Điểm tin Văn bản mới số 29.2019

Điểm tin văn bản
Thuế-Phí-Lệ phí
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng được miễn lệ phí

Nội dung này được Bộ Tài chính nêu rõ tại Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo nội dung Thông tư, sẽ có 05 trường hợp doanh nghiệp được miễn loại phí, lệ phí này. Cụ thể:

- Thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan Nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Với những doanh nghiệp không thuộc trường hợp được miễn sẽ áp dụng mức phí, lệ phí như sau:

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)

Đồng/lần

50.000

2

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

  

a

Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Đồng/bản

20.000

b

Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

Đồng/bản

40.000

c

Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

Đồng/báo cáo

150.000

d

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần

100.000

đ

Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

Triệu đồng/tháng

4,5

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

Thương mại-Quảng cáo
Từ 10/2019, chỉ 9 hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Ngày 13/8/2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định  25/2019/QĐ-TTg sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Theo Quyết định này, sẽ bỏ dịch vụ “Bảo hiểm nhân thọ” khỏi danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Và như vậy, từ ngày 01/10/2019, danh mục này chỉ còn 09 loại hàng hóa, dịch vụ dưới đây:

- Cung cấp điện sinh hoạt;

- Cung cấp nước sinh hoạt;

- Truyền hình trả tiền;

- Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;

- Dịch vụ thông tin di động mặt đất;

- Dịch vụ truy nhập internet;

- Vận chuyển hành khách đường hàng không;

- Vận chuyển hành khách đường sắt;

- Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Tài chính-Ngân hàng
Miễn phí đào tạo quản trị cho DN nhỏ và vừa do nữ làm chủ

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tổng các chi phí phát sinh thực tế khi tổ chức khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Trong đó, mức hỗ trợ cho một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh tối đa là 100%, quản trị doanh nghiệp cơ bản tối đa là 70% và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu là 50% thông qua đơn vị đào tạo.

Đặc biệt, các học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và học viên của DNNVV do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo.

Bên cạnh đó, ngoài các khoản hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, các chi phí còn được chi trả từ các nguồn:

- Kinh phí tài trợ, huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho khóa đào tạo (nếu có);

- Học phí do học viên đóng góp. Khuyến khích đơn vị đào tạo tận dụng tối đa nguồn kinh phí hỗ trợ, huy động được để giảm học phí cho học viên tham gia.

Lúc này, mức hỗ trợ học phí cho 01 học viên = [Tổng chi phí tổ chức khóa đào tạo – số tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ - Số tiền tài trợ, huy động cho đào tạo (nếu có)]/ tổng số học viên tham gia khóa đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/9/2019.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tiếp tục sáp nhập các trường học quy mô nhỏ ở địa phương

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp trong năm học tới, năm học 2019 - 2020.

Theo đó, để phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước, các địa phương tiếp tục dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ.

Đồng thời, thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo nguyên tắc tạo thuận lợi, đảm bảo quyền học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, các cơ sở giáo dục nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách; khắc phục việc dạy thêm trái quy định.

Đặc biệt, rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm định mức số lượng, tiêu chuẩn giáo viên đối với mỗi cấp học; không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; xử lý dứt điểm việc ký hợp đồng với giáo viên nhiều năm mà không thực hiện tuyển viên chức hay bố trí đứng lớp đối với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, trước công cuộc hội nhập và đổi mới nền giáo dục, đội ngũ giáo viên, giảng viên cũng cần được phát triển, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ. Đặc biệt chú trọng tới giáo viên phổ thông, phải đáp ứng được yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ…

Chỉ thị này được ban hành ngày 08/8/2019.

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp có hệ số lương cao nhất đến 8,0

Ngày 12/8/2019 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

 

1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (Hạng I) mã số V.09.02.01

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

 

 

 

 

 

 

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) mã số V.09.02.02

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

 

 

 

 

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) mã số V.09.02.03

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

 

 

 

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) mã số V.09.02.04

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

 

 

 

2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I, mã số V.09.02.05

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

 

 

 

 

 

 

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II, mã số V.09.02.06

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

 

 

 

 

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã số V.09.02.07

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

 

 

 

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III mã số V.09.02.08

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

 

 

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV, mã số V.09.02.09

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/9/2019.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc đưa đón học sinh của trường

Ngày 16/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3523/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô.

Gần đây, dịch vụ đưa đón học sinh đi học bằng xe ô tô xảy ra tình trạng không bảo đảm an toàn, thậm chí còn bỏ quên học sinh nhiều giờ trên xe dẫn đến tử vong.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, gia đình học sinh về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của nhà trường, về sự an toàn của học sinh.

Ngoài ra, còn cần phải bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh: Kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố, xử lý tình huống nguy hiểm khi không có người trợ giúp như mở cửa xe, phát tín hiệu cấp cứu bằng âm thanh, ánh sáng, ký hiệu…

Đặc biệt, với các trường sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh đi học bằng ô tô thì cần phải:

- Phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm khi đưa đón học sinh bằng xe ô tô, chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh; kịp thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thông báo cho gia đình học sinh vắng mặt chưa rõ lý do;

- Thường xuyên trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình trong việc kiểm tra, giám sát về chất lượng dịch vụ, về trách nhiệm của giáo viên, nhân viên đưa đón học sinh…

Xử lý nghiêm Hiệu trưởng nếu có sai phạm trong thu, chi đầu năm

Đây là nội dung nổi bật nêu tại Công văn 3421/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019-2020.

Theo đó, để chào đón năm học 2019 – 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nội dung như:

- Hướng dẫn thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học mới, không để xảy ra tình trạng lạm thu, kiểm tra, xử lý nghiêm Hiệu trưởng nếu để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm;

- Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học đặc biệt là giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh...

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2019 – 2020 thống nhất trên cả nước vào buổi sáng ngày 05/9/2019.

Trong đó, chương trình khai giảng gồm các hoạt động:

- Đón học sinh đầu cấp;

- Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước;

- Tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp để tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng đầu năm mới;

- Không đọc báo cáo về tình hình hoạt động của trường; 

- Các trường học ổn định và duy trì nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng;

- Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức khai giảng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tâm sinh lý của trẻ.

Công văn này được ban hành ngày 08/8/2019.

Hành chính
Hết năm 2019, không còn người có công thuộc hộ nghèo

Ngày 13/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP công bố nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019.

Theo đó, có thể kể đến một số nội dung đáng chú ý của Nghị quyết cũng là nhiệm vụ trọng tâm của các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả như:

- Thực hiện phương án xử lý đến hết năm 2019, không còn người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo, đồng thời, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

- Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; cơ cấu lại nguồn khách quốc tế theo địa bàn; quản lý các tour du lịch 0 đồng, ngăn chặn việc trốn thuế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thí điểm ứng dụng thanh toán tiền điện tử trên thuê bao di động (Mobile Money); sớm có dự thảo Nghị định quy định về định danh xác thực điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tham nhũng “vặt” và tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước (Thanh tra Chính phủ).

- Mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch, ngăn chặn việc bán phá giá vào thị trường nội địa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa (Bộ Công Thương).

- Thực hiện sàng lọc thu hút đầu tư nước ngoài, khắc phục tình trạng đầu tư chui, đầu tư núp bóng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết; đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong các cơ sở y tế gắn với giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân (Bộ Y tế).

Tiến tới sẽ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Nội dung đáng chú ý này được đề cập tại Nghị quyết 61/NQ-CP về chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019.

Chính phủ thống nhất tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Trong đó, Luật Đầu tư sẽ được sửa đổi theo hướng rà soát, cắt giảm các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý ngành nghề, lĩnh vực, điều kiện đối với các hình thức đầu tư mới có thể phát sinh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, có quy định chuyển tiếp áp dụng đối với quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Như vậy, thay vì là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện như hiện nay thì sắp tới, khi Luật Đầu tư sửa đổi được thông qua thì dịch vụ đòi nợ sẽ chính thức bị cấm.

Ngoài ra, sẽ quản lý chặt hơn nữa hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhất là đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước nhằm đảm bảo an ninh tiền tệ, phòng chống rửa tiền.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, sẽ có những quy định bổ sung các biện pháp ngăn chặn và chế tài đối với hoạt động đầu tư “núp bóng”, vi phạm pháp luật…

Về Luật Doanh nghiệp sửa đổi, các quy định tới đây sẽ hoàn thiện hơn những nội dung về các loại hình doanh nghiệp, thời hạn góp vốn và thanh toán tiền mua cổ phần trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là việc bổ sung những quy định khung, nguyên tắc chung về địa vị pháp lý của hộ kinh doanh; cơ chế tài chính cũng như chế độ kế toán phù hợp đối với hộ kinh doanh…

Nghị quyết này được ban hành ngày 14/8/2019.

An ninh trật tự
Thủ tướng yêu cầu đưa đón học sinh phải tuyệt đối an toàn

Đây là một trong những yêu cầu được nêu tại Công điện 989/CĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/8/2019.

 

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Kiểm soát chặt chẽ phương tiện, người lái, an toàn giao thông khi đưa đón học sinh bằng xe bus, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đáng tiếc như thời gian qua;

- Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ Quốc khánh, xử lý nghiêm các trường hợp tăng vé trái quy định, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông để nâng cao ý thức người dân trong việc không lái xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô …

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông đặc biệt là các hành vi trực tiếp gây nên tai nạn, ùn tắc như: Chạy quá tốc độ, chở hành khách, hàng hóa quá tải trọng, dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định… đặc biệt là xe ô tô chở khách, container…

- Công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về tình hình an toàn giao thông…

Công điện này được ban hành ngày 14/8/2019.

Hình sự
Hướng dẫn mới nhất về tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Để thống nhất trong việc định tội và xét xử các vụ án liên quan đến bảo hiểm, ngày 15/8/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn chi tiết một số thuật ngữ được quy định tại Bộ luật Hình sự.

- Lập hồ sơ giả: là hành vi lập hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp có giấy tờ, tài liệu giả (không có thật, không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng thời hạn…) để thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

- Lập hồ sơ bệnh án khống: là trường hợp không có việc khám bệnh, chữa bệnh hoặc có việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT nhưng không phải điều trị mà vẫn lập hồ sơ bệnh án.

- Giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế: là hành vi lập, sử dụng hồ sơ, thẻ BHYT không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT của người khác để hưởng chế độ BHYT trái quy định.

- Trốn đóng bảo hiểm: là hành vi của người sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia.

- Dùng thủ đoạn xảo quyệt: là việc người phạm tội sử dụng công nghệ cao, móc nối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước hoặc thủ đoạn gian dối, mánh khóe khác để tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.