Điểm tin Văn bản mới số 28.2019

Điểm tin văn bản
Tài chính-Ngân hàng
Cách thức chia lợi nhuận của dự án tài chính vi mô

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 37/2019/TT-BTC về chế độ tài chính với chương trình, dự án tài chính vi mô.

Chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (chương trình, dự án TCVM) được thành lập và tổ chức hoạt động tại Việt Nam ngày 12/6/2017 nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tài chính vi mô, góp phần tạo việc làm, thực hiện xóa đói, giảm nghèo.

Theo đó, sau khi thực hiện bù đắp lỗ năm trước (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, lợi nhuận sẽ do chương trình, dự án TCVM quyết định nhưng không được chia hoặc sử dụng cho các hoạt động không phải là hoạt động tài chính vi mô dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, chi phí của chương trình, dự án TCVM bao gồm các khoản chi cụ thể như:

- Chi trả lãi tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tự nguyện, tiền vay…

- Chi cho dịch vụ viễn thông, ủy thác vay vốn, chi hoa hồng cho đại lý, môi giới, ủy thác…

- Chi cho cán bộ nhân viên gồm tiền lương, tiền công, mua bảo hiểm tai nạn con người, ăn ca, trang phục…

- Chi cho hoạt động quản lý, công vụ như vật liệu, giấy tờ in, công tác phí, xăng dầu, bưu phí, điện thoại, quảng cáo, khuyến mại…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/8/2019.

 

Y tế-Sức khỏe
Sẽ không sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong các bệnh viện

Thực hiện lời kêu gọi cả nước hành động giải quyết vấn đề chất thải nhựa của Thủ tướng, ngày 29/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế nghiêm túc thực hiện:

- Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, các cuộc họp, hội nghị…

- Phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và ni lông khó phân hủy trong đơn vị.

- Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống; sử dụng các vật dụng sinh hoạt, dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng;

- Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị.

Hành chính
Phí cấp phép kinh doanh karaoke cao nhất là 12 triệu đồng

Đây là nội dung chính tại Quyết định 2750/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, ban hành mới 04 thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke: 02 thủ tục cấp tỉnh và 02 thủ tục cấp huyện.

Trong đó, để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp phải thực hiện theo 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị (theo mẫu); bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Hộ gia đình, doanh nghiệp gửi 01 hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch bằng bưu điện hoặc trực tuyến.

Bước 3: Cấp giấy phép.

Trong thời gian 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ thì sẽ được cấp giấy phép. Nếu không đủ giấy tờ thì yêu cầu bổ sung trong thời hạn 01 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Phí, lệ phí cấp giấy phép tại các thành phố trực thuộc Trung ương và các thành phố, thị xã thuộc tỉnh là 06 triệu đồng nếu có từ 01 – 05 phòng, là 12 triệu đồng nếu có từ 06 phòng trở lên.

Với các khu vực khác thì phí, lệ phí là 03 triệu đồng khi có từ 01 – 05 phòng, là 06 triệu đồng nếu có từ 06 phòng trở lên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019.

 

Công bố 2 thủ tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 25/7/2019 vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1696/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp lý và thủ tục đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo trình tự:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật:

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa;

- Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật trong đó nêu rõ nội dung tư vấn, phí dịch vụ tư vấn.

Đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật:

- Văn bản tư vấn pháp luật;

- Văn bản đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật có xác nhận của tư vấn viên, doanh nghiệp được tư vấn, tên người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng của người thụ hưởng;

- Hóa đơn tài chính.

Bước 2: Doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ bằng cách trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông báo bằng văn bản về việc có đồng ý hỗ trợ và thanh toán chi phí tư vấn pháp luật hay không trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, giấy tờ.

Sau 15 ngày làm việc, văn bản tư vấn pháp luật không có nội dung bí mật kinh doanh của doanh nghiệp được đăng tải trên trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lưu ý: 02 thủ tục này đều không mất phí, lệ phí.

 

Kế toán-Kiểm toán
Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2020, kế toán viên không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán nữa.

Thay vào đó, kế toán viên lập và nộp báo cáo này cho doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ kế toán để các đơn vị này làm báo cáo tổng hợp và gửi cho Bộ Tài chính chậm nhất ngày 31/8 hàng năm.

Nội dung yêu cầu báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ kế toán gồm:

- Tình hình cập nhật kiến thức và thời hạn hợp đồng lao động làm toàn thời gian của các kế toán viên hành nghề từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm nay;

- Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán trong 12 tháng trước liền kề gồm các thông tin về số lượng kế toán hành nghề bị xử lý vi phạm hành chính và không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Sau khi thực hiện xong báo cáo thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ gửi báo cáo cho Bộ Tài chính bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.  

 

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam được công bố vào năm 2024

Ngày 31/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1299/QĐ-BTC phê duyệt đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2024, Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đề án và đảm bảo ban hành hệ thống này theo 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Đến trước tháng 9/2019 sẽ xây dựng và ban hành đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công này. Đến trước tháng 12/2019 sẽ thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập.

Trong đó, số lượng thành viên ban soạn thảo do Bộ Tài chính quyết định, số lượng thành viên tổ biên tập do Trưởng ban soạn thảo quyết định.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2020 đến năm 2024, thực hiện nghiên cứu, xây dựng, ban hành và công bố các chuẩn mực theo lộ trình 04 đợt từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2023, các đợt còn lại từ tháng 01/2024.

Sau khi ban hành 21 chuẩn mực chia thành 04 đợt như trên, Bộ Tài chính sẽ tổng kết, đánh giá và lựa chọn các chuẩn mực còn lại cho phù hợp và đồng bộ với các nguyên tắc của chuẩn mực. Lúc này, các công việc chính trong giai đoạn gồm:

- Dịch chuẩn mực kế toán công quốc tế ra tiếng Việt;

- Nghiên cứu, xây dựng chuẩn mực;

- Ban hành, công bố chuẩn mực, hình thức công bố;

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản trong lĩnh vực tài chính, kế toán;

- Triển khai chuẩn mực...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/7/2019.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.