuất giải pháp, cơ chế đầu tư để khẩn trương khắc phục những hạn chế bất cập này.

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng thí điểm xác thực thông tin khách hàng/người dân thông qua thiết bị di động (bao gồm việc so khớp với các yếu tố sinh trắc học).

Bên cạnh đó, Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội cần đẩy nhanh tiến độ phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, thực hiện đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, là đầu mối phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc thu học phí của phụ huynh, học sinh, sinh viên bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt...

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Hành chính
Nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế, phí xăng dầu, tiêu dùng

Ngày 25/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4648/VPCP-KTTH về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại văn bản số 240/LĐCP ngày 18/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng, nhất là các loại thuế làm tăng chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh...

Việc nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng nhằm mục đích giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm phục vụ cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, hỗ trợ chính sách tiền tệ... cho cả nước trong trước mắt và trung hạn.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2022.

Trong năm 2022, nước ta đã có nhiều chính sách giảm thuế đáng chú ý như:

- Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với hàng hoá, dịch vụ đang chịu mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ (theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP)

- Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022.

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192  để được hỗ trợ.

Chính sách
Hướng dẫn tính hưởng chế độ tinh giản biên chế

Ngày 28/7/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3538/BNV-TCBC hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn các nội dung về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế như sau:

- Về quản lý, sử dụng biên chế đã thực hiện tinh giản: Thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

- Về đối tượng phải tinh giản biên chế do sức khỏe không bảo đảm: Thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ.

- Về tiền lương tháng tính chế độ tinh giản biên chế: Thực hiện theo khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Riêng cách tính tiền lương tháng tính chế độ tinh giản biên chế thực hiện như sau:

  • Đối với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 1,2, 3, 6 Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP : Tiền lương thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2019/TT-BNV
  • Đối với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 4, 5 Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP: 

    + Trước ngày 01/5/2013: Hệ số mức lương tính theo bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc,kế toán trưởng tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.

    + Từ 01/5/2013 trở đi: Hệ số mức lương tính theo bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP.

- Thời gian tính chế độ tinh giản biên chế: Thực hiện theo khoản 8 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP.  

- Về nghỉ hưu trước tuổi: Thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP và Văn bản số 4126/BNV-TCBC ngày 24/8/2021 của Bộ Nội vụ.  

- Về chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Thực hiện theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.  

- Chính sách thôi việc ngay: Thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP.  

- Chính sách thôi việc sau khi học nghề: Thực hiện theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.  

- Chính sách với người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ khác có phụ cấp lãnh đạo mới thấp hơn: Thực hiện theo Điều 11 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.  

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Đấu thầu-Cạnh tranh
Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản sang Hệ thống mạng đấu thầu mới

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Công văn, từ ngày 01/8/2022 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa vào vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn thay cho Hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Các cơ quan, đơn vị có các tài khoản là bên mời thầu, nhà thầu hoặc cơ sở đào tạo trên Hệ thống cũ sẽ chuyển đổi sang một tài khoản với các vai trò tương ứng trên Hệ thống mới theo khoản 9 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Cách thức chuyển đổi tài khoản được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

Bước 1: Nhận thông tin chuyển đổi tài khoản từ Hệ thống cũ sang Hệ thống mới

Hệ thống sẽ gửi thông tin về việc chuyển đổi tài khoản đến địa chỉ email của người phụ trách đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống cũ với các nội dung:

- Số định danh trên Hệ thống mới;

- Danh sách các tài khoản trên Hệ thống cũ được chuyển đổi sang Hệ thống mới.

- Tên truy cập và mật khẩu đăng nhập trên Hệ thống mới.

Bước 2: Xác nhận và cập nhật thông tin

Cơ quan, đơn vị đăng nhập vào Hệ thống mới để kiểm tra và xác nhận thông tin chuyển đổi tài khoản theo Hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống.

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192  để được hỗ trợ.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.