Điểm tin Văn bản mới số 26.2020

Điểm tin văn bản

Y tế-Sức khỏe
Thủ tướng: Chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế

Ngày 30/6/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 219/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng chủ trương chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cần có kế hoạch sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trở lại khi điều kiện cho phép.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng tần suất các chuyến bay (có thu phí) để đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước và các nhà đầu tư, doanh nhân, nhà ngoại giao, chuyên gia, công nhân lành nghề… nhập cảnh Việt Nam, đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các chuyến bay.

Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, kể cả bố trí các doanh trại, các trường thuộc quân đội, các khách sạn, cơ sở lưu trú và các cơ sở phù hợp khác làm nơi cách ly.

Cán bộ-Công chức-Viên chức
Trước 31/12 phải xử lý mọi sai phạm trong tuyển dụng công chức

Để xử lý những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 15/6/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 2965/HD-BNV.

Đối với các trường hợp được tuyển dụng công chức không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trước ngày 28/12/2017, Bộ Nội vụ hướng dẫn xử lý như sau:

- Đến ngày 24/3/2020 vẫn chưa hoàn thiện đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện. Quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện thì thu hồi quyết định tuyển dụng;

- Đến ngày 24/3/2020 đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đàu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt… thì không thu hồi quyết định tuyển dụng;

- Trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn tuyển dụng thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi thì phải thực hiện tuyển dụng theo quy định. Nếu trúng tuyển thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan đến công tác cán bộ trước đó. Ngược lại, không trúng tuyển thì bị thu hồi quyết định tuyển dụng;

- Nếu bị đánh giá không hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín thấp… thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

Đặc biêt, các trường hợp được tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị thu hồi quyết định tuyển dụng và các văn bản liên quan của công chức đó…

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Giáo viên nâng chuẩn phải cam kết thời gian công tác

Từ ngày 18/8/2020, Nghị định 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chính thức có hiệu lực.

Theo đó, giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn có trách nhiệm:

- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

- Thực hiện các quy định về đào tạo, quy chế và quy định về thời gian đào tạo; chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia các hoạt động đào tạo;

- Trong suốt thời gian khóa học, giáo viên vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ công tác theo quy định khi không phải tham gia các hoạt động đào tạo;

- Trường hợp giáo viên không hoàn thành chương trình đào tạo theo thời gian quy định dẫn đến phải kéo dài thời gian đào tạo thì phải tự túc các khoản chi phí đào tạo phát sinh trong thời gian đào tạo kéo dài. Đối với giáo viên đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết sẽ phải đền bù chi phí đào tạo.

Chi phí đền bù, cách tính chi phí đền bù, trình tự, thủ tục đền bù chi phí đào tạo áp dụng thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ được ký HĐLĐ làm chuyên môn với giáo viên không quá 12 tháng

Đầu tháng 07, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu, hằng năm, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức tuyển dụng để thay thế cho số giáo viên và viên chức y tế còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế.

Đối với cấp học mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày theo quy định.

Một điểm mới đáng chú ý khác của Nghị quyết này là Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi định mức học sinh/lớp quy định tại Điều lệ các bậc học và định mức giáo viên/lớp, hoàn thành trong năm 2020.

Giao thông
Không có giấy tờ mua bán vẫn được sang tên xe qua nhiều đời chủ

Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Hiện nay, theo Thông tư 15/2014/TT-BCA, bắt buộc phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng để sang tên xe.

Tuy nhiên, tại Thông tư 58 này, với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người thì khi thực hiện sang tên, phải ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp các giấy tờ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe;

- Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có).

Nếu người đang sử dụng xe có giấy tờ mua bán xe thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được đăng ký, cấp biển số hoặc cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú.

Ngược lại, nếu người đang sử dụng xe không có giấy tờ mua bán thì được cấp giấy hẹn có giá trị sử dụng trong 30 ngày, đồng thời người đứng tên trong đăng ký xe được gửi thông báo cũng như việc sang tên xe sẽ được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và tại trụ sở cơ quan.

Nếu không có tranh chấp, khiếu kiện thì sau 30 ngày, cơ quan quản lý hồ sơ xe sẽ đăng ký, cấp biển số hoặc cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe cho người đang sử dụng để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú.

Đáng chú ý: Xe đã mua bán qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ mua bán chỉ được giải quyết đăng ký, sang tên theo quy định của Thông tư này đến hết ngày 31/12/2021.

Thông tư này được ban hành ngày 16/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

Tư pháp-Hộ tịch
Cha, mẹ không được đặt tên con quá dài, khó sử dụng

Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch năm 2015 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

So với Thông tư 15/2015/TT-BTP, Thông tư 04 có bổ sung thêm nhiều nội dung mới đáng chú ý. Một trong số đó phải kể đến việc bổ sung hướng dẫn về nội dung khai sinh.

Cụ thể, việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

Trong khi đó, tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự, việc đặt tên chỉ bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các quyên tắc cơ bản của pháp luật.

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Như vậy, theo quy định mới này, việc đặt tên quá dài, khó sử dụng cũng là một trong những trường hợp bị cấm.

Đồng thời, theo Thông tư này, trong trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 16/7/2020.

Chính sách
Thêm đối tượng hưởng trợ cấp ngày công lao động từ 15/8/2020

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 03 năm 2016 của Chính phủ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với Dân quân tự vệ.

Theo đó, Dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển theo các mức:

Với Dân quân tại chỗ, Dân quân cơ động, Dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế:

- Mức trợ cấp ngày công lao động: Không thấp hơn 119.200 đồng; nếu kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ, mức trợ cấp tăng thêm nhưng không thấp hơn 59.600 đồng;

- Mức tiền ăn: Bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội;

- Được bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi về như cán bộ, công chức cấp xã khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày.

Với Dân quân biển

- Khi làm nhiệm vụ trừ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển: Trợ cấp ngày công lao động là 178.800 đồng; mức tiền ăn như hạ sĩ quan, binh sĩ hải quân trên tàu cấp 1 neo đậu tại căn cứ;

- Khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển: Trợ cấp ngày công lao động mỗi người mỗi ngày bằng 372.500 đồng; mức tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 149.000 đồng…

Như vậy, so với Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định mức trợ cấp ngày công lao động theo mức lương cơ sở và chỉ áp dụng với Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo thì Nghị định 72 đã “mở rộng” đối tượng được trợ cấp cũng như thay đổi cách tính theo số tiền cụ thể…

Nghị định này được ban hành ngày 30/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2020.

Xuất nhập cảnh
Từ 01/7/2020, được chọn nơi trả kết quả cấp Giấy thông hành

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ đề cập đến tại Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Theo đó, vẫn như quy định trước đây, người đề nghị cấp Giấy thông hành phải nộp lệ phí. Tuy nhiên, Nghị định này đã bổ sung thêm quy định:

Nếu có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác với cơ quan nơi nộp hồ sơ cấp Giấy thông hành thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát

Như vậy, từ 01/7/2020, người đề nghị cấp Giấy thông hành có thể lựa chọn nơi trả Giấy thông hành miễn là nộp đủ lệ phí và phí dịch vụ chuyển phát ngoài các nơi nộp hồ sơ sau đây:

- Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia: Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia nơi người đề nghị làm việc;

- Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào: Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Lào nơi người yêu cầu có hộ khẩu thường trú hoặc nơi người đó làm việc;

- Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Công an xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc nơi người đề nghị có hộ khẩu thường trú hoặc Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc nơi cơ quan người yêu cầu có trụ sở.

Đồng thời, Nghị định này cũng khẳng định, những Giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01/7/2020 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy thông hành.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.