Điểm tin Văn bản mới số 27.2022

Điểm tin văn bản
Thuế-Phí-Lệ phí
Hướng dẫn mới về biên lai điện tử, khấu trừ thuế TNCN điện tử

Ngày 12/7/2022, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2455/TCT-DNNCN về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

Tổng Cục Thuế hướng dẫn về việc sử dụng biên lai điện tử như sau:

Mặc dù theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên hiện nay Tổng cục Thuế vẫn đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu của biên lai điện tử và quy trình thực hiện.

Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn mới thì các tổ chức vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử:

Theo Điều 33 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử.

Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. 

Từ ngày 01/7/2022, cơ quan thuế không bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được gặp trực tiếp các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam giải đáp, hỗ trợ.

Bảo hiểm
Doanh nghiệp tại Hà Nội điều chỉnh lương đóng BHXH trước 25/7/2022

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 2588/BHXH-QLT ngày 27/6/2022 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 01/7/2022.

Công văn này được gửi các đơn vị sử dụng lao động trên toàn địa bàn Thành phố để thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Công văn hướng dẫn, người sử dụng lao động thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định với địa bàn đó. Trường hợp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác thì đơn vị, chi nhánh ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu đối với địa bàn đó.

Đơn vị hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo nơi có mức lương tối thiểu cao nhất.

Các đơn vị điều chỉnh mức lương đóng bảo BHXH, BHYT, BHTN trước ngày 25/7/2022. Quá thời hạn này mà các đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị có hồ sơ điều chỉnh theo yêu cầu.

Từ 01/7/2022 Thành phố Hà Nội áp dụng mức lương tối thiểu vùng I là 4,68 triệu đồng/tháng (tăng 260.000 đồng/tháng so với trước đây) và vùng II là 4,16 triệu đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng so với trước đây).

Nếu còn vướng mắc liên quan, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được chuyên gia tư vấn pháp luật của LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Tài chính-Ngân hàng
Thông tư mới về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Ngày 30/6/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

Cụ thể, Điều 5 Thông tư này quy định trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng như sau:

  • Bước 1: Thu thập, tổng hợp, xử lý các tài liệu, thông tin, dữ liệu;

  • Bước 2: Thực hiện các nội dung giám sát tuân thủ và/hoặc giám sát rủi ro;

  • Bước 3: Lập báo cáo giám sát và đề xuất các biện pháp xử lý.

​Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ và quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra theo Điều 6 Thông tư 08, các tài liệu, thông tin và dữ liệu sau khi được tổng hợp, xử lý phải được lưu trữ một cách khoa học, đầy đủ, lưu trữ theo quy định pháp luật về lưu trữ.

Việc quản lý, lưu trữ và sử dụng các tài liệu, thông tin, dữ liệu có thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước; việc bảo mật thông tin, dữ liệu của tổ chức tín dụng và ngân hàng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Nếu còn vướng mắc khác liên quan, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được chuyên gia tư vấn pháp luật của LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 11/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, nhằm phát triển thị trường trái phiếu, Nghị quyết đặt ra các giải pháp đáng chú ý như:

- Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ thành thị trường chuẩn, đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và hỗ trợ công tác tái cơ cấu ngân sách, nợ công theo hướng an toàn, bền vững.

- Tăng cường thanh tra, giám sát quá trình phát hành, phân phối, đầu tư, mua bán trái phiếu doanh nghiệp.

Đặc biệt, chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau khi phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành, đảm bảo minh bạch, đúng mục đích và tuân thủ pháp luật, qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích của nhà đầu tư, thúc đẩy huy động vốn trung và dài hạn.

- Khẩn trương hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại để thúc đẩy thị trường trái phiếu lành mạnh, nâng cao chất lượng công bố thông tin, báo cáo tài chính với các công ty phát hành. Tách bạch rõ trái phiếu phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ.

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Từ 01/9/2022, hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch

Ngày 05/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư này nêu rõ, tất cả tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp để thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện thì đều phải mở sổ kế toán ghi chép, hạch toán và minh bạch thông tin.

Đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện kiêm nhiệm, không tổ chức kế toán riêng để hạch toán thì phải hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị, theo chế độ kế toán mà đơn vị đó đang áp dụng.

Ngoài ra, đơn vị còn phải mở sổ chi tiết để theo dõi riêng cho các hoạt động này, đảm bảo quản lý và sử dụng đúng mục đích.

Hàng năm phải lập báo cáo về hoạt động xã hội, từ thiện, thực hiện công khai số liệu, đồng thời thuyết minh riêng số liệu các hoạt động xã hội, từ thiện trên báo cáo tài chính một cách minh bạch và rõ ràng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022.

Nếu còn bất kỳ vấn đề nào vướng mắc liên quan đến bài viết, bạn đọc vui lòng gọi đến 1900.6192  để được tư vấn, hỗ trợ.

Y tế-Sức khỏe
Tất cả các bệnh viện phải kê đơn thuốc điện tử trước 30/6/2023

Ngày 12/7/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Theo đó, khoản 3 Điều 1 Thông tư 04 đã sửa đổi Điều 6 của Thông tư 27/2021/TT-BYT về lộ trình các cơ sở y tế phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử như sau:

- Trước ngày 31/12/2022: Áp dụng với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên.

- Trước ngày 30/6/2023: Áp dụng với các cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Ngoài ra, Điều 10 Thông tư số 52/2017/TT-BYT cũng được sửa đổi thành yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021.

Trong khi trước đó, Điều 10 Thông tư 52 chỉ quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê đơn thuốc:

Đơn thuốc được kê trên máy tính 01 lần và lưu trên phần mềm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với đơn thuốc “N” và đơn thuốc “H” cần phải in ra cho người bệnh và lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngoài ra, Thông tư 04 năm 2022 cũng thay thế các mẫu đơn thuốc tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 52 năm 2017 và Thông tư 18/2018 bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư 04 này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được gặp trực tiếp các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam giải đáp, hỗ trợ.

Chính sách
Sắp tới sẽ xây dựng phần mềm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.

Cụ thể, nhằm thực hiện đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, các cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
  • Khẩn trương tiến hành triển khai hệ thống xác thực định danh điện tử, kết nối và tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

  • Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh.

  • Chủ trì và phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng giải pháp sử dụng tài khoản định danh xác thực điện tử để số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

  • Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng phân mềm dịch vụ cổng liên thông về đăng ký thường - trú đăng ký khai sinh -  cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa thường trú - trợ cấp mai táng phí; triển khai thí điểm để đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng trên toàn quốc.

- Bộ Tư pháp có nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh thông tin và đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung hoàn thiện hệ thống thông tin, thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu còn vướng mắc liên quan, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được chuyên gia tư vấn pháp luật của LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Cơ cấu tổ chức
Chính thức quy định mới về kỷ luật Đảng viên "sống thử"

Ngày 06/7/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.

Theo đó, điểm e khoản 1 Điều 51 Quy định 69 nêu rõ:

Điều 51. Vi phạm quy định hôn nhân và gia đình

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

e) Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng.

Đây là một trong những quy định mới được bổ sung của Quy định 69 so với Quy định 102-QĐ/TW. Như vậy, nếu Đảng viên không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác thì sẽ bị kỷ luật tuỳ vào từng trường hợp sau đây:

- Khiển trách: Nếu hành vi nêu trên gây hậu quả ít nghiêm trọng.

- Cảnh cáo hoặc cách chức nếu Đảng viên có chức vụ: Khi Đảng viên vi phạm hành vi nêu trên, đã bị kỷ luật mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.

- Khai trừ: Nếu Đảng viên vi phạm hành vi nêu trên, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, vi phạm về hôn nhân và gia đình, Điều 51 Quy định 69 còn bổ sung thêm hành vi bị kỷ luật là vi phạm pháp luật về mang thai hộ như mang thai hộ vì mục đích thương mại, mang thai hộ khi không đủ điều kiện mang thai hộ…

Quy định này có hiệu lực từ ngày 06/7/2022.

Nếu còn thắc mắc các vấn đề khác liên quan đến Đảng viên, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 11/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp gồm:

- Hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

- Hỗ trợ phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đủ dinh dưỡng.

- Tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, đồng thời thí điểm, nhân rộng các giải pháp sáng kiến phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả.

Đối tượng áp dụng các chính sách này là:

- Lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người khuyết tật trên phạm vi cả nước; người dân sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

- Hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.