Điểm tin Văn bản mới số 15.2023

Điểm tin văn bản

Doanh nghiệp
Hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh online từ ngày 01/7/2023

Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư 02 bổ sung một số quy định về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử như sau:

Về hồ sơ đăng ký

- Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng bao gồm các giấy tờ quy định tại Nghị định 01/2021 và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản giấy.

- Văn bản điện tử có định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”.

- Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. 

 • Tên văn bản điện tử được đặt tương ứng với tên giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản giấy. 

 • Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và scan;

 • Các thông tin kê khai phải được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản giấy; trong đó có số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

 • Hồ sơ đăng ký phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. 

 • Trường hợp ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định 01/2021.

- Thời hạn để hộ kinh doanh sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ hủy hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

- Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 01/2021 trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống.

 Phương thức thanh toán lệ phí

- Nộp lệ phí tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. 

Lệ phí có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lệ phí không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực tư 01/7/2023.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192  để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đất đai-Nhà ở
Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất từ 20/5/2023

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi loạt Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Trước đây, Điều 17 Nghị định 43/2014 chưa có quy định cụ thể về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình và điều kiện với đất đưa ra đấu giá trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Tại Nghị định 10 năm 2023, Điều 17 Nghị định 43 đã được bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất như sau:

- Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:

 • Cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện: Nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất và không thuộc đối tượng bị cấm.

 • Tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014. Đồng thời, phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá.

  Tổ chức không thuộc đối tượng bị cấm; Đáp ứng điều kiện về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản.

- Điều kiện đối với đất đem ra đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất:

 • Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai;

 • Đã được quyết định giá khởi điểm;

 • Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện với từng thửa đất;

 • Đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Tài chính-Ngân hàng
Khách hàng khó khăn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Theo đó, từ hôm nay (ngày 24/4) đến hết ngày 30/6/2024, những khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng sẽ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 55/2015/NĐ-CP) trên cơ sở:

- Đề nghị của khách hàng;

- Khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Đồng thời đáp ứng các quy định sau đây:

 • Dư nợ gốc phát sinh trước ngày 24/4/2023 và từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

 • Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/6/2024.

 • Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn/quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận.

 • Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm so với doanh thu, thu nhập tại phương án trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận.

 • Khách hàng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

 • Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) được xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Thông tư 02/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 24/4/2023.

Trên đây là điều kiện để khách hàng khó khăn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ ngay tổng đài 19006192 để được giải đáp.

Y tế-Sức khỏe
Số ca mắc Covid-19 gia tăng, các bệnh viện tăng cường thu dung, điều trị

Ngày 17/4/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 2213/BYT-KCB về việc tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh Covid-19.

Cụ thể, số ca mắc Covid-19 trong những ngày qua có xu hướng tăng. Trong 07 ngày từ 05/4/2023 đến 11/4/2023 cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc mới, trung bình 90 ca mắc mới mỗi ngày.

Qua phân tích 639 ca mắc mới đã ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2%) nhóm từ 50 tuổi trở lên, số ca nhập viện có xu hướng gia tăng và đã có 10 ca nặng. Riêng 03 ngày qua (14, 15, 16/4/2023) đã ghi nhận 2272 ca mắc mới, trung bình mỗi ngày có 757 ca mắc.

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bệnh Covid- 19 nhằm phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, Bộ Y tế yêu cầu:

- Rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh Covid-9 của tỉnh, của đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ; phân công số giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19; bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh Covid-19; dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp...

- Chủ động nâng cao năng lực điều trị đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

 • Phối hợp với bộ phận điều phối ô xy y tế của tỉnh, thành phố để bảo đảm cung ứng ô xy y tế cho nhu cầu điều trị người bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 • Triển khai tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 cho nhân viên y tế...

- Tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...

- Đối với các ca bệnh nặng, ca bệnh nghi ngờ Covid-19 nằm tại các Bệnh viện, khi kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính nhưng vẫn nghi ngờ Covid-19 khuyến cáo thực hiện xét nghiệm PCR để chẩn đoán mắc Covid-19 tránh bỏ sót ca bệnh để dịch bệnh lan rộng.

Xem chi tiết Công văn 2213/BYT-KCB

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Hà Nội ra Công văn hỏa tốc yêu cầu phòng chống Covid-19

Tối 18/4/2023, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 1149/UBND-KGV hoả tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Công văn, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo.

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước, thành phố và địa phương để có phương án triển khai kịp thời.

Đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội. Phòng trừ bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Sở Y tế được giao nhiệm vụ chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2.

Cùng với đó, rà soát, cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ; phân công số giường điều trị Covid-19 cụ thể đến từng đơn vị; bố trí đủ nhân lực để theo dõi điều trị Covid-19.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, để đáp ứng yêu cầu điều trị.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan chủ động cung cấp các thông tin về tình hình dịch và khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 2K của Bộ Y tế trên các phương tiện giao thông công cộng tại các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Xem nội dung Công văn 1149/UBND-KGV.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.
Hành chính
Sửa đổi thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 538/QĐ-BHXH ngày 04/4/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH.

Cụ thể, BHXH Việt Nam thay đổi thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận như sau:

- Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH;

 • Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử (xuất trình)

​(Trường hợp nếu đã đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp mai táng/chế độ tử tuất thì không cần phải xuất trình Trích lục khai tử)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập, nộp hồ sơ

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 3: Nhận kết quả

- Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH

 • Nhận kết quả: Tiền mặt tại cơ quan BHXH

- Thời hạn giải quyết

Giải quyết và chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện: Thân nhân của người hưởng được các thân nhân khác thống nhất ủy quyền để lập Giấy đề nghị nhận lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận.

Xem chi tiết Quyết định 538/QĐ-BHXH.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Chính sách
Chính phủ ra Nghị quyết hỗ trợ khách vay tiêu dùng

Ngày 23/4/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống.

Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương xem xét, quyết định và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, hạn chế rủi ro, không để lạm dụng, trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật.

Nghị quyết 59/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 23/4/2023.

Theo báo Thanh niên, tại cuộc họp chiều 22/4/2023, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư liên quan đến hướng dẫn cơ cấu lại nợ, hoãn, giãn nợ, không chuyển nhóm nợ, theo hướng cân nhắc mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng phù hợp.

Về dự thảo sửa đổi Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tín dụng đầu tư, cho vay đối với trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng nguồn cung, tính thanh khoản, phát triển thị trường trên cơ sở an toàn, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng hạ lãi suất phù hợp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương trình phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, nhất là Ngân hàng SCB.

Nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Đã có Nghị quyết mới của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 21/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Cụ thể, Chính phủ đặt ra mục tiêu tổng quát là hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; lớn mạnh về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025:

- Đạt 1,5 triệu doanh nghiệp; 8.000-10.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Khu vực doanh nghiệp đóng góp 65-70% GDP cả nước, khoảng 30-35% việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

- Khoảng 35-40% doanh nghiệp có hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Trong ngắn hạn, Chính phủ sẽ triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

- Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh;

- Hỗ trợ giảm chi phí cho các doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận đối với các nguồn vốn ưu đãi, các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước;

- Khắc phục việc đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước;

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp cơ hội, ổn định việc làm cho người lao động; đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

Xem đầy đủ nội dung Nghị quyết 58/NQ-CP.

Nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.
An ninh trật tự
Kiên quyết thu hồi giấy phép với doanh nghiệp, cá nhân vi phạm giao thông

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tại các điểm xuất phát, kiên quyết không cho xuất bến tại khu vực mỏ, nhà ga, bến cảng...

Đối với các xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, chở quá số người quy định, quá tải trọng, xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, lái xe không bảo đảm điều kiện sức khỏe... Quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm giao thông.

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; có cơ chế kiểm soát, chấm dứt tình trạng cấp Giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe; đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo.

Nâng cao chất lượng đăng kiểm, kiểm định phương tiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe và công tác đăng kiểm phương tiện.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức rà soát các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên toàn quốc. 

Ngoài ra, Chỉ thị còn lưu ý, trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về giao thông của cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng "xuê xoa", bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức.

Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm. Cương quyết khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm và đối tượng chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm nội dung Chỉ thị 10/CT-TTg

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192  để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Dân sự
Đăng ảnh, video của con trên 7 tuổi lên Facebook, Tiktok phải hỏi ý kiến con

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, sao chép, chia sẻ, truyền đưa... dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Theo Điều 20 Nghị định 13, việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em luôn được thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em phải có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định.

Trừ một số trường hợp không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu quy định tại Điều 17 như:

- Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác.

- Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

- Phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành...

Như vậy theo quy định trên, việc phụ huynh đăng ảnh, video của con trên 07 tuổi lên Facebook, Tiktok cũng cần phải hỏi ý kiến con.

Nghị định 13/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.