Điểm tin Văn bản mới số 14.2021

Điểm tin văn bản
Doanh nghiệp
Đã có Nghị định 47 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Theo Nghị định này, việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp bao gồm trường hợp sau:

- Cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới;

- Cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập;

- Cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.

Doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước theo khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của công ty chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp khi đề xuất, quyết định góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác và cùng liên đới chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại xảy ra cho công ty khi vi phạm quy định tại khoản này.

Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty nếu trong quá trình thụ lý hồ sơ phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp liên quan vi phạm quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký, 01/4/2021.

Bảo hiểm
Kiến nghị Phó trưởng Công an xã vẫn được hưởng chế độ BHXH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 881/BHXH-CSXH giải quyết vướng mắc thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hiện nay có một số vướng mắc trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 01/11/2003, việc thu BHXH bắt buộc với các đối tượng nêu trên không đúng quy định. Do đó, tại Công văn này, BHXH đề xuất một phương án duy nhất là:

- Với các chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó trưởng Công an xã có thời gian làm việc từ tháng 11/2003 đến nay: Nếu đã đóng BHXH bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc;

- Với người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng BHXH bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động: Cho phép giải quyết hưởng các chế độ BHXH nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc.

Với phương án này, các đối tượng nêu trên sẽ được hưởng lương hưu khi về già, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động, góp phần bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội bền vững.

Công văn này ban hành ngày 07/4/2021.

Tài chính-Ngân hàng
Mẫu tem điện tử cho rượu và thuốc lá từ 15/5/2021

Ngày 30/03/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Mẫu tem điện tử cho rượu và thuốc lá từ 15/5/2021 quy định như sau:

- Mẫu tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước:

 

- Mẫu tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước:

+ Tem điện tử rượu dán vào chai rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20° (loại dùng cho dán bằng tay hoặc dán bằng máy):

+ Tem điện tử rượu dán vào chai rượu có độ cồn nhỏ hơn 20° (loại dùng cho dán bằng tay hoặc dán bằng máy):

- Tem điện tử dán lên rượu nhập khẩu: Kích thước: 13mm± 1,5mm X 120mm± 1,5mm; Chất liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vỡ, định lượng (cả đế): (300 ± 12)g/m2, khi dán chắc bóc ra sẽ bị vỡ; một mặt có tráng keo sẵn.

Màu in: 08 màu (trong đó có 02 màu mực in bảo an không màu phát quang dưới ánh sáng đèn UV và ánh sáng đèn laser hồng ngoại) và 01 màu in số seri. Có in mã vạch QRcode. Kỹ thuật in tem phải đảm bảo tính bảo an.

Tem điện tử dán lên thuốc lá nhập khẩu:

+ Tem sản phẩm thuốc lá điếu nhập khẩu: Kích thước tem: 22 mm ± 1,5mm X 45 mm ± 1,5mm. Có in mã vạch QRcode. Tem được in trên giấy có nền hoa văn màu vàng chanh, các cụm hoa văn được in đan xen nhau. Trên tem có in 04 dòng chữ màu đen, ba dòng chữ tiếng Việt và một dòng chữ tiếng Anh theo thứ tự và nội dung như sau:

Dòng chữ trên cùng: “BỘ TÀI CHÍNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”. Dòng chữ thứ 2: “TỔNG CỤC HẢI QUAN”. Dòng chữ thứ 3: “TEM THUỐC LÁ ĐIẾU NHẬP KHẨU”. Dòng chữ dưới cùng “IMPORTED CIGARRETES STAMP” nhỏ hơn chữ tiếng Việt ngay trên. Dưới 4 dòng chữ nêu trên là dòng số thứ tự màu đỏ.

+ Tem xì gà nhập khẩu: Kích thước tem: 22 mm ± 1,5mm X 45 mm + 1,5mm. Có in mã vạch QRcode. Tem được in trên giấy có nền hoa văn màu xanh cô-ban, các cụm hoa văn được in đan xen nhau. Trên tem có in 3 dòng chữ màu đen, hai dòng chữ tiếng Việt và một dòng chữ tiếng Anh theo thứ tự và nội dung như sau:

Dòng chữ trên cùng: “BỘ TÀI CHÍNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”. Dòng chữ thứ 2: “TỔNG CỤC HẢI QUAN”. Dòng chữ thứ 3: “TEM XÌ GÀ NHẬP KHẨU”. Dòng chữ dưới cùng “IMPORTED CIGAR STAMP” nhỏ hơn chữ tiếng Việt ngay trên. Dưới 4 dòng chữ nêu trên là dòng số thứ tự màu đỏ.

Y tế-Sức khỏe
Bộ Y tế công bố giá mua vắc xin Covid-19 tạm tính

Ngày 05/4/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2461/BYT-KH-TC về việc đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Theo Công văn này, nhu cầu vắc xin trên thế giới rất cao, trong khi nguồn cung hạn chế nên các nhà cung cấp đều đưa ra các điều kiện chặt chẽ (ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm sử dụng do các sự cố sau tiêm chủng vì vắc xin phải cấp phép khẩn cấp, phải vừa tiêm chủng, vừa đánh giá an toàn, hiệu quả bảo vệ; phải mua và thanh toán hết số lượng vắc xin đăng ký, không được trả lại…).

Vì thế, để việc mua sắm và sử dụng vắc xin đạt hiệu quả cao, tránh lãng phí, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị rà soát, gửi Bộ Y tế đăng ký nhu cầu sử dụng vắc xin gồm tổng nhu cầu sử dụng vắc xin trên địa bàn…

Tại Phụ lục Công văn này đã nêu ra một số nội dung để điền mẫu đăng ký mua và sử dụng vắc xin như sau:

- Giá mua vắc xin (chưa bao gồm chi phí bảo quản, vận chuyển từ kho của Chương trình tiêm chủng mở rộng về kho của địa phương và các điểm tiêm chủng, chi phí tổ chức tiêm, công tiêm…):

+ Vắc xin mua của AstraZeneca: tạm tính 120.000 đồng/liều;

+ Vắc xin mua của Pfizer: tạm tính 170.000 đồng/liều;

+ Các vắc xin khác: chưa có thông tin cụ thể.

Số liều tiêm/người: 2 liều/người.

- Thời gian dự kiến có vắc xin: tùy thuộc loại vắc xin và tiến độ của nhà cung cấp:

+ Nếu mua vắc xin của AstraZeneca: từ tháng 06/2021;

+ Nếu mua vắc xin của Prfizez: từ Quý III năm 2021;

+ Vắc xin của Chương trình Covax Facility: từ tháng 04/2021.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm mua, bán thuốc lá điện tử, shisha

Nội dung này được Bộ Y tế nêu tại Công văn số 2483/BYT-KCB về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới.

Hiện nay, thị trường Việt Nam bên cạnh các loại sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào đang được quản lý thì xuất hiện một số sản phẩm thuốc lá mới. Trong đó, phổ biến nhất là thuốc lá điện tử, shisha, thuốc lá nung nóng…

Những loại thuốc lá này được đánh giá là có chứa nicotine là chất gây nghiện nên rất có hại cho sức khỏe của cả người hút và người xung quanh, gây ra các bệnh về tim mạch, hô hấp, tiêu hóa...

Đặc biệt, thời gian gần đây, các dạng thuốc lá điện tử này đang xâm nhập vào các trường học, ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh, sinh viên, đồng thời gây ra các hậu quả trước mắt và lâu dài về sức khỏe, kinh tế, xã hội.

Trước tình hình đó, tại Công văn này, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh cùng phối hợp thực hiện các hoạt động cụ thể như:

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha vì các sản phẩm này hiện là những sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam.

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới sinh viên, học sinh các cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh, sinh viên…

Công văn này được ban hành ngày 06/4/2021.

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Cử nhân 5 chuyên ngành sau có thể trở thành giáo viên tiểu học

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT đã quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Cụ thể, theo Thông tư này, chỉ những người có bằng cử nhân chuyên ngành sau: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học được tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên tiểu học.

Tổng khối lượng chương trình là 35 tín chỉ, trong đó:

- Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.

- Phần tự chọn (TC): 04 tín chỉ.

(01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ) gồm:

BB1

Sinh lý học trẻ em

BB2

Tâm lý học giáo dục

BB3

Giáo dục học

BB4

Giao tiếp sư phạm

BB5

Quản lý hành vi của học sinh

BB6

Quản lý nhà nước về giáo dục

BB7

Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học

BB8

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

BB9

Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ)

BB10

Đánh giá học sinh

BB11

Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học

BB12

Thực tập sư phạm 1

BB13

Thực tập sư phạm 2

Nội dung phần tự chọn (Chọn 02 học phần trong 07 học phần):

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

- Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học

- Phối hợp với gia đình và cộng đồng

- Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/05/2021

Các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe không được liên kết đào tạo

Tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ đại học đã quy định các vấn đề về liên kết đào tạo.

Liên kết đào tạo chỉ thực hiện đối với hình thức vừa làm vừa học theo quy định tại khoản 22 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. Không thực hiện việc liên kết đào tạo đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Các bên tham gia liên kết đào tạo có trách nhiệm:

- Cơ sở chủ trì đào tạo và cơ sở phối hợp đào tạo chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng liên kết đào tạo, thỏa thuận cụ thể về quyền và trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp tổ chức thực hiện, quản lý quá trình dạy học bảo đảm chất lượng đào tạo và thực hiện nội dung đã thỏa thuận phù hợp với các quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Cơ sở chủ trì đào tạo chịu trách nhiệm quản lý chất lượng đào tạo; báo cáo hoạt động liên kết đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi liên kết đào tạo trước khi tổ chức tuyển sinh; nếu cơ sở phối hợp đào tạo không đáp ứng được các yêu cầu về bảo đảm chất lượng theo quy định của học phần hoặc của chương trình đào tạo thì phải chuyển sinh viên về cơ sở chủ trì liên kết để tiếp tục đào tạo theo quy định và bảo đảm quyền lợi cho sinh viên;

- Cơ sở phối hợp đào tạo có trách nhiệm cùng cơ sở chủ trì đào tạo bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất thực hiện đào tạo; tham gia quản lý, giảng dạy, theo thoả thuận giữa hai bên;

- Cơ sở chủ trì đào tạo, cơ sở phối hợp đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo; thực hiện các quy chế về tuyển sinh, đào tạo; bảo đảm quyền lợi chính đáng cho giảng viên, sinh viên trong suốt quá trình thực hiện hoạt động đào tạo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/5/2021.

Trình độ chuẩn của giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó, Điều 20 Thông tư này nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên. Cụ thể:

Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học

Trong khi đó, theo quy định cũ tại Điều 25 Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT, giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia giảng dạy phải đạt trình độ chuẩn gồm các yêu cầu như sau:

- Giáo viên dạy chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm;

- Giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở: Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao;

- Giáo viên dạy chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học: Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học.

Thông tư này ban hành ngày 05/4/2021 và có hiệu lực từ ngày 22/5/2021.

Hà Nội lùi lịch thi vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội mới đây đã ban hành Công văn 1026/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021 - 2022.

Căn cứ tình hình thực tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tạo thuận lợi cho học sinh, đồng thời đảm bảo lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT phù hợp với lịch thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội điều chỉnh lịch tuyển sinh như sau:

* Thời gian tuyển sinh với lớp 1 và lớp 6:

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

+ Tuyển sinh với lớp 1 sẽ diễn ra từ 12/7/2021 đến hết 14/7/2021

+ Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021.

+ Tuyển sinh lớp 6 từ ngày 18/7/2021 đến 20/7/2021.

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

* Với tuyển sinh vào lớp 10, thời gian tuyển sinh được điều chỉnh như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

10/6/2021

Sáng

Ngữ văn

Chiều

Toán

11/6/2021

Sáng

Ngoại ngữ

Lịch sử

Chiều (thi các môn chuyên)

Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học

Tiếng Pháp

Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (môn thi thay thế)

12/6/2021

Sáng (thi các môn chuyên)

Vật lí, Lịch sử, Địa lý

Hóa học, Tiếng Anh

13/6/2021

Sáng (chương trình song bằng)

Toán bằng Tiếng Anh

Vật lý bằng Tiếng Anh

Chiều (chương trình song bằng)

Tiếng Anh (bài thi viết luận)

Hóa học bằng tiếng Anh

14/6/2021

Chiều (chương trình song bằng)

Tiếng Anh (bài thi nói)

Chính sách
Tháng 5/2021, trình văn bản hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công

Đây là nội dung được quy định tại Công văn 2408/VPCP-KGVX triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 06/4/2021.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh:

- Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm đề xuất, xây dựng các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo phân công.

+ Thời gian trình: Tháng 5/2021.

- Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm đề xuất, xây dựng các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo phân công.

+ Thời gian trình: Tháng 5/2021.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến các nội dung Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 5, Tòa nhà Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.