Điểm tin Văn bản mới số 22.2019

Điểm tin văn bản
Doanh nghiệp
Sắp “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên website Bộ Tài chính

Nội dung này nằm trong Kế hoạch triển khai Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2573/QĐ-BTC ngày 10/12/2019.

Theo đó, chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính sẽ được thực hiện trong quý I năm 2020 với 04 mục:

Mục 1: Hỏi đáp chính sách. Mục này được liên kết đến mục Hỏi đáp chính sách tài chính.

Mục 2: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mục này được liên kết đến mục Khen thưởng - Xử phạt.

Mục 3: Cơ sở dữ liệu, bao gồm 02 tiểu mục: Văn bản quy phạm pháp luật và Điều ước quốc tế. Mục này được liên kết đến mục Hệ thống văn bản.

Mục 4: Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tài chính.

Với sự ra đời của chuyên mục này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ dễ dàng trong việc tiếp cận pháp luật cũng như nhận được sự hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vấn đề pháp lý xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình.

Ngoài ra, theo Kế hoạch, Bộ Tài chính cũng sẽ thường xuyên cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua nhiều hoạt động khác nhau như cập nhật, quản lý, duy trì văn bản quy phạm pháp luật, bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/12/2019.

Đất đai-Nhà ở
2 trường hợp người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở

Ngày 27/6/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở với người có công với cách mạng.

Theo đó, 02 trường hợp hộ gia đình có công với cách mạng có tên trong Đề án đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 được hỗ trợ nhà ở theo đề xuất của các địa phương:

- Đã tự ứng trước kinh phí xây dựng nhà ở nhưng không báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã để lập danh sách và thanh toán thì địa phương rà soát và hỗ trợ nếu:

+ Là hộ gia đình đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận có công với cách mạng;

+ Đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng.

- Đã được hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở, hiện nhà đã hư hỏng phải phá dỡ để xây mới hoặc phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì tiếp tục được hỗ trợ.

Ngoài ra, nếu hộ gia đình có công với cách mạng đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng nhà ở nhưng sau đó chuyển đi nơi khác, xây dựng xong nhà ở hoặc đang trong quá trình xây dựng mà bán nhà cho người khác thì không được hỗ trợ.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/6/2019.

Thuế-Phí-Lệ phí
Bắt buộc phải có mã số thuế trước khi bắt đầu kinh doanh

Đây là nội dung nổi bật nêu tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019.

Theo đó, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Trong đó, đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Ngoài ra, việc cấp mã số thuế được quy định như sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó;

- Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác;

- Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng, cho, thừa kế được giữ nguyên;

- Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

 

Bảo hiểm
Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho nhiều đối tượng

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của một số đối tượng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,19% so với mức hiện hưởng. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2019

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 6/2019

x

1,0719

Mức lương hưu và trợ cấp này áp dụng đối với 04 nhóm đối tượng:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, trợ cấp hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

Lao động-Tiền lương
Mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ hưu tăng 7,19%

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 09/2019/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, từ 01/7/2019, cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,19% so với thời điểm tháng 6/2019.

Trong đó, mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 được tính theo công thức:

Mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = Mức trợ cấp tại tháng 6/2019 x 1,0719

Như vậy, sau khi đã làm tròn, mức trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc cụ thể như sau:

STT

Cán bộ nguyên là

Công thức

Mức trợ cấp từ 01/7/2019/tháng

1

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

1,974 triệu đồng/tháng x 1,0719

2,116 triệu đồng

2

- Phó Bí thư;

- Phó Chủ tịch;

- Thường trực Đảng ủy;

- Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân;

- Thư ký Hội đồng nhân dân xã;

- Xã đội trưởng;

- Trưởng công an xã;

1,91 triệu đồng/tháng x 1,0719

2,048 triệu đồng

3

Các chức danh còn lại

1,768 triệu đồng/tháng x 1,0719

1,896 triệu đồng

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

Tài chính-Ngân hàng
Chính phủ yêu cầu xây dựng chế độ tiền lương mới cho công chức

Đây là nội dung đáng lưu ý tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 – 2125 cho Bộ Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Phối với các cơ quan của Quốc hội xây dựng chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán;

- Phối hợp với Ban tổ chức Trung ương xây dựng chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Ngoài ra, Chỉ thị này cũng phân công nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan… Trong đó:

- Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp để tổng hợp nhu cầu của doanh nghiệp về vốn vay, trả nợ được Chính phủ bảo lãnh và vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ…

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Đánh giá tình hình vay, trả nợ và dư nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh giai đoạn 2016 – 2020…

Chỉ thị này được ban hành ngày 27/6/2019.  

Tài nguyên-Môi trường
Các địa phương phải bố trí người trực 24/24 trong suốt mùa khô

Đây là nội dung đáng quan tâm tại Công điện 776/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thời gian qua, nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước, mà trọng tâm tại khu vực miền Trung. Chính vì vậy, để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Phân công người ứng trực 24/24 trong suốt mùa khô; kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao…

- Phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản;

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng;

- Phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng còn yêu cầu toàn bộ các lực lượng, các cơ quan, tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời kỳ cao điểm này.

Công điện được ban hành ngày 29/6/2019.

Giao thông
Đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời có thời hạn 20 ngày

Đây là một nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 22/2019/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng ban hành ngày 12/6/2019.

Theo đó, xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải được đăng ký tạm thời và giấy này có thời hạn 20 ngày kể từ ngày cấp.

Thủ tục xin cấp giấy đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời được quy định như sau:

Giấy tờ cần chuẩn bị: Chủ sở hữu phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm:

- Tờ khai cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời;

- Giấy xác nhận quyền sở hữu xe máy chuyên dùng (bản sao): Hợp đồng mua bán, cho tặng hoặc văn bản thừa kế; Hóa đơn bán hàng; Văn bản đồng ý thanh lý xe; Văn bản cho thuê xe máy chuyên dùng; Quyết định tiếp nhận viện trợ; Quyết định xuất, bán hàng dự trữ quốc gia…

- Giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng (bản sao): Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy chứng nhận chất lượng xe cải tạo;…

Nơi nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải nơi chủ sở hữu có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú.

Trình tự xử lý: Tối đa 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, kiểm tra và thông báo cho chủ sở hữu:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện;

- Nếu đã đầy đủ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời.

Đặc biệt, nếu không cấp thì Sở Giao thông Vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

 

Hành chính
Có tới 15 luật được trình thông qua vào năm 2020

Ngày 11/6/2019, Quốc hội ban hành Nghị quyết 78/2019/QH14 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo đó, 15 luật này sẽ được trình Quốc hội thông qua tại 02 kỳ họp: Kỳ họp thứ 9 và Kỳ họp thứ 10. Cụ thể:

Tại Kỳ họp thứ 9:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Luật Thanh niên (sửa đổi);

- Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

Tại Kỳ họp thứ 10:

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);

- Luật Biên phòng Việt Nam;

- Luật Thỏa thuận quốc tế;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Có thể thấy, bên cạnh các luật sửa đổi, bổ sung thì năm tới, một số luật mới được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế như Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Thỏa thuận quốc tế…

Quốc hội khóa XIV thông qua 07 Luật tại kỳ họp thứ 7

Đây là nội dung nổi bật của Nghị quyết 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2019.

Theo đó, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 7 với việc thông qua 07 Luật: Giáo dục; Kiến trúc; Quản lý thuế; Đầu tư công; Thi hành án hình sự; Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Không chỉ vậy, Quốc hội còn thông qua 10 Nghị quyết và cho ý kiến 09 dự thảo luật.

Ngoài ra, một số nội dung khác được Quốc hội xem xét, quyết định như sau:

- Giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý hành vi vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông.

- Quyết liệt kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất;

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Cho phép giải ngân 196,45 tỷ đồng còn dư đến ngày 31/01/2018 của dự thảo đóng mới và sửa chữa, nâng cấp tàu kiểm ngư đến hết niên độ ngân sách năm 2019;

- Bổ sung 2433 tỷ đồng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. Số kinh phí chưa giải ngân trong năm 2018 được sử dụng hết niên độ ngân sách năm 2019.

Nghị quyết này được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2019.

 

Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Thủ tướng chốt mức hỗ trợ cho người có lợn bị tiêu hủy vì dịch tả

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại… có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi được hỗ trợ với mức 25.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại và 30.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác.

Riêng các doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) thì được hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt và 10.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Ngoài ra, để đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch, các doanh nghiệp nhỏ và vừa và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà được hỗ trợ với mức 500.000 đồng/con đến ngày 31/12/2019.

Ngoài ra, Quyết định này cũng đề cập việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh với mức 200.000 đồng/người/ngày làm việc và 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, lễ, tết.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/6/2019 và hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.