Điểm tin Văn bản mới số 19.2020

Điểm tin văn bản

Tài chính-Ngân hàng
Nghiên cứu đưa thịt lợn vào Danh mục hàng hoá bình ổn giá

Thủ tướng Chính phủ nêu một số chỉ đạo tại Thông báo 178/TB-VPCP về kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý I năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng đã đưa ra một loạt giải pháp để kiểm soát giá thịt lợn trong thời gian tới trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thị trường như kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh để đảm bảo nguồn cung; kiểm soát tốt khâu trung gian; nhập khẩu số lượng thịt lợn còn thiếu; bình ổn giá thức ăn chăn nuôi…

Đặc biệt, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, chức năng nghiên cứu, nếu cần thiết kiến nghị đưa mặt hàng thịt lợn vào Danh mục thực hiện bình ổn giá.

Đối với giá xăng dầu, Bộ Công Thương chủ trì tiếp tục chủ động theo dõi sát giá xăng dầu thế giới, đồng thời kết hợp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng ổn định hoặc không tăng giá đột biến, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước.

Về giá điện, Thủ tướng cũng chủ trương không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ phải sớm hoàn thành các thủ tục để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, đưa sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá nhằm đảm bảo công bằng trong biên soạn, sử dụng sách giáo khoa…

26 giải đáp về miễn, giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng do Covid

Để thực hiện thống nhất Thông tư 01/2020/TT-NHNN nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, ngày 08/5/2020, Ngân hàng Nhà nước đã ra Công văn số 3339/NHNN-TTGSNH.

Một số giải đáp, hướng dẫn đáng chú ý tại Công văn này có thể kể đến như:

- Nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ quy định tại Thông tư 01 không bao gồm nợ phát sinh sau ngày 23/01/2020.

Đối với các khoản cho vay, cho thuê tài chính phát sinh sau ngày 23/01/2020 (sau khi Chính phủ công bố dịch Covid-19 tại Việt Nam), các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần căn cứ vào tình hình dịch bệnh, đặc điểm của khách hàng để xác định kỳ hạn, thời hạn cho vay, cho thuê tài chính phù hợp.

- Thông tư 01 không hạn chế loại hình cho vay. Theo đó, trường hợp số dư nợ đáp ứng đầy đủ quy định tại Thông tư 01 thì tổ chức tín dụng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ mà không phân biệt nợ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

- Khi khoản vay, khoản cho thuê tài chính bằng ngoại tệ đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 01 thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ…

Y tế-Sức khỏe
Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu, sớm đề xuất công bố hết dịch

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu trong Thông báo số 182/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Đồng thời giao Bộ Y tế nghiên cứu, sớm đề xuất việc công bố hết dịch và chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 cho giai đoạn mới, lâu dài, bảo đảm hiệu quả về y tế, bền vững về kinh tế.

Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú ý quản lý tốt, tạo thuận lợi nhưng bảo đảm chặt chẽ trong thực hiện cách ly y tế đối với các chuyên gia, công nhân tay nghề cao, nhà quản lý được nhập cảnh.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kịp thời thực hiện gói an sinh xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, chống thất thoát, trục lợi chính sách; biểu dương các tấm gương tốt nhường phần được hỗ trợ cho người khó khăn hơn.

Đại diện chính quyền không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ, nếu phát hiện phải xử lý nghiêm.

Thông báo này được ban hành ngày 15/5/2020. 

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Thực hiện tốt chế độ tiền lương để giáo viên yên tâm công tác

Mới đây, tại Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cụ thể, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo viên và sinh viên các trường sư phạm, nhất là chế độ tiền lương nhằm tạo động lực cho giáo viên yên tâm công tác, thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức trong ngành Giáo dục.

Song song với đó, rà soát, sắp xếp và bố trí đủ số lượng giáo viên, giảng viên bảo đảm quy định về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục, quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với các cấp học.

Ưu tiên bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp, giảng viên sư phạm chủ chốt để thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới.

Ngoài ra, cần thiết rà soát mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư, phát triển nhanh trường, cụm lớp; bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh học 02 buổi/ngày nhất là ở vùng khó khăn, trước hết tập trung cho giáo dục mầm non và tiểu học…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/5/2020.

Chỉ 2 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu

Ngày 11/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1620/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo quán triệt Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Như vậy, theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 55, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu 02 khoản sau:

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Công văn cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Chính sách
Không truy lĩnh trợ cấp, phụ cấp cho công chức ở huyện nghèo

Ngày 14/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Liên quan đến việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác tại các huyện nghèo, Chính phủ thống nhất:

- Không truy lĩnh đối tượng, kinh phí đối với các địa phương chưa thực hiện chính sách theo Văn bản số 3682/BNV-TL ngày 06/8/2018;

- Không thu hồi kinh phí đã chi thực hiện chính sách theo Nghị định này đối với các huyện nghèo Nhóm 2 quy định tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 kể từ 07/3/2018 đến ngày 11/3/2019.

- Số kinh phí đã chi được tổng hợp vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương (các tỉnh sử dụng nguồn cải cách tiền lương của địa phương theo quy định để thực hiện). Trường hợp địa phương thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương thì ngân sách Trung ương sẽ bổ sung theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị quyết này là việc xây dựng và thông qua Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, dự án Luật phải xác định rõ hơn những vấn đề cụ thể thuộc phạm vi điều chỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, không chồng chéo, trùng lắp với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Dự kiến dự án Luật sẽ được đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020 để Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11.

An ninh trật tự
Năm 2020, giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho Công an xã chính quy

Ngày 11/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Thủ tướng giao Bộ Công an chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, khu vực trọng điểm bảo đảm về quân số, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ phân cấp, giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy (hoàn thành trong năm 2020).

Đồng thời, chủ trì tham mưu Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (hoàn thành trong Quý I năm 2021).

Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, cần kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ở các địa bàn trọng điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nghiên cứu, quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế độ, chính sách thu hút cán bộ, chiến sĩ làm công tác chữa cháy, đặc biệt là lái xe và những người trực tiếp làm nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy yên tâm phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Hà Nội giảm 10% biên chế công chức vào năm 2021

Đây là một trong những nội dung tại Quyết định 1944/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2020.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước; Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Quản lý, sử dụng tài sản công; Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động...

Đáng chú ý phải kể đến mục tiêu trong quản lý, sử dụng thời gian lao động:

- Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017…

- Thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của thành phố bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với biên chế giao năm 2015;

- Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp. Đồng thời trong năm 2020, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo thực hiện theo đúng biên chế được giao năm 2020 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2020; 

Ngoài ra phải tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc; không thành lập tổ chức mới, kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian;

Đồng thời rà soát, giảm tối đa các tổ chức phối hợp liên ngành cấp thành phố và cấp huyện, xã; giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.