Điểm tin Văn bản mới số 17.2023

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Thay đổi điều kiện chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD quy định nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu như sau:

- Dự án lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, 3, 5, 6 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP và các điều kiện sau:

 • Không sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở để đầu tư xây dựng công trình;

 • ​Không thuộc các trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này);

 • Đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, Thông tư 03/2023/TT-BXD bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể:

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu.

Khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Thông tư 03/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

Thuế-Phí-Lệ phí
Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp

Ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1483/TCT-KK triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp.

Từ ngày 10/5/2023, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bao gồm dịch vụ Thuế điện tử eTax; eTax Mobile được nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế thực hiên lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp (mã ID), tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo mã ID.

Việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp qua Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công quốc gia, ngân hàng, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục có hướng dẫn để các đơn vị/tổ chức phối hợp thu hoàn thiện quy trình, ứng dụng đáp ứng nộp theo ID và thông báo cho cơ quan thuế, người nộp thuế được biết và sử dụng.

Người nộp thuế sử dụng mã ID khoản phải nộp để thực hiện: Tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, nộp tiền vào ngân sách nhà nước và tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công Quốc gia, ngân hàng sử dụng mã ID khoản nộp để thực hiện:

- Truy vấn ID khoản phải nộp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

- Sử dụng ID khoản phải nộp tại các thông báo nộp tiền do người nộp thuế cung cấp;

- Sử dụng ID khoản phải nộp để kê khai trên Bảng kê nộp tiền, Giấy nộp tiền để hỗ trợ người nộp thuế lập chứng từ nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước/ngân hàng;

- Sử dụng ID khoản phải nộp bằng phương thức điện tử qua các dịch vụ do Kho bạc Nhà nước/Cổng dịch vụ công Quốc gia/ngân hàng cung cấp.

Cơ quan thuế sử dụng mã ID khoản phải nộp để sử dụng ID khoản phải nộp để theo dõi, quản lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với các nội dung:

- Tiếp nhận chứng từ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, xử lý bù trừ khoản phải nộp với khoản đã nộp theo ID.

- Xử lý hồ sơ đề nghị tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp theo ID.

Xem chi tiết nội dung Công văn 1483/TCT-KK .

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn sớm nhất.

Lao động-Tiền lương
Nguồn kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở từ 01/7/2023

Đây là nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ ngày 01/7/2023, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương cơ lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở được quy định như sau:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương:

 • Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 tăng thêm so với 2022 đã được cấp có thẩm quyền giao;

 • Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu phí thực hiện trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu phí được để lại theo chế độ quy định sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí;

 • Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa dùng hết chuyển sang (nếu có).

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 • Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 đã được giao;

 • Sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;

 • Sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có);

 • Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của năm 2023 sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng số thu từ việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

 • Ngân sách Trung ương bổ sung kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố.
 • Kinh phí cải cách tiền lương của viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2 do đơn vị tự đảm bảo theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Nghị định 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Nếu có vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi đến tổng đài 19006192 để được tư vấn.
Thương mại-Quảng cáo
Không được quảng cáo thực phẩm đa cấp bằng hình ảnh bác sĩ

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cụ thể, Nghị định 18/2023 đã bổ sung một số quy định liên quan đến cung cấp thông tin về thực phẩm kinh doanh theo hình thức đa cấp như:

Doanh nghiệp, người tham gia bán hành đa cấp không được cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế.

Đồng thời, không được cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

 

Ngoài ra, quy định về kế hoạch trả thưởng trong mô hình kinh doanh đa cấp cũng được hướng dẫn rõ hơn tại Nghị định 18:

- Kế hoạch trả thưởng phải quy định rõ các cấp bậc, danh hiệu người tham gia bán hàng đa cấp, điều kiện đạt được, hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác chi trả cho từng cấp bậc, danh hiệu người tham gia bán hàng đa cấp.

- Kế hoạch trả thưởng chỉ áp dụng đối với người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đối với hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, Nghị định 18 yêu cầu phải có thống kê hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác của người tham gia bán hàng đa cấp.

Trước ngày 10 hàng tháng (trừ tháng 01 và tháng 7), doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải gửi tới Sở Công Thương nơi đăng ký hoạt động danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương của tháng trước đó với các thông tin:

 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú

 • Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số hộ chiếu

 • Số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp đồng

 • Mã số, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp

Nghị định 18/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.

Nếu có thắc mắc khác, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài trực tuyến của LuatVietnam: 19006192 để được hỗ trợ nhanh nhất.
Tài chính-Ngân hàng
Từ 10/5/2023, lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Ngày 10/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8%/năm đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Quyết định 486/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Theo Điều 49 Luật Nhà ở, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm:

- Người có công với cách mạng;

- Hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực nông thôn;

- Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị;

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ;

- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Độc giả có thắc mắc liên quan đến bài viết vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ nhanh nhất.
Các trường hợp phải nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Nhận biết khách hàng là một trong những biện pháp phòng, chống rửa tiền theo Nghị định 19.

Cụ thể, các tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau:

- Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử và các loại tài khoản khác hoặc khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp;

- Khi khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản nhưng không giao dịch trong 06 tháng liên tục trước đó thực hiện giao dịch nộp, rút hoặc chuyển khoản có tổng giá trị từ 400 triệu đồng hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương trở lên trong 01 ngày trừ giao dịch tất toán hoặc rút lãi tiết kiệm, trả nợ thẻ tín dụng...

- Khi khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng hoặc giao dịch của các bên liên quan có một hoặc nhiều dấu hiệu quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30, 31 của Luật Phòng, chống rửa tiền hoặc dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định;

- Khi khách hàng bổ sung thông tin, tài liệu không trùng khớp với thông tin, tài liệu đã cung cấp trước đó hoặc thông tin, tài liệu do đối tượng báo cáo thu thập, xác định.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng như trò chơi trên mạng, casino, xổ số, đặt cược... phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch với tổng giá trị từ 70 triệu đồng hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương trở lên trong 01 ngày.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại và dịch vụ tư vấn phải nhận biết khách hàng đối với bên mua, bên bán trong hoạt động môi giới mua, bán bất động sản; đối với chủ sở hữu tài sản trong hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt có giá trị từ 400 triệu đồng hoặc bằng ngoại tệ tiền mặt có giá trị tương đương trở lên trong 01 ngày.

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý phải nhận biết khách hàng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến thành lập, điều hành hoặc quản lý các thỏa thuận pháp lý.

Tổ chức, cá nhân khi cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp phải nhận biết khách hàng khi khách hàng sử dụng hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân khi cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba phải nhận biết khách hàng đối với bên thứ ba và người giám đốc hoặc thư ký đó.

Nghị định 19/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.
Y tế-Sức khỏe
Bộ Y tế quy định 13 địa điểm cấm hút thuốc lá

Ngày 11/5/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.

Thông tư này quy định cấm thuốc lá đối với các địa điểm như sau:

- Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và khuôn viên:

 • Cơ sở y tế;

 • Cơ sở giáo dục;

 • Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;

 • Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao theo quy định tại Phụ lục số II Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà:

 • Nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác;

 • Khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng: cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, chợ, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc, câu lạc bộ, nhà thi đấu thể thao, sân vận động, nhà sinh hoạt cộng đồng và các khu vực sinh hoạt chung của khu chung cư và địa điểm công cộng khác.

- Phương tiện giao thông công cộng cấm hút thuốc lá hoàn toàn:

 • Ô tô;

 • Tàu bay;

 • Tàu điện.

- Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:

 • Khu vực cách ly của sân bay;

 • Quán bar, quán karaoke, vũ trường;

 • Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng (resort) và cơ sở lưu trú du lịch khác;

 • Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

Đối với tất cả địa điểm cấm hút thuốc lá, Bộ Y tế yêu cầu chung:

- Có đặt, in, bố trí biển hoặc chữ hoặc biểu tượng với nội dung cấm hút thuốc lá. Biển bảo đảm các yêu cầu sau đây:

 • Nội dung thông điệp rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn;

 • Chất liệu biển bền, khó phai; biển đặt ngoài trời chịu được tác động của môi trường bên ngoài;

 • Kích thước, cỡ chữ của biển phù hợp với vị trí, không gian đặt biêtn; chữ đậm, dễ đọc; màu chữ, biểu tượng tương phản với màu nền;

 • Biển đặt tại địa điểm công cộng trong điều kiện không đủ ánh sáng: có phản quang hoặc chiếu sáng biển hoặc hình thức phù hợp khác để bảo đảm dễ nhìn.

- Việc đặt biển bảo đảm các yêu cầu sau đây:

 • Khoảng cách giữa các biển phù hợp với quy mô, không gian của từng địa điểm;

 • Đặt biển ở vị trí dễ quan sát, khu vực có nhiều người qua lại; cổng vào khu vực khuôn viên, khu vực để xe ngoài trời; đối với khu vực trong nhà đặt tại cửa ra vào, sảnh trước, khu vực tiếp đón, ghế chờ, các tầng của cầu thang bộ, trong thang máy, hành lang có mái che, nhà để xe, nhà vệ sinh.

- Không có gạt tàn, dụng cụ dùng cho hút thuốc, đầu mẩu và tàn thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

Thông tư 11/2023/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 01/8/22023

Nếu có thắc mắc khác, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài trực tuyến của LuatVietnam: Bộ Y tế quy định 13 địa điểm cấm hút thuốc lá để được hỗ trợ nhanh nhất.

Giao thông
Nghiên cứu chu kỳ đăng kiểm ô tô theo số Km sử dụng

Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo 3239/TB-VPCP ngày 08/5/2023 về cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Thông báo nêu rõ, việc khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là yêu cầu cấp thiết.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm định xe ô tô, không để xảy ra các sai phạm như thời gian qua, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ trước 15/5/2023.

Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm nghiên cứu chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải để bảo đảm hợp lý, an toàn. Trong đó, nghiên cứu quy định chu kỳ kiểm định theo số km sử dụng để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất bổ sung quy định về:

 • Trách nhiệm của chủ phương tiện, đơn vị bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giữa 02 kỳ kiểm định.

 • Kết quả bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giữa 02 kỳ kiểm định là cơ sở để kiểm định phương tiện.

 • Điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông cơ sở dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam - Cục Cảnh sát giao thông - Đơn vị đăng kiểm - các trung tâm bảo hành phương tiện - đơn vị bảo hiểm phương tiện.

Nghiên cứu hình thức dán tem kiểm định phù hợp, hoặc sử dụng ứng dụng điện tử cho phương tiện sau kiểm định tại trung tâm đăng kiểm hoặc các trung tâm bảo dưỡng có đủ điều kiện.

Xem thêm nội dung Thông báo 3239/TB-VPCP

Nếu có thắc mắc khác, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài trực tuyến của LuatVietnam 19006192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chính sách
Hướng dẫn quy trình công nhận người hoạt động cách mạng

Ngày 20/4/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2023/TT-BCA hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Thông tư này hướng dẫn các quy trình công nhận người có công với các mạng như:

 - Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.

- Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Quy trình lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.

- Quy trình thực hiện chế độ ưu đãi với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang công tác trong Công an nhân dân.

- Quy trình công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc giải quyết trợ cấp thương tật một lần.

- Quy trình khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với thương binh đang công tác trong Công an nhân dân có vết thương đặc biệt tái phát và điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp.

- Quy trình khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với người bị thương đang công tác trong Công an nhân dân còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ.

- Quy trình công nhận bệnh binh.

- Quy trình cấp giấy xác nhận thời gian tù và nơi bị tù trong thời gian hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

- Quy trình xác minh, kết luận đối với người mất tích trong chiến tranh.

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ, đề nghị công nhận liệt sĩ với cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh.

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ, đề nghị công nhận thương binh với người bị thương trong chiến tranh đang công tác trong Công an nhân dân.

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ, đề nghị công nhận thương binh với cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương trong chiến tranh đã chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, nghỉ hưu.

Cụ thể, quy trình công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thực hiện như sau:

- Cá nhân viết bản khai theo Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm theo một trong các giấy tờ quy định tại Điều 10 Nghị định 131/2021.

- Sau khi nhận đủ các giấy tờ tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 131/2021 do Ủy ban nhân dân cấp  xã chuyển đến, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao Cục Tổ chức cán bộ chủ trì thẩm định, báo cáo.

- Cục Tổ chức cán bộ trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm phối hợp với Công an đơn vị, địa phương liên quan xác minh, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, ban hành quyết định công nhận người hoạt động cách mạng.

Sau đó chuyển hồ sơ kèm theo quyết định công nhận đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người hưởng trợ cấp thường trú để thực hiện chế độ ưu đãi.

Thông tư 14/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 05/6/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được các chuyên gia của LuatVietnam tư vấn sớm nhất.

Nghiên cứu cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh điện tử và xác thực điện tử (VnelD) cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ chứng minh cá nhân có hay không có các án tích. Người dân có thể đến Sở Tư pháp các địa phương đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc thực hiện trực tuyến.

Tuy nhiên, việc cấp phiếu này chưa được thực hiện trực tuyến hoàn toàn, sau khi đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc của địa phương, người dân phải gửi hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền nộp.

Ứng dụng định danh điện tử VNeID được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ra mắt hồi tháng 7/2022. Tài khoản định danh điện tử được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Liên quan đến phát triển ứng dụng VNeID tại Nghị quyết 74, Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định người tham gia giao thông cần mang theo các giấy tờ về đăng ký xe, giấy phép lái xe hoặc thông tin về đăng ký xe, giấy phép lái xe tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Công an triển khai ứng dụng VNeID trong mở tài khoản và ứng dụng giải pháp chấm điểm tín dụng; chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có chính sách phí thanh toán ưu đãi, hợp lý để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các nhóm đối tượng hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Xem thêm nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023 tại Nghị quyết 74/NQ-CP.

Nếu có thắc mắc khác, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài trực tuyến của LuatVietnam: 19006192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.